Gheorghe ARITON
Membre des commissions de mediation

No. No. d'enregistrement Titre Statut
1. 335/08-06-2001  Proiect de Lege privind vanzarea spatiilor comerciale, proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local. Lege 550/2002