Activité parlementaire
2016-2020 (sen.)
2012-2016 (sen.)
initiatives legislatives
discours
2004-2008 (sen.)
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2012-2016 > Senat > Serban Nicolae > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Serban NICOLAE
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2012-2016

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 26/17.02.2016 L626/2015 Proiect de Lege privind impozitul specific unor activitati Lege 170/2016
2. 31/01.02.2017 L354/2016 Proiect de Lege privind abrogarea art.23 lit.a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale respins
definitiv
3. 32/01.02.2017 L355/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice pe ordinea de zi
4. 33/09.02.2015 L438/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea alin.(1) al art.35 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
5. 34/09.02.2015 L439/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii respinsa
definitiv
6. 53/02.03.2016 L670/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale Lege 78/2016
7. 66/23.02.2015 L190/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor respinsa
definitiv
8. 76/23.02.2015 L397/2014 Propunere legislativa privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
9.   L82/09.02.2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea LEGII nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
10. 127/02.03.2015 L530/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 325/2015
11. 131/02.03.2015 L549/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice Lege 155/2015
12. 151/20.05.2013 L143/2013 Proiect de Lege privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 186/2013
13. 169/04.03.2015 L408/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 respins
definitiv
14. 189/14.04.2014 L98/2014 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 53/2003 Codul muncii Lege 12/2015
15. 208/26.04.2016 L214/2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura respins
definitiv
16. 222/03.05.2016 L546/2016 Propunere legislativa pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale Lege 90/2017
17. 229/03.05.2016 L144/2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006 respinsa
definitiv
18.   L233/07.04.2014 Propunere legislativa privind revizuirea Constitutiei Romaniei retrasa
de catre Senat
19.   L253/18.05.2015 Propunere legislativa pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon retrasa
de catre initiator
20. 270/02.06.2014 L123/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului Romaniei, intonarea imnului national si folosirea sigiliilor cu stema Romaniei de catre autoritatile si institutiile publice respins
definitiv
21. 274/15.06.2016 L184/2016 Proiect de Lege privind instituirea obligatiei elaborarii, aprobarii si aplicarii Strategiei de dezvoltare economica si sociala a Romaniei pe termen lung respins
definitiv
22. 275/15.06.2016 L193/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.52 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente respins
definitiv
23. 287/23.03.2015 L627/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun respins
definitiv
24. 298/23.03.2015 L54/2015 Propunere legislativa pentru completarea Codului Fiscal respinsa
definitiv
25. 299/28.06.2016 L592/2016 Propunere legislativa privind investirea personalului didactic de predare, de conducere, de indrumare si de control cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu respinsa
definitiv
26. 302/23.03.2015 L62/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Lege 193/2015
27. 305/23.03.2015   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsa
definitiv
28. 329/13.09.2016 L192/2016 Proiect de Lege privind modificarea si completarea art.7 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali respins
definitiv
29. 334/19.09.2016 L185/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal respins
definitiv
30. 350/20.09.2016 L371/2016 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii Lege 220/2016
31. 355/20.09.2016 L186/2016 Proiect de Lege privind Statutul personalului profesionist operativ de interventie din cadrul serviciilor de ambulanta judetene si al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov Lege 5/2021
32. 384/29.04.2015 L203/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 Lege 357/2015
33. 385/26.09.2016 L339/2016 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.227/2015 - Codul fiscal respinsa
definitiv
34. 399/06.05.2015 L72/2015 Proiect de Lege privind unele masuri pentru exercitarea dreptului de vot in afara teritoriului Romaniei respins
definitiv
35.   L401/27.06.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala retrasa
de catre Senat
36. 406/13.05.2015 L84/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala respins
definitiv
37. 425/10.10.2016 L278/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera pe ordinea de zi
38. 427/25.05.2015 L104/2015 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Creatiei Populare Romanesti respins
definitiv
39. 427/10.10.2016 L471/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului Lege 164/2018
40. 436/10.10.2016 L384/2016 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale Lege 244/2017
41. 445/22.09.2014 L213/2014 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgenta nr.103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice respinsa
definitiv
42. 458/17.10.2016 L408/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
43. 460/11.11.2013 L399/2013 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr.62/2011 Lege 1/2016
44. 473/08.10.2014 L236/2014 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal respins
definitiv
45. 483/24.10.2016 L250/2016 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator Lege 154/2019
46. 488/08.10.2014 L247/2014 Propunere legislativa privind organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc respinsa
definitiv
47. 514/07.11.2016 L276/2016 Proiect de Lege privind adoptia in Romania respins
definitiv
48. 520/07.11.2016 L486/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
49. 543/01.09.2015 L558/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice respinsa
definitiv
50. 553/01.09.2015 L277/2015 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului respinsa
definitiv
51. 555/01.09.2015 L149/2015 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat Lege 25/2017
52. 579/15.12.2014 L370/2014 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice Lege 151/2015
53. 580/15.12.2014 L371/2014 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
54. 599/19.12.2014 L398/2014 Propunere legislativa privind instituirea Zilei Nationale a Portului Traditional Lege 102/2015
55.   L608/07.11.2016 Propunere legislativa privind unele masuri pentru asigurarea exercitarii dreptului de vot in afara teritoriului Romaniei retrasa
de catre Senat
56.   L609/07.11.2016 Propunere legislativa privind unele masuri de regim fiscal derogatoriu si de regim juridic special retrasa
de catre Senat
57. 638/06.10.2015 L691/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
58. 648/12.10.2015 L248/2015 Proiect de Lege privind primul loc de munca respins
definitiv
59. 697/19.10.2015 L440/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative respins
definitiv
60. 729/26.10.2015 L439/2015 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respins
definitiv
61. 731/26.10.2015 L312/2015 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca respinsa
definitiv
62. 782/04.11.2015 L410/2015 Proiect de Lege privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor Lege 72/2016
63. 816/16.11.2015 L441/2015 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.31/19901 societatilor si reglementarea echivalarii functiilor respinsa
definitiv
64. 872/09.12.2015 L567/2015 Proiect de Lege privind reglementarea experientei profesionale respins
definitiv
65.   BP518/05.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa retrasa
de catre Senat
66.   BP542/11.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 republicata, privind circulatia pe drumurile publice retrasa
de catre Senat
67.   BP562/19.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta rutiera, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica retrasa
de catre Senat
68.   BP578/31.10.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata retrasa
de catre Senat
69.   BP609/08.11.2016 Propunere legislativa privind infiintarea Panteonului Romaniei retrasa
de catre Senat
70.   BP610/09.11.2016 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului retrasa
de catre Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 16 juillet 2024, 6:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro