Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
1992-1996 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 1996-2000 > Chamber of Deputies > Petre Naidin > Q & I Versiunea pentru printare

Petre NAIDIN
Questions & interpellations in legislature 1996-2000

 1. Interpellation no.7B/11-02-1997
  Ce intenții aveți în plan decizional sau legislativ privind susținerea sectorului zootehnic din județul Călărași, respectiv fermele Modelu și Ulmeni?

 2. Question no.16A/12-02-1997
  Care sunt intențiile privind contingentul în acest an și modul de desfășurare a licitațiilor privind exportul de fier vechi.

 3. Interpellation no.18B/25-02-1997
  Referitor la acordarea despăgubirilor pentru producătorii agricoli în cazul suprafețelor calamitate conf. Legii 116/1996.

 4. Question no.30A/05-03-1997
  Referitor la HG nr.3/1997 privind unele măsuri de constituire a Fondului de Pensii și Asigurări Sociale ale Agricultorilor.

 5. Question no.31A/05-03-1997
  Referitor la numirea directorilor și a directorilor adjuncți din învățământul preuniversitar (Adresa nr.25962 din 07.02.1997).

 6. Interpellation no.1PM/12-03-1997
  Referitor la reabilitarea sectorului zootehnic care sunt intențiile și strategia de guvernare?

 7. Question no.49A/19-03-1997
  Care sunt posibilitățile de concretizare a unei dezvoltări durabile a teritoriilor cu aplicare în județul Călărași?

 8. Question no.50A/19-03-1997
  Care sunt intențiile dvs. privind reparațiile materiale cuvenite celor care au deținut active naționalizate?

 9. Question no.51A/19-03-1997
  Referitor la relansarea și finanțarea investiției autostrăzii București-Constanța.

 10. Interpellation no.46B/25-03-1997
  Referitor la circulare date de dl. secretar de stat Florin Diaconescu privind numirea directorilor și respectiv adjuncților din învățământul preuniversitar inclusiv al inspectorilor.

 11. Question no.54A/26-03-1997
  Referitor la procurarea de locuințe pentru tinerii căsătoriți cu o dobândă de max.10%.

 12. Question no.55A/26-03-1997
  Referitor la epurările politice din județul Călărați (Stelian Paris directorul Direcției Județene Călărași).

 13. Question no.64A/09-04-1997
  Referitor la strategia de reintegrare profesională a tinerilor, prin micșorarea numărului șomerilor din România.

 14. Question no.65A/09-04-1997
  Care este strategia dvs. privind relansarea sectorului agricol cu aplicare la SC din Călărași?

 15. Question no.66A/09-04-1997
  Referitor la memoriul părintelui paroh Aurel Dinu din comuna Dragoș Vodă, județul Călărași.

 16. Interpellation no.58B/15-04-1997
  Referitor la sistemul de finanțare prin distribuirea banilor prin bonuri de valoare direct către producătorii agricoli; bonurile de valoare vor fi echivalentul în lei a 25 dolari/hectar.

 17. Interpellation no.66B/30-04-1997
  Vă rog clarificați poziția dvs. privind împrumutul de 50 milioane dolari de la Banca Mondială cu detalierea principalelor obiective - inclusiv pentru județul Călărași.

 18. Question no.82A/30-04-1997
  Referitor la semnarea Acordului de proiect privind conservarea energiei termice, unul din cele 8 programe privind reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii din colectivitățile locale.

 19. Interpellation no.70B/13-05-1997
  Referitor la calitatea serviciilor medicale și sanitare cu precădere în județul Călărași.

 20. Question no.98A/14-05-1997
  Care este poziția dvs. referitor la Telefonia rurală ?

 21. Question no.99A/14-05-1997
  Referitor la programul de reabilitare a Sistemului sanitar din România.

 22. Question no.112A/21-05-1997
  Referitor la scăderea prețului la gazele naturale pentru consumatorii casnici.

 23. Question no.113A/21-05-1997
  Care este programul de sprijin a tinerii generații?

 24. Interpellation no.82B/03-06-1997
  Referitor la scăderea consumului de pâine din cauza creșterii prețului.

 25. Interpellation no.88B/24-06-1997
  De ce este nevoie de garanția statului pentru ca producătorii românie să beneficieze de creditul direcționat de la City Bank, aflat integral la decizia finanțatorului?

 26. Question no.132A/25-06-1997
  Care sunt acțiunile concrete cu aplicare și la modul de aliniere a dezvoltării economico-sociale al județului Călărași?

 27. Question no.133A/25-06-1997
  Vă rugăm să ne puneți la dispoziție lista actualizată a reprezentanților AGA.

 28. Question no.173A/24-09-1997
  Referitor la salarizarea specialiștilor agricoli din județul Călărași.

 29. Question no.174A/24-09-1997
  Solicit anchetă referitor la numirea ca reprezentant al FPS în AGA la IAS Mânăstirea, județul Călărași a medicului uman al comunei, și lista reprezentanților FPS din județ.

 30. Interpellation no.117B/07-10-1997
  Care este politica Guvernului privind sprijinul producătorilor și comercianților de carne de porc și pasăre?

 31. Question no.197A/08-10-1997
  Când se va organiza licitația internațională pentru atragerea unor firme interesate să investească pentru construcțiile de locuințe și care este situația terenurilor disponibile pentru construcții cu aplicare la județul Călărași?

 32. Question no.198A/08-10-1997
  Care sunt posibilitățile de reabilitare în județul Călărași a școlilor afectate de seisme sau aflate în stare de degradare (sat Plumbuita, comuna Tămădău)?

 33. Interpellation no.128B/21-10-1997
  Referitor la promovarea Legii Zonelor Libere.

 34. Question no.214A/29-10-1997
  Solicit clarificări privind asigurarea surselor de finanțare pentru electrificarea satelor (jud. Călărași).

 35. Question no.219A/29-10-1997
  Referitor la destinația sumelor aflate în contul special de dezvoltare pentru procesul de privatizare.

 36. Interpellation no.139B/04-11-1997
  Care este situația stocurilor de combustibili lichizi?

 37. Question no.239A/12-11-1997
  Referitor la dezvoltarea regională din țara noastră solicit Statutul de funcționare cu aplicare pentru regiunea Sud-Muntenia.

 38. Interpellation no.13PM/18-11-1997
  Referitor la privatizarea-restructurarea-lichidarea SC COMSUIN Ulmeni.

 39. Question no.241A/19-11-1997
  Referitor la modernizarea rețelei de căi ferate precum și a Laminorului de șină grea de la Călărași.

 40. Interpellation no.162B/15-12-1997
  Referitor la posibilități de sprijin pentru industria constructoare de mașini (combine, tractoare) și finanțarea pentru producătorii agricoli.

 41. Interpellation no.15PM/12-02-1998
  Referitor la acordarea de către Uniunea Europeană a sumei de 22,9 milioane ECU destinate înlăturării efectelor dezastrelor naturale ce au afectat România în anul 1997.

 42. Question no.314A/18-02-1998
  Care va fi situația siderurgiștilor în urma restructurărilor și a disponibilizărilor?

 43. Question no.315A/18-02-1998
  Referitor la construcția de locuințe sociale cu aplicare în județul Călărași.

 44. Interpellation no.19PM/24-02-1998
  Referitor la implicațiile economico-financiare ale aplicării HG nr.61/1998 privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de șină de cale ferată, care înrăutățește situația societății SIDERCA SA Călărași.

 45. Question no.328A/04-03-1998
  Care sunt intențiile ministerului în vederea eradicării analfabetizării din țara noastră?

 46. Question no.329A/04-03-1998
  Care este strategia ROMTELECOM privind conectarea satelor la rețelele telefonice în special în județul Călărași?

 47. Interpellation no.204B/10-03-1998
  Referitor la privatizarea SC COMSUIN Ulmeni județul Călărași.

 48. Question no.349A/18-03-1998
  Vă rugăm a vă pronunța asupra legalității, respectiv implicațiile financiare ale dispoziției primarului municipiului Călărași, privind selecțiile de oferte pentru reparațiile curente la unitățile de învățământ și sănătate.

 49. Question no.350A/18-03-1998
  Solicităm o sinteză, cu comentariile și cifrele reale din sistemul sanitar.

 50. Interpellation no.223B/24-03-1998
  Referitor la legalitatea desfășurării licitației cât și onorării obligațiilor conferite de Ordonanța nr.10/1997 Inspectoratului Școlar Călărași.

 51. Interpellation no.233B/22-04-1998
  Referitor la legalitatea desfășurării licitației privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat.

 52. Question no.369A/29-04-1998
  Solicit să ne puneți la dispoziție lista detaliată pentru județul Călărași a lucrărilor cuprinse în proiectul legii bugetului de stat pe 1998 anexa referitoare la "Amenajarea râului Argeă pentru apărare împotriva inundațiilor, irigații și a

 53. Question no.370A/29-04-1998
  Referitor la derularea Programului PHARE-SESAM-Servicii sociale, cu referire la deschiderea Centrului regional de informare și documentare București cu referire și pentru județul Călărași.

 54. Interpellation no.241B/05-05-1998
  Referitor la examenul de bacalaureat?

 55. Question no.384A/13-05-1998
  Referitor la amenajările piscicole din jud. Călărași.

 56. Question no.385A/13-05-1998
  Referitor la conflictul iscat între cetățeni și Consiliul Local cu primarul Alexandru Ștefan, primarul comunei Curcani, jud. Călărași.

 57. Question no.386A/13-05-1998
  Referitor la conflictul iscat între cetățeni și Consiliul Local cu Alexandru Ștefan primarul comunei Curcani, jud. Călărași.

 58. Interpellation no.251B/19-05-1998
  Referitor la conflictul din comuna Curcani, jud. Călărași dintre primarul Alexandru Ștefan și viceprimarul Nicolescu Savu.

 59. Question no.392A/22-05-1998
  Solicită lista completă cu starea profesională a fiecărui membru al AGA și CA.

 60. Question no.395A/27-05-1998
  Referitor la privatizarea industriei de zahăr prin vânzarea acțiunilor la Sucrerie Cooperative de Bazancourt din Franța.

 61. Interpellation no.263B/02-06-1998
  Referitor la contractele insuficient negociate și în dezavantajul țării pentru agricultură.

 62. Question no.404A/03-06-1998
  Referitor la literatura pentru copii prin crearea FONDULUI DE AUR.

 63. Question no.411A/10-06-1998
  Referitor la prefectul de Călărași Ulpiu Traianus Gamulea.

 64. Question no.412A/10-06-1998
  Referitor la legile 53 și 57 din 1002 privind drepturile persoanelor handicapate.

 65. Question no.415A/10-06-1998
  Referitor la Proiectul servicii socio-medicale la domiciliul vârstnicilor din jud. Călărași.

 66. Question no.424A/17-06-1998
  Care este lista cenzorilor din jud. Călărași?

 67. Question no.429A/17-06-1998
  Referitor la abuzurile unor primari (ex. Rodin Sima - Oltenița și Ion Măturaru - Fundulea).

 68. Interpellation no.275B/08-09-1998
  Care este derularea creditului de 340 milioane dolari destinat proiectării și execuției de locuințe sociale în jud. Călărași?

 69. Question no.455A/09-09-1998
  Referitor la privatizarea Combinatului Siderurgic din Călărași.

 70. Question no.456A/09-09-1998
  Referitor la satul Clătești, com. Mitreni, jud. Călărași.

 71. Question no.471A/16-09-1998
  Referitor la privatizarea SC ROMTRIC SA Lehliu Gară, jud. Călărași.

 72. Question no.472A/16-09-1998
  Referitor la privatizarea SC ROMTRIC SA Lehliu Gară, jud. Călărași.

 73. Question no.473A/16-09-1998
  Referitor la cablarea telefonică a satului Clătești, com. Mitreni, jud. Călărași.

 74. Interpellation no.285B/22-09-1998
  Referitor la recuperarea unui prejudiciu de 10 mil. dolari de către TVR din sumele colectate pentru ajutorarea copiilor din orfelinate sau a victimelor inundațiilor.

 75. Question no.505A/30-09-1998
  Referitor la privatizarea SC PREFAB SA Călărași.

 76. Interpellation no.291B/06-10-1998
  Referitor la legea privind Casa Socială a Constructorilor.

 77. Question no.515A/14-10-1998
  Referitor la modul cum s-a desfășurat privatizarea SC ROMTRIC Lehliu Gară, jud.Călărași.

 78. Question no.520A/14-10-1998
  Solicit o informare despre stadiul cercetărilor privind modul de aplicare a Ordonanței nr.10/1997 de acordare a unor drepturi sociale suplimentare elevilor și studenților din învățământul de stat, cursul de zi, anul trecut, de către Inspectoratul Județean pentru Învățământ Călărași.

 79. Interpellation no.310B/20-10-1998
  Referitor la-Conflictul de interese-, ca teză a economiei de piață în com.Vlad Țepeș, jud.Călărași.

 80. Question no.535A/21-10-1998
  Referitor la comasarea unităților școlare și asigurarea transportului gratuit a elevilor în zonele rurale.

 81. Question no.545A/28-10-1998
  Referitor la sesizarea firmei Scutol, că nimic la Oltenița nu merge.

 82. Question no.549A/28-10-1998
  Referitor la acordarea de către Ministerul Agriculturii a autorizației conform art.15 din Legea nr.12/74 privind piscicultura și pescuitul,pentru exploatarea potențialului piscicol-Vlad Țepeș,jud.Călărași.

 83. Interpellation no.322B/03-11-1998
  Referitor la necesitatea aplicării unor măsuri tranzitorii pentru protecția socială a constructorilor în perioada întreruperii activității.

 84. Question no.577A/04-11-1998
  Referitor la necazul locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași din cauza inundațiilor.

 85. Interpellation no.330B/17-11-1998
  Referitor la urmărirea propriului program al Ministerului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor, cf.HG nr.577/1997.

 86. Question no.607A/25-11-1998
  Referitor la apicultorii români.

 87. Question no.608A/25-11-1998
  Referitor lapunctul de vedere al Guvernului privind - Eliminarea excesului de umiditate și strămutarea gospodăriilor afectate - din perimetrul com.Dragalina, jud.Călărași.

 88. Question no.634A/09-12-1998
  Referitor la Compania Națională de Electricitate SA.

 89. Interpellation no.341B/15-12-1998
  Referitor la liderul țărănist Mircea Buzea, directorul gen.al soc.com.INDCOM SA, cunoscut cu bune și rele și larghețe în a dărui spații.

 90. Question no.643A/16-12-1998
  Referitor la reluarea procedurii pentru adjudecarea câștigătorului în licitația Pietruire drum pământ DC 29 Plevna-Pelinu 3A, din Dor-Mărunt, Călărași.

 91. Interpellation no.351B/29-12-1998
  Referitor la soc.INDCOM, Călărași.

 92. Question no.654A/30-12-1998
  Referitor la neliniștea doamnei Elena Oprișan, funcționar public al Consiliului Local Lupșanu,jud.Călărași, mediatizată de presa locală.

 93. Question no.655A/30-12-1998
  Referitor la temerile doamnei Elena Oprișan, funcționar public al Consiliului Local Lupșanu, jud.Călărași.

 94. Question no.656A/03-02-1999
  Referitor la cazul primarului comunei Curcani, jud.Călărași.

 95. Question no.657A/03-02-1999
  Referitor la soc. călărășeană cu capital de stat INDCOM SA, care a fost oprită de la tranzacționare pe piața extrabursieră RASDAQ.

 96. Question no.658A/03-02-1999
  Referitor la cetățenii com.Dragalina, jud.Călărași, greu încercați de inundații.

 97. Question no.667A/03-02-1999
  Referitor la oportunitatea și necesitatea aplicării Hot.de Guvern nr.15-1998, privind exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a unor produse din import.

 98. Question no.679A/17-02-1999
  Referitor la "trimisa" Prefecturii, soție a directorului PNȚCD-ist, ce descinde în ziua de 5 feb.1999, pe o baltă de pe raza com.Vlad Țepeș, jud.Călărași, unde pescuiește 300kg.pește.

 99. Question no.680A/17-02-1999
  Referitor la soția directorului Piscicola SC Călărași, care descinde pe balta "Barza" și pescuiește 300kg.pește.

 100. Interpellation no.366B/23-02-1999
  Referitor la lista nr.43 a Fondului Propietății de Stat cu societățile care se scot la vânzare, publicată în cotidianul "Adevărul" din 19.02.1999.

 101. Question no.684A/24-02-1999
  Referitor la secretarul general al instituției jud.Călărași, doctorul veteriner Marcel Zamfir care nu-și cunoaște atributiile, ori se consideră "deasupra a tot și a toate".

 102. Question no.685A/24-02-1999
  Referitor la memoriul domnului Nicolae Păvăloiu, din Călărași, bd.Gării nr.1, privind dreptul la speranță.

 103. Question no.686A/24-02-1999
  Referitor la câteva situații de interpretare a prevederilor unor acte normative,aferente activității instituției Dumneavoastră. "INDCOM SA"

 104. Question no.687A/24-02-1999
  Referitor la societatea cu capital de stat, INDCOM SA, Călărași.

 105. Question no.690A/03-03-1999
  Referitor la primarul PNȚCD de la Ileana care a devenit peste noapte "stăpânul" unui bun.

 106. Question no.692A/03-03-1999
  Referitor la modul cum înțelege a-și exercita atribuțiile, prefectul jud.Călărași, veterinarul Ulpiu Traian Gămulea.

 107. Question no.691A/04-03-1999
  Referitor la derularea vânzării prin negociere a pachetului de acțiuni gestionat de FPS la SC TRANSDANUBIUS SA Oltenița,jud.Călărași.

 108. Interpellation no.373B/10-03-1999
  Referitor la administrarea societății cu capital de atat "INDCOM" SA.

 109. Question no.695A/10-03-1999
  Referitor la posibilitatea ca unitățile administrativ-teritoriale să devină propietate ale fostelor islaazuri comunale.

 110. Question no.716A/17-03-1999
  Referitor la inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

 111. Interpellation no.393B/23-03-1999
  Referitor la domnul Ulpiu Traian Gămulea, care a adus societatea SC VIOLORA SRL la faliment în calitate de colaborator, se folosește de actele acesteia.

 112. Question no.720A/24-03-1999
  Referitor la prioritățile în ordinea cărora pot fi utilizate exclusiv sumele rezultate din vânzarea activelor societăților comeciale cu capital majoritar de stat.

 113. Question no.730A/31-03-1999
  Solicită lista actualizată a A.G.A., și Comisiilor de Cenzori.

 114. Interpellation no.416B/07-04-1999
  Referitor la descifrarea misterelor privind aplicarea Legii nr.165/1998.

 115. Question no.735A/14-04-1999
  Referitor la un lider al actualei Puteri care este atât reprezentant al FPS în AGA la SC MINERVA SA cât și "asociat administrator la SC "CRISTALL TRADE" SRL.

 116. Question no.736A/14-04-1999
  Referitor la prezența, în cadrul Consiliului de Administrație a Casei de asigurări de sănătate a jud.Călărași, a numai puțin de trei consilieri județeni.

 117. Question no.737A/14-04-1999
  Referitor la insuficiența sau chiar inexistența surselor de finanțare a bugetelor locale pe anul 1999, com.Modelu, jud.Călăreși.

 118. Interpellation no.435B/20-04-1999
  Referitor la com.Curcani și a primarului PNȚ.CD Alexandru Ștefan.

 119. Question no.751A/28-04-1999
  Referitor la legalitatea contractului de închiriere a 200 ha teren între Consiliul Local al comunei Ileana și SC CRISTAL TRADE SRL Călărași.

 120. Question no.752A/28-04-1999
  Referitor la SC MINERVA SA Fundeni, jud.Călărași.

 121. Interpellation no.450B/04-05-1999
  Referitor la recentul "bilanț parțial" al programului guvernamental.

 122. Question no.775A/19-05-1999
  Referitor la modul original de a rezolva restituirea izlazului comunal Consiliului local al comunei Roseți.

 123. Question no.776A/19-05-1999
  Referitor la proiectul de reabilitare a școlilor.

 124. Question no.777A/19-05-1999
  Referitor la decizia conducerii SC AGROMIXT SA Roseți,jud.Călărași, de a refuza punerea în aplicare a Hot.Consiliului local de reconstituire a dreptului de propietate asupra izlazului comunal, situat în incinta Călărași Râul.

 125. Question no.790A/26-05-1999
  Referitor la necesitatea dotării în mediul urban și rural cu electrocardiografe, defibrilatoare, ecografe și microanalizoare la fiecare spital județean.

 126. Interpellation no.477B/01-06-1999
  Referitor la amenajările piscicole apartinând SC "PISCICOLA" SA Călărași.

 127. Interpellation no.478B/01-06-1999
  Solicită lista actualizată a AGA, CA și Comisiilor de cenzori.

 128. Interpellation no.508B/14-06-1999
  Referitor la starea conflictuală dintre primarul și viceprimarul comunei Dor Mărunt, jud.Călărași.

 129. Interpellation no.511B/14-06-1999
  Referitor la lista componenței Consiliilor de Administrație ale societăților călărășene cu capital majoritar de stat.

 130. Question no.828A/16-06-1999
  Referitor la comportamentul și "preocupările" unor lideri reprezentativi ai organizației PNȚ-CD Oltenița,jud.Călărași.

 131. Question no.829A/16-06-1999
  Referitor la modul de rezolvare a reconstituirii izlazului comunal din com.Roșeți, jud.Călărași.

 132. Question no.833A/16-06-1999
  Referitor la satisfacerea cererilor legale ale comunității din Sohatu.

 133. Question no.834A/16-06-1999
  Referitor la compensarea în suprafață egală cu teren de aceeași calitate de către societățile comerciale cu capital de stat, care în timp au fost "împropietărite", în contul fostelor izlazuri comunale.

 134. Question no.856A/23-06-1999
  Referitor la contractul de asociere dintre SC AGROZOOTEHNICA Mircea-Vodă, jud.Călărași și firma UNISTYLE SRL.

 135. Interpellation no.523B/29-06-1999
  Referitor la chiriile mari care bat în cuie ușile farmaciilor călărășene.

 136. Interpellation no.524B/29-06-1999
  Referitor la declarația domnului Emanoil Bosch.

 137. Interpellation no.532B/07-09-1999
  Referitor la Legea 99/1999, care conține ambiguități de natură a împiedica justa sa aplicare.

 138. Question no.885A/08-09-1999
  Referitor la PISCICOLA SA Călărași.

 139. Question no.886A/08-09-1999
  Referitor la accidentul rutier de pe raza com.Ileana, jud.Călărași și implicarea deputatului Claudiu Tănăsescu în rezolvarea lui.

 140. Question no.887A/08-09-1999
  Referitor la cazul doamnei Pană Verinica din Călărași, str.Aleea Centrală nr.2, bl.N11, ap.1o.

 141. Question no.888A/08-09-1999
  Referitor la procesul de privatizare al societății NUTRICOM SA Oltenița.

 142. Question no.889A/08-09-1999
  Referitor la prefectul Gămulea, Călărași.

 143. Question no.890A/08-09-1999
  Referitor la descinderea din sat.Fântâna Doamnei, comNicolae Bălcescu, jud.Călărași, cu șeful IJP col.Gabi Șișman.

 144. Question no.891A/08-09-1999
  Referitor la situația tristă în care se găsesc salariații SC TRANSLOC SA.

 145. Question no.892A/08-09-1999
  Referitor la "isprăvile" primarului municipiului, Nicolae Dragu.

 146. Question no.893A/08-09-1999
  Referitor la unele "matrapazlâcuri" ale echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.

 147. Question no.894A/08-09-1999
  Referitor la "matrapazlâcurile" echipei manageriale de la AGROINDUSTRIALA Lehliu-Gară, jud.Călărași.

 148. Question no.899A/15-09-1999
  Referitor la cazul doamnei profesoare Grațiela Preda.

 149. Interpellation no.547B/21-09-1999
  Referitor la fostele I.A.S.-uri din jud.Călărași.

 150. Question no.920A/22-09-1999
  Referitor la decizia de înființare a Centrului de Execuție Bugetară nr.3, în jud.Călărași.

 151. Question no.921A/22-09-1999
  Referitor la normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență 88/1997, cât și Hot.Guv.450/1999.

 152. Interpellation no.569B/05-10-1999
  Referitor la componența listei cu reprezentanții statului în Adunările Generale ale acționarilor, în jud.Călărași.

 153. Question no.946A/13-10-1999
  Referitor la programele finanțate prin intermediul Fondului Român pentru Dezvoltare Socială, pentru jud.Călărași.

 154. Interpellation no.597B/19-10-1999
  Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatarilor, în jud.Călărași.

 155. Question no.950A/20-10-1999
  Referitor la efectuarea lucrărilor agricole aferente terenurilor destinate locatorilor, în jud.Călărași.

 156. Question no.959A/27-10-1999
  Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.

 157. Question no.960A/27-10-1999
  Referitor la controversata situație patrimonială a SC "OLIMPIA" Călărași.

 158. Interpellation no.614B/02-11-1999
  Referitor la autoritățile administrației publice locale ale loc. Vlad Țepeș, Lehliu-Sat, Belciugatele, Lupșanu și Ulmu din jud.Călărași,au decis includerea în patrimoniul public sau privat al unităților adm.teritoriale și a terenurilor aflate sub luciu de apă.

 159. Question no.981A/10-11-1999
  Referitor la situația locatarilor propietari a 1939,4 ha.teren de la SC "A.I.T." Dragalina, jud.Călărași.

 160. Question no.982A/10-11-1999
  Referitor la afirmația "justițiarului" deputat Claudiu Pavelescu: "În agricultura călărășeană se fură cam mult"!

 161. Interpellation no.628B/15-11-1999
  Referitor la conducerea PISCICOLA SA Călărași, care a acordat întâietate asocierii în partipațiune, vizând activele fermei IEZER; firmei bucureștene "REEN IMPEX" SRL.

 162. Interpellation no.629B/16-11-1999
  Referitor la societățiele comerciale, foste cu capital majoritar de stat, al căror program de postprivatizare nu a fost îndeplinit "ad literam" de noii propietari.

 163. Question no.993A/17-11-1999
  Referitor la stabilirea patrimoniului propietății publice a statului și, respectiv, a unităților administrativ-teritoriale, în jud.Călărași.

 164. Question no.1007A/24-11-1999
  Referitor la controversata "asociere" dintre primarul municipiului Călărași, Nicolae Dragu și al său "expert consilier" Gene Bejan.

 165. Question no.1008A/24-11-1999
  Referitor la șeful de post din comuna Valea Argovei, jud.Călărași.

 166. Question no.1020A/30-11-1999
  Referitor la "implicarea activă" a unor firme de "talia" REEN IMPEX SRL în controversatele asocieri în participațiune de la "PISCICOLA" SA.

 167. Interpellation no.636B/30-11-1999
  Referitor la Claudiu Pavelescu care a devenit proprietarul fermei cunoscută sub numele de "Casa ciobanilor" și cuprinzând 20ha teren arabil.

 168. Interpellation no.637B/30-11-1999
  Referitor la "dezastrul financiar" în care se află "Insula Mare a Brăilei" SA.

 169. Interpellation no.657B/14-12-1999
  Referitor la o nouă "afacere" de anvergură, "patronată" de conducerea IPJ Călărași, în frunte cu inspectorul șef Gabi Șișman.

 170. Interpellation no.658B/14-12-1999
  Referitor la firma ROMPAC INTERNAȚIONAL din jud.Călărași.

 171. Question no.1050A/02-02-2000
  Referitor la dezvoltarea infrastructurii, alimentarea cu apă a localităților, pietruiri ale drumurilor comunale și construcția de locuințe.

 172. Question no.1051A/02-02-2000
  Referitor la "afacerea" PREFAB - ROMERICA INTERNAȚIONAL.

 173. Question no.1052A/02-02-2000
  Referitor la SC ROMCONSID SA, Călărași.

 174. Question no.1071A/09-02-2000
  Referitor la situația locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași.

 175. Question no.1072A/09-02-2000
  Referitor la un număr impresionant de acționari minoritari ai SC INDCOM SA Călărași, ce au sesizat aspecte nu prea ortodoxe ale conducerii societății.

 176. Question no.1073A/09-02-2000
  Referitor la doamna Tănase Daniela, merceolog la SC INDCOM SA, Călărași, căreia i s-a sustras suma de 20 milioane lei din autoturism.

 177. Question no.1074A/09-02-2000
  Referitor la decizia Ministerului Agriculturii de a transfera din domeniul public în cel privat opt unități aparținând Societății Naționale "Cai de Rasă".

 178. Question no.1075A/09-02-2000
  Referitor la privatizarea combinatului "SIDERCA".

 179. Interpellation no.686B/15-02-2000
  Referitor la controversata asociere în participațiune de la SC PISCICOLA SA Călărași.

 180. Interpellation no.687B/15-02-2000
  Referitor la situația specific românească, în care se află învățământul.

 181. Question no.1101A/22-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă în care se găsește Stațiunea Didactică Belciugatele, jud.Călărași.

 182. Question no.1102A/22-02-2000
  Referitor la situația dezastruoasă în care se găsește Stațiunea Didactică Belciugatele, jud.Călărași.

 183. Question no.1103A/22-02-2000
  Referitor la memoriul domnului Gheorghe V. Petrovici, din jud.Călărași.

 184. Question no.1104A/22-02-2000
  Referitor la apartamentele aflate în propietatea SC SIDERCA SA, jud.Călărași.

 185. Question no.1105A/22-02-2000
  Referitor la un eveniment ce a avut loc în comuna Vlad Țepeș,jud.Călărași.

 186. Question no.1119A/29-02-2000
  Referitor la situația locuitorilor comunei Dragalina, jud.Călărași.

 187. Interpellation no.715B/29-02-2000
  Referitor la SC SIDERCA Călărași.

 188. Question no.1144A/13-03-2000
  Referitor la stabilirea dreprului de propietate a domnului Ivan Ghe.Florea, din comuna Dorobanțu, jud.Călărași.

 189. Question no.1145A/13-03-2000
  Referitor la memoriul cetățeanului Chiriță Petre, din Călărași, str.Libertății nr.50.

 190. Interpellation no.735B/14-03-2000
  Referitor la apelul Asociației Armatorilor și Operatorilor Portuari, Fluviali din România.

 191. Interpellation no.736B/14-03-2000
  Referitor la greva personalului din învățământ.

 192. Question no.1153A/22-03-2000
  Referitor la memoriul membrilor Sindicatului Liber al Taximetriștilor Călărași.

 193. Question no.1154A/22-03-2000
  Referitor la unele măsuri referitoare la salarizarea magistraților și a celorlalte categorii de personal din organele autorității judecătorești.

 194. Question no.1156A/28-03-2000
  Referitor la dosarul penal al țărănistului Iorga.

 195. Interpellation no.752B/28-03-2000
  Referitor la nereguli sesizate de Asociația Salariaților PAS - SCUT, Oltenița, jud.Călărași, cu ocazia privatizării acestei societăți.

 196. Interpellation no.753B/28-03-2000
  Referitor la Ordonanța de urgență a Guvernului 155/1999 pentru modificarea art.101 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr.145/1997, modificată și completată prin OUG nr.30/1998.

 197. Question no.1185A/10-04-2000
  Referitor la concluziile verificării întregii activități a ex-secretarului general al Prefecturii Călărași.

 198. Interpellation no.780B/10-04-2000
  Referitor la manifestările celei mai mari Expoziții Mondiale "Om - Natură - Tehnologie".

 199. Interpellation no.781B/10-04-2000
  Referitor la realitățile din agricultura călărășeană.

 200. Question no.1191A/11-04-2000
  Referitor la o verificare a faptei prefectului de Călărași, Gămulea.

 201. Question no.1207A/19-04-2000
  Referitor la presiunile la care sunt supuși unii dintre dascăli de către inspectorii școlari care mai de care mai plini de "zel".

 202. Question no.1208A/19-04-2000
  Referitor la controversate privatizare a SC "S.U.T." SA Oltenița, jud.Călărași.

 203. Question no.1209A/19-04-2000
  Referitor la reacția presei locale privitoare la hotărârea primarului mun.Călărași, de a amplasa un nou monument într-o zonă total inadecvată a orașului.

 204. Question no.1216A/09-05-2000
  Referitor la cazul celor 3 cetățeni ai comunei Valea Argovei, jud.Călărași, Dincă Drăgan, Stan Marian și Duman Emil Marian.

 205. Question no.1217A/09-05-2000
  Referitor la situația domnului Dan Spiratos, din Călărași, str.Zăvoiului, nr.4, bl.E13, sc.A, ap.17.

 206. Question no.1218A/09-05-2000
  Referitor la sesizările Sindicatului liber al Taximetriștilor din jud.Călărași.

 207. Question no.1219A/09-05-2000
  Referitor la cazul doamnei Ioana Dinulescu, din București, str.Liviu Rebreanu nr.9, bl.50, sc.2, ap.67, sector 3.

 208. Interpellation no.803B/16-05-2000
  Referitor la prefectul de Călărași, Ion Ștefănescu.

 209. Interpellation no.804B/16-05-2000
  Referitor la degringolada ce a cuprins fostele IAS-uri.

 210. Question no.1241A/06-06-2000
  Referitor la situația dificilă în care se află familia domnului Măturaru Tudor din Călărași.

 211. Question no.1242A/06-06-2000
  Referitor la memoriile cetățenilor Roșu Marin din satul Răzvani, orașul Lehliu-Gară și respectiv Stan Alexandrina.

 212. Interpellation no.818B/20-06-2000
  Referitor la seceta ce a afectat și jud.Călărași.

 213. Question no.1237A/23-06-2000
  Referitor la memoriul Sindicatului liber al taximetriștilor din Călărași.

 214. Question no.1238A/23-06-2000
  Referitor la societatea Electrica.

 215. Question no.1263A/12-09-2000
  Referitor la situația petenților Roșu Marin din satul Răzvani, Stan Alexandrina din Lehliu Gară și Măturaru Tudor din municipiul Călărași.

 216. Interpellation no.830B/12-09-2000
  Referitor la situația de la SC SIDERCS SA, Călărași.

 217. Interpellation no.845B/26-09-2000
  Referitor la intenția FPS de a scoate la vânzare prin negociere, pachetul majoritar de acțiuni deținut la SC "SUGCT" SA Călărași, jud.Călărași.

 218. Question no.1294A/02-10-2000
  Referitor la încălcarea acquisului comunitar în domeniul acordării ajutorului de stat și al impozitelor și taxelor prin adoptarea Legii 134/2000 privind regimul parcurilor industriale.

 219. Question no.1295A/02-10-2000
  Referitor la Ordonanța nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

 220. Interpellation no.866B/10-10-2000
  Referitor la numărul mare a bolnavilor de tuberculoză în județul Călărași.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 july 2024, 15:38
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro