Eleonora-Carmen HĂRĂU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 04.11.1960, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara
 • Stare Civilă: căsătorită, 2 copii

Studii și specializări

 • 2004 - Evaluator ANEVAR
 • 1997 - Studii post-universitare scurte, Academia de Drept Internațional, Dallas, SUA
 • 1995 - Doctor în economie, ASE București
 • 1993 - Expert contabil
 • 1983 - Economist, ASE București

Activitate profesională

 • 1995-2012 - director general al grupului de firme Micro Mega, care are circa 700 de angajați
 • 1991-1995 - funcționar public în Primăria Hunedoara
 • 1985-1991 - economist la CS Hunedoara
 • 1983-1985 - economist stagiar la C.C.Giurgiu
 • 1983-2012 - cu excepția a doi ani, profesor (liceu, școală de maiștri, facultate), actualmente, conferențiar universitar la Universitatea Politehnică Timișoara - Facultatea de Inginerie Hunedoara.

Funcții, activități într-o organizație sindicală, patronală etc.

 • 2012 - Vicepreședinte - Camera de Comerț și Industrie a județului Hunedoara
 • 2012 - Membru în consiliul filialei- filiala CECCAR Hunedoara

Activitate civică

 • Sprijin financiar pentru ONG - cazuri sociale

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

 • Publicații de specialitate sub sigla U.P.Timișoara
19.12.2012