Activité parlementaire
2008-2012 (sen.)
initiatives legislatives
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Senat > Iulian Urban > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Iulian URBAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 29/15.02.2010 L599/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia respinsa
definitiv
2. 33/15.02.2010 L591/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata in Monitorul Oficial nr.200 din 23 martie 2007 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
3. 34/15.02.2010 L602/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsa
definitiv
4. 36/12.03.2012 L671/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului respins
definitiv
5. 54/01.03.2010 L598/2009 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.13/2007 - Legea energiei electrice respins
definitiv
6. 62/08.03.2010 L314/2010 Propunere legislativa legislativa pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 70/08.03.2010 L644/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.41 din Legea nr.13/2007 - Legea energiei electrice respins
definitiv
8. 72/08.03.2010 L605/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor respinsa
definitiv
9. 85/16.03.2010 L588/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - republicata respinsa
definitiv
10. 91/23.04.2012 L742/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania respins
definitiv
11. 97/24.03.2010 L604/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
12. 105/29.03.2010 L601/2009 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice respins
definitiv
13. 108/29.03.2010 L603/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, publicata in M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobata prin Legea 215/2004), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
14. 116/30.03.2010 L421/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si senatorilor, republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
15. 117/04.05.2012 L774/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni Lege 176/2013
16. 139/07.04.2010 L659/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
17. 139/23.03.2011 L778/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca respins
definitiv
18. 140/23.03.2011 L807/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, infiintarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor in sistemul sanitar din Romania, publicata in M.Of.nr.836 din 25 Noiembrie 2003 respinsa
definitiv
19. 145/07.04.2010 L650/2009 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea activitatilor si practicilor de terapie centrate pe tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
20. 157/12.04.2010 L415/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti Lege 154/2011
21. 168/04.04.2011 L53/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
22. 171/13.04.2010 L703/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.32² din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale Lege 129/2010
23. 173/13.04.2010 L698/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata respins
definitiv
24. 179/13.04.2010 L257/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata respinsa
definitiv
25. 180/11.04.2011 L814/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului " Schi in Romania" respins
definitiv
26. 200/26.04.2011 L167/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii parteneriatului public privat nr.178/2010 respins
definitiv
27. 209/25.03.2009 L172/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune respinsa
definitiv
28. 224/02.05.2011 L44/2011 Propunere legislativa privind functionarea Birourilor de Credit respinsa
definitiv
29. 225/29.05.2012 L103/2012 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale respinsa
definitiv
30. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
31. 254/09.05.2011 L157/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.Of nr.927 din Decembrie 2003 (rectificata in M.Of. Nr.112 din 06 Februarie 2004 ), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
32. 256/09.05.2011 L163/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, modificata in M.Of. nr.941 din 941 din 29 Decembrie 2003 (rectificata si republicata), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
33. 257/03.05.2010 L73/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii energiei electrice nr.13/2007 si a Legii gazelor nr.351/2004 respins
definitiv
34. 268/09.05.2011 L153/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie respins
definitiv
35. 279/09.05.2011 L54/2011 Propunere legislativa privind standardele de cost in domeniul diagnosticului clinic de laborator respinsa
definitiv
36. 292/03.05.2010 L89/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.1074 din 29 noiembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
37. 299/10.05.2010 L184/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele incheiate intre sectoarele public si privat Lege 178/2010
38. 330/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului preuniversitar" retrasa
de catre initiator
39. 331/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea educatiei permanente" retrasa
de catre initiator
40. 332/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului superior" retrasa
de catre initiator
41. 339/24.09.2012 L289/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 si a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
42. 340/29.06.2009 L117/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate respins
definitiv
43. 363/31.05.2010 L194/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata respins
definitiv
44. 375/08.06.2010 L642/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 - privind statutul deputatilor si al senatorilor , republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
45. 387/07.09.2009 L155/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masa respins
definitiv
46. 388/07.09.2009 L144/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.36 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul Lege 345/2009
47.   L421/02.09.2009 Propunere legislativa privind Codul civil retrasa
de catre initiator
48. 426/20.06.2011 L273/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.309 din Codul Penal respins
definitiv
49. 427/01.09.2010 L203/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
50. 431/01.09.2010 L205/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului, republicata respins
definitiv
51. 438/01.09.2010 L204/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsa
definitiv
52. 440/01.09.2010 L254/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei respinsa
definitiv
53. 441/22.10.2012 L259/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila Lege 213/2013
54. 452/12.11.2012   Propunere legislativa privind infiintarea tribunalelor specializate pentru conflicte de munca si asigurari sociale clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
55. 453/27.06.2011 L290/2011 Proiectul Legii timbrului cultural la comisii
56. 454/28.09.2009 L236/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
57. 455/28.09.2009 L264/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei Lege 25/2010
58. 460/28.09.2009 L237/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
59. 471/14.09.2010 L255/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
60. 494/20.09.2010 L288/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 respins
definitiv
61. 515/13.09.2011 L425/2011 Propunere legislativa privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) Lege 55/2012
62. 527/02.11.2009 L706/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a Codului de procedura civila si a Codului de procedura penala Lege 177/2010
63. 528/04.10.2010 L287/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Lege 134/2011
64. 531/04.10.2010 L320/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in M.Of.303/30 Decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
65. 533/04.10.2010 L319/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei respinsa
definitiv
66. 553/02.11.2009 L243/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea si functionarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
67. 556/02.11.2009 L263/2009 Propunere legislativa privind Codul Deontologic al Judecatorilor si Procurorilor respinsa
definitiv
68.   L573/03.11.2009 Propunere legislativa privind Camerele de comert si industrie din Romania retrasa
de catre initiator
69. 575/18.10.2010 L349/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respins
definitiv
70. 600/16.11.2009 L466/2009 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.297/2004 privind piata de capital Lege 11/2012
71. 602/16.11.2009 L420/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) si (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor Lege 130/2010
72. 609/16.11.2009 L471/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
73. 617/25.10.2010 L350/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
74. 626/14.12.2009 L392/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii Lege 34/2010
75. 629/14.12.2009 L435/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.84 din Legea nr.296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori Lege 161/2010
76. 631/14.12.2009 L430/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala respins
definitiv
77. 652/14.12.2009 L448/2009 Propunere legislativa legislativa pentru abrogarea Legii nr.9/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor, publicata in Monitorul Oficial nr.29/15 ianuarie 2008, precum si pentru modificarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan (publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13 decembrie 2001), aprobata cu modificari de Legea nr.227/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, si modificata Legea nr.391/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, publicata in Monitorul Oficial nr.892 din 02 noiembrie 2006 respinsa
definitiv
78. 656/14.12.2009 L406/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
79. 657/08.11.2010 L187/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.101 din 22.05.1992 respinsa
definitiv
80. 658/14.12.2009 L470/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsa
definitiv
81. 661/22.11.2011 L121/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006-privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in M.of. nr.196/13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
82. 668/17.11.2010 L437/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respins
definitiv
83. 669/17.11.2010 L438/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respins
definitiv
84. 670/14.12.2009 L408/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 respinsa
definitiv
85. 672/17.11.2010 L448/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii, in vederea declararii -Zilei Nationale de Rugaciune- ca sarbatoare legala nelucratoare respinsa
definitiv
86. 690/16.12.2009 L407/2009 Proiect de Lege privind reproducerea umana asistata medical respins
definitiv
87. 691/22.11.2010 L396/2010 Proiect de Lege privind procedura colectarii debitelor respins
definitiv
88. 706/16.12.2009 L494/2009 Propunere legislativa privind declararea domnilor Alexandru Lesco, Andrei Ivantoc, Tudor Popa drept eroi-martiri, luptatori pentru democratie, drepturile omului si aparatori ai valorilor spirituale si culturale romanesti respinsa
definitiv
89. 714/21.12.2009 L597/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor respins
definitiv
90. 717/21.12.2009 L589/2009 Propunere legislativa privind intarirea disciplinei contractuale intre comercianti si furnizori respinsa
definitiv
91. 718/21.12.2009 L590/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
92. 719/21.12.2009 L596/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
93. 735/29.11.2010 L621/2010 Proiect de Lege pentru modificarea partii introductive a alin.(1) al art.43 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
94. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
95. 755/29.11.2010 L619/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicata in M. Of. nr.611 din 14 Decembrie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
96. 758/29.11.2010 L620/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M. Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificata in M. Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
97. 765/12.12.2011 L123/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96 (r1) din 21/04/2006 Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.763 din 12/11/2008 privind Statutul deputatilor si al senatorilor respinsa
definitiv
98. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
99. 817/29.11.2010 L542/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571 din 22/12/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
100. 819/29.11.2010 L543/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.241 din 15/07/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale respinsa
definitiv
101. 849/13.12.2010 L711/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.Of. nr.927 din 23 Decembrie 2003 (rectificata in M.Of. nr.112 din 06 Februarie 2004), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
102. 865/13.12.2010 L240/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 - privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modifcarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
103.   BP169/07.05.2012 Propunere legislativa privind infiintarea Tribunalelor specializate pentru conflicte de munca si asigurari sociale retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 6 février 2023, 21:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro