Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2012-2016 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Chambre des Députés > Paul Dumbravanu > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Paul DUMBRAVANU
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

 1. Questionno.209A/27-02-2013
  Normele de aplicare a Legii 151/2010.

 2. Questionno.259A/05-03-2013
  Situația controalelor efectuate în vederea aplicării art.62 alin.(1) din Legea 448/2006.

 3. Questionno.1027A/15-05-2013
  Cuantumul sumei alocate pentru întreținerea copiilor instituționalizați.

 4. Questionno.1028A/15-05-2013
  Numărul de locuri disponibile în centrele de plasament temporar în regim de urgență.

 5. Questionno.1029A/15-05-2013
  Suma alocată de la bugetul de stat pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului, conform Legii 272/2004.

 6. Questionno.1226A/29-05-2013
  Situația adopțiilor.

 7. Questionno.1535A/19-06-2013
  Situația plăților drepturilor salariale și a plăților compensatorii cuvenite angajaților Fabricii de Mobilă I.L.Caragiale.

 8. Interpellationno.1093B/11-02-2014
  Situația Complexului cinematografic Modern Ploiești.

 9. Questionno.5158A/24-09-2014
  Situația cardurilor de sănătate și utilizarea la nivel național.

 10. Interpellationno.1932B/10-03-2015
  Metode de diminuare a ratei șomajului în rândul tinerilor.

 11. Interpellationno.1990B/24-03-2015
  Aspecte privind atribuirea contractului de achiziție a garniturilor de tren pentru Magistrala 5 de metrou.

 12. Questionno.8123A/15-10-2015
  Modificarea cadrului legislativ de reglementare a înființării fundațiilor pentru tineret.

 13. Questionno.8124A/15-10-2015
  Situația patrimoniului Fundației Naționale pentru Tineret.

 14. Questionno.8125A/15-10-2015
  Modificarea legislației anti-fumat.

 15. Questionno.8126A/15-10-2015
  Situația educației tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă.

 16. Questionno.8127A/15-10-2015
  Măsurile adoptate în vederea reintegrării pe piața muncii a femeilor ce au unul sau mai mulți copii în întreținere.

 17. Questionno.8128A/15-10-2015
  Impactul OUG 91/2014 pentru modificarea și completarea OUG 28/1999.

 18. Questionno.8129A/15-10-2015
  Modernizarea cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă în sistemul de cercetare-dezvoltare.

 19. Questionno.8211A/21-10-2015
  Susținerea tinerilor cercetători.

 20. Questionno.8212A/21-10-2015
  Facilitarea încasărilor bugetare prin menținerea plăților electronice acceptate pe actele administrative de impunere sau sancționare.

 21. Questionno.8213A/21-10-2015
  Încurajarea plăților electronice prin facilități fiscale pentru toți comercianții care acceptă plata cu cardul, indiferent de tipul de card bancar.

 22. Questionno.8214A/21-10-2015
  Integrarea tinerilor pe piața muncii.

 23. Questionno.8215A/21-10-2015
  Promovarea unui tranzit coerent de la sistemul educațional către piața muncii pentru tinerii absolvenți.

 24. Questionno.8216A/21-10-2015
  Stadiul Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului.

 25. Questionno.8217A/21-10-2015
  Stadiul implementării facilităților fiscale pentru crearea de locuri de muncă destinate tinerilor cu vârsta sub 25 de ani.

 26. Questionno.8218A/21-10-2015
  Situația absorbției fondurilor europene în domeniul tineretului în anul 2014.

 27. Questionno.8219A/21-10-2015
  Situația fondurilor structurale destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului și sportului accesate în anul 2014.

 28. Questionno.8220A/21-10-2015
  Situația activităților specifice desfășurate de către casele de cultură ale studenților și de către Complexul Cultural - Sportiv Studențesc "Tei" din București.

 29. Questionno.8221A/21-10-2015
  Situația proiectelor și programelor care au obiective privind impulsionarea participării studenților.

 30. Questionno.8222A/21-10-2015
  Stadiul Strategiei de descentralizare a activităților din domeniul tineretului.

 31. Questionno.8300A/28-10-2015
  Metode de îmbunătățire a mediului de afaceri.

 32. Questionno.8301A/28-10-2015
  Programul de cooperare elcețiano-român pentru reducerea disparițiilor economice și sociale în cadrul UE extinse.

 33. Questionno.8302A/28-10-2015
  Lista de programe și proiecte cu finanțare externă destinate întreprinderilor mici și mijlocii, stadiul de dezvoltare și lista de unități de implementare a programelor.

 34. Questionno.8303A/28-10-2015
  Situația programelor de informare și promovare a fondurilor europene și a programelor de consiliere a potențialilor beneficiari.

 35. Questionno.8304A/28-10-2015
  Programele și proiectele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

 36. Questionno.8305A/28-10-2015
  Elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative.

 37. Questionno.8306A/28-10-2015
  Funcționarea site-ului www.imm.gov.ro

 38. Questionno.8307A/28-10-2015
  Modalitatea în care s-a realizat facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la activele aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat.

 39. Questionno.8308A/28-10-2015
  Rezultatele obținute în urma sondajelor privind evaluarea impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor și îmbunătățirile ce pot fi aduse.

 40. Questionno.8309A/28-10-2015
  Modificări Regulament de organizare și funcționare al Agebției pentru Implementarea proiectelor și Programelor pentru IMM-uri din 20 martie 2012.

 41. Questionno.8310A/28-10-2015
  Acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative.

 42. Questionno.8313A/28-10-2015
  Lista programelor elaborate și implementate în baza Programului de guvernare și a Strategiei guvernamentale pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2014.

 43. Questionno.8314A/28-10-2015
  Rezultatele Planului de acțiuni pentru mediul de afaceri și modalitatea de implementare a acestuia.

 44. Questionno.8315A/28-10-2015
  Lista activităților desfășurate în anul 2014.

 45. Questionno.8316A/28-10-2015
  Politicile implementate în domeniul mediului de afaceri în anul 2014 și stadiul de evoluție al acestora.

 46. Questionno.8317A/28-10-2015
  Obiectul colaborării dintre Agenția pentru Implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri cu organismele internaționale.

 47. Questionno.8318A/28-10-2015
  Modalitatea de colaborare cu Fondul Național de Garantare a Creditelor în anul 2014 și valoarea creditelor accesate de IMM-uri.

 48. Questionno.8319A/28-10-2015
  Lista centrelor de informare și lista programelor de informare, asistență, consiliere primară și instruire pentru IMM-uri elaborate și implementate în anul 2014.

 49. Questionno.8320A/28-10-2015
  Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului pe care AIPPIMM le deține cu acest titlu precum și lista bunurilor imobile proprietate privată pe care Agenția le-a dobândit în anul 2014.

 50. Questionno.8321A/28-10-2015
  Lista politicilor programelor de cercetare, inovare și transfer tehnologic în sectorul IMM elaborată în anul 2014.

 51. Questionno.8322A/28-10-2015
  Instituțiile statului cu care a colaborat Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM și rezultatele acestei colaborări.

 52. Questionno.8323A/28-10-2015
  Activitățile întreprinse de către AIPPIMM în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin programul de acțiune și rezultatele acestora.

 53. Questionno.8410A/04-11-2015
  Acțiunile implementate în scopul reducerii barierelor administrative din calea derulării și a dezvoltării afacerilor și rezultatelor acestora pentru anul 2014.

 54. Questionno.8411A/04-11-2015
  Numărul cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate de la bugetul de stat și lista beneficiarilor acestor proiecte.

 55. Questionno.8412A/04-11-2015
  Obiectivele stabilite prin programul de acțiune în vederea reducerii constrângerilor și a barierelor administrative în UE ce au fost duse la îndeplinire de către Direcția Generală pentru IMM.

 56. Questionno.8413A/04-11-2015
  Lista intreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de programe de stimulare și încurajare a înființării și dezvoltării IMM-urilor.

 57. Questionno.8414A/04-11-2015
  Condițiile necesare în vederea acordării unui drept de exclusivitate și numirea serviciilor publice pentru desfășurarea cărora poate fi necesară exclusivitatea.

 58. Questionno.8415A/04-11-2015
  Sistemul informatic utilizat pentru colectarea datelor cu privire la achizițiile efectuate de către autoritățile publice locale și județene.

 59. Questionno.8416A/04-11-2015
  Art.9 din Legea 109/2007.

 60. Questionno.8417A/04-11-2015
  Oportunitatea simplificării procedurii prezentă în art.6 din Legea 109/2007.

 61. Questionno.8418A/04-11-2015
  Perioada de transmitere a motivării cu privire la prezentarea parțială a informațiilor solicitate pentru reutilizare.

 62. Questionno.8419A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 63. Questionno.8420A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 64. Questionno.8421A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 65. Questionno.8422A/04-11-2015
  Alte atribuții îndeplinite de Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

 66. Questionno.8472A/11-11-2015
  Lista domeniilor de activitate ale întreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de Programul româno-elvețian pentru IMM în anul 2014.

 67. Questionno.8473A/11-11-2015
  Valoarea totală a împrumuturilor cu subvenție parțială de dobândă accesate în anul 2014.

 68. Questionno.8474A/11-11-2015
  Numărul, pe județe, al întreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de Programul româno-elvețian pentru IMM în anul 2014.

 69. Questionno.8475A/11-11-2015
  Numărul beneficiarilor inițiativei JEREMIE în anul 2014.

 70. Questionno.8476A/11-11-2015
  Activități care să asigure o publicitate corespunzătoare a Programului româno-elvețian pentru IMM în mass-media din România.

 71. Questionno.8477A/11-11-2015
  Lista conferințelor cu participare internațională organizate în anul 2014 și obiectivele incluse în programele naționale pentru anul 2015.

 72. Questionno.8478A/11-11-2015
  Măsuri destinate facilitării accesului întreprinderilor mici și mijlocii la programele prevăzute în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.

 73. Questionno.8479A/11-11-2015
  Programele de cercetare-dezvoltare și inovare destinate întreprinderilor mici și mijlocii incluse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare în anul 2014.

 74. Questionno.8480A/11-11-2015
  Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediată.

 75. Questionno.8481A/11-11-2015
  Promovarea și dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în anul 2014.

 76. Questionno.8482A/11-11-2015
  Îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la informațiile științifice și tehnologice de specialitate.

 77. Questionno.8483A/11-11-2015
  Numărul tinerilor care au beneficiat, la nivel național de prevederile Legii 15/2003.

 78. Questionno.8484A/11-11-2015
  Numărul beneficiarilor dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003.

 79. Questionno.8485A/11-11-2015
  Numărul vânzărilor directe către proprietarii locuințelor construite în condițiile Legii 15/2003.

 80. Questionno.8486A/11-11-2015
  Măsuri adoptate în vederea creării condițiilor favorabile organizării și desfășurării de activități de cercetare-dezvoltare și inovare de către întreprinderi mici și mijlocii.

 81. Questionno.8487A/11-11-2015
  Măsuri adoptate pentru facilitarea procesului de valorificare și absorbție a rezultatelor activității de inovare.

 82. Questionno.8488A/11-11-2015
  Politicile și reglementările emise pentru crearea în economie a unui mediu favorabil.

 83. Questionno.8505A/18-11-2015
  Elaborarea unui cadru normativ specific pentru categoria IMM-urilor care activează în domeniul cercetării-dezvoltării.

 84. Questionno.8506A/18-11-2015
  Modalitățile de facilitare a exploatării eficiente a posibilităților oferite întreprinderilor mici și mijlocii.

 85. Questionno.8507A/18-11-2015
  Programele și proiectele cu finanțare externă destinate întreprinderilor mici și mijlocii.

 86. Questionno.8508A/18-11-2015
  Inventarul complet al taxelor fiscale și nefiscale al avizelor, autorizațiilor și licențelor necesare desfășurării activităților comerciale.

 87. Questionno.8509A/18-11-2015
  Reducerea numărului de plăți fiscale pentru întreprinzătorii din România.

 88. Questionno.8510A/18-11-2015
  Reducerea numărului declarațiilor fiscale de la 276 la sub 150.

 89. Questionno.8511A/18-11-2015
  Unificarea declarațiilor care au legătura cu TVA - D300, D390, D394.

 90. Questionno.8512A/18-11-2015
  Lista programelor având ca scop intensificarea absorbției fondurilor europene în agricultură.

 91. Questionno.8513A/18-11-2015
  Lista programelor de formare profesională întreprinse la nivelul Camerelor agricole.

 92. Questionno.8514A/18-11-2015
  Lista acțiunilor constând în mese rotunde de consultări.

 93. Questionno.8522A/18-11-2015
  Lista programelor de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării IMM, finanțate de la bugetul de stat.

 94. Questionno.8523A/18-11-2015
  Unificarea declarațiilor care au legătura cu TVA - D300, D390, D394.

 95. Questionno.8605A/25-11-2015
  Programe de evaluare a transparenței și testare a profesionalismului și integrității personalului angajat în cadrul administrației publice.

 96. Questionno.8606A/25-11-2015
  Modalitatea de atestare a specialiștilor care au dreptul de a efectua intervenții asupra monumentelor istorice.

 97. Questionno.8607A/25-11-2015
  Criteriile de atestare a experților și specialiștilor cu drept asupra elaborării expertizelor tehnice.

 98. Questionno.8610A/25-11-2015
  Procedura de emitere a avizului pentru intervențiile asupra monumentelor istorice.

 99. Questionno.8611A/25-11-2015
  Dezvoltarea platformelor online de interacțiune.

 100. Questionno.8612A/25-11-2015
  Încurajarea conformării voluntare, modernizarea, profesionalizarea și descentralizarea administrațiilor fiscale.

 101. Questionno.8613A/25-11-2015
  Îmbunătățirea activității ANAF.

 102. Questionno.8614A/25-11-2015
  Identificarea și eliminarea lacunelor și blocajelor din sistemele de implementare a fondurilor europene.

 103. Questionno.8615A/25-11-2015
  Finalizarea implementării programelor pentru perioada 2007-2013 și lansarea de urgență a tuturor programelor pentru perioada 2014-2020.

 104. Questionno.8738A/09-12-2015
  Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale.

 105. Questionno.8739A/09-12-2015
  Numărul controalelor facute de DSVSA Prahova.

 106. Questionno.8740A/09-12-2015
  Controale privind fabricarea, depozitarea, comercializarea produselor destinate nutriției animalelor.

 107. Questionno.8741A/09-12-2015
  Referitor la depozitarea, comercializarea și utilizarea produselor medicinale veterinare biocidelor și altor produse de uz veterinar.

 108. Questionno.8742A/09-12-2015
  Planul Național pentru Controlul Reziduurilor.

 109. Questionno.8743A/09-12-2015
  Lista programelor cofinanțate aflate sub controlul Serviciul/Biroul/Compartimentul Control Oficial Sănătate Animală.

 110. Questionno.8744A/09-12-2015
  Controale privind modul de păstrare și de utilizare a produselor medicinale veterinare.

 111. Questionno.8745A/09-12-2015
  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.

 112. Questionno.8746A/09-12-2015
  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.

 113. Questionno.8747A/09-12-2015
  Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri.

 114. Questionno.8748A/09-12-2015
  Numărul de cluburi ale copiilor existente în jud.Prahova.

 115. Questionno.8749A/09-12-2015
  Numărul posturilor alocate personalului didactic și numărul de posturi alocate personalului nedidactic în cadrul palatelor și cluburilor copiilor.

 116. Questionno.8750A/09-12-2015
  Plafonul maxim al indemnizației pentru crelterea copilului.

 117. Questionno.8830A/16-12-2015
  Pagina de internet a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova.

 118. Questionno.8831A/16-12-2015
  Pagina de internet a Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova .

 119. Questionno.8832A/16-12-2015
  Publicarea pe pagina de internet a Direcției Agricole Prahona a regulamentului de organizare și funcționare.

 120. Questionno.8833A/16-12-2015
  Lipsa publicării pe pagina de internet a Direcției Județene pentru Cultura a regulamentului de organizare și funcționare.

 121. Questionno.8834A/16-12-2015
  Publicarea pe pagina de internet a Oficiului Teritorial pentru IMM-uri a regulamentului de organizare și funcționare.

 122. Questionno.8835A/16-12-2015
  Acțiuni de promovare a imaginii protecției consumatorilor desfășurate de către Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia.

 123. Questionno.8836A/16-12-2015
  Activități de informare, consiliere și educare a consumatorilor desfășurate de către Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia.

 124. Questionno.8837A/16-12-2015
  Numărul autorizațiilor de funcționare, al licențelor de fabricație și al certificatelor de clasificare suspendate sau retrase.

 125. Questionno.8838A/16-12-2015
  Consultanța acordata de către Comisariatul Regional, operatorilor economici.

 126. Questionno.8839A/16-12-2015
  Strategiile la nivel regional pe termen scurt, mediu și lung în domeniul specific de activitate elaborate de către Comisariatul Regional.

 127. Questionno.8840A/16-12-2015
  Activități desfîșurate în 2014 de către Direcția de Sănătate Publică Prahova.

 128. Questionno.8841A/16-12-2015
  Propunerile Compartimentului de evaluare și promovare a sănătății privind utilizarea fondurilor specifice.

 129. Questionno.8842A/16-12-2015
  Activitățile din cadrul programelor naționale și teritoriale de sănătate publică desfășurate de către Direcția de Sănătate Publică Prahova în 2014.

 130. Questionno.8843A/16-12-2015
  Programele de promovare a sănătății și de educație dezvoltate în 2014.

 131. Questionno.8844A/16-12-2015
  Studiile epidemiologice organizate la nivel național sau regional în anul 2014.

 132. Interpellationno.2591B/22-12-2015
  Sancțiuni pentru nerespectarea obligației legale de a publica pe paginile de internet ale instituțiilor publice a informațiilor de interes general.

 133. Interpellationno.2592B/22-12-2015
  Demersurile efectuate în vederea realizării transferului celor 9338 de locuințe ANL în patrimoniul MApN.

 134. Interpellationno.2612B/22-12-2015
  Situația cardurilor de sănătate.

 135. Interpellationno.2647B/22-12-2015
  Demersurile Guvernului României pentru susținerea familiei Bodnariu.

 136. Questionno.8868A/22-12-2015
  Listă a informațiilor de interes public la care ploieștenii au dreptul să aibă acces.

 137. Questionno.8985A/03-02-2016
  Numărul școlilor de conducători auto.

 138. Questionno.8986A/03-02-2016
  Lista achizițiilor realizate de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Prahova în 2015.

 139. Questionno.8987A/03-02-2016
  Urmărirea aplicării și controlul respectării actelor normative din domeniile sportului și tineretului.

 140. Questionno.8988A/03-02-2016
  Calendarul anual de acțiuni de sport și tineret.

 141. Questionno.8989A/03-02-2016
  Lista taberelor pentru copii și tineret.

 142. Questionno.8990A/03-02-2016
  Lista programelor specile pentru sportivi.

 143. Questionno.8991A/03-02-2016
  Lista programelor de informare și consiliere.

 144. Questionno.8993A/03-02-2016
  Lista colaboratorilor Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova în 2015.

 145. Questionno.8994A/03-02-2016
  Lista organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret în jud.Prahova în 2015.

 146. Questionno.8995A/03-02-2016
  Numărul centrelor pentru tineret.

 147. Questionno.8996A/03-02-2016
  Lista acțiunilor în domeniile sportului și tineretului.

 148. Questionno.8998A/03-02-2016
  Parteneriate dezvoltate de către Direcția Județeană pentru Sport cu persoane fizice și juridice în 2015.

 149. Questionno.8999A/03-02-2016
  Lista programelor cu caracter social pentru copii și tineri.

 150. Questionno.9000A/03-02-2016
  Programul de guvernare și strategia în domeniile sportului și tineretului pentru 2015.

 151. Questionno.9001A/03-02-2016
  Sprijin de specialitate pentru realizarea de programe și proiecte pentru tineri.

 152. Questionno.9007A/05-02-2016
  Numărul atestatelor de auditor de siguranță rutieră eliberate de către Autoritatea Rutieră Română în jud.Prahova în anul 2015.

 153. Questionno.9084A/10-02-2016
  Asigurarea transportului în comun al persoanelor cu handicap în mun.Ploiești.

 154. Questionno.9085A/10-02-2016
  Proiectele de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic.

 155. Questionno.9086A/10-02-2016
  Cuantumul fondurilor din credite interne.

 156. Questionno.9087A/10-02-2016
  Aplicarea prevederilor Legii 54/2001.

 157. Questionno.9088A/10-02-2016
  Siguranța circulației pe autostrăzi și drumuri naționale deschise circulației publice.

 158. Questionno.9089A/10-02-2016
  Siguranța circulației pe autostrăzi și drumuri naționale.

 159. Questionno.9090A/10-02-2016
  Cantitatea totală de material lemnos confiscată de către Romsilva în jud.Prahova în 2015.

 160. Questionno.9091A/10-02-2016
  Numărul controalelor ce au vizat circulația materialelor lemnoase.

 161. Questionno.9092A/10-02-2016
  Acțiunile de silvoturism organizate de Romsilva.

 162. Interpellationno.2676B/23-02-2016
  Siguranța rutieră pe tronsonul DN 1B.

 163. Questionno.9259A/24-02-2016
  Fonduri europene.

 164. Questionno.9260A/24-02-2016
  Numărul beneficiarilor inițiativei JEREMIE în anul 2014.

 165. Questionno.9261A/24-02-2016
  Inițiativa JEREMIE.

 166. Questionno.9264A/24-02-2016
  Reutilizarea informațiilor.

 167. Questionno.9265A/24-02-2016
  Art.6 din Legea 109/2007.

 168. Questionno.9266A/24-02-2016
  Legea 15/2003.

 169. Questionno.9267A/24-02-2016
  Legea 15/2003.

 170. Questionno.9268A/24-02-2016
  Legea 15/2003.

 171. Questionno.9269A/24-02-2016
  Atribuții specifice ministerului în îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității de tineret.

 172. Questionno.9373A/02-03-2016
  Propunerile înaintate sau care urmează a fi inaintate de către ANPC Guvernului în vederea îmbunătățirii legislației și diminuării abuzurilor băncilor.

 173. Questionno.9374A/02-03-2016
  Numărul petițiilor soluționate de către Instituția Prefectului.

 174. Questionno.9375A/02-03-2016
  Rezultatele cercetărilor efectuate în jud.Prahova.

 175. Questionno.9446A/09-03-2016
  Criterii de evacuare a spațiilor comerciale.

 176. Questionno.9447A/09-03-2016
  Lista programelor de informare și consiliere profesională organizate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova în anul 2015.

 177. Questionno.9448A/09-03-2016
  Numărul locurilor de muncă vacante destinate persoanelor cu handicap înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova în anul 2015.

 178. Questionno.9449A/09-03-2016
  Măsuri concrete în vederea promovării participării pe piața muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială.

 179. Questionno.9450A/09-03-2016
  Decizii de impunere pentru obligații fiscale suplimentare emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 180. Questionno.9518A/16-03-2016
  Semnalizarea premergătoare lucrărilor efectuate în zona drumurilor publice.

 181. Questionno.9519A/16-03-2016
  Situația copiilor cu sindrom hemolitic uremic.

 182. Questionno.9520A/16-03-2016
  Lucrări de consolidare și îndiguire realizate de către Administrația Națională "Apele Române" în anul 2015.

 183. Questionno.9521A/16-03-2016
  Măsuri de intervenție în caz de inundații.

 184. Questionno.9595A/23-03-2016
  Bugetul alocat pentru decontarea operațiilor de transplant de plămâni.

 185. Questionno.9596A/23-03-2016
  Dotarea sălilor de operație pentru transplantul de plămâni.

 186. Interpellationno.2940B/21-04-2016
  Modificarea de urgență a Hotărârii 857/2011.

 187. Questionno.10494A/04-10-2016
  Măsuri adoptate în vederea diminuării poluării în Ploiești.

 188. Interpellationno.3263B/11-10-2016
  Stadiul lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov.

 189. Questionno.10668A/01-11-2016
  Reglementarea și sancționarea poluării olfactive.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 18 juillet 2024, 20:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro