Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
initiatives legislatives
commissions de mediation
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Chambre des Députés > Petru Calian > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Petru CALIAN
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 42/14.02.2007 L234/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 160/2007
2. 71/25.02.2008 L885/2007 Propunere legislativa pentru modificarea 385, alin (1) si (7) din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
3. 90/03.03.2008 L795/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
4. 91/22.02.2006 L685/2005 Propunere legislativa pentru completarea Codului Fiscal (Legea nr.571/2003) respinsa
definitiv
5. 92/28.02.2007 L854/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
6. 92/03.03.2008 L831/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
8. 101/28.02.2007 L852/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale respinsa
definitiv
9. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
10. 123/12.03.2008 L883/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
11. 126/12.03.2008 L894/2007 Propunere legislativa privind transformarea cazarmilor dezafectate ale Ministerului Apararii Nationale in locuinte sociale, pentru tineret si locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate respinsa
definitiv
12. 130/12.03.2008 L895/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
13. 142/17.03.2008 L780/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
14. 159/09.05.2005 L248/2005 Propunere legislativa privind completarea Ordonantei de urgenta nr.43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie respinsa
definitiv
15. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
16. 162/08.04.2008 L865/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap respinsa
definitiv
17. 176/15.03.2006 L753/2005 Propunere legislativa privind inaltarea unor biserici ortodoxe pentru comunitatile romanesti aflate in jurul granitelor Romaniei respinsa
definitiv
18. 181/22.03.2006 L408/2006 Propunere legislativa privind modificarea Legii 215/2001 a Administratiei Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
19. 185/16.05.2005 L271/2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.215/2001, Legea administratiei publice locale respinsa
definitiv
20. 190/14.04.2008 L893/2007 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati din tara respinsa
definitiv
21. 191/14.04.2008 L897/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961 respinsa
definitiv
22. 197/23.05.2005 L273/2005 Propunere legislativa privind inlaturarea denumirilor de localitati din timpul ocupatiei straine respinsa
definitiv
23. 199/02.04.2007 L954/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
24. 200/16.04.2008 L549/2008 Propunere legislativa privind modificarea alineatului (7) al articolului 57 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale respinsa
definitiv
25. 211/10.04.2007 L421/2007 Propunere legislativa privind sustinerea invatamantului prescolar Lege 223/2008
26. 235/22.04.2008 L896/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata respins
definitiv
27. 258/10.04.2006 L80/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale Lege 276/2006
28. 276/05.05.2008 L920/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.24 alin.(6) si (7) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respins
definitiv
29. 281/23.04.2007 L125/2007 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
30. 296/23.04.2007 L79/2007 Propunere legislativa privind vanzarea de catre Societatea Feroviara de Turism "S.F.T.-C.F.R." actualilor chiriasi a locuintelor de serviciu respinsa
definitiv
31. 301/25.04.2007 L462/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune nr. 41/1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
32. 304/25.04.2007 L91/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
33. 305/25.04.2007 L1006/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
34. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
35. 313/02.05.2007 L148/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Nr.140/1.04.2000, Partea I respinsa
definitiv
36. 317/02.05.2007 L98/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
37. 336/02.05.2007 L105/2007 Propunere legislativa privind infiintarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligatiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice si ale altor entitati care au calitatea de angajator respinsa
definitiv
38. 337/25.04.2006 L3/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respinsa
definitiv
39. 353/07.05.2007 L81/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte respins
definitiv
40. 356/07.05.2007 L80/2007 Propunere legislativa privind imbunatatirea procedurii legislative respinsa
definitiv
41. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
42. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
43. 412/28.05.2007 L78/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
44. 420/17.06.2008 L192/2008 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
45. 448/03.10.2005 L210/2005 Proiect de Lege pentru modifcarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata prin Legea nr.180/2002 Lege 352/2006
46. 449/23.06.2008 L240/2008 Propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr.571 privind Codul fiscal respinsa
definitiv
47. 451/23.06.2008 L254/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961 respinsa
definitiv
48. 454/23.06.2008 L257/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de pensionari respinsa
definitiv
49. 456/23.06.2008 L239/2008 Propunere legislativa pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanta de Urgenta nr.97/4.X.2007 pentru a se acorda alocatia de stat pentru copii si elevilor care au implinit varsta de 18 ani respinsa
definitiv
50. 458/23.06.2008 L252/2008 Propunere legislativa pentru modificarea art.482 din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sanatatii respinsa
definitiv
51. 459/23.06.2008 L258/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.I din Ordonanta de Urgenta nr.88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal respinsa
definitiv
52. 492/24.10.2005 L260/2005 Propunere legislativa din 21 ianuarie 2005 privind Legea pentru modificarea si completarea art.9 si 11 din Legea 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
53. 502/03.09.2008 L255/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2002 bibliotecilor respinsa
definitiv
54. 513/03.09.2008 L327/2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor respinsa
definitiv
55. 516/03.09.2008 L249/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
56. 518/03.09.2008 L256/2008 Propunere legislativa privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical respinsa
definitiv
57. 519/03.09.2008 L328/2008 Propunere legislativa privind protectia consumatorilor care achizitioneaza produse prin intermediul internetului respinsa
definitiv
58. 524/07.06.2006   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar si desconspirarea securitatii ca politie politica retrasa
de catre initiator
59. 526/03.09.2008 L250/2008 Propunere legislativa privind vanzarea locuintelor de serviciu construite din fondurile statului si administrate de catre universitatile cu profil agricol si medicina veterinara fostilor sau actualilor chiriasi respinsa
definitiv
60. 527/03.09.2008 L253/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar respinsa
definitiv
61. 546/05.09.2007 L804/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
62. 547/05.09.2007 L805/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
63. 550/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
64. 551/24.09.2008   Propunere legislativa pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
65. 559/28.11.2005 L417/2005 Propunere legislativa privind eliminarea impozitului pe pensii respinsa
definitiv
66. 567/28.11.2005 L440/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale respinsa
definitiv
67. 571/28.11.2005 L419/2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 50/1991 respinsa
definitiv
68. 572/28.11.2005 L420/2005 Propunere legislativa privind Programul Guvernului in cazul unor calamitati naturale respinsa
definitiv
69. 576/29.06.2006 L809/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.55 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala respinsa
definitiv
70. 576/24.09.2008 L305/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice respinsa
definitiv
71. 578/24.09.2008 L236/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 7/2007 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului respinsa
definitiv
72. 581/28.11.2005 L427/2005 Propunere legislativa privind plata datoriilor pentru medicamente catre furnizori respinsa
definitiv
73. 586/28.11.2005 L448/2005 Propunere legislativa privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru unii pensionari respinsa
definitiv
74. 587/29.09.2008 L237/2008 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca in domeniul public al comunei Jucu si in administrarea Consiliului local al comunei Jucu, judetul Cluj Lege 53/2009
75. 589/28.11.2005 L435/2005 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de Urgenta nr.45/2003 privind finantele publice locale respinsa
definitiv
76. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
77. 611/05.12.2005 L473/2005 Propunere legislativa privind calendarul de crestere a salariului minim pe economie respinsa
definitiv
78. 612/05.12.2005 L487/2005 Propunere legislativa pentru reducerea birocratiei si eliminarea coruptiei respinsa
definitiv
79. 613/05.12.2005 L471/2005 Propunere legislativa privind sprijinirea construirii de locuinte pentru tineri respinsa
definitiv
80. 614/05.12.2005 L469/2005 Propunere legislativa privind abrogarea procedurii referitoare la cererea de oferte pravazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.60/2001, privind achizitiile publice respinsa
definitiv
81. 617/05.12.2005 L470/2005 Propunere legislativa privind acordarea unor premii cuplurilor care au ajuns la nunta de aur respinsa
definitiv
82. 624/26.09.2007 L807/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art. 30 si art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor respinsa
definitiv
83. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativa pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali respinsa
definitiv
84. 627/26.09.2007 L838/2007 Propunere legislativa privind infiintarea institutiei AVOCATUL COPILULUI respinsa
definitiv
85. 637/12.12.2005 L529/2005 Propunere legislativa privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
86. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
87. 649/14.12.2005 L532/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare respinsa
definitiv
88. 651/14.12.2005 L534/2005 Propunere legislativa privind plantarea de pomi fructiferi pe marginea drumurilor nationale, judetene si comunale respinsa
definitiv
89. 652/14.12.2005 L530/2005 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de merit pentru stimularea performantei in pregatirea liceala si universitara respinsa
definitiv
90. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
91. 673/13.09.2006 L463/2006 Propunere legislativa privind inlocuirea tichetelor de masa cu contravaloarea lor, prin virament pe carduri de masa respinsa
definitiv
92. 674/21.12.2005 L490/2005 Proiect de Lege privind acordarea unor abonamente gratuite la teatru, opera, operata si filarmonica pentru elevi si studenti respins
definitiv
93. 679/21.12.2005 L584/2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare respinsa
definitiv
94. 681/13.09.2006 L501/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicat in Monitorul Oficial nr.863 din 26.09.2005 respinsa
definitiv
95. 686/21.12.2005 L574/2005 Propunere legislativa privind diminuarea riscului de inundatii respinsa
definitiv
96. 701/04.11.2008 L384/2008 Propunere legislativa privind completarea Legii 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
97. 702/22.10.2007 L810/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 2/2008
98. 707/04.11.2008 L389/2008 Propunere legislativa pentru completarea si modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez respinsa
definitiv
99. 709/24.10.2007 L577/2007 Proiect de Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006 respins
definitiv
100. 737/16.10.2006 L922/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
101. 741/18.10.2006 L955/2006 Propunere legislativa privind schimbarea denumirii Judetului Arges cu resedinta in municipiul Pitesti, in Arges Muscel respinsa
definitiv
102. 746/05.11.2007 L474/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
103. 760/23.10.2006 L536/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
104. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
105. 776/25.10.2006 L954/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 procedura legislativa încetata
106. 827/03.12.2007 L584/2007 Propunere legislativa pentru completarea art.15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte respinsa
definitiv
107. 868/10.12.2007 L578/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti la comisii
108. 869/10.12.2007 L562/2007 Propunere legislativa "Legea comasarii" respinsa
definitiv
109. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
110. 891/17.12.2007 L475/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
111. 896/17.12.2007 L776/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania Lege 74/2008
112. 900/19.12.2007 L155/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
113. 904/22.11.2006 L878/2006 Propunere legislativa pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European Lege 33/2007
114. 945/11.12.2006 L744/2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.1, art.16 si art.17 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie-22 decembrie 1989 respinsa
definitiv
115. 949/11.12.2006 L736/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respinsa
definitiv
116. BP950/11.10.2006 L1007/2006 Propunere legislativa privind unele masuri de sprijinire a producatorilor din acvacultura retrasa
de catre initiator
117. BP578/05.06.2007 L606/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulteriooare retrasa
de catre initiator
118. BP613/25.06.2008 B421/09.09.2008 Propunere legislativa pentru acordarea unor burse de studiu lunare studentilor romani ERASMUS la Senat
119. BP700/09.09.2008 B444/18.09.2008 Propunere legislativa privind protectia minorilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate la Senat
120. BP701/09.09.2008 B445/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 273/2004, privind regimul juridic al adoptiilor cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
121. BP702/09.09.2008 B446/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului familiei din 1993, cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
122. BP703/09.09.2008 B447/18.09.2008 Propunere legislativa pentru completarea Legii locuintei nr.114/1996 cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
123. BP704/09.09.2008 B448/18.09.2008 Propunere legislativa pentru completarea articolului 15 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare la Senat
124. BP705/09.09.2008 B449/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1993 cu privire la declararea judecatoreasca a abandonului la Senat
125. BP873/08.10.2008 B570/05.11.2008 Propunere legislativa privind medicina scolara la Senat
126.   BP227/05.05.2005 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia retrasa
de catre initiator
127.   BP774/22.11.2005 Propunere legislativa privind stabilirea sediului Guvernului in Palatul Parlamentului retrasa
de catre initiator
128.   BP580/05.11.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 1 mars 2024, 6:59
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro