Parliamentary activity
2008-2012 (sen.)
legislative initiatives
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2008-2012 > Senate > Sorina Luminița Plăcintă > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Sorina Luminița PLĂCINTĂ
Legislative proposals initiated in legislature 2008-2012

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 29/14.02.2012 L173/2012 Propunere legislativa de modificare a Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, art.213, alin.(5) respinsa
definitiv
2. 74/08.03.2010 L115/2010 Propunere legislativa "Legea responsabilitatii fiscal-bugetare" respinsa
definitiv
3. 92/16.03.2010 L586/2009 Propunere legislativa privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea ordinului asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania respinsa
definitiv
4. 97/24.03.2010 L604/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.157 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
5. 105/29.03.2010 L601/2009 Proiect de Lege privind insolventa persoanelor fizice respins
definitiv
6. 108/29.03.2010 L603/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr.42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, publicata in M.Of. nr.94/31.01.2004 (aprobata prin Legea 215/2004), cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 133/07.04.2010 L646/2009 Proiect de Lege privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor respins
definitiv
8. 139/07.04.2010 L659/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in M.Of. nr.1074/29.noi.2009, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 157/12.04.2010 L415/2010 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 188/2000 privind executorii judecatoresti Lege 154/2011
10. 168/04.04.2011 L53/2011 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in M.Of.nr.208 din 28 Martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
11. 187/29.05.2012 L57/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.8 din Ordonanta Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizarea si a tarifului de trecere pe reteaua drumuri nationale din Romania respins
definitiv
12. 224/02.05.2011 L44/2011 Propunere legislativa privind functionarea Birourilor de Credit respinsa
definitiv
13. 233/02.05.2011 L155/2011 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.195/2001 Legea voluntariatului respinsa
definitiv
14. 281/03.05.2010 L47/2010 Propunere legislativa privind acordarea unui sprijin direct al statului asociatiilor de producatori viticoli care detin si exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile si pentru incurajarea valorificarii productiei de vin Lege 63/2016
15. 299/10.05.2010 L184/2010 Proiect de Lege privind parteneriatele incheiate intre sectoarele public si privat Lege 178/2010
16. 306/10.05.2010 L113/2010 Proiect de Lege pentru completarea art.14 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
17. 343/16.05.2011 L154/2011 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respins
definitiv
18. 363/31.05.2010 L194/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata respins
definitiv
19. 387/07.09.2009 L155/2009 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.7 din Legea nr.142/1998 acordarea tichetelor de masa respins
definitiv
20. 399/01.10.2012 L192/2012 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
21. 427/01.09.2010 L203/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respins
definitiv
22. 440/22.10.2012 L257/2012 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei respins
definitiv
23. 494/20.09.2010 L288/2010 Proiect de Lege pentru completarea Legii sindicatelor nr.54/2003 respins
definitiv
24. 515/13.09.2011 L425/2011 Propunere legislativa privind cooperarea Romaniei cu Oficiul European de Politie (Europol) Lege 55/2012
25. 528/04.10.2010 L287/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei Lege 134/2011
26. 553/13.10.2010 L333/2010 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale Lege 91/2011
27. 575/18.10.2010 L349/2010 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr.351/2004 respins
definitiv
28. 585/18.10.2010 L347/2010 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic respinsa
definitiv
29. 602/16.11.2009 L420/2009 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 alin.(1) si (2) din Legea nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor Lege 130/2010
30. 609/16.11.2009 L471/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
31. 617/25.10.2010 L350/2010 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000 respins
definitiv
32. 630/14.12.2009 L384/2009 Proiect de Lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat si biserica in domeniul asistentei sociale raport
depus
33. 631/14.12.2009 L430/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala respins
definitiv
34. 658/14.12.2009 L470/2009 Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata in M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008 respinsa
definitiv
35. 661/22.11.2011 L121/2012 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.96/2006-privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicata in M.Of. nr.763/12 noiembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr.215/2001 si a Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in M.of. nr.196/13 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
36. 665/14.12.2009 L486/2009 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni respinsa
definitiv
37. 670/14.12.2009 L408/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.63/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata in M.Of. nr.300 din 7 Mai 2009 respinsa
definitiv
38. 680/28.11.2011 L589/2011 Proiect de Lege pentru abrogarea art.74 1 din Codul penal respins
definitiv
39. 690/16.12.2009 L407/2009 Proiect de Lege privind reproducerea umana asistata medical respins
definitiv
40. 714/21.12.2009 L597/2009 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor respins
definitiv
41. 717/21.12.2009 L589/2009 Propunere legislativa privind intarirea disciplinei contractuale intre comercianti si furnizori respinsa
definitiv
42. 718/21.12.2009 L590/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
43. 719/21.12.2009 L596/2009 Propunere legislativa pentru modificarea Ordonantei nr.21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in M.Of. nr.208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
44. 771/19.12.2011 L670/2011 Proiect de Lege privind instituirea zilei limbii romane Lege 53/2013
45.   BP301/12.06.2009 Propunere legislativa privind sprijinul acordat de statul roman pentru intabularea terenurilor agricole si forestiere aflate in extravilanul localitatilor, restituite vechilor proprietari prin legile de retrocedare a proprietatilor retrasa
de catre initiator

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 17 june 2024, 17:51
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro