Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Chambre des Députés > Cristina-Ionela Iurisniti > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Cristina-Ionela IURISNITI
Questions et interpellations dans la legislature 2016-2020

 1. Questionno.185A/27-02-2017
  Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha Bârgăului din jud.Bistrița-Năsăud.

 2. Interpellationno.50B/07-03-2017
  Clarificări privind curricula pentru învățământul gimnazial pentru materia - limba română.

 3. Questionno.564A/05-04-2017
  Finanțarea olimpiadelor, concursurilor și competițiilor școlare.

 4. Interpellationno.225B/19-04-2017
  Perfecționarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice.

 5. Interpellationno.256B/19-04-2017
  Oportunitatea introducerii educației sexuale.

 6. Questionno.847A/15-05-2017
  Situația familiei Arseni din Italia.

 7. Questionno.898A/22-05-2017
  Situația familiei Arseni din Italia.

 8. Questionno.899A/22-05-2017
  Anchete tratate cu superficialitate de autoritățile din Lleida, Spania

 9. Questionno.1108A/13-06-2017
  Oportunitatea introducerii educației sexuale.

 10. Questionno.1109A/13-06-2017
  Semnalizare necorespunzătoare a trecerilor la nivel cu calea ferată în jud.Bistrița-Năsăud.

 11. Questionno.1155A/20-06-2017
  Extinderea magistralei de gaze naturale în Valea Someșului și Valea Bârgăului.

 12. Questionno.1269A/28-06-2017
  "Școală după școală"

 13. Questionno.1270A/28-06-2017
  Strategia de promovare a învățământului profesional

 14. Questionno.1346A/06-09-2017
  Clarificări privind situația manualului unic.

 15. Questionno.1347A/06-09-2017
  Clarificări suplimentare privind încetarea contractelor de management.

 16. Questionno.1445A/14-09-2017
  Creșterile salariale estimate din educație

 17. Questionno.1786A/11-10-2017
  Implementarea deficitară a Programului pilot de acordare a unui suport alimentar în jud.Bistrița-Năsăud.

 18. Questionno.1787A/11-10-2017
  Introducerea nivelul minim - A2 pentru promovarea competențelor lingvistice la examenul de bacalaureat.

 19. Questionno.1804A/16-10-2017
  Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disciplina Educație pentru sănătate.

 20. Questionno.2012A/30-10-2017
  Stadiul de eleborare a noului proiect de lege a educației naționale

 21. Questionno.2013A/30-10-2017
  Situația bazinelor de înot din cadrul Clubului Școlar Sportiv nr.2 București

 22. Questionno.2014A/30-10-2017
  Necesitatea modificării metodologiei de înscriere a copiilor în sistemul de învățământ

 23. Interpellationno.803B/31-10-2017
  Valabilitatea diplomelor de igienă

 24. Questionno.2391A/22-11-2017
  Institutul Cultural Român.

 25. Questionno.2392A/22-11-2017
  Repartizarea unui medic stomatolog în cadrul cabinetului din incinta Liceului "Radu Petrescu".

 26. Questionno.2494A/04-12-2017
  Finanțarea și susținerea învățământului postliceal

 27. Questionno.2513A/05-12-2017
  Actualizarea calendarului simulărilor examenelor naționale din anul 2017 - 2018

 28. Questionno.2618A/12-12-2017
  Finanțarea programului "Școala după școală" în bugetul anului 2018

 29. Interpellationno.1013B/06-02-2018
  Strategia Ministerului Educației de combatere și stopare a fenomenului de bullying și stadiul elaborării Codului de Etică din învățământul preuniversitar

 30. Questionno.2817A/07-02-2018
  Cuprinderea Educației pentru sănătate în planurile-cadrul pentru liceu

 31. Questionno.2821A/07-02-2018
  Măsuri dispuse în vederea facilitării accesului la fonduri private pentru organizațiile non-guvernamentale

 32. Interpellationno.1124B/13-02-2018
  Revenirea la examenul de admitere la liceu

 33. Interpellationno.1125B/13-02-2018
  Organizarea și desfășurarea examenului național de Bacalaureat

 34. Questionno.3092A/26-02-2018
  Susținerea înființării Casei Românești în cadrul Campusului internațional Universitar din Paris

 35. Questionno.3093A/26-02-2018
  Punct de vedere asupra proiectului de lege privind înființarea Societății "Editura Diactică și Pedagocică"

 36. Interpellationno.1299B/12-03-2018
  Introducerea rețelei de gaze în localitatea Miceștii de Câmpie, jud. Bistrița-Năsăud

 37. Interpellationno.1300B/12-03-2018
  Clarificări privind Titlul IX din Proiectul de Lege privind exercitarea profesiilor din sistemul de sănătate afișat pe site-ul www.ms.ro

 38. Questionno.3540A/27-03-2018
  Îngrădirea accesului elevilor din Bistrița-Năsăud la Programul pentru școlial Uniunii Europene

 39. Questionno.3595A/28-03-2018
  Stadiul lucrărilor de restaurare a sediului misiunii diplomatice a României la Paris

 40. Interpellationno.1453B/17-04-2018
  Copiii cu autism necesită o atenție sportivă din partea Guvernului

 41. Interpellationno.1454B/17-04-2018
  Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud

 42. Interpellationno.1455B/17-04-2018
  Stadiul elaborării planurilor cadru pentru liceu

 43. Interpellationno.1494B/17-04-2018
  Ambasada României din Canada

 44. Questionno.3869A/19-04-2018
  Clarificări privind repartizarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul superior de stat în anul universitar 2018-2019

 45. Questionno.3986A/02-05-2018
  Anchetarea incidentelor din cadrul evenimentului ”Simfonia lalelelor”

 46. Interpellationno.1559B/03-05-2018
  Remunerarea profesorilor corectori din cadrul Bacalaureatului

 47. Questionno.4117A/09-05-2018
  Modificarea Codului COR prin introducerea unor noi profesii cea de lucărtor în egalitatea de șanse și incluziunea socială LESIS

 48. Questionno.4118A/09-05-2018
  Modificarea legislație cu privire la programul ”școală după școală”

 49. Questionno.4127A/09-05-2018
  Finanțarea investiției de consolidare și modernizare a Colegiului Național Liviu Rebreanu municipiul Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud”

 50. Questionno.4128A/09-05-2018
  Posibilitatea autofinanțării filialelor rețelei Institutului Cultural Român

 51. Questionno.4223A/16-05-2018
  Oportunitatea limitării numărului de farmacii din mediul rural

 52. Questionno.4228A/16-05-2018
  Modificarea și completarea cadrului legislativ din domeniul învățământului profesional dual

 53. Questionno.4878A/27-06-2018
  Strategia de promovare a învățământului profesional-dual

 54. Questionno.4879A/27-06-2018
  Procedura de elaborare și editare a manualelor școlare

 55. Interpellationno.1741B/12-09-2018
  Soluționarea cu celeritare a erorilor materiale din manualele școlare, precu și asumarea răspunderii pentru editarea și tipărirea defectuoase a acestora

 56. Questionno.5220A/17-09-2018
  Finanțarea învățământului postliceal de stat

 57. Questionno.5511A/26-09-2018
  Cuantumul costului standard per elev

 58. Questionno.5569A/02-10-2018
  Situația românilor din Italia

 59. Interpellationno.1845B/03-10-2018
  Solicitări cu privire la situația copiilor cu CES

 60. Questionno.5694A/09-10-2018
  Reducerea a 4000 de posturi în învățămăntul preuniversitar

 61. Questionno.5879A/23-10-2018
  Înființarea de noi Tribunale specializate pentru Minori și Familie

 62. Questionno.5918A/24-10-2018
  Situația juridică a programului "After school"

 63. Questionno.5919A/24-10-2018
  Gradul de accesarea a fodurilor alocate României prin programul - Garanția pentru Tineret 2017-2020

 64. Questionno.6050A/05-11-2018
  Centrul cultural Accademia di România din Roma

 65. Questionno.6218A/14-11-2018
  Implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi

 66. Interpellationno.2018B/20-11-2018
  Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disiciplina Educației pentru sănătate

 67. Interpellationno.2019B/20-11-2018
  Situația defrișărilor de la Certej în contextul lucărilor executate de Deva Gold

 68. Interpellationno.2059B/04-12-2018
  Rectificarea bugetară din luna noiembrie 2018

 69. Questionno.6763A/19-12-2018
  Numărul cadrelor didactice din învățământ

 70. Questionno.6859A/06-02-2019
  Scheme de ajutor de stat pentru finanțarea programului "gROwth -investim în copii, investim în viitor"

 71. Questionno.6913A/12-02-2019
  Numărul școlilor integrate în învățământul profesional-dual

 72. Questionno.6986A/15-02-2019
  Educația rutieră-Ordonanța 195/2002 privind circulația pe drumurile publice-republicată

 73. Interpellationno.2098B/19-02-2019
  Programul ”gROwth-investim în copii, investim în viitor”

 74. Interpellationno.2139B/19-02-2019
  Lipsa de răspuns din partea ministerului Educației Naționale

 75. Questionno.7003A/19-02-2019
  Situația copiilor cu autism în unitățile de învățământ

 76. Questionno.7036A/20-02-2019
  Educația rutieră-Ordonanța 195/2002 privind circulația pe drumurile publice-republicată

 77. Questionno.7098A/26-02-2019
  Activitatea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual

 78. Questionno.7185A/27-02-2019
  Necesitatea finanțării obiectivului de investiții din PNDL-Consolidarea și modernizarea corpului A(corp liceu) Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

 79. Questionno.7280A/06-03-2019
  Situația personalului didactic din CMBRAE/CJRAE

 80. Questionno.7373A/13-03-2019
  Diferențele salariale în învățământ

 81. Questionno.7387A/15-03-2019
  Echivalarea gradației cadrelor didactice

 82. Questionno.7431A/19-03-2019
  Erorile de la simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a

 83. Interpellationno.2226B/26-03-2019
  Bugetul Sezonului Cultural România-Franța 2019/Continuarea demersurilor referitoare la construcția Casei României din Campusul Universitar Internațional din Paris

 84. Questionno.7542A/27-03-2019
  Normele de aplicare pentru legea nr.217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice -republicată

 85. Questionno.7635A/03-04-2019
  Decontul navetei elevilor

 86. Interpellationno.2302B/09-04-2019
  Modificare legislativă privind mandatele rectorilor

 87. Questionno.7749A/10-04-2019
  Transparentizarea și statutul juridic al școlilor din România

 88. Questionno.7751A/10-04-2019
  Diferențele salariale din învățământ - răspunsul conține date cu caracter personal

 89. Questionno.7895A/24-04-2019
  Situația unităților școlare cu grupurile sanitare în curte

 90. Questionno.8121A/29-05-2019
  Recunoașterea calificărilor profesionale în baza Directivei 2005/36/CE

 91. Questionno.8283A/12-06-2019
  Modificarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

 92. Questionno.8346A/19-06-2019
  Modificarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de treansport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

 93. Interpellationno.2412B/11-09-2019
  Situația cadrelor didactice care au obținut note sub 5 la examenul de titularizare din anul 2019

 94. Questionno.8687A/11-09-2019
  Situația învățământului profesional și tehnic la debutul anului școlar 2019-2020

 95. Questionno.8769A/18-09-2019
  Gradul de informatizare și digitalizare a unităților școlare din România

 96. Questionno.8770A/18-09-2019
  Situația psihologilor școlari în anul școlar 2019-2020

 97. Questionno.8873A/25-09-2019
  Impactul bugetar cu privire la creșterea personalului didactic din cadrul CJRAE/CMBRAE

 98. Questionno.8874A/25-09-2019
  Efectele juridice nocive ale OUG 60/2017

 99. Questionno.8876A/25-09-2019
  Noțiuni legate de prevenirea și combaterea violenței domestice de gen în curriculumul școlar

 100. Questionno.9019A/07-10-2019
  Asigurarea finanțării necesare alarizării medicilor stomatologi în unitățile școlare din Beclean și Prundu Bârgăului

 101. Questionno.9080A/09-10-2019
  Finațarea formării continue a cadrelor didactice de la bugetul de stat

 102. Questionno.9159A/23-10-2019
  Situația liceelor agricole din România

 103. Questionno.9187A/30-10-2019
  Impactul bugetar cu privire la majorarea numărului de posturi de psihologi școlari arondați unităților școlare

 104. Questionno.9188A/30-10-2019
  Imapctul bugetar cu privire la creșterea personalului didactic din cadrul CJRAE/CMBRAE

 105. Questionno.9189A/30-10-2019
  Stadiul demersurilor realizării construcției Casei României din Campusul Universitar Internațional din Paris

 106. Questionno.9208A/05-11-2019
  Soluții urgente pentru sistemul de învățământ

 107. Questionno.9289A/19-11-2019
  Impactul bugetar cu privire la modificarea Codului Fiscal în vederea sprijinirii investiției în învățământul profesional-dual

 108. Questionno.9290A/19-11-2019
  Efectele juridice nocive ale OUG 60/2017

 109. Questionno.9379A/27-11-2019
  Situația copiior cu autism

 110. Questionno.9380A/27-11-2019
  Gestionarea managementului din inspectoratele școlare și din unitățile de învățământ de stat

 111. Questionno.9415A/03-12-2019
  Punct de vedere asupra unei inițiative legislative cu impact în domeniul învățământului

 112. Questionno.9416A/03-12-2019
  Educația incluzivă

 113. Questionno.9539A/11-12-2019
  În ce măsură Inspectoratele Școlare respectă criteriul legislativ, economic, demografic, geografic, socio-economic, în stabilirea rețelei școlare, a numărului de clase și de elevi, pentru învățământul preuniversitar de stat. Situația Liceului Tehnologic "Florian Porcius" Rodna

 114. Questionno.9585A/17-12-2019
  Întârzierea eliberării Ordinului de Ministru privind autorizarea de funcționare provizorie, de acreditare și de evaluare externă periodică a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, evaluate de către ARACIP pe parcursul anului 2019

 115. Questionno.9598A/17-12-2019
  Stadiul demersurilor realizării construcției Casei Române din Campusul Universitar Internațional din Paris

 116. Questionno.9699A/04-02-2020
  Oportunitatea obiectivului de investiții privind construirea unei instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare (SAT) pentru trecerea la nivel cu calea ferată din comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrița - Năsăud

 117. Questionno.9700A/04-02-2020
  Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud

 118. Questionno.9701A/04-02-2020
  Slicitarea unui control cu privire la obiectivele de investiții finanțate din PNDL din comuna Mărișelu

 119. Questionno.9816A/18-02-2020
  Campania de promovare a învățământului profesional-dual

 120. Questionno.9817A/18-02-2020
  Campanie în privința prevenirii, combateri violenței domestice

 121. Questionno.9818A/18-02-2020
  Mandatele rectorilor

 122. Questionno.9819A/18-02-2020
  Clarificări cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu numărul B581/2019 (susținrea investiției în învățământul profesional-dual)

 123. Questionno.9936A/26-02-2020
  strategie privind educația pentru sănătate și nutriție

 124. Questionno.9966A/02-03-2020
  Salariile cadrelor didactice

 125. Questionno.10022A/04-03-2020
  Soluții pentru o mai bună transparentizare și respectare a principiului meritocrației în ceea ce privește concursurile pentru funcția de inspector general, inspector școlar general adjunct și director al Casei corpului didactic

 126. Questionno.10060A/11-03-2020
  Limitele rezervației naturale Peștera Tăușoare și defrișările din Parcul Național Munții Rodnei

 127. Questionno.10061A/11-03-2020
  Extinderea Magistralei de gaze în județul Bistrița-Năsăud

 128. Questionno.10074A/26-03-2020
  Situația actuală din învățământ cu privire la desfășurarea orelor de curs în mediul online

 129. Questionno.10102A/01-04-2020
  Răspuns cu privire la puctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice privind inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr.B581/2019(susținerea inițiativei în învățâmântul profesional-dual)

 130. Questionno.10103A/01-04-2020
  Reviziurea punctului de vedere al Guvernului cu privire la plx 660/209

 131. Questionno.10104A/01-04-2020
  Măsuri luate cu privire la remedierea deficiențelor identificate de Comisia Europeană odată cu inițierea procedurii de infringement

 132. Questionno.10121A/08-04-2020
  Condițiile legale impuse beneficiarilor programului EURO 200

 133. Questionno.10132A/13-04-2020
  Interpretare a restricțiilor prevăzute de Ordonanțele militare nr. 3 și nr. 4 cu privire la desfășurarea activităților agricole pe perioada stării de urgență

 134. Questionno.10133A/13-04-2020
  Campania de promovare a învățământului profesional-dual

 135. Questionno.10198A/27-04-2020
  Soluții urgente pentru problemele generate de pandemia de COVID 19

 136. Questionno.10407A/13-05-2020
  Sprijinul acordat Republicii Italiene de către România în contextul crizei sanitare generate de pandemia de COVID -19

 137. Questionno.10581A/27-05-2020
  Numărul elevilor care au optat opționalul de Educație pentru sănătate în anul școlar 2019-2020

 138. Questionno.10694A/09-06-2020
  Informații de mediu de interes public

 139. Questionno.10800A/17-06-2020
  Necesitatea măsurilor urgente în vederea combaterii violenței din școli

 140. Questionno.10801A/17-06-2020
  Importanța specializării activității organelor de urmărire penală din România în ceea ce privește desfășurarea actelor de procedură în cauzele penale cu minori

 141. Questionno.10841A/22-06-2020
  Stadiul monitorizării calității apei potabile din județul Bistrița -Năsăud

 142. Questionno.10890A/24-06-2020
  Numărul actual al psihologilor școlari și al logopezilor arondați unităților școlare din România

 143. Questionno.11076A/12-08-2020
  Procedura de acordare a calificativului anual și a gradației de merit

 144. Questionno.11098A/01-09-2020
  Neregului majore în îndeplinirea atribuțiilor legale de către Inspectoratele Școlare Județene

 145. Questionno.11140A/09-09-2020
  Solicitare în vederea rectificării punctului de vedere al Guvernulu nr.610/DPSG/22.04.2020 cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Camera Deputaților cu numărul Plx 218/2020

 146. Questionno.11168A/21-09-2020
  Funcționarea bibliotecilor școlare în anul școlar 2020-2021

 147. Questionno.11238A/30-09-2020
  Numărul actualizat al cadrelor didactice calificate și necalificate

 148. Questionno.11265A/07-10-2020
  Salarizarea diferențiată pentru anumite categorii de cadre didactice

 149. Questionno.11361A/02-11-2020
  Situația burselor școlare

 150. Questionno.11378A/09-11-2020
  Suspiciuni cu privire la legalitatea construirii unui drum public din fonduri europene în comuna Mărișel

 151. Questionno.11380A/10-11-2020
  Scrisoare deschisă privind deschiderea unităților școlare

 152. Questionno.11386A/11-11-2020
  Situația examinării elevilor cu cerințe educaționale speciale

 153. Questionno.11435A/08-12-2020
  Proiect de act de normativ al Guvernului privind redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 22 juillet 2024, 7:49
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro