Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
comisii de mediere
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
luări de cuvânt în ședințele Biroului permanent
votul electronic
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Petru Călian > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Petru CĂLIAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 160/2007
2. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativă pentru modificarea 385, alin (1) și (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
3. 90/03.03.2008 L795/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
4. 91/22.02.2006 L685/2005 Propunere legislativă pentru completarea Codului Fiscal (Legea nr.571/2003) respinsa
definitiv
5. 92/28.02.2007 L854/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
6. 92/03.03.2008 L831/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
7. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativă privind etichetarea produselor care conțin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
8. 101/28.02.2007 L852/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale respinsa
definitiv
9. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme Dacia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
10. 123/12.03.2008 L883/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
11. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativă privind transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naționale în locuințe sociale, pentru tineret și locuințe pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate respinsa
definitiv
12. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
13. 142/17.03.2008 L780/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare respins
definitiv
14. 159/09.05.2005 L248/2005 Propunere legislativă privind completarea Ordonanței de urgență nr.43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție respinsa
definitiv
15. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
16. 162/08.04.2008 L865/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
17. 176/15.03.2006 L753/2005 Propunere legislativă privind înălțarea unor biserici ortodoxe pentru comunitățile românești aflate în jurul granițelor României respinsa
definitiv
18. 181/22.03.2006 L408/2006 Propunere legislativă privind modificarea Legii 215/2001 a Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
19. 185/16.05.2005 L271/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215/2001, Legea administrației publice locale respinsa
definitiv
20. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați din țară respinsa
definitiv
21. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
22. 197/23.05.2005 L273/2005 Propunere legislativă privind înlăturarea denumirilor de localități din timpul ocupației străine respinsa
definitiv
23. 199/02.04.2007 L954/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
24. 200/16.04.2008 L549/2008 Propunere legislativă privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale respinsa
definitiv
25. 211/10.04.2007 L421/2007 Propunere legislativă privind susținerea învățământului preșcolar Lege 223/2008
26. 235/22.04.2008 L896/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată respins
definitiv
27. 258/10.04.2006 L80/2006 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale Lege 276/2006
28. 276/05.05.2008 L920/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) și (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respins
definitiv
29. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
30. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativă privind vânzarea de către Societatea Feroviară de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriași a locuințelor de serviciu respinsa
definitiv
31. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune nr. 41/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
32. 304/25.04.2007 L91/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
33. 305/25.04.2007 L1006/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
34. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
35. 313/02.05.2007 L148/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.140/1.04.2000, Partea I respinsa
definitiv
36. 317/02.05.2007 L98/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991, republicată respinsa
definitiv
37. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativă privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
38. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
39. 353/07.05.2007 L81/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe respins
definitiv
40. 356/07.05.2007 L80/2007 Propunere legislativă privind îmbunătățirea procedurii legislative respinsa
definitiv
41. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
42. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești" respins
definitiv
43. 412/28.05.2007 L78/2007 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar respinsa
definitiv
44. 420/17.06.2008 L192/2008 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
45. 448/03.10.2005 L210/2005 Proiect de Lege pentru modifcarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002 Lege 352/2006
46. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativă de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
47. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
48. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari respinsa
definitiv
49. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativă pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanța de Urgență nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocația de stat pentru copii și elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani respinsa
definitiv
50. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativă pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătății respinsa
definitiv
51. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.I din Ordonanța de Urgență nr.88/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
52. 492/24.10.2005 L260/2005 Propunere legislativă din 21 ianuarie 2005 privind Legea pentru modificarea și completarea art.9 și 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului respinsa
definitiv
53. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
54. 513/03.09.2008 L327/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor respinsa
definitiv
55. 516/03.09.2008 L249/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
56. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
57. 519/03.09.2008 L328/2008 Propunere legislativă privind protecția consumatorilor care achiziționează produse prin intermediul internetului respinsa
definitiv
58. 524/07.06.2006   Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar și desconspirarea securității ca poliție politică retrasa
de catre initiator
59. 526/03.09.2008 L250/2008 Propunere legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu construite din fondurile statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară foștilor sau actualilor chiriași respinsa
definitiv
60. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
61. 546/05.09.2007 L804/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului nr. 84/1995, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
62. 547/05.09.2007 L805/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
63. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
64. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
65. 559/28.11.2005 L417/2005 Propunere legislativă privind eliminarea impozitului pe pensii respinsa
definitiv
66. 567/28.11.2005 L440/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale respinsa
definitiv
67. 571/28.11.2005 L419/2005 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 50/1991 respinsa
definitiv
68. 572/28.11.2005 L420/2005 Propunere legislativă privind Programul Guvernului în cazul unor calamități naturale respinsa
definitiv
69. 576/29.06.2006 L809/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală respinsa
definitiv
70. 576/24.09.2008 L305/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice respinsa
definitiv
71. 578/24.09.2008 L236/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 7/2007 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului respinsa
definitiv
72. 581/28.11.2005 L427/2005 Propunere legislativă privind plata datoriilor pentru medicamente către furnizori respinsa
definitiv
73. 586/28.11.2005 L448/2005 Propunere legislativă privind acordarea gratuită a medicamentelor pentru unii pensionari respinsa
definitiv
74. 587/29.09.2008 L237/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca în domeniul public al comunei Jucu și în administrarea Consiliului local al comunei Jucu, județul Cluj Lege 53/2009
75. 589/28.11.2005 L435/2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.45/2003 privind finanțele publice locale respinsa
definitiv
76. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
77. 611/05.12.2005 L473/2005 Propunere legislativă privind calendarul de creștere a salariului minim pe economie respinsa
definitiv
78. 612/05.12.2005 L487/2005 Propunere legislativă pentru reducerea birocrației și eliminarea corupției respinsa
definitiv
79. 613/05.12.2005 L471/2005 Propunere legislativă privind sprijinirea construirii de locuințe pentru tineri respinsa
definitiv
80. 614/05.12.2005 L469/2005 Propunere legislativă privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2001, privind achizițiile publice respinsa
definitiv
81. 617/05.12.2005 L470/2005 Propunere legislativă privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur respinsa
definitiv
82. 624/26.09.2007 L807/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor respinsa
definitiv
83. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
84. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativă privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
85. 637/12.12.2005 L529/2005 Propunere legislativă privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
86. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare Lege 480/2006
87. 649/14.12.2005 L532/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsa
definitiv
88. 651/14.12.2005 L534/2005 Propunere legislativă privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor naționale, județene și comunale respinsa
definitiv
89. 652/14.12.2005 L530/2005 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performanței în pregătirea liceală și universitară respinsa
definitiv
90. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare Lege 45/2009
91. 673/13.09.2006 L463/2006 Propunere legislativă privind înlocuirea tichetelor de masă cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masă respinsa
definitiv
92. 674/21.12.2005 L490/2005 Proiect de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operată și filarmonică pentru elevi și studenți respins
definitiv
93. 679/21.12.2005 L584/2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare respinsa
definitiv
94. 681/13.09.2006 L501/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat în Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 respinsa
definitiv
95. 686/21.12.2005 L574/2005 Propunere legislativă privind diminuarea riscului de inundații respinsa
definitiv
96. 701/04.11.2008 L384/2008 Propunere legislativă privind completarea Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic respinsa
definitiv
97. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 Lege 2/2008
98. 707/04.11.2008 L389/2008 Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
99. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
100. 737/16.10.2006 L922/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Protecție și Pază, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
101. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel respinsa
definitiv
102. 746/05.11.2007 L474/2007 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor respinsa
definitiv
103. 760/23.10.2006 L536/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
104. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice respinsa
definitiv
105. 776/25.10.2006 L954/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 procedura legislativa încetata
106. 827/03.12.2007 L584/2007 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe respinsa
definitiv
107. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București la comisii
108. 869/10.12.2007 L562/2007 Propunere legislativă "Legea comasării" respinsa
definitiv
109. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
110. 891/17.12.2007 L475/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
111. 896/17.12.2007 L776/2007 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România Lege 74/2008
112. 900/19.12.2007 L155/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare respinsa
definitiv
113. 904/22.11.2006 L878/2006 Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European Lege 33/2007
114. 945/11.12.2006 L744/2006 Propunere legislativă pentru modificarea art.1, art.16 și art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
115. 949/11.12.2006 L736/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respinsa
definitiv
116. BP950/11.10.2006 L1007/2006 Propunere legislativă privind unele măsuri de sprijinire a producătorilor din acvacultură retrasa
de catre initiator
117. BP578/05.06.2007 L606/2007 Propunere legislativă pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulteriooare retrasa
de catre initiator
118. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativă pentru acordarea unor burse de studiu lunare studenților români ERASMUS la Senat
119. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativă privind protecția minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la Senat
120. BP701/09.09.2008 B445/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adopțiilor cu modificările și completările ulterioare la Senat
121. BP702/09.09.2008 B446/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Codului familiei din 1993, cu modificările și completările ulterioare la Senat
122. BP703/09.09.2008 B447/18.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii locuinței nr.114/1996 cu modificările și completările ulterioare la Senat
123. BP704/09.09.2008 B448/18.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare la Senat
124. BP705/09.09.2008 B449/18.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecătorească a abandonului la Senat
125. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativă privind medicina școlară la Senat
126.   BP227/05.05.2005 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia retrasa
de catre initiator
127.   BP774/22.11.2005 Propunere legislativă privind stabilirea sediului Guvernului în Palatul Parlamentului retrasa
de catre initiator
128.   BP580/05.11.2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES retrasa
de catre Senat

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 3 martie 2024, 4:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro