Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Eleonora-Carmen Hărău > Q & I Versiunea pentru printare

Eleonora-Carmen HĂRĂU
Questions & interpellations in legislature 2012-2016

 1. Question no.38A/12-02-2013
  Modernizarea sistemului informațional.

 2. Question no.105A/19-02-2013
  Aplicarea prevederilor OUG 3/2013.

 3. Question no.106A/19-02-2013
  Situația deosebită a parcursului trenului IR 1821.

 4. Question no.107A/19-02-2013
  Graficul elaborării documentației pentru aplicații la fondurile UE.

 5. Question no.134A/20-02-2013
  Situația dificilă în care se află Spitalul Orășenesc Hațeg.

 6. Question no.172A/26-02-2013
  Strategie privind îmbunătățirea condițiilor de învățământ și de siguranță în școli.

 7. Question no.413A/19-03-2013
  Modificări și completări asupra Legii 178/2010 a Parteneriatului Public Privat.

 8. Question no.414A/19-03-2013
  Consecințe dramatice ale golirii parțiale a lacului Cinciș pe perioada verii.

 9. Question no.415A/19-03-2013
  Consecințele golirii parțiale a lacului Cinciș pe perioada verii, asupra turismului din zonă.

 10. Question no.489A/26-03-2013
  Strategia de privatizare a SC Complex Energetic Hunedoara SA.

 11. Question no.490A/26-03-2013
  Gestionarea durabilă a fondului forestier.

 12. Question no.491A/26-03-2013
  Posibilitatea redeschiderii mineritului în com.Certeju de Sus, jud.Hunedoara.

 13. Question no.556A/27-03-2013
  Măsuri pentru relansarea și permanentizarea comunicării între structurile de management sanitar.

 14. Question no.665A/09-04-2013
  Situația fondurilor europene accesate în jud.Hunedoara în baza programelor derulate de Ministerul Agriculturii.

 15. Question no.713A/10-04-2013
  Stadiul aplicării Programului național multianual privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe.

 16. Question no.714A/10-04-2013
  Situația fondurilor europene accesate în jud.Hunedoara pe baza programelor derulate de Ministerul Dezvoltării Regionale.

 17. Question no.855A/23-04-2013
  Protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate.

 18. Question no.877A/24-04-2013
  Strategia de reindustrializare a României.

 19. Question no.1161A/22-05-2013
  Impactul devastator al schemelor de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă asupra micilor industriași din România.

 20. Question no.1162A/22-05-2013
  Impactul devastator al schemelor de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă asupra competitivității metalurgiei din România.

 21. Question no.1174A/22-05-2013
  Impactul devastator al schemelor de sprijin pentru producerea de energie regenerabilă.

 22. Question no.1228A/29-05-2013
  Calendarul programului de măsuri pentru IMM-uri.

 23. Question no.1288A/04-06-2013
  Situația și stadiul cererilor privind repartizarea de locuințe sociale.

 24. Question no.1342A/05-06-2013
  Schimbarea de destinație a unei clădiri.

 25. Question no.1343A/05-06-2013
  Reluarea finanțării lucrărilor de construcții la blocurile ANL.

 26. Question no.1401A/12-06-2013
  Recunoașterea anvelopelor de biciclete importate ca materie primă pentru producerea de biciclete ca anvelope de prim montaj.

 27. Question no.1529A/19-06-2013
  Analiza SWOT a sistemului energetic național.

 28. Question no.1641A/26-06-2013
  Continuarea activității Judecătoriei Hațeg.

 29. Question no.1685A/26-06-2013
  Reabilitare Castelul Corvinilor.

 30. Question no.1725A/04-09-2013
  Structra Direcțiilor fiscale regionale în perspectiva procesului de regionalizare.

 31. Question no.1726A/04-09-2013
  Adaptarea reorganizării ANAF la procesul de regionalizare.

 32. Question no.1734A/04-09-2013
  Consolidarea poziției și încrederii românilor în Europa.

 33. Question no.1814A/11-09-2013
  Lipsa semnalizării mun.Hunedoara pe indicatoarele amplasate deja pe tronsonul hunedorea al sutostrăzii A1 Deva-Orăștie.

 34. Question no.1815A/11-09-2013
  Absorbția fondurilor europene - factor de progres economic și de combatere a euroscepticismului.

 35. Question no.1866A/17-09-2013
  Lipsa semnalizării corespunzătoare a mun.Hunedoara pe indicatoarele existente pe tronsoanele hunedorene ale DN 7 și DN 66.

 36. Question no.1975A/24-09-2013
  Linie de finanțare pentru învățământ în exercițiul financiar european 2014-2020.

 37. Question no.1992A/24-09-2013
  Măsuri privind elucidarea deceselor a doi nou-născuți la materitatea Hunedoara.

 38. Question no.2236A/08-10-2013
  Posibilitatea prelungirii termenului de valabilitate a tichetelor prin Programul Național de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul 2013.

 39. Question no.2237A/08-10-2013
  Analiza posibilității de finanțare pentru Colegiul Tehnic "Matei Corvin" Hunedoara pentru lucrări de reabilitare.

 40. Question no.2252A/09-10-2013
  Revenire la 1401A/2013.

 41. Question no.2302A/15-10-2013
  Reorganizarea Agențiilor Județene de Mediu în contextul descentralizării.

 42. Question no.2303A/15-10-2013
  Măsuri legislative privind recunoașterea condițiilor speciale de muncă ale siderurgiștilor și reglementarea nediscriminatorie a pensiilor acestora.

 43. Question no.2304A/15-10-2013
  Măsuri legislative privind recalcularea și reântregirea pensiilor de serviciu ale grefierilor, personal auxiliar de specialitate de pe lângă instanțele judecătorești și al parchetelor.

 44. Question no.2339A/16-10-2013
  Posibilitatea în limita prevederilor legale a eliberării licenței clasa 3 pentru activizățile de precolectare, colectare și transport al deșeurilor menajere pentru com.Șoimuș, jud.Hunedoara.

 45. Question no.2340A/16-10-2013
  Posibilitatea emiterii unei HG privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor inundațiilor produse în luna iulie a.c. în com.Toplița din jud.Hunedoara.

 46. Question no.2401A/22-10-2013
  Condițiile și clauzele de privatizare a combinatelor Mechel.

 47. Question no.2478A/29-10-2013
  Politica oficială a UE față de China.

 48. Question no.2561A/30-10-2013
  Restricții de colaborare economică între țările membre ale UE și China.

 49. Question no.2590A/05-11-2013
  Elaborarea procedurilor de calcul al garanțiilor de mediu în cazul proiectului Roșia Montana și respectarea prevederilor art.45, alin.(1)-(3) din OUG 68/2007.

 50. Question no.2651A/06-11-2013
  Recalcularea pensiilor.

 51. Question no.2652A/06-11-2013
  Petiția domnului profesor Anghelescu.

 52. Question no.2764A/19-11-2013
  Demersuri privind recunoașterea ocupațiilor de terapeut holistic, bioenergoterapeut și terapeut spiritual.

 53. Question no.2765A/19-11-2013
  Reabilitarea Sălii de Sport a Facultății de Inginerie Hunedoara, Universitatea Politehnică Timișoara.

 54. Question no.3000A/11-12-2013
  Estimare privind fondurile cheltuite în cadrul execuției bugetare din 2012 și 2013 și prevăzute în bugetul pe anul 2014 pentru repararea nedreptăților create cetățenilor în perioada 2009-2011.

 55. Question no.3057A/18-12-2013
  Memoriul domnului Traian Preda.

 56. Question no.3058A/18-12-2013
  Demersuri privind modificarea legislației muncii.

 57. Question no.3059A/18-12-2013
  Măsuri de finanțare prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru exercițiul bugetar 2014-2020.

 58. Question no.3105A/05-02-2014
  Modificarea legislației muncii.

 59. Question no.3106A/05-02-2014
  Memoriul formulat de domnul Nicolae Lăscuțoi.

 60. Question no.3807A/01-04-2014
  Petiția doamnei Grohoitean Brândușa din com.Vata de Jos, jud.Hunedoara.

 61. Question no.3816A/02-04-2014
  Analiză inițiativă legislativă a Asociației Pensionarilor "226".

 62. Question no.3817A/02-04-2014
  Analiză inițiativă legislativă din partea d-lui Calistru Vasile din mun.Hunedoara.

 63. Question no.3818A/02-04-2014
  Analiză petiție d-na Dana Bordianu.

 64. Question no.3995A/16-04-2014
  Analiză petiție d-na Gabriela Suciu, din mun.Hunedoara, jud.Hunedoara.

 65. Question no.3996A/16-04-2014
  Analiză memoriu transmis de Prof.Ing.Anghelescu Adrian din mun.Hunedoara.

 66. Question no.4011A/16-04-2014
  Analiză memoriu - dl.Iosif Brad din mun.Hunedoara.

 67. Question no.4014A/16-04-2014
  Memoriul doamnei Laura Baciu din mun.Hunedoara.

 68. Question no.4093A/23-04-2014
  Analiză memoriu - d-na Laura Baciu din mun.Hunedoara.

 69. Question no.4094A/23-04-2014
  Analiză memoriu - d-l Iosif Brad din mun.Hunedoara.

 70. Question no.4325A/14-05-2014
  Termenele concrete privind aplicarea reducerii CAS.ului.

 71. Question no.4326A/14-05-2014
  Termenele concrete privind aplicarea măsurii scutirii de impozit pe profitul reinvestit.

 72. Question no.4327A/14-05-2014
  Prima întabulare a terenurilor agricole.

 73. Question no.4641A/18-06-2014
  Analiză petiție a d-nei Adina Fîntînă, din mun.Hunedoara.

 74. Question no.4642A/18-06-2014
  Analiză memoriu înaintat de către Asociația Județeană "Sarmizegetusa" ACMMR Hunedoara.

 75. Question no.4643A/18-06-2014
  Analiză memoriu înaintat de către Biroul Operativ al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate - Filiala Deva.

 76. Question no.4644A/18-06-2014
  Posibilitatea finanțării unor evenimente culturale.

 77. Question no.4647A/18-06-2014
  Analiza inițiativă legislativă din partea d.lui Stanca Eugen din mun.Hunedoara.

 78. Question no.4671A/18-06-2014
  Petiția domnului Șerban Ioan Daniel, jud.Hunedoara.

 79. Question no.4672A/18-06-2014
  Memoriul domnului Nan Leontin din com.Cerbăl, jud.Hunedoara.

 80. Question no.4748A/24-06-2014
  Oportunitatea unei modificări legislative asupra Legii 571/2003.

 81. Question no.4749A/24-06-2014
  Petiția d-lui Nan Leontin.

 82. Question no.5323A/01-10-2014
  Posibilitatea eliminării plății "taxei pe stâlp" pentru construcțiile speciale din agricultură.

 83. Question no.5756A/03-12-2014
  Oportunitatea modificării cuantumului actualelor redevențe pentru resursele naturale ale României.

 84. Question no.5757A/03-12-2014
  Declarații discriminatorii făcute de reprezentanții României în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

 85. Question no.5758A/03-12-2014
  Declarații îngrijorătoare făcute de reprezentanții României în fața Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale.

 86. Question no.5759A/03-12-2014
  Posibilitatea unui transfer de la programele subcontractate pentru proiectele depuse pe măsura 3.2.1

 87. Question no.6018A/04-02-2015
  Disfuncțiile generate de aplicarea Legii 186/2014.

 88. Question no.6019A/04-02-2015
  Probleme în ceea ce privește aplicarea Legii 186/2014.

 89. Question no.6025A/04-02-2015
  Aplicarea Legii 186/2014.

 90. Question no.6026A/04-02-2015
  Aplicarea Legii 186/2014.

 91. Interpellation no.1838B/17-02-2015
  Pasaje de trecere la nivel cu barieră din Deva.

 92. Interpellation no.1839B/17-02-2015
  Conectarea la autostrada A1 a mun.Deva și Hunedoara, precum și a comunelor învecinate.

 93. Question no.6200A/18-02-2015
  Semnalarea unei probleme grave de poluare cu plumb în mun.Hunedoara.

 94. Interpellation no.1883B/24-02-2015
  Tema lichidării Complexului Energetic Hunedoara.

 95. Interpellation no.1888B/24-02-2015
  Posibila mobilizare a tinerilor.

 96. Interpellation no.1889B/24-02-2015
  Lichidarea Complexului Energetic Hunedoara.

 97. Question no.6347A/04-03-2015
  Subfinanțarea Spitalului Municipal Hunedoara.

 98. Question no.6348A/04-03-2015
  Probleme cu care se confruntă Spitalul Municipal Hunedoara.

 99. Question no.6613A/25-03-2015
  Calrificări privind derularea finanțarile din fondurile europene.

 100. Question no.6614A/25-03-2015
  Clarificări privind noua modalitate de echilibrare a bugetelor locale prevăzute în Legii 186/2014.

 101. Question no.6677A/01-04-2015
  Urmările controalelor ANAF asupra micilor investitori.

 102. Question no.6678A/01-04-2015
  Posibilitatea legiferării unui procent (1-2%) din veniturile proprii obținute pentru stimularea personalului salarial.

 103. Question no.6679A/01-04-2015
  Posibilitatea legiferării unui procent (1-2%) din veniturile proprii obținute pentru stimularea personalului salarial.

 104. Question no.6683A/01-04-2015
  Modificări ale Legii 69/2000.

 105. Question no.6684A/01-04-2015
  Problema discriminării salariale la care sunt supuși medicii din spitalele orășenești și municipale față de medicii din spitalele județene.

 106. Question no.6692A/01-04-2015
  Posibilitatea introducerii ca obiect de studiu obligatoriu în planul de învățământ preuniversitar a materiei "Educație pentru sănătate".

 107. Question no.6736A/08-04-2015
  Solicitări ale sindicatului Muntele din Complexul Energetic Hunedoara.

 108. Question no.6737A/08-04-2015
  Energia produsă din cărbune, element al securității naționale.

 109. Question no.6738A/08-04-2015
  Producția românească de vaccinuri în Institutul Cantacuzino.

 110. Question no.6739A/08-04-2015
  Transportul pe calea ferată.

 111. Question no.6740A/08-04-2015
  Institutul Cantacuzino, o altă oază de cercetare românească este pe cale de dispariție.

 112. Interpellation no.2105B/21-04-2015
  Reintroducerea în circulație a trenurilor pe ruta Hunedoara - Simeria.

 113. Question no.6866A/22-04-2015
  Alocația copiilor.

 114. Question no.6868A/22-04-2015
  Alocația copiilor, executată silit pentru debitele părinților.

 115. Question no.6950A/29-04-2015
  Memoriul companiei Eurosport DHS SA - fabrica de biciclete.

 116. Question no.7022A/06-05-2015
  Deficiențe privind introducerea cardului de sănătate.

 117. Question no.7605A/24-06-2015
  Problema reducerii indemnizațiilor sociale pentru persoanele care lucrează în statele membre ale UE.

 118. Question no.7606A/24-06-2015
  Actul normativ prin care ar urma să fie concediați cca 100.000 de angajați din sistemul bugetar.

 119. Question no.7607A/24-06-2015
  Construcția a două reactoare pentru centrala nucleară de la Paks, din Ungaria.

 120. Question no.7608A/24-06-2015
  Propunere investiție reabilitare.

 121. Question no.7645A/24-06-2015
  Situația dificilă a primăriilor comunelor Criscior, Puiu și Ilia din jud.Hunedoara.

 122. Question no.7649A/01-09-2015
  Memoriul înaintat de către dl.Andronic Florian din mun.Hunrdoara.

 123. Question no.7650A/01-09-2015
  Amnistia fiscală.

 124. Question no.7651A/01-09-2015
  Tratament nedecontat de Casa de Sănătate.

 125. Question no.7652A/01-09-2015
  Memoriul înaintat de doamnele Turbac Magdalena și Păucean Salimia din mun.Hunedoara.

 126. Question no.7653A/01-09-2015
  România are nevoie de medici?

 127. Question no.7654A/01-09-2015
  Impozitarea pensiilor.

 128. Question no.7655A/01-09-2015
  Neluarea în considerare la calculul pensiilor a venitului aferent orelor suplimentare.

 129. Question no.7656A/01-09-2015
  Prețul crescut al apei potabile.

 130. Question no.7657A/01-09-2015
  Problema deșeurilor toxice de plumb și arseniu din mun.Hunedoara.

 131. Question no.7658A/01-09-2015
  Reintroducerea în circulație a trenurilor pe ruta Hunedoara-Simeria.

 132. Question no.7731A/09-09-2015
  Încadrarea salvamontiștilor în grupa specială pentru a putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare.

 133. Question no.7867A/23-09-2015
  Graficul pe care îl aveți în vedere pentru absorbția fondurilor europene puse la dispoziția României, în intervaluk 2014-2020.

 134. Question no.7868A/23-09-2015
  Rambursarea TVA-ului către agenții economici.

 135. Question no.7874A/23-09-2015
  Epidemie de hepatită în orașul Vulcan.

 136. Question no.7943A/30-09-2015
  Modificarea algoritmului de alocare a fondurilor.

 137. Question no.7944A/30-09-2015
  Finanțare lăcaș de cult.

 138. Question no.7946A/30-09-2015
  Discriminarea în ceea ce privește alocarea fondurilor în domeniul sănătății.

 139. Question no.8021A/07-10-2015
  Legea votului prin corespondență.

 140. Question no.8043A/07-10-2015
  Legea votului prin corespondență.

 141. Interpellation no.2481B/20-10-2015
  Reintroducerea curselor operate de către compania TAROM pe aeroportul internațional Sibiu pentru anul 2016.

 142. Question no.8263A/28-10-2015
  Stadiul în care se află elaborarea planului bugetar inclusiv anexa prevăzută de Legea 500/2002 actualizată, art.35(2).

 143. Question no.8264A/28-10-2015
  Probleme legate de aplicarea Ordinului 1733/2015.

 144. Question no.8270A/28-10-2015
  Problemă de sistematizare administrativă locală.

 145. Question no.8271A/28-10-2015
  Probleme ale primarilor cauzate de legislația instanbilă.

 146. Question no.8272A/28-10-2015
  Insuficiența fondurilor pentru investigațiile paraclinice ale pacienților.

 147. Question no.8273A/28-10-2015
  Insuficiența fondurilor pentru investigațiile paraclinice.

 148. Question no.8404A/04-11-2015
  Tema normelor de aplicare a Legii151/2015.

 149. Question no.8405A/04-11-2015
  Motivarea art.63 din OUG 47/2015.

 150. Question no.8406A/04-11-2015
  Termenul de depunere în Parlament, pentru dezbatere, a proiectului de buget al României pe anul 2016.

 151. Question no.8489A/11-11-2015
  Necesitatea schimbării cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă în sistemul de cercetare-dezvoltare.

 152. Question no.8490A/11-11-2015
  Stadiul implementării facilităților fiscale pentru crearea de locuri de muncă destinate tinerilor.

 153. Question no.8491A/11-11-2015
  Strategia pentru crearea în economie a unui mediu favorabil.

 154. Question no.8492A/11-11-2015
  Numărul cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate de la bugetul de stat și lipsa beneficiarilor acestor proiecte.

 155. Question no.8527A/18-11-2015
  Ordinul nr. 2752 al ANAF.

 156. Question no.8623A/25-11-2015
  Solicitare formulată de d-na Oana Cornelia.

 157. Question no.8624A/25-11-2015
  Stadiul procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii 9/1998.

 158. Question no.8848A/16-12-2015
  Crearea unor programe de evaluare a transparenței în cadrul administrației publice.

 159. Question no.8854A/16-12-2015
  Sistarea finanțării producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino.

 160. Question no.8855A/16-12-2015
  Creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene.

 161. Question no.8856A/16-12-2015
  Efectuarea investițiilor pentru conformarea cerințelor de protecție a mediului în exploatare, a termocentralelor Mintia și Paroșeni.

 162. Question no.8858A/16-12-2015
  Memoriu din partea Primăriei Șoimuș.

 163. Interpellation no.2647B/22-12-2015
  Demersurile Guvernului României pentru susținerea familiei Bodnariu.

 164. Question no.9056A/10-02-2016
  Analiza sesizării reprezentanților primăriei loc.Teliucu Inferior.

 165. Question no.9205A/17-02-2016
  Analiza sesizării reprezentanților primăriei loc.Teliucu Inferior.

 166. Question no.9208A/17-02-2016
  Petiție Miclăuș Petru.

 167. Question no.9211A/17-02-2016
  Analiza prevederilor art.465 din Codul Fiscal.

 168. Question no.9214A/17-02-2016
  Petiție Miclăuș Petru.

 169. Question no.9219A/17-02-2016
  Sistarea finanțării producției de vaccinuri la Institutul Cantacuzino prin aprobarea proiectului de lege al OUG 23/2015.

 170. Question no.9712A/06-04-2016
  Renegocierea redevențelor.

 171. Question no.10067A/15-06-2016
  Executarea Monumentului Unirii de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.

 172. Question no.10068A/15-06-2016
  Posibilitatea acordării de facilități fiscale pentru agenții economici.

 173. Question no.10070A/15-06-2016
  Absorbția fondurilor europene în jud.Hunedoara.

 174. Question no.10139A/22-06-2016
  Inundațiile din jud.Hunedoara.

 175. Question no.10140A/22-06-2016
  Inundațiile din jud.Hunedoara.

 176. Question no.10193A/29-06-2016
  Lipsă doze vaccin hexavalent.

 177. Question no.10194A/29-06-2016
  Programul "Prima mașină".

 178. Question no.10195A/29-06-2016
  Estimare încasări pe primul semestru 2016.

 179. Question no.10196A/29-06-2016
  Referitor la un pachet de legi care să vină în sprijinul creșterii natalității.

 180. Question no.10197A/29-06-2016
  Termenul la care programul SEAP va deveni operațional.

 181. Question no.10198A/29-06-2016
  Despăgubiri pentru agricultorii afectați de inundații din jud.Hunedoara.

 182. Question no.10199A/29-06-2016
  Situația centrelor de dezintoxicare.

 183. Question no.10205A/29-06-2016
  Strategia ministerului pentru sprijinul creșterii natalității.

 184. Question no.10206A/29-06-2016
  Situația cluburilor sportive școlare.

 185. Question no.10207A/29-06-2016
  Recuperare de către cetățeni a timbrului de mediu.

 186. Question no.10208A/29-06-2016
  Abrogarea infracțiunii de dispreț și batjocorire a însemnelor naționale.

 187. Question no.10209A/29-06-2016
  Obiective de dezvoltare a industriei turismului.

 188. Question no.10210A/29-06-2016
  Activitățile finanțate din veniturile obținute în urma vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

 189. Question no.10280A/07-09-2016
  "Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - castelul Corvinilor".

 190. Question no.10282A/07-09-2016
  Analiză memoriu.

 191. Question no.10381A/20-09-2016
  Petiția domnului Rusu Nicolae.

 192. Question no.10382A/20-09-2016
  Analiză petiție a domnului Avram Zaharie din mun.Deva, jud.Hunedoara.

 193. Question no.10423A/27-09-2016
  Memoriul domnului Cătănici Andrei Daniel.

 194. Question no.10521A/05-10-2016
  Nevirarea sumelor aferente transportului elevilor care fac naveta la școală.

 195. Question no.10522A/05-10-2016
  Solicitare UAT din localitatea Soimus.

 196. Question no.10523A/05-10-2016
  Solicitare UAT din localitatea Criscior.

 197. Question no.10524A/05-10-2016
  Achiziționarea lemnelor de foc pentru locuitorii din jud.Hunedoara.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 25 july 2024, 15:22
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro