Scarlat IRIZA
Curriculum Vitae

Informații personale

Naționalitate

Română

Data nașterii

03.09.1955

Sex

Masculin

Locul de muncă vizat

Consilier de specialitate

Perioada

22.04.2009 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Consilier de specialitate

Activități și responsabilități principale

Consilierul Directorului în probleme de investiții
Asigurarea rețelei de relații necesare dezvoltării activității sucursalei și societății;
Coordonarea, îndrumarea și controlul activității sucursalei în domeniul de activitate

Numele și adresa angajatorului

Sucursala Hidrocentrale Târgu-Jiu, str. Prelungire Vasile Alecsandri nr. 1, Localitatea Tg-Jiu, Județul Gorj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Producerea energiei electrice


Perioada

07.09.1982 - 25.02.1985

Funcția sau postul ocupat

Inginer

Activități și responsabilități principale

Activitatea de întreținere și reparații

Numele și adresa angajatorului

Întreprinderea de industrializare a cărnii Gorj, comuna Dragutesti, sat Urechesti, jud. Gorj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Industrie alimentara

Perioada

25.02.1985 - 04.02.1986

Funcția sau postul ocupat

Șef centrală termică ș frigorifică

Activități și responsabilități principale

Asigurarea agentului termic și frigorific în procesul tehnologic

Numele și adresa angajatorului

Întreprinderea de industrializare a carnii Gorj, comuna Dragutesti, sat Urechesti, jud. Gorj

Tipul activității sau sectorul de activitate

Industrie alimentara

Perioada

04.02.1986 - 01.11.1990

Funcția sau postul ocupat

Inginer

Activități și responsabilități principale

Asistența tehnică montaj parte electrică și mecanică

Numele și adresa angajatorului

Uzinele Mecanice Timișoara

Tipul activității sau sectorul de activitate

Echipamente mecanice și electrice

Perioada

01.11.1990 - 01.03.1991

Funcția sau postul ocupat

Șef secție

Activități și responsabilități principale

Coordonarea și urmărirea montajului parte electrică și mecanică la echipamente

Numele și adresa angajatorului

Uzinele Mecanice Timișoara

Tipul activității sau sectorul de activitate

Echipamente mecanice și electrice

Perioada

01.07.1990 - 11.12.2000

Funcția sau postul ocupat

Administrator

Activități și responsabilități principale

Reparații utilaje parte mecanică și electrică

Numele și adresa angajatorului

AZIRI SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

Reparații utilaje

Perioada

11.12.2000 - 13.12.2004

Funcția sau postul ocupat

Deputat, Vicepreședinte comisie

Activități și responsabilități principale

Comisia de industrie și Comisia pentru cercetarea abuzurilor și petiții

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, str. 13 Septembrie, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Promovare și dezbatere legi

Perioada

13.12.2004 - 15.12.2008

Funcția sau postul ocupat

Șef birou Senat și Consilier senatorial

Activități și responsabilități principale

Activități legislative

Numele și adresa angajatorului

Parlamentul României, str. 13 Septembrie, București

Tipul activității sau sectorul de activitate

Promovare și dezbatere legi

Educație și formare

Perioada

1977 - 1982

Calificare/diploma obținută

Inginer/Diploma de licență

Disciplinele principale studiate/competențe profesionale dobândite

Electrotehnica

Numele și tipul instituției de învățământ/furnizorului de formare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnica


Aptitudini și competențe personale

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare
Nivel european (*) 

Limba Engleză

Limba Franceză
Ințelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la
conversație
Discurs oral Exprimare scrisă
                                                              
B2 Utilizator independent B2 Utilizator independent B1 Utilizator independent B1 Utilizator independent B2 Utilizator independent
Competențe și abilități sociale Munca în echipă, aptitudini de comunicare, adaptabilitate, deschidere spre nou și cunoaștere, optimism
Competențe și a[titudini organizatorice Capacitate organizatorică bună dobândită în urma experienței acumulate
Competente și cunoștințe de utilizare a calculatorului Utilizarea calculatorului și a programelor specifice pregătirii în domeniul electrotehnic
Permis de conducere Categoria B
Permis de conducere Categoria B

17.01.2013