Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2000-2004 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
luări de cuvânt în plen
1996-2000 (dep.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Camera Deputaților > Niculae Napoleon Antonescu > Curriculum Vitae Versiunea pentru printare

Niculae Napoleon ANTONESCU
Curriculum Vitae

Poziția actuală în Parlament

 • Deputat în Camera Deputaților a Parlamentului României;
 • Membru al Grupului PSD (PDSR);
 • Membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților;
 • Membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Brazilia și India.

Poziția actuală profesională

 • Prof.univ.dr.ing., Rector onorific, Președinte și Președinte al Consiliului de Administrație al Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

Date biografice

 • Născut la 20.10.1934 în comuna Iedera (Ederile), județul Dâmbovița; căsătorit, 1 copil.

Studii

 • Școala primară Comuna Iedera (Ederile), județul Dâmbovița (1941-1945);
 • Gimnaziul Unic Mixt, Moreni, județul Dâmbovița (1945-1948);
 • Școala Medie Tehnică de Petrol, Moreni, județul Dâmbovița (1948-1952);
 • Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier, Institutul de Petrol și Gaze, Bucureșri (1952-1957);
 • Doctorat la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie (IPGG), București (1966-1970);
 • Specializare la Illinois Institute of Technology, Chicago, U.S.A. (1972-1973);
 • Curs internațional în domeniul Acreditării și finanțării învățământului superior, Edinborough, Marea Britanie (1955).

Activitate profesională

 • Inginer mecanic principal, Intreprinderea de foraj, Craiova (1957-1959);
 • Asistent ing., IPGG, București (1959-1960);
 • Șef lucrări ing., IPGG, București (1960-1968);
 • Șef lucrări ing., Institutul de Petrol și Gaze (IPG), Ploiești (1968-1970);
 • Conf.univ.dr.ing. IPG Ploiești (1970-1976);
 • Prof.univ.dr.ing. IPG, devenit Universitatea Petrol-Gaze (UPG), Ploiești (1976-prezent).

Funcții de conducere academică

 • Mebru al Consiliului Facultății, Senatului Universității și Biroului executiv de conducere (1956-prezent);
 • Director pentru studenții străini din IPGG București (1960-1966);
 • Decan al facultății de Utilaj Petrolier, IPG Ploiești (1972-1978);
 • Prorector IPG Ploiești (1979-1987);
 • Șef de catedră, IPG Ploiești (1990-1992);
 • Prorector, UPG Ploiești (1992-1996);
 • Rector, UPG Ploiești (1996-2004);
 • Rector Onorific, Președinte și președinte C.A., UPG Ploiești (2004-prezent).

Alte funcții

 • Membru în Consiliul Național de Evaluare și Acreditare Academică (din 2000);
 • Vicepreședinte al Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (președinte comisie 1995-2003, vicepreședinte din 2003);
 • Membru în Consiliul de Conducere al Centralei de Utilaj Petrolier, Ploiești (1974-1990);
 • Președinte A.G.A. la S.C. UPETROM “1 MAI” S.A. Ploiești (1990-1996);
 • Președinte A.G.A. la S.C. AMPLO S.A. Ploiești (1994-1996);
 • Membru în Consiliul de Administrație (C.A.) la S.C. UZUC S.A. Ploiești (1994-1996);
 • Membru în C.A. la ROMGAZ, Mediaș (1995-1997);
 • Președinte al revistei “Jurnalul Român de Petrol și Gaze” (1990-prezent);
 • Președinte sau membru în numeroase comisii naționale sau locale pentru investiții, de expertize și analize industriale, științifice, didactice etc. (1970-prezent);
 • Viziting profesor și profesor onorific la o serie de universități din țară și străinătate, schimburi colaborări și programe cu peste 25 universități din S.U.A., Marea Britanie, Franța, China, Italia, Germania, Portugalia, Grecia, Spania, Siria, Ucraina, Polonia, Elveția, Ungaria, Brazilia ș.a. (1972-prezent).

Afilieri

“Consiliul Național al Rectorilor” - membru din 1996, vicepreședinte 2000-2004, vicepreședinte al Asociatiei Române de Tribologie din 1980, vicepreședinte (1996-1999, 2002-prezent) și președinte (1999-2000) al BALKANTRIB (Asociația Balcanică de Tribologie), membru în Comitetul de redacție al revistei BALKANTRIB, Sofia, Bulgaria, membru al Asociațiilor Naționale de “Mecanica Ruperii” “ Sudură” “AGIR” ș.a., președinte fondator al Fundației Române de Petrol și Gaze din 1997 ș.a.

Distincții și titluri onorifice

Membru titular al Academiei Oamenilor de Știință, Membru de Onoare al Academiei de Științe Tehnice, Doctor Honoris Causa al Universităților Tehnică din Petroșani, Ovidius din Constanța și Lucian Blaga din Sibiu, Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, distins cu Medalia Meritul Științific, Ordinul Muncii clasa a 3-a, Ordinul Steaua României în Grad de cavaler, “Certificat of Award” of Black Sea Universities Network, peste 40 de diplome și medalii de onoare sau excelență primite din partea unor prestigioase universități, instituții științifice, academice etc. din țară și străinătate, biografia publicată de circa 20 ori în dicționare de personalități naționale și internaționale (Who's who in Romania, Balkani, Europa, World ș.a., Men and Achievement, I.B.C. Dictionary, American Biographical Institute, The International Book of Honour etc.)

Merite deosebite profesionale

Am publicat, singur sau în colaborare, peste 15 cărți și manuale, 215 articole în reviste și volume știinifice naționale și internaționale, 180 comunicări la manifestări științifice naționale și internaționale, am condus sau participat la realizarea a peste 180 contracte de cercetare științifică, proiectare, management etc. interne sau internaționale, coautor la 14 brevete de invenții, recenzor al revistei Applied Mechanics US.A., președinte (chairman), membru, raportor etc. la peste 60 de sesiuni științifice și manifestări diverse naționale și internaționale, conducător de doctorat din 1978 ș.a.

Domenii de competență profesionale

Utilaj petrolier și petrochimic, Mașini-unelte, Control tehnic, Tribologie, Fiabilitate, Managementul calității, Știința materialelor, Inginerie mecanică și industrială, Mediu și poluare.

Activitate politică

 • Membru fondator FDSN în 1992;
 • Vicepreședinte al Biroului județean PSD (PDSR) Prahova din 1996;
 • Membru în Consiliul Național al PSD (PDSR) din 1996;
 • Membru fondator al Asociației Profesorilor Social-Democrați din România și membru în Biroul Național din 2003;
 • Membru al Grupului Parlamentar PSD (PDSR) din Camera Deputaților din 1996.

Activitate parlamentară

 • Membru al Parlamentului României, în calitate de Deputat din 1996;
 • Membru al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților din 1996;
 • Membru al Grupurilor parlamentare de prietenie cu parlamentele din Siria și Turcia (1996-2000), respectiv Brazilia și India (2000-2004);
 • Autor și coautor a 12 legi din care 6 au fost aprobate și 2 sunt în curs de analiză;
 • Autor sau coautor la peste 500 de amendamente făcute la diverse legi în comisii sau în plen, dintre care menționez Legea Învățământului, Legea Acreditării Învățământului Universitar, Statutul Personalului Didactic, Legea Cercetării Științifice, Statutul Cercetătorului, Legea Cercetării Științifice în Agricultură și Academiei de Științe Agricole, Legea Academiei Române, Legea Academiei de Științe Medicale, Legea Sportului și Educației Fizice, Legea Consorțiilor Universitare, Legea Programelor de Studii Universitare, Legea Psihologului, Legile de aprobare a bugetelor naționale, Legea formării profesionale continue, Legea Tineretului și multe altele (practic la toate legile discutate în comisie sau în plen din domenile învățământului, științei, sportului, academiilor, formării continue, legilor speciale pe diverse profesii etc.);
 • Raportor sau coraportor la peste 50 de legi discutate în comisie;
 • Peste 70 de intervenții în plenul Camerei Deputaților la discutarea a diverse legi sau a altor materiale;
 • Prezentarea a peste 12 declarații politice și efectuarea unor interpelări;
 • Membru în peste 40 de comisii de mediere cu Senatul a diverse legi;
 • Participant la numeroase activități internaționale în cadrul întâlnirilor cu diverse delegații străine în țară sau strainătate, participarea la unele acțiuni la Parlamentul Europei sau altor organisme ale acestuia, participarea la acțiuni organizate de ambasadele unor țări în România, participarea în grupurile de lucru la acțiuni parlamentare organizate pe probleme diverse cu participare națională sau internațională;
 • Participarea din partea Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport la numeroase acțiuni naționale sau internaționale privind universitățile, învățământul preuniversitar, cercetare științifică, tineretul, sportul ș.a.
 • Desfășurarea unor activități permanente în cicumscripția electorală 31 Prahova privind problemele ridicate de către cetățeni, școli, instituții diverse, societăți comerciale, localități, asociații profesionale sau de altă natură;
 • Participarea la manifestări aniversare, simpozioane, vizite, analize și studii pe diferite probleme;
 • Participarea la dezbateri și intervenții numeroase în presa scrisă și mai ales în posturile de radio și televiziune, locale și naționale, implicarea directă în rezolvarea unor probleme individuale sau colective, ale unor localități, organizații și instituții, sprijinirea directă a unor instituții religioase, culturale, sociale, medicale, științifice, educative, turistice, sportive, asociații de pensionari sau profesionale etc.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 22 iulie 2024, 23:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro