Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
vote
2004-2008 (dep.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Mircia Giurgiu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Mircia GIURGIU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2008-2012

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 5/01.02.2012   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
2. 6/01.02.2012   Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
3. 17/08.02.2010 L612/2009 Propunere legislativa privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse petroliere respinsa
definitiv
4. 17/01.02.2012 L716/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.134/2001 pentru completarea alin.(1) al art.82 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
5. 18/08.02.2010 L584/2009 Propunere legislativa privind statutul chiriasilor respinsa
definitiv
6. 19/08.02.2010 L582/2009 Propunere legislativa pentru acordarea unor tichete cadou de Pasti si de Craciun pensionarilor respinsa
definitiv
7. 20/08.02.2010 L583/2009 Propunere legislativa privind infiintarea societatilor comerciale avand ca obiect de activitate abatorizarea animalelor si comercializarea carnii si a produselor din carne respinsa
definitiv
8. 21/01.02.2012 L705/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii politiei locale nr.155/2010 respinsa
definitiv
9. 31/15.02.2010 L587/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.211/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2006 privind Inspectia Sociala respinsa
definitiv
10. 34/15.02.2011 L712/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
11. 35/15.02.2011 L714/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
12. 36/22.02.2010 L239/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.384/2006 privind Statutul soldatilor si gradatilor voluntari respinsa
definitiv
13. 39/15.02.2011 L753/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor art.III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
14. 40/15.02.2011 L758/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
15. 41/15.02.2011 L755/2010 Propunere legislativa privind scutirea de la plata ratelor imprumutului la banca pentru persoanele sinistrate de pe urma inundatiilor din anul 2010 respinsa
definitiv
16. 42/15.02.2011 L757/2010 Propunere legislativa pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
17. 45/21.02.2011 L407/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala Lege 166/2011
18. 47/21.02.2011 L334/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.127 din Legea invatamantului nr.84/1995 respinsa
definitiv
19. 50/21.02.2011 L767/2010 Propunere legislativa pentru modificarea art.56 si art.71 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata Lege 13/2012
20. 51/01.03.2010 L635/2009 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, in scopul construirii unui sediu si a unei biblioteci Lege 154/2010
21. 59/01.03.2010 L585/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 respinsa
definitiv
22. 60/02.03.2010 L285/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
23. 61/28.02.2011 L706/2010 Propunere legislativa privind protejarea persoanelor care au cumparat un imobil dar nu au intrat in posesia lui respinsa
definitiv
24. 66/08.03.2010 L614/2009 Propunere legislativa privind masuri de stimulare a productiei si a valorificarii legumelor si fructelor in Romania respinsa
definitiv
25. 67/02.03.2011 L402/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
26. 71/10.04.2012 L690/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respins
definitiv
27. 73/11.02.2009 L528/2008 Propunere legislativa privind valorificarea rezervei valutare a Bancii Nationale a Romaniei pentru dezvoltarea si modernizarea turismului respinsa
definitiv
28. 75/10.04.2012 L704/2011 Proiect de Lege privind modificarea articolului 140 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
29. 76/02.03.2011 L737/2010 Proiect de Lege privind instituirea ajutorului financiar lunar pentru persoanele din fostele localitati necooperativizate in perioada comunista, care au livrat la fondul centralizat al statului, prin sistemul de contractari si achizitii, produse animaliere si agroalimentare respins
definitiv
30. 76/10.04.2012 L706/2011 Proiect de Lege privind modificarea Codului Fiscal respins
definitiv
31. 81/11.02.2009 L538/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.187 din 20 decembrie 2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2002 personalului din sectorul bugetar respinsa
definitiv
32. 82/11.02.2009 L517/2008 Propunere legislativa privind gratuitatea la transportul in comun pentru pensionari respinsa
definitiv
33. 83/11.02.2009 L539/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordinului nr.14/2007 al secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta si a ghidului metodologic de implantare a acestor standarde respinsa
definitiv
34. 88/23.04.2012 L737/2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
35. 90/11.02.2009 L536/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
36. 90/07.03.2011 L775/2010 Proiect de Lege privind modificarea anexei din Legea nr.174/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" -Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Suceava in domeniul public al municipiului Suceava si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, judetul Suceava Lege 203/2011
37. 90/23.04.2012 L741/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
38. 91/11.02.2009 L537/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
39. 92/11.02.2009 L535/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordinului nr.236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate respinsa
definitiv
40. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
41. 92/07.03.2011 L776/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
42. 93/23.04.2012 L744/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
43. 96/24.03.2010 L611/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(2¹) al art.94 din Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
44. 97/11.02.2009 L526/2008 Propunere legislativa privind BIBLIA in versuri pentru elevi respinsa
definitiv
45. 97/07.03.2011 L754/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar respinsa
definitiv
46. 99/09.03.2011   Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala procedura legislativa încetata
47. 108/04.05.2012 L757/2011 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului respins
definitiv
48. 109/29.03.2010 L610/2009 Propunere legislativa privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie energie electrica Lege 210/2010
49. 113/16.03.2011 L771/2010 Propunere legislativa privind infiintarea si functionarea societatilor si depozitelor de colectare a fierului vechi respinsa
definitiv
50. 114/29.03.2010 L226/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.5 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/2010 respinsa
definitiv
51. 114/04.05.2012 L766/2011 Proiect de Lege privind constituirea de laboratoare agrementate pentru expertizarea si conformitatea produselor respins
definitiv
52. 117/07.04.2010 L331/2010 Propunere legislativa privind modificarea art.41 al Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate respinsa
definitiv
53. 118/04.05.2012 L775/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de sanatate de catre patronate si sindicate respins
definitiv
54. 119/04.05.2012 L776/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de pensii de catre patronate si sindicate respins
definitiv
55. 120/04.05.2012 L777/2011 Proiect de Lege privind administrarea fondului de somaj de catre patronate si sindicate respins
definitiv
56. 121/04.05.2012 L778/2011 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii respins
definitiv
57. 122/04.05.2012 L779/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.111 din 8/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respins
definitiv
58. 123/07.04.2010 L634/2009 Propunere legislativa pentru modificarea art.10 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic Lege 95/2010
59. 123/04.05.2012 L780/2011 Proiect de Lege privind completarea OUG nr.58/2010 - modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respins
definitiv
60. 125/07.04.2010 L665/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 131/2010
61. 125/21.03.2011 L772/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale respinsa
definitiv
62. 128/14.05.2012 L146/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
63. 129/14.05.2012 L158/2012 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
64. 143/29.05.2012 L37/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 respins
definitiv
65. 146/29.05.2012 L49/2012 Proiect de Lege pentru modificarea art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
66. 149/29.05.2012 L59/2012 Proiect de Lege privind unele masuri pentru stimularea comasarii terenurilor agricole respins
definitiv
67. 151/28.03.2011 L129/2011 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Ambulantei din Romania respinsa
definitiv
68. 151/29.05.2012 L65/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.42 din Legea apelor nr.107/1996 respinsa
definitiv
69. 153/29.05.2012 L73/2012 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, judetul Dambovita in domeniul public al comunei Corbii Mari, judetul Dambovita, si in administrarea Consiliului local al Comunei Corbii Mari, judetul Dambovita respins
definitiv
70. 155/29.05.2012 L77/2012 Proiect de Lege pentru completarea art.48 din Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi respins
definitiv
71. 162/13.04.2010 L690/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al articolului 67 din Ordonanta Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica respinsa
definitiv
72. 164/02.03.2009 L55/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, modificata si completata respinsa
definitiv
73. 171/29.05.2012 L36/2012 Proiect de Lege privind contractele de investitii de interes public respins
definitiv
74. 172/06.04.2011 L424/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
75. 172/29.05.2012 L38/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respins
definitiv
76. 179/29.05.2012 L46/2012 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respins
definitiv
77. 180/29.05.2012 L47/2012 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor retrimis
la comisii
78. 184/29.05.2012 L53/2012 Proiect de Lege privind scutirea de la plata impozitului pe locuinta, autoturisme/autovehicule si terenuri a salariatilor bugetari respins
definitiv
79. 185/29.05.2012 L54/2012 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
80. 189/29.05.2012 L62/2012 Proiect de Lege privind infiintarea posturilor de politie in comunele cu peste 5000 de locuitori respins
definitiv
81. 190/19.04.2010 L26/2010 Propunere legislativa privind identificarea, diagnosticarea si tratarea copiilor afectati de tulburari din spectrul autist respinsa
definitiv
82. 190/29.05.2012 L63/2012 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice respins
definitiv
83. 191/19.04.2010 L50/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
84. 195/18.03.2009 L160/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane si a Legii nr.364 privind organizarea si functionarea politiei judiciare respinsa
definitiv
85. 200/29.05.2012 L78/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului respins
definitiv
86. 206/26.04.2011 L151/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respins
definitiv
87. 209/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Protocolului 3 anexa la Conventia universala a drepturilor de autor referitor la data efectiva a instrumentelor de ratificare, acceptare sau participare la Conventie, adoptat la Geneva, Elvetia, in 6 septembrie 1952, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
88. 210/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Protocolului 1 anexa la Conventia universala a drepturilor de autor referitor la aplicarea Conventiei si in cazul lucrarilor persoanelor apatride si a refugiatilor, adoptat la Geneva, Elvetia, in 6 septembrie 1952, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
89. 211/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Protocolului 2 anexa la Conventia universala a drepturilor de autor referitor la aplicarea Conventiei referitor la lucrarile anumitor organizatii internationale, adoptat la Geneva, Elvetia, in 6 septembrie 1952, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
90. 212/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Conventiei universale a drepturilor de autor, cu declaratie supliment legata de articolul XVII si rezolutie referitoare la articolul XI, adoptata la Geneva, Elvetia, in 6 septembrie 1952, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
91. 213/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Conventiei universale privind drepturile de autor, cu Declaratie supliment referitoare la articolul XVII si Rezolutie cu privire la articolul XI, revizuita la Paris, Franta, 24 iulie 1971, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
92. 214/03.05.2010   Propunere legislativa legislativa pentru ratificarea Protocolului instituind o Comisie de conciliere si de bune oficii, responsabila cu cautarea rezolvarii oricaror dispute care pot aparea intre statele parti la Conventia asupra discriminarii in educatie, adoptat la Paris, Franta, 10 decembrie 1962, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
93. 215/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Protocolului 1 anexa la Conventia Universala a Drepturilor de Autor revizuita la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Conventiei in cazul lucrarilor persoanelor apatride si a refugiatilor, adoptat la Paris, Franta, in 24 iulie 1971, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
94. 216/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Protocolului 2 anexa la Conventia universala a drepturilor de autor revizuita la Paris la data de 24 iulie 1971 referitor la aplicarea Conventiei in cazul anumitor organizatii internationale, adoptat la Paris, Franta, in 24 iulie 1971, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
95. 217/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Conventiei referitoare la distributia programelor de semnale transmise prin satelit, adoptata la Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
96. 218/03.05.2010   Propunere legislativa pentru ratificarea Conventiei pentru Educatie Tehnica si Vocationala, adoptata la Paris, Franta, 16 noiembrie 1989, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
97. 219/03.05.2010   Propunere legislativa pentru acceptarea Acordului pentru facilitarea circulatiei internationale a materialelor vizuale si auditive cu caracter educational, stiintific si cultural, cu protocol de semnatura si forma model de certificat puse la dispozitie in articolul IV a sus mentionatului acord, adoptat la Beirut, Liban, in 10 octombrie 1948, de catre Statele Membre ale UNESCO retrasa
de catre initiator
98. 224/29.05.2012 L102/2012 Propunere legislativa privind completarea si modificarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive respinsa
definitiv
99. 225/03.05.2010 L20/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.62 alin.(3) din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic Lege 156/2010
100. 225/02.05.2011 L48/2011 Propunere legislativa privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din Romania respinsa
definitiv
101. 226/02.05.2011 L60/2011 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA Lege 9/2014
102. 227/03.05.2010 L83/2010 Proiect de Lege privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli respins
definitiv
103. 228/02.05.2011 L95/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte, precum si desfasurarea activitatii de impresariat artistic, aprobata cu modificari prin Legea nr.353/2007 respinsa
definitiv
104. 228/29.05.2012 L108/2012 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de logoped respinsa
definitiv
105. 231/02.05.2011 L148/2011 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru angajatorii care incadreaza someri si persoane in cautarea unui loc de munca respinsa
definitiv
106. 232/27.04.2009 L307/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
107. 232/03.05.2010 L55/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.491/2003 a plantelor medicinale si aromatice Lege 239/2010
108. 232/02.05.2011 L150/2011 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
109. 233/29.05.2012 L114/2012 Propunere legislativa privind protectia minorilor impotriva presei cu continut indecent respinsa
definitiv
110. 234/03.05.2010 L49/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
111. 235/02.05.2011 L128/2011 Propunere legislativa privind posibilitatea angajarii in mediul privat a persoanelor pensionate anticipat respinsa
definitiv
112. 238/03.05.2010 L54/2010 Propunere legislativa pentru aprobarea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor agricoli, in conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat in sectorul agricol si forestier 2007-2013 respinsa
definitiv
113. 242/03.05.2010 L53/2010 Propunere legislativa privind stabilirea cadrului general de acordare a ajutoarelor de stat prevazute de Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr.1857/2006 de aplicare a art.87 si 88 din Tratat ajutoarelor de stat pentru intreprinerile mici si mijlocii din domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr.70/2001 respinsa
definitiv
114. 248/12.06.2012 L92/2012 Proiect de Lege pentru completarea articolului 284 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
115. 249/03.05.2010 L46/2010 Propunere legislativa privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
116. 250/12.06.2012 L115/2012 Proiect de Lege privind infiintarea "Muzeului Comunismului" respins
definitiv
117. 251/09.05.2011 L75/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice respinsa
definitiv
118. 252/09.05.2011 L76/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii cooperatiei agricole nr.566/2004 Lege 274/2011
119. 256/03.05.2010 L22/2010 Proiect de Lege pentru instituirea sarbatorii limbii tatare Lege 256/2010
120. 259/03.05.2010 L95/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.340/2004 privind institutia prefectului, republicata respinsa
definitiv
121. 259/09.05.2011 L46/2011 Propunere legislativa privind regimul special maritim respinsa
definitiv
122. 261/09.05.2011 L135/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respinsa
definitiv
123. 263/09.05.2011 L49/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.4 al anexei nr.IX, Reglementari specifice personalului care ocupa functii de demnitate publica si personalului care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica, din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personaluli platit din fonduri publice respinsa
definitiv
124. 266/03.05.2010 L71/2010 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea dreptului copilului respinsa
definitiv
125. 267/13.05.2009 L93/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respins
definitiv
126. 267/03.05.2010 L64/2010 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicari silite de bunuri facute de trupele germane in cel de-al doilea razboi mondial respinsa
definitiv
127. 268/03.05.2010 L65/2010 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor care au suferit pagube provocate prin ridicari silite de bunuri facute de trupele ruse in cel de-al doilea razboi mondial respinsa
definitiv
128. 268/25.06.2012 L177/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare respinsa
definitiv
129. 269/09.05.2011 L63/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respins
definitiv
130. 270/03.05.2010 L82/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing respinsa
definitiv
131. 270/09.05.2011 L97/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor nr.260/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.757/10.XI.2008 respinsa
definitiv
132. 270/25.06.2012 L211/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.264/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
133. 272/03.05.2010 L66/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.106 din 7 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice respinsa
definitiv
134. 273/09.05.2011 L152/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
135. 276/26.06.2012 L178/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
136. 278/09.05.2011 L62/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea fainii, painii si produselor de panificatie respinsa
definitiv
137. 279/26.06.2012 L254/2012 Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule respinsa
definitiv
138. 280/25.05.2009 L129/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.7 al Legii apiculturii nr.89/1998 Lege 266/2009
139. 281/09.05.2011 L149/2011 Propunere legislativa privind modificarea Codului fiscal respinsa
definitiv
140. 281/26.06.2012 L252/2012 Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr.220/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
141. 282/09.05.2011 L70/2011 Propunere legislativa privind restituirea sumelor retinute in mod abuziv persoanelor fara copii respinsa
definitiv
142. 282/26.06.2012 L253/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
143. 300/10.05.2010 L106/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare Lege 247/2010
144. 302/15.06.2009 L123/2009 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Tatalui si a Zilei Mamei Lege 319/2009
145. 309/03.09.2012 L185/2012 Propunere legislativa privind organizarea activitatii fiscale a marilor contribuabili respinsa
definitiv
146. 310/03.09.2012 L186/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte respinsa
definitiv
147. 311/17.06.2009 L115/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(11) al art III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
148. 312/10.05.2010 L100/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
149. 312/03.09.2012 L190/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale respinsa
definitiv
150. 314/03.09.2012 L250/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.42 din 24 mai 1995 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.65 din 19 august 1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contribuabililor autorizati respinsa
definitiv
151. 315/03.09.2012 L255/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
152. 318/09.05.2011 L61/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
153. 319/09.05.2011 L130/2011 Propunere legislativa privind completarea OUG nr.100/2008 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
154. 328/22.06.2009 L189/2009 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in camine studentesti respinsa
definitiv
155. 330/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului preuniversitar" retrasa
de catre initiator
156. 331/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea educatiei permanente" retrasa
de catre initiator
157. 332/29.06.2009   Propunere legislativa "Legea invatamantului superior" retrasa
de catre initiator
158. 333/29.06.2009 L523/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
159. 334/19.05.2010 L141/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
160. 334/16.05.2011 L127/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
161. 334/24.09.2012 L231/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti " si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare respinsa
definitiv
162. 335/19.05.2010 L140/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.67 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
163. 335/24.09.2012 L304/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
164. 337/16.05.2011 L59/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Lege 269/2011
165. 337/24.09.2012 L230/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
166. 339/29.06.2009 L205/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(4) al art.14 din Legea nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respins
definitiv
167. 341/29.06.2009 L148/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistratilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
168. 342/19.05.2010 L142/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.135 din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
169. 342/16.05.2011 L147/2011 Proiect de Lege privind modificarea alin.(2) al art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
170. 343/19.05.2010 L138/2010 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
171. 343/24.09.2012 L294/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.15, alin.(1) din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii respinsa
definitiv
172. 345/24.09.2012 L249/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masa respinsa
definitiv
173. 346/29.06.2009 L188/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor Lege 344/2009
174. 346/19.05.2010 L137/2010 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
175. 346/24.09.2012 L251/2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat respinsa
definitiv
176. 348/24.09.2012 L275/2012 Propunere legislativa privind infiintarea, functionarea si organizarea cabinetelor de consiliere pentru criza de sarcina respinsa
definitiv
177. 350/24.09.2012 L291/2012 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica Lege 281/2013
178. 351/24.09.2012 L292/2012 Propunere legislativa privind instalarea de camere video in sectiile de votare respinsa
definitiv
179. 356/24.09.2012 L205/2012 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
180. 360/24.09.2012 L197/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie respinsa
definitiv
181. 362/24.09.2012 L204/2012 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii respinsa
definitiv
182. 364/31.05.2010 L211/2010 Proiect de Lege privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor ce ofera spre consum produse obtinute exclusiv prin mijloace proprii respins
definitiv
183. 366/31.05.2010 L188/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/1997 republicata, pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii" respinsa
definitiv
184. 383/06.06.2011 L300/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr.186/2000 privind aderarea Romaniei la Conventia internationala pentru protectia noilor soiuri de plante Lege 204/2011
185. 387/06.06.2011 L272/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.656 din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, actualizata respinsa
definitiv
186. 388/07.06.2011 L284/2011 Proiect de Lege privind promovarea producerii si utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport respins
definitiv
187. 390/28.06.2010 L294/2010 Propunere legislativa privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice Lege 171/2010
188. 391/07.06.2011 L301/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.88/2010 privind aprobarea unor masuri financire pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii respinsa
definitiv
189. 393/28.06.2010 L218/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere respins
definitiv
190. 400/01.10.2012 L293/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala respinsa
definitiv
191. 402/14.06.2011 L281/2011 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope respinsa
definitiv
192. 403/09.09.2009 L127/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic respins
definitiv
193. 403/14.06.2011 L298/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.7/1996 - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare respinsa
definitiv
194. 403/01.10.2012 L366/2012 Propunere legislativa privind modificarea partii introductive a alin.(21) al art.140 din Legea din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
195. 404/14.06.2011 L305/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date respinsa
definitiv
196. 408/09.09.2009 L165/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii zootehniei Nr.72/2002 respinsa
definitiv
197. 409/09.09.2009 L166/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
198. 410/09.09.2009 L196/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respinsa
definitiv
199. 413/01.09.2010 L219/2010 Proiect de Lege privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor Lege 232/2010
200. 415/15.09.2009 L239/2009 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
201. 418/15.09.2009 L246/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 din Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor respins
definitiv
202. 420/08.10.2012 L365/2012 Propunere legislativa privind amnistia fiscala pentru pensionari respinsa
definitiv
203. 421/01.09.2010 L186/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respins
definitiv
204. 421/08.10.2012 L367/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
205. 422/15.09.2009 L275/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing Lege 383/2009
206. 422/20.06.2011 L293/2011 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane respinsa
definitiv
207. 423/20.06.2011 L339/2011 Propunere legislativa pentru stimularea si sprijinirea constructiilor de case respinsa
definitiv
208. 425/15.09.2009 L245/2009 Propunere legislativa privind transmiterea cazarmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor locale, in scopul transformarii acestora in obiective de utilitate publica, cu caracter social respinsa
definitiv
209. 426/15.09.2009 L224/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea DECRETULUI-LEGE nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
210. 427/20.06.2011 L370/2011 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.31 din Legea nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul Lege 50/2012
211. 428/21.09.2009 L571/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.55 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala Lege 59/2010
212. 428/20.06.2011 L358/2011 Proiect de Lege privind declararea municipiului Constanta - Oras-Martir al Revolutiei din decembrie 1989 Lege 236/2011
213. 429/21.09.2009 L555/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a Hotararii nr.977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si a Hotararii nr.978/2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune la Senat
214. 430/01.09.2010 L213/2010 Proiect de Lege pentru modificarea pct.12 din Ordonanta Guvernului nr.17/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
215. 430/20.06.2011 L295/2011 Propunere legislativa privind instituirea pazei gradinitelor, scolilor generale si liceelor pe durata desfasurarii activitatilor didactice respinsa
definitiv
216. 432/20.06.2011 L282/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Hotararii nr.932/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat respinsa
definitiv
217. 433/21.09.2009 L226/2009 Propunere legislativa de modificare si completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei raport
depus
218. 434/01.09.2010 L214/2010 Proiect de Lege privind serviciul de asistent familial respins
definitiv
219. 434/20.06.2011 L294/2011 Propunere legislativa privind transformarea cazarmile dezafectate din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea consiliilor locale, in scopul transformarii acestora in obiective de utilitate publica, cu caracter social respinsa
definitiv
220. 435/21.09.2009 L218/2009 Propunere legislativa de modificare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 republicata privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
221. 435/20.06.2011 L299/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului respinsa
definitiv
222. 436/20.06.2011 L297/2011 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Hotararii nr.1.558 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari respinsa
definitiv
223. 437/20.06.2011 L296/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica respinsa
definitiv
224. 439/22.10.2012 L267/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura respins
definitiv
225. 441/01.09.2010 L207/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.84/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.119/1999 privind auditul public intern si controlul din preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 234/2010
226. 441/20.06.2011 L315/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.410/2002 pentru adoptarea Ordonantei nr.75 din 30 august 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal respinsa
definitiv
227. 442/20.06.2011 L316/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.204 din 20 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.36/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea respinsa
definitiv
228. 443/20.06.2011 L313/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.34/2010 pentru completarea art.7 din Ordonanta nr.26/2000 privind asociatiile si fundatiile respinsa
definitiv
229. 444/20.06.2011 L312/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
230. 445/20.06.2011 L314/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicata respinsa
definitiv
231. 454/28.09.2009 L236/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
232. 454/27.06.2011 L387/2011 Proiect de Lege privind modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar Lege 266/2011
233. 456/28.09.2009 L187/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul miliar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respins
definitiv
234. 460/27.06.2011 L280/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata respinsa
definitiv
235. 461/28.09.2009 L272/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
236. 461/14.09.2010 L247/2010 Propunere legislativa pentru modificarea pct.7 al alin.(2) al art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
237. 462/14.09.2010 L263/2010 Propunere legislativa pentru reglementarea unor masuri privind exercitarea comertului in zone publice respinsa
definitiv
238. 463/27.06.2011 L397/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
239. 464/27.06.2011 L342/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
240. 465/30.09.2009 L626/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.215(r1) din 23/04/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
241. 466/27.06.2011 L365/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
242. 469/27.06.2011 L350/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.94/2010 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii respinsa
definitiv
243. 470/27.06.2011 L340/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.107 din 6 decembrie 2010 pentru modifcarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
244. 471/27.06.2011 L341/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.133/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
245. 473/05.10.2009 L294/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pietei laptelui de vaca respinsa
definitiv
246. 473/27.06.2011 L317/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil respinsa
definitiv
247. 476/14.09.2010 L245/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International respinsa
definitiv
248. 477/27.06.2011 L349/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
249. 479/14.09.2010 L246/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte respinsa
definitiv
250. 480/07.10.2009 L446/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 72/2011
251. 481/14.09.2010 L265/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.82 din 24 decembrie 1991- Legea contabilitatii respinsa
definitiv
252. 481/27.06.2011 L399/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind aprobarea OUG nr.58/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale respinsa
definitiv
253. 482/07.10.2009 L296/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
254. 483/27.06.2011 L352/2011 Propunere legislativa privind modificarea Normelor de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregatire practica si a profesorilor de legislatie rutiera, a Normelor privind autorizarea scolilor de conducatori auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregatire practica, a Programei de scolarizare si a Metodologiei de organizare si desfasurare a cursurilor de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere respinsa
definitiv
255. 486/27.06.2011 L353/2011 Propunere legislativa pentru modificarea art.29 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat respinsa
definitiv
256. 487/27.06.2011 L351/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate respinsa
definitiv
257. 488/27.06.2011 L396/2011 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri sau compensatii financiare cetatenilor romani, victime ale starii de razboi din 1944, pentru bunurile distruse de catre armatele straine ce au invadat Podisul Transilvaniei respinsa
definitiv
258. 495/20.09.2010 L260/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
259. 501/05.09.2011 L343/2011 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
260. 503/19.10.2009 L182/2009 Propunere legislativa privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank inainte de anul 1990 si si-au transferat aceste depozite la BRD- Groupe Societe Generale in anul 1991 in vederea achizitionarii de autoturisme DACIA respinsa
definitiv
261. 508/21.09.2010 L290/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
262. 513/21.09.2010 L295/2010 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
263. 514/21.09.2010 L291/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
264. 515/21.10.2009 L298/2009 Propunere legislativa privind realizarea unui monument dedicat eroilor musulmani cazuti, pentru Romania, in cele doua razboaie mondiale Lege 27/2010
265. 515/27.09.2010 L191/2011 Propunere legislativa privind pregatirea practica a studentilor respinsa
definitiv
266. 516/28.10.2009 L684/2009 Propunere legislativa privind modificarea si completarea art.84 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsa
definitiv
267. 519/14.09.2011 L390/2011 Propunere legislativa privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay respinsa
definitiv
268. 520/14.09.2011 L393/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
269. 533/02.11.2009 L238/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal respinsa
definitiv
270. 541/13.10.2010 L376/2010 Proiect de Lege privind acordarea formelor de sprijin financiar restante in sectorul vegetal respins
definitiv
271. 541/11.10.2011 L371/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind infiintarea si functionarea camerelor pentru agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala Lege 122/2012
272. 543/13.10.2010 L368/2010 Propunere legislativa pentru completarea alin.(2) al art.160 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
273. 543/11.10.2011 L380/2011 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din proprietatea Statului Roman si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice Gheorghe-Ionescu Sisesti - Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Turda in proprietatea Municipiului Turda si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judetul Cluj Lege 53/2012
274. 544/13.10.2010 L377/2010 Propunere legislativa privind acordarea unor inlesniri fiscale respinsa
definitiv
275. 545/02.11.2009 L270/2009 Proiect de Lege privind externarea persoanelor decedate, de religie islamica Lege 75/2010
276. 545/13.10.2010 L366/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(2) al art.6 din Legea creditului agricol pentru productie nr.150/2003 respinsa
definitiv
277. 546/13.10.2010 L367/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.5 din Legea nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura respinsa
definitiv
278. 552/02.11.2009 L247/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
279. 557/02.11.2009 L325/2009 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor respinsa
definitiv
280. 558/02.11.2009 L326/2009 Propunere legislativa privind masurile de simplificare si de accelerare a inscrierii proprietarilor in cartea funciara respinsa
definitiv
281. 560/04.11.2009 L382/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.168/2001 privind punerea in valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, ingrasarii si exploatarii animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate Lege 23/2010
282. 560/13.10.2010 L360/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
283. 561/24.10.2011 L419/2011 Propunere legislativa privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) si 6 mai (Kadarlez) respinsa
definitiv
284. 562/04.11.2009 L292/2009 Propunere legislativa privind completarea pct.3 din anexa nr.1 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 Lege 80/2010
285. 562/13.10.2010 L363/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.371/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare respinsa
definitiv
286. 563/13.10.2010 L353/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
287. 565/13.10.2010 L364/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 respinsa
definitiv
288. 568/18.10.2010 L375/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1 1) al art.III din Legea nr.169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 respinsa
definitiv
289. 573/31.10.2011 L428/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic respins
definitiv
290. 576/18.10.2010 L372/2010 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.407 din 9 noiembrie 2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
291. 577/18.10.2010 L362/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
292. 581/04.11.2009 L276/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice respinsa
definitiv
293. 582/18.10.2010 L359/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
294. 584/07.11.2011 L440/2011 Proiect de Lege privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare respins
definitiv
295. 585/18.10.2010 L347/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
296. 585/07.11.2011 L441/2011 Proiect de Lege pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respins
definitiv
297. 587/11.11.2009 L290/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
298. 588/11.11.2009 L293/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(21) al art.6 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
299. 589/11.11.2009 L291/2009 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(3) al art.12 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 71/2010
300. 590/11.11.2009 L442/2009 Propunere legislativa pentru prevenirea cruzimii fata de animale si protectia acestora respinsa
definitiv
301. 591/25.10.2010 L192/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic respinsa
definitiv
302. 594/07.11.2011 L445/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
303. 595/07.11.2011 L446/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
304. 597/16.11.2009 L444/2009 Propunere legislativa pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.73 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor si munitiilor respinsa
definitiv
305. 599/07.11.2011 L461/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
306. 600/07.11.2011 L463/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.22 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
307. 601/07.11.2011 L465/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
308. 603/16.11.2009 L324/2009 Propunere legislativa privind ziua de desfasurare a alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale respinsa
definitiv
309. 604/16.11.2009 L329/2009 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea activitatilor de turism in statiuni turistice si zone turistice respinsa
definitiv
310. 604/07.11.2011 L462/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
311. 605/16.11.2009 L328/2009 Propunere legislativa privind acordarea de despagubiri sau compensatii financiare cetatenilor romani, victime ale starii de razboi din 1944, pentru bunurile distruse de catre armatele straine ce au invadat Podisul Transilvaniei respinsa
definitiv
312. 606/07.11.2011 L464/2011 Propunere legislativa pentru combaterea saraciei extreme si prevenirea unei catastrofe sociale respinsa
definitiv
313. 607/16.11.2009 L327/2009 Propunere legislativa privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei respinsa
definitiv
314. 616/14.12.2009 L443/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
315. 617/14.12.2009 L417/2009 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(2) si (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic Lege 54/2010
316. 619/14.12.2009 L455/2009 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 160/2010
317. 621/15.11.2011 L492/2011 Propunere legislativa privind producerea si comercializarea produselor de morarit, a painii, a produselor de panificatie si a produselor fainoase respinsa
definitiv
318. 623/25.10.2010 L399/2010 Propunere legislativa "Legea Arhivelor" respinsa
definitiv
319. 624/14.12.2009 L425/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.89/2004 privind vanzarea bunurilor imobile in care se desfasoara activitati de asistenta sanitar-veterinara Lege 214/2010
320. 624/25.10.2010 L401/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respinsa
definitiv
321. 627/25.10.2010 L400/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.125/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respinsa
definitiv
322. 628/25.10.2010 L398/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere respinsa
definitiv
323. 634/14.12.2009 L403/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
324. 636/16.11.2011 L497/2011 Propunere legislativa pentru completarea art.58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori respinsa
definitiv
325. 637/16.11.2011 L498/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
326. 641/21.11.2011 L141/2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.1/2011 privind educatia nationala respinsa
definitiv
327. 645/02.11.2010 L447/2010 Propunere legislativa pentru modificarea partii introductive a alin.(5) al art.48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic respinsa
definitiv
328. 646/14.12.2009 L424/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
329. 649/14.12.2009 L377/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1251/2005 privind unele masuri de imbunatatire a activitatii de invatare, instruire, compensare, recuperare si protectie speciala a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de invatamant special si special integrat respinsa
definitiv
330. 658/22.11.2011 L490/2011 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor respinsa
definitiv
331. 659/22.11.2011 L491/2011 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
332. 662/17.11.2010 L370/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si combaterea violentei in familie Lege 25/2012
333. 664/17.11.2010 L433/2010 Proiect de Lege privind protectia persoanelor inselate prin ghicit sau alte mijloace si practici oculte respins
definitiv
334. 665/14.12.2009 L486/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni respinsa
definitiv
335. 665/17.11.2010 L434/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
336. 669/14.12.2009 L378/2009 Propunere legislativa pentru modificare si completare a Legii nr.146/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia respinsa
definitiv
337. 682/16.12.2009 L480/2009 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 158/2010
338. 683/16.12.2009 L391/2009 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.18 din Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 67/2010
339. 688/16.12.2009 L552/2009 Propunere legislativa privind exceptarea de la compensare si plata taxelor prevazute la art.37 si 41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare desfasurarii activitatii de interes startegic ale C.N. ROMARM S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanica Mija S.A. respinsa
definitiv
340. 693/16.12.2009 L423/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic respins
definitiv
341. 693/22.11.2010 L463/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(4) lit.p) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
342. 695/22.11.2010 L464/2010 Proiect de Lege pentru interzicerea clonarii si a aplicatiilor biomedicinei care inalca drepturile omului si demnitatea umana la comisii
343. 699/22.11.2010 L466/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 194/2013
344. 706/22.11.2010 L529/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
345. 712/05.12.2011 L590/2011 Proiect de Lege pentru modificarea lit.f) a alin.(1) al art.9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu respins
definitiv
346. 715/21.12.2009 L551/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte act normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
347. 718/05.12.2011 L550/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respins
definitiv
348. 719/05.12.2011 L592/2011 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.134 din Legea nr.53/2003-Codul muncii Lege 147/2012
349. 722/05.12.2011 L577/2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respins
definitiv
350. 725/05.12.2011 L555/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
351. 726/05.12.2011 L595/2011 Proiect de Lege privind completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
352. 727/05.12.2011 L583/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.197 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
353. 729/24.11.2010 L566/2010 Proiect de Lege privind vanzarea locuintelor aflate in administrarea Societatii Feroviare de Turism "S.F.T.-C.F.R.-S.A." actualilor chiriasi Lege 52/2013
354. 729/05.12.2011 L610/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
355. 730/24.11.2010 L567/2010 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.15 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Lege 246/2011
356. 730/05.12.2011 L543/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
357. 737/05.12.2011 L551/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare respins
definitiv
358. 741/05.12.2011 L552/2011 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respins
definitiv
359. 742/29.11.2010 L519/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 Lege 267/2011
360. 743/29.11.2010 L536/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.28 din Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
361. 744/29.11.2010 L552/2010 Propunere legislativa pentru modificarea alin.(1) al art.24 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respinsa
definitiv
362. 746/29.11.2010 L553/2010 Propunere legislativa pentru abrogarea alin.(5) al art.4 al Titlului XIII "Accelerarea judecatilor in materia restituirii proprietatilor funciare" din Legea nr.247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente respinsa
definitiv
363. 751/05.12.2011 L554/2011 Proiect de Lege privind alocarea unui elicopter pentru SMURD in fiecare regiune de dezvoltare a Romaniei respins
definitiv
364. 756/05.12.2011 L604/2011 Proiect de Lege privind prevenirea violentei si abuzurilor sexuale asupra minorului respins
definitiv
365. 757/05.12.2011 L596/2011 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
366. 761/29.11.2010 L627/2010 Propunere legislativa privind acordarea de ajutoare de stat pentru Programul National de Resurse Genetice Vegetale respinsa
definitiv
367. 762/29.11.2010 L535/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
368. 765/29.11.2010 L539/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.134 alin.(1) din Legea nr.53/2003 -Codul Muncii respins
definitiv
369. 769/29.11.2010 L559/2010 Proiect de Lege privind protejarea patrimoniului cultural imaterial respins
definitiv
370. 780/29.11.2010 L564/2010 Propunere legislativa privind statutul Scolilor populare de arta si meserii respinsa
definitiv
371. 782/29.11.2010 L565/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
372. 785/29.11.2010 L581/2010 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice respinsa
definitiv
373. 786/29.11.2010 L528/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Hotararii nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
374. 788/29.11.2010 L580/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de Urgenta nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
375. 792/29.11.2010 L530/2010 Propunere legislativa privind limitarea temporara a accesului la demnitati si functii publice pentru persoanele care au facut parte din structurile de putere ale regimului comunist respinsa
definitiv
376. 794/29.11.2010 L579/2010 Propunere legislativa privind activitatea de camatarie Lege 216/2011
377. 795/29.11.2010 L531/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.341 din 12 iulie 2004 a recunostintei fata de eroii-martiri si luptatotii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 retrimis
la comisii
378. 805/29.11.2010 L576/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334 din 17 iulie 2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respinsa
definitiv
379. 809/29.11.2010 L578/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.337/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii respinsa
definitiv
380. 811/29.11.2010 L577/2010 Propunere legislativa privind sprijinirea persoanelor care doresc sa cumpere o casa noua respinsa
definitiv
381. 816/29.11.2010 L527/2010 Propunere legislativa pentru modificarea OUG nr.109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
382. 820/29.11.2010 L596/2010 Propunere legislativa pentru constituirea unei surse de venit la bugetul de stat respinsa
definitiv
383. 831/29.11.2010 L526/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.303 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia respinsa
definitiv
384. 847/13.12.2010 L720/2010 Propunere legislativa privind punerea in valoare a infrastructurii si a mentenantei pentru intretinere si reparatii, detinute de Societatea de "Imbunatatiri Funciare"-SA respinsa
definitiv
385. 857/13.12.2010 L715/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
386. 877/21.12.2010 L707/2010 Propunere legislativa pentru completarea art.33 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic respinsa
definitiv
387. 878/21.12.2010 L718/2010 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.46/2008-Codul silvic respinsa
definitiv
388. 882/21.12.2010 L756/2010 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
389. 883/21.12.2010 L759/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor respinsa
definitiv
390. BP295/15.04.2009 L323/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia la Senat
391. BP374/19.05.2009 L423/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic la Senat
392. BP94/23.02.2011 B114/01.03.2011 Propunere legislativa privind declararea zilei de 30 noiembie ca sarbatoare legala retrasa
de catre initiator
393. BP338/26.06.2012 B265/04.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea anexei nr.3 si a anexelor nr.3.30 respectiv 8.11 din Legea nr.45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte agricole si silvice Gheorghe Ionescu Sisesti si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, slviculturii si industriei alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
394. BP391/11.09.2012 B288/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice la Senat
395. BP392/11.09.2012 B289/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.246 din 14 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgensa a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc la Senat
396. BP393/11.09.2012 B290/19.09.2012 Propunere legislativa privind modificarea Legii nr.279/2010 privind modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale la Senat
397. BP394/11.09.2012 B291/19.09.2012 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.64/2002 pentru aprobarea OUG nr.28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la Senat
398. BP395/11.09.2012 B292/19.09.2012 Proiect de Lege privind folosirea limbajului semnelor romane si limbajului mimico-gestual oficial prin interpret autorizat la Senat
399. BP396/11.09.2012 B293/19.09.2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.28/2009 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala la Senat
400. BP397/11.09.2012 B294/19.09.2012 Propunere legislativa privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte la Senat
401. BP404/19.09.2012 B300/25.09.2012 Propunere legislativa privind educatia prin sport la Senat
402. BP405/19.09.2012 B301/25.09.2012 Propunere legislativa privind ororganizarea si exerciatrea profesiei de consilier juridic la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 26 février 2024, 10:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro