Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Eleonora-Carmen Harau > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Eleonora-Carmen HARAU
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

 1. Questionno.38A/12-02-2013
  Modernizarea sistemului informațional.

 2. Questionno.105A/19-02-2013
  Aplicarea prevederilor OUG 3/2013.

 3. Questionno.106A/19-02-2013
  Situația deosebită a parcursului trenului IR 1821.

 4. Questionno.107A/19-02-2013
  Graficul elaborării documentației pentru aplicații la fondurile UE.

 5. Questionno.134A/20-02-2013
  Situația dificilă în care se află Spitalul Orășenesc Hațeg.

 6. Questionno.172A/26-02-2013
  Strategie privind îmbunătățirea condițiilor de învățământ și de siguranță în școli.

 7. Questionno.413A/19-03-2013
  Modificări și completări asupra Legii 178/2010 a Parteneriatului Public Privat.

 8. Questionno.414A/19-03-2013
  Consecințe dramatice ale golirii parțiale a lacului Cinciș pe perioada verii.

 9. Questionno.415A/19-03-2013
  Consecințele golirii parțiale a lacului Cinciș pe perioada verii, asupra turismului din zonă.

 10. Questionno.489A/26-03-2013
  Strategia de privatizare a SC Complex Energetic Hunedoara SA.

 11. Questionno.490A/26-03-2013
  Gestionarea durabilă a fondului forestier.

 12. Questionno.491A/26-03-2013
  Posibilitatea redeschiderii mineritului în com.Certeju de Sus, jud.Hunedoara.

 13. Questionno.556A/27-03-2013
  Măsuri pentru relansarea și permanentizarea comunicării între structurile de management sanitar.

 14. Questionno.665A/09-04-2013
  Situația fondurilor europene accesate în jud.Hunedoara în baza programelor derulate de Ministerul Agriculturii.

 15. Questionno.713A/10-04-2013
  Stadiul aplicării Programului național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe.

 16. Questionno.714A/10-04-2013
  Situația fondurilor europene accesate în jud.Hunedoara pe baza programelor derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale.

 17. Questionno.855A/23-04-2013
  Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate.

 18. Questionno.877A/24-04-2013
  Strategia de reindustrializare a României.

 19. Questionno.1161A/22-05-2013
  Impactul devastator al schemelor de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă asupra micilor industriași din România.

 20. Questionno.1162A/22-05-2013
  Impactul devastator al schemelor de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă asupra competitivității metalurgiei din România.

 21. Questionno.1174A/22-05-2013
  Impactul devastator al schemelor de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă.

 22. Questionno.1228A/29-05-2013
  Calendarul programului de măsuri pentru IMM-uri.

 23. Questionno.1288A/04-06-2013
  Situația și stadiul cererilor privind repartizarea de locuințe sociale.

 24. Questionno.1342A/05-06-2013
  Schimbarea de destinație a unei clădiri.

 25. Questionno.1343A/05-06-2013
  Reluarea finanțării lucrărilor de construcții la blocurile ANL.

 26. Questionno.1401A/12-06-2013
  Recunoașterea anvelopelor de biciclete importate ca materie primă pentru producerea de biciclete ca anvelope de prim montaj.

 27. Questionno.1529A/19-06-2013
  Analiza SWOT a sistemului energetic național.

 28. Questionno.1641A/26-06-2013
  Continuarea activității Judecătoriei Hațeg.

 29. Questionno.1685A/26-06-2013
  Reabilitare Castelul Corvinilor.

 30. Questionno.1725A/04-09-2013
  Structra Direcțiilor fiscale regionale în perspectiva procesului de regionalizare.

 31. Questionno.1726A/04-09-2013
  Adaptarea reorganizării ANAF la procesul de regionalizare.

 32. Questionno.1734A/04-09-2013
  Consolidarea poziției și încrederii românilor în Europa.

 33. Questionno.1814A/11-09-2013
  Lipsa semnalizării mun.Hunedoara pe indicatoarele amplasate deja pe tronsonul hunedorea al sutostrăzii A1 Deva-Orăștie.

 34. Questionno.1815A/11-09-2013
  Absorbția fondurilor europene - factor de progres economic și de combatere a euroscepticismului.

 35. Questionno.1866A/17-09-2013
  Lipsa semnalizării corespunzătoare a mun.Hunedoara pe indicatoarele existente pe tronsoanele hunedorene ale DN 7 și DN 66.

 36. Questionno.1975A/24-09-2013
  Linie de finanțare pentru învățământ în exercițiul financiar european 2014-2020.

 37. Questionno.1992A/24-09-2013
  Măsuri privind elucidarea deceselor a doi nou-născuți la materitatea Hunedoara.

 38. Questionno.2236A/08-10-2013
  Posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate a tichetelor prin Programul Național de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2013.

 39. Questionno.2237A/08-10-2013
  Analiza posibilității de finanțare pentru Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara pentru lucrări de reabilitare.

 40. Questionno.2252A/09-10-2013
  Revenire la 1401A/2013.

 41. Questionno.2302A/15-10-2013
  Reorganizarea Agențiilor Județene de Mediu în contextul descentralizării.

 42. Questionno.2303A/15-10-2013
  Măsuri legislative privind recunoașterea condițiilor speciale de muncă ale siderurgiștilor și reglementarea nediscriminatorie a pensiilor acestora.

 43. Questionno.2304A/15-10-2013
  Măsuri legislative privind recalcularea și reântregirea pensiilor de serviciu ale grefierilor, personal auxiliar de specialitate de pe lângă instanțele judecătorești și al parchetelor.

 44. Questionno.2339A/16-10-2013
  Posibilitatea în limita prevederilor legale a eliberării licenței clasa 3 pentru activizățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor menajere pentru com.Șoimuș, jud.Hunedoara.

 45. Questionno.2340A/16-10-2013
  Posibilitatea emiterii unei HG privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în luna iulie a.c. în com.Toplița din jud.Hunedoara.

 46. Questionno.2401A/22-10-2013
  Condițiile și clauzele de privatizare a combinatelor Mechel.

 47. Questionno.2478A/29-10-2013
  Politica oficială a UE față de China.

 48. Questionno.2561A/30-10-2013
  Restricții de colaborare economică între țările membre ale UE și China.

 49. Questionno.2590A/05-11-2013
  Elaborarea procedurilor de calcul al garanțiilor de mediu în cazul proiectului Roșia Montana și respectarea prevederilor art.45, alin.(1)-(3) din OUG 68/2007.

 50. Questionno.2651A/06-11-2013
  Recalcularea pensiilor.

 51. Questionno.2652A/06-11-2013
  Petiția domnului profesor Anghelescu.

 52. Questionno.2764A/19-11-2013
  Demersuri privind recunoașterea ocupațiilor de terapeut holistic, bioenergoterapeut și terapeut spiritual.

 53. Questionno.2765A/19-11-2013
  Reabilitarea Sălii de Sport a Facultății de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara.

 54. Questionno.3000A/11-12-2013
  Estimare privind fondurile cheltuite în cadrul execuției bugetare din 2012 și 2013 și prevăzute în bugetul pe anul 2014 pentru repararea nedreptăților create cetățenilor în perioada 2009-2011.

 55. Questionno.3057A/18-12-2013
  Memoriul domnului Traian Preda.

 56. Questionno.3058A/18-12-2013
  Demersuri privind modificarea legislației muncii.

 57. Questionno.3059A/18-12-2013
  Măsuri de finanțare prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru exercițiul bugetar 2014-2020.

 58. Questionno.3105A/05-02-2014
  Modificarea legislației muncii.

 59. Questionno.3106A/05-02-2014
  Memoriul formulat de domnul Nicolae Lăscuțoi.

 60. Questionno.3807A/01-04-2014
  Petiția doamnei Grohoitean Brândușa din com.Vata de Jos, jud.Hunedoara.

 61. Questionno.3816A/02-04-2014
  Analiză inițiativă legislativă a Asociației Pensionarilor "226".

 62. Questionno.3817A/02-04-2014
  Analiză inițiativă legislativă din partea d-lui Calistru Vasile din mun.Hunedoara.

 63. Questionno.3818A/02-04-2014
  Analiză petiție d-na Dana Bordianu.

 64. Questionno.3995A/16-04-2014
  Analiză petiție d-na Gabriela Suciu, din mun.Hunedoara, jud.Hunedoara.

 65. Questionno.3996A/16-04-2014
  Analiză memoriu transmis de Prof.Ing.Anghelescu Adrian din mun.Hunedoara.

 66. Questionno.4011A/16-04-2014
  Analiză memoriu - dl.Iosif Brad din mun.Hunedoara.

 67. Questionno.4014A/16-04-2014
  Memoriul doamnei Laura Baciu din mun.Hunedoara.

 68. Questionno.4093A/23-04-2014
  Analiză memoriu - d-na Laura Baciu din mun.Hunedoara.

 69. Questionno.4094A/23-04-2014
  Analiză memoriu - d-l Iosif Brad din mun.Hunedoara.

 70. Questionno.4325A/14-05-2014
  Termenele concrete privind aplicarea reducerii CAS.ului.

 71. Questionno.4326A/14-05-2014
  Termenele concrete privind aplicarea măsurii scutirii de impozit pe profitul reinvestit.

 72. Questionno.4327A/14-05-2014
  Prima întabulare a terenurilor agricole.

 73. Questionno.4641A/18-06-2014
  Analiză petiție a d-nei Adina Fîntînă, din mun.Hunedoara.

 74. Questionno.4642A/18-06-2014
  Analiză memoriu înaintat de către Asociația Județeană "Sarmizegetusa" ACMMR Hunedoara.

 75. Questionno.4643A/18-06-2014
  Analiză memoriu înaintat de către Biroul Operativ al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate - Filiala Deva.

 76. Questionno.4644A/18-06-2014
  Posibilitatea finanțării unor evenimente culturale.

 77. Questionno.4647A/18-06-2014
  Analiza inițiativă legislativă din partea d.lui Stanca Eugen din mun.Hunedoara.

 78. Questionno.4671A/18-06-2014
  Petiția domnului Șerban Ioan Daniel, jud.Hunedoara.

 79. Questionno.4672A/18-06-2014
  Memoriul domnului Nan Leontin din com.Cerbăl, jud.Hunedoara.

 80. Questionno.4748A/24-06-2014
  Oportunitatea unei modificări legislative asupra Legii 571/2003.

 81. Questionno.4749A/24-06-2014
  Petiția d-lui Nan Leontin.

 82. Questionno.5323A/01-10-2014
  Posibilitatea eliminării plății "taxei pe stâlp" pentru construcțiile speciale din agricultură.

 83. Questionno.5756A/03-12-2014
  Oportunitatea modificării cuantumului actualelor redevențe pentru resursele naturale ale României.

 84. Questionno.5757A/03-12-2014
  Declarații discriminatorii făcute de reprezentanții României în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

 85. Questionno.5758A/03-12-2014
  Declarații îngrijorătoare făcute de reprezentanții României în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

 86. Questionno.5759A/03-12-2014
  Posibilitatea unui transfer de la programele subcontractate pentru proiectele depuse pe măsura 3.2.1

 87. Questionno.6018A/04-02-2015
  Disfuncțiile generate de aplicarea Legii 186/2014.

 88. Questionno.6019A/04-02-2015
  Probleme în ceea ce privește aplicarea Legii 186/2014.

 89. Questionno.6025A/04-02-2015
  Aplicarea Legii 186/2014.

 90. Questionno.6026A/04-02-2015
  Aplicarea Legii 186/2014.

 91. Interpellationno.1838B/17-02-2015
  Pasaje de trecere la nivel cu barieră din Deva.

 92. Interpellationno.1839B/17-02-2015
  Conectarea la autostrada A1 a mun.Deva și Hunedoara, precum și a comunelor învecinate.

 93. Questionno.6200A/18-02-2015
  Semnalarea unei probleme grave de poluare cu plumb în mun.Hunedoara.

 94. Interpellationno.1883B/24-02-2015
  Tema lichidării Complexului Energetic Hunedoara.

 95. Interpellationno.1888B/24-02-2015
  Posibila mobilizare a tinerilor.

 96. Interpellationno.1889B/24-02-2015
  Lichidarea Complexului Energetic Hunedoara.

 97. Questionno.6347A/04-03-2015
  Subfinanțarea Spitalului Municipal Hunedoara.

 98. Questionno.6348A/04-03-2015
  Probleme cu care se confruntă Spitalul Municipal Hunedoara.

 99. Questionno.6613A/25-03-2015
  Calrificări privind derularea finanțarile din fondurile europene.

 100. Questionno.6614A/25-03-2015
  Clarificări privind noua modalitate de echilibrare a bugetelor locale prevăzute în Legii 186/2014.

 101. Questionno.6677A/01-04-2015
  Urmările controalelor ANAF asupra micilor investitori.

 102. Questionno.6678A/01-04-2015
  Posibilitatea legiferării unui procent (1-2%) din veniturile proprii obținute pentru stimularea personalului salarial.

 103. Questionno.6679A/01-04-2015
  Posibilitatea legiferării unui procent (1-2%) din veniturile proprii obținute pentru stimularea personalului salarial.

 104. Questionno.6683A/01-04-2015
  Modificări ale Legii 69/2000.

 105. Questionno.6684A/01-04-2015
  Problema discriminării salariale la care sunt supuși medicii din spitalele orășenești și municipale față de medicii din spitalele județene.

 106. Questionno.6692A/01-04-2015
  Posibilitatea introducerii ca obiect de studiu obligatoriu în planul de învățământ preuniversitar a materiei "Educație pentru sănătate".

 107. Questionno.6736A/08-04-2015
  Solicitări ale sindicatului Muntele din Complexul Energetic Hunedoara.

 108. Questionno.6737A/08-04-2015
  Energia produsă din cărbune, element al securității naționale.

 109. Questionno.6738A/08-04-2015
  Producția românească de vaccinuri în Institutul Cantacuzino.

 110. Questionno.6739A/08-04-2015
  Transportul pe calea ferată.

 111. Questionno.6740A/08-04-2015
  Institutul Cantacuzino, o altă oază de cercetare românească este pe cale de dispariție.

 112. Interpellationno.2105B/21-04-2015
  Reintroducerea în circulație a trenurilor pe ruta Hunedoara - Simeria.

 113. Questionno.6866A/22-04-2015
  Alocația copiilor.

 114. Questionno.6868A/22-04-2015
  Alocația copiilor, executată silit pentru debitele părinților.

 115. Questionno.6950A/29-04-2015
  Memoriul companiei Eurosport DHS SA - fabrica de biciclete.

 116. Questionno.7022A/06-05-2015
  Deficiențe privind introducerea cardului de sănătate.

 117. Questionno.7605A/24-06-2015
  Problema reducerii indemnizațiilor sociale pentru persoanele care lucrează în statele membre ale UE.

 118. Questionno.7606A/24-06-2015
  Actul normativ prin care ar urma să fie concediați cca 100.000 de angajați din sistemul bugetar.

 119. Questionno.7607A/24-06-2015
  Construcția a două reactoare pentru centrala nucleară de la Paks, din Ungaria.

 120. Questionno.7608A/24-06-2015
  Propunere investiție reabilitare.

 121. Questionno.7645A/24-06-2015
  Situația dificilă a primăriilor comunelor Criscior, Puiu și Ilia din jud.Hunedoara.

 122. Questionno.7649A/01-09-2015
  Memoriul înaintat de către dl.Andronic Florian din mun.Hunrdoara.

 123. Questionno.7650A/01-09-2015
  Amnistia fiscală.

 124. Questionno.7651A/01-09-2015
  Tratament nedecontat de Casa de Sănătate.

 125. Questionno.7652A/01-09-2015
  Memoriul înaintat de doamnele Turbac Magdalena și Păucean Salimia din mun.Hunedoara.

 126. Questionno.7653A/01-09-2015
  România are nevoie de medici?

 127. Questionno.7654A/01-09-2015
  Impozitarea pensiilor.

 128. Questionno.7655A/01-09-2015
  Neluarea în considerare la calculul pensiilor a venitului aferent orelor suplimentare.

 129. Questionno.7656A/01-09-2015
  Prețul crescut al apei potabile.

 130. Questionno.7657A/01-09-2015
  Problema deșeurilor toxice de plumb și arseniu din mun.Hunedoara.

 131. Questionno.7658A/01-09-2015
  Reintroducerea în circulație a trenurilor pe ruta Hunedoara-Simeria.

 132. Questionno.7731A/09-09-2015
  Încadrarea salvamontiștilor în grupa specială pentru a putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare.

 133. Questionno.7867A/23-09-2015
  Graficul pe care îl aveți în vedere pentru absorbția fondurilor europene puse la dispoziția României, în intervaluk 2014-2020.

 134. Questionno.7868A/23-09-2015
  Rambursarea TVA-ului către agenții economici.

 135. Questionno.7874A/23-09-2015
  Epidemie de hepatită în orașul Vulcan.

 136. Questionno.7943A/30-09-2015
  Modificarea algoritmului de alocare a fondurilor.

 137. Questionno.7944A/30-09-2015
  Finanțare lăcaș de cult.

 138. Questionno.7946A/30-09-2015
  Discriminarea în ceea ce privește alocarea fondurilor în domeniul sănătății.

 139. Questionno.8021A/07-10-2015
  Legea votului prin corespondență.

 140. Questionno.8043A/07-10-2015
  Legea votului prin corespondență.

 141. Interpellationno.2481B/20-10-2015
  Reintroducerea curselor operate de către compania TAROM pe aeroportul internațional Sibiu pentru anul 2016.

 142. Questionno.8263A/28-10-2015
  Stadiul în care se află elaborarea planului bugetar inclusiv anexa prevăzută de Legea 500/2002 actualizată, art.35(2).

 143. Questionno.8264A/28-10-2015
  Probleme legate de aplicarea Ordinului 1733/2015.

 144. Questionno.8270A/28-10-2015
  Problemă de sistematizare administrativă locală.

 145. Questionno.8271A/28-10-2015
  Probleme ale primarilor cauzate de legislația instanbilă.

 146. Questionno.8272A/28-10-2015
  Insuficiența fondurilor pentru investigațiile paraclinice ale pacienților.

 147. Questionno.8273A/28-10-2015
  Insuficiența fondurilor pentru investigațiile paraclinice.

 148. Questionno.8404A/04-11-2015
  Tema normelor de aplicare a Legii151/2015.

 149. Questionno.8405A/04-11-2015
  Motivarea art.63 din OUG 47/2015.

 150. Questionno.8406A/04-11-2015
  Termenul de depunere în Parlament, pentru dezbatere, a proiectului de buget al României pe anul 2016.

 151. Questionno.8489A/11-11-2015
  Necesitatea schimbării cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă în sistemul de cercetare-dezvoltare.

 152. Questionno.8490A/11-11-2015
  Stadiul implementării facilităților fiscale pentru crearea de locuri de muncă destinate tinerilor.

 153. Questionno.8491A/11-11-2015
  Strategia pentru crearea în economie a unui mediu favorabil.

 154. Questionno.8492A/11-11-2015
  Numărul cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate de la bugetul de stat și lipsa beneficiarilor acestor proiecte.

 155. Questionno.8527A/18-11-2015
  Ordinul nr. 2752 al ANAF.

 156. Questionno.8623A/25-11-2015
  Solicitare formulată de d-na Oana Cornelia.

 157. Questionno.8624A/25-11-2015
  Stadiul procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii 9/1998.

 158. Questionno.8848A/16-12-2015
  Crearea unor programe de evaluare a transparenței în cadrul administrației publice.

 159. Questionno.8854A/16-12-2015
  Sistarea finanțării producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino.

 160. Questionno.8855A/16-12-2015
  Creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene.

 161. Questionno.8856A/16-12-2015
  Efectuarea investițiilor pentru conformarea cerințelor de protecție a mediului în exploatare, a termocentralelor Mintia și Paroșeni.

 162. Questionno.8858A/16-12-2015
  Memoriu din partea Primăriei Șoimuș.

 163. Interpellationno.2647B/22-12-2015
  Demersurile Guvernului României pentru susținerea familiei Bodnariu.

 164. Questionno.9056A/10-02-2016
  Analiza sesizării reprezentanților primăriei loc.Teliucu Inferior.

 165. Questionno.9205A/17-02-2016
  Analiza sesizării reprezentanților primăriei loc.Teliucu Inferior.

 166. Questionno.9208A/17-02-2016
  Petiție Miclăuș Petru.

 167. Questionno.9211A/17-02-2016
  Analiza prevederilor art.465 din Codul Fiscal.

 168. Questionno.9214A/17-02-2016
  Petiție Miclăuș Petru.

 169. Questionno.9219A/17-02-2016
  Sistarea finanțării producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino prin aprobarea proiectului de lege al OUG 23/2015.

 170. Questionno.9712A/06-04-2016
  Renegocierea redevențelor.

 171. Questionno.10067A/15-06-2016
  Executarea Monumentului Unirii de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.

 172. Questionno.10068A/15-06-2016
  Posibilitatea acordării de facilități fiscale pentru agenții economici.

 173. Questionno.10070A/15-06-2016
  Absorbția fondurilor europene în jud.Hunedoara.

 174. Questionno.10139A/22-06-2016
  Inundațiile din jud.Hunedoara.

 175. Questionno.10140A/22-06-2016
  Inundațiile din jud.Hunedoara.

 176. Questionno.10193A/29-06-2016
  Lipsă doze vaccin hexavalent.

 177. Questionno.10194A/29-06-2016
  Programul "Prima mașină".

 178. Questionno.10195A/29-06-2016
  Estimare încasări pe primul semestru 2016.

 179. Questionno.10196A/29-06-2016
  Referitor la un pachet de legi care să vină în sprijinul creșterii natalității.

 180. Questionno.10197A/29-06-2016
  Termenul la care programul SEAP va deveni operațional.

 181. Questionno.10198A/29-06-2016
  Despăgubiri pentru agricultorii afectați de inundații din jud.Hunedoara.

 182. Questionno.10199A/29-06-2016
  Situația centrelor de dezintoxicare.

 183. Questionno.10205A/29-06-2016
  Strategia ministerului pentru sprijinul creșterii natalității.

 184. Questionno.10206A/29-06-2016
  Situația cluburilor sportive școlare.

 185. Questionno.10207A/29-06-2016
  Recuperare de către cetățeni a timbrului de mediu.

 186. Questionno.10208A/29-06-2016
  Abrogarea infracțiunii de dispreț și batjocorire a însemnelor naționale.

 187. Questionno.10209A/29-06-2016
  Obiective de dezvoltare a industriei turismului.

 188. Questionno.10210A/29-06-2016
  Activitățile finanțate din veniturile obținute în urma vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

 189. Questionno.10280A/07-09-2016
  "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - castelul Corvinilor".

 190. Questionno.10282A/07-09-2016
  Analiză memoriu.

 191. Questionno.10381A/20-09-2016
  Petiția domnului Rusu Nicolae.

 192. Questionno.10382A/20-09-2016
  Analiză petiție a domnului Avram Zaharie din mun.Deva, jud.Hunedoara.

 193. Questionno.10423A/27-09-2016
  Memoriul domnului Cătănici Andrei Daniel.

 194. Questionno.10521A/05-10-2016
  Nevirarea sumelor aferente transportului elevilor care fac naveta la școală.

 195. Questionno.10522A/05-10-2016
  Solicitare UAT din localitatea Soimus.

 196. Questionno.10523A/05-10-2016
  Solicitare UAT din localitatea Criscior.

 197. Questionno.10524A/05-10-2016
  Achiziționarea lemnelor de foc pentru locuitorii din jud.Hunedoara.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 13 avril 2024, 6:10
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro