Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2020-present (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2016-2020 (dep.)
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
Links:
ovidiu.gant@cdep.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2020-present > Chamber of Deputies > Ovidiu Victor Ganț > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Ovidiu Victor GANȚ, secretary of the Chamber of Deputies
Legislative proposals initiated in legislature 2020-present

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 29/01.02.2023 L768/2022 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul cresterii incluziunii financiare Lege 406/2023
2. 32/09.02.2022 L513/2021 Proiect de Lege pentru completarea art 5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri Lege 71/2022
3. 33/09.02.2022 L504/2021 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 46 din 30.01.2000 privind declararea Complexului „Memorialul Revolutiei - Decembrie 1989” din municipiul Timisoara ansamblu de interes national Lege 121/2022
4. 54/19.02.2024 L738/2023 Propunere legislativa privind completarea art.116 din Legea nr.198 din 4 iulie 2023 a invatamantului preuniversitar la comisii
5. 87/07.03.2022 L71/2021 Proiect de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua nationala a educatiei financiare” Lege 83/2022
6. 110/04.03.2024 L750/2023 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
7. 135/06.03.2023 L37/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea la comisii
8. 147/18.03.2024 L136/2024 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidaritatii si Prieteniei dintre Romania si Statul Israel Lege 86/2024
9. 156/13.03.2023 L81/2023 Proiect de Lege pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 Lege 138/2023
10. 166/21.04.2021 L59/2021 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(6) din Legea nr.327/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din serviciile de probatiune Lege 169/2021
11. 167/21.04.2021 L66/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice Lege 154/2021
12. 167/18.03.2024 L43/2024 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2027 - Anul Ion I.C.Bratianu la comisii
13. 173/18.03.2024 L128/2024 Proiect de Lege pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca Ziua Prieteniei dintre Romania si Republica Federala Germania Lege 79/2024
14. 187/13.04.2022 L346/2022 Propunere legislativa pentru modificarea art.23 alineat (2) din Ordonanta Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare Lege 193/2022
15. 206/25.03.2024 L751/2023 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea „Legii nr.504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului” la comisii
16. 234/09.04.2024 L237/2024 Propunere legislativa pentru modificarea art.17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii respinsa
definitiv
17. 261/30.04.2024 L280/2024 Propunere legislativa pentru modificarea art.17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii Lege 190/2024
18. 268/07.05.2024 L223/2024 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Lege 208/2024
19. 276/16.06.2021 L140/2021 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.I la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 220/2021
20. 301/30.06.2021 L158/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18 din 19 februarie 1991 raport
depus
21. 302/30.06.2021 L159/2021 Propunere legislativa pentru completarea Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii respinsa
definitiv
22. 314/01.09.2021 L409/2021 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice procedura legislativa încetata
23. 322/01.09.2021 L218/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative Lege 267/2021
24. 329/14.09.2021 L552/2021 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare respinsa
definitiv
25. 428/19.06.2023 L302/2023 Proiect de Lege pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
26. 429/29.06.2022 L276/2022 Legea pescuitului si a protectiei resursei acvatice vii Lege 176/2024
27. 444/26.06.2023 L355/2023 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania Lege 284/2023
28. 461/18.10.2021 L483/2021 Propunere legislativa privind unele masuri pentru studierea istoriei evreilor si a Holocaustului Lege 276/2021
29. 509/18.09.2023 L485/2023 Proiect de Lege pentru instituirea anului 2025 ca "Anul Cardinal Iuliu Hossu" Lege 290/2023
30. 510/18.09.2023 L354/2023 Proiect de Lege privind completarea art.7 din Legea contabilitatii nr.82/1991 Lege 353/2023
31. 514/18.09.2023 L305/2023 Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de analist comportamental, precum si pentru infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului National al Analistilor Comportamentali la comisii
32. 518/25.10.2021 L340/2021 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Nationala a Alegatorului” la comisii
33. 566/04.10.2022 L409/2022 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale raport
depus
34. 571/22.11.2021 L409/2021 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.550 din 2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
35. 574/16.10.2023 L150/2024 Propunere legislativa privind modificarea si completarea alineatelor (2) si (5) ale art.198 din Legea nr.199 din 5 iulie 2023 a invatamantului superior la Senat
36. 586/16.10.2023 L493/2023 Proiect de Lege privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Martirilor si Marturisitorilor Secolului XX Lege 325/2023
37. 611/18.10.2023 L479/2023 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei Lege 372/2023
38. 691/31.10.2022 L619/2022 Proiect de Lege privind Ziua Sustenabilitatii in Romania Lege 157/2023
39. 695/06.11.2023 L738/2023 Propunere legislativa privind completarea art.116 din Legea nr.198 din 4 iulie 2023 a invatamantului preuniversitar procedura legislativa încetata
40. BP456/24.06.2024 L241/2024 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul prevenirii si combateri criminalitatii organizate si al prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri adoptat
de Senat
41. BP699/17.11.2021   Proiect de Hotarare privind modificarea alin.(3) al art.7 din Regulamentul Camerei Deputatilor adoptata
42. BP2/25.01.2022   Proiect de Hotarare privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
43. BP36/08.02.2022   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor adoptata
44. BP136/14.03.2022   Proiectul de hotarare privind completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
45. BP329/11.05.2022   Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor raport
depus
46. BP666/21.09.2022   Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor adoptata
47. BP941/19.12.2023   Proiect de Hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor la comisii
48. BP63/19.02.2024   Proiect de Hotarare privind modificarea alin.(1) si (2) al art.2 din Regulamentul Camerei Deputatilor adoptat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 9:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro