Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
1992-1996 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 1996-2000 > Chamber of Deputies > Petre Naidin > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Petre NAIDIN
Legislative proposals initiated in legislature 1996-2000

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 4/12.01.1999 L377/1999 Propunere legislativa pentru completarea art.156 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale. Lege 127/2000
2. 37/15.02.1999   Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
3. 50/01.03.1999   Propunere legislativa privind indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R. si ale agricultorilor in anul 1999. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
4. 58/24.02.1998 L358/1999 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata. respinsa
definitiv
5. 80/19.03.1998   Propunere legislativa de modificare a unor prevederi ale Legii nr.118/1996 dupa modificarile si completarile aduse acesteia de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.20/1997,aprobata prin Legea nr.164/1997. respinsa
definitiv
6. 80/17.03.1999   Propunere legislativa pentru completarea articolului 19 din Legea administratiei locale nr.69/1991. respinsa
definitiv
7. 104/30.03.1999   Propunere legislativa pentru modificarea articolului 8 alineatul 3 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
8. 107/08.03.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 232 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
9. 120/13.04.1999   Propunere legislativa pentru completarea articolului 170 din legea invatamantului nr.84/1995. respinsa
definitiv
10. 133/13.03.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.5/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
11. 136/15.03.2000   Propunere legislativa privind continuarea realizarii obiectivului de investitii Centrala Nuclearo-electrica Cernavoda - 5 x 700 MWe. respinsa
definitiv
12. 143/21.03.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea articolului 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
13. 157/29.03.2000   Propunere legislativa privind interzicerea temporara a importurilor de produse siderurgice care sunt in gama de fabricatie a agentilor economici din Romania. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
14. 172/12.05.1999 L174/2000 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999. respinsa
definitiv
15. 174/06.04.2000   Propunere legislativa pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice, nr.27/1996. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
16. 183/19.05.1999 L191/2000 Propunere legislativa privind cresterea eficientei energetice. Lege 199/2000
17. 200/19.04.2000   Propunere legislativa pentru stimularea colectarii si reintroducerii in circuitul productiv intern a materialelor feroase pentru retopire. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
18. 203/27.05.1999   Propunere legislativa pentru sprijinirea exercitarii unor profesii liberale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
19. 204/27.05.1999   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea unor dispozitii ale Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
20. 207/26.04.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
21. 218/09.05.2000   Propunere legislativa privind desfiintarea Fondului Proprietatii de Stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
22. 243/16.06.1999 L228/2000 Propunere legislativa privind Programul energetic nuclear. respinsa
definitiv
23. 245/16.06.1999   Propunere legislativa pentru completarea articolului 6 din Legea nr.53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
24. 272/01.06.2000   Propunere legislativa pentru limitarea importurilor de produse electronice si electrocasnice second hand precum si pentru protectia industriei de profil. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
25. 288/23.08.1999   Propunere legislativa privind protectia actionarului minoritar la unele societati comerciale cu capital de stat. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
26. 290/25.08.1999 L81/2000 Propunere legislativa privind regimul parcurilor industriale. Lege 134/2000
27. 306/20.06.2000   Propunere legislativa privind conversia in actiuni a unor sume acordate de Fondul Proprietatii de Stat pentru restructurare, precum si a creantelor acestuia la unele societati comerciale. respinsa
definitiv
28. 321/27.06.2000   Propunere legislativa privind stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor din intravilanul unor localitati din Delta Dunarii. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
29. 322/27.06.2000   Propunere legislativa privind incheierea contractelor de administrare a companiilor sau societatilor nationale, a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, precum si a regiilor autonome. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
30. 323/27.06.2000   Propunere legislativa privind organizarea activitatii de lobby. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
31. 328/29.06.2000   Propunere legislativa privind privatizarea societatilor comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare si inginerie tehnologica. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
32. 346/15.09.1999   Propunere legislativa privind reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica din unitatile administrativ-teritoriale. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
33. 362/04.07.2000 L328/2000 Propunere legislativa privind reglementarea situatiei juridice si a administrarii patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist (modificarea si completarea Decretului-Lege nr.150/1990). Lege 146/2002
34. 367/10.11.1998 L67/1999 Propunere legislativa pentru modificarea art.21 din Legea nr.215/1997 privind Casa Sociala a Constructorilor. respinsa
definitiv
35. 380/18.07.2000   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
36. 388/24.11.1998   Propunere legislativa pentru completarea art.12 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata. respinsa
definitiv
37. 389/24.11.1998   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
38. 403/14.10.1999   Propunere legislativa pentru sprijinirea agentilor economici care desfasoara activitati de transport pe caile navigabile interioare, precum si pentru revitalizarea industriei navale aferente. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
39. 415/10.12.1998   Propunere legislativa pentru completarea art.5 din Ordonanta Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agriculori in anul 1998. respinsa
definitiv
40. 439/29.12.1998   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
41. 550/25.10.2000   Propunere legislativa privind gospodarirea deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear ars pana la depozitarea finala, desfasurarea si finantarea activitatilor aferente. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie
42. 604/14.11.2000   Propunere legislativa cu privire la promovarea si organizarea activitatilor in domeniul nuclear din Romania. clasata
cf. art.60 alin.5
din Constitutie

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 16 july 2024, 2:56
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro