Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-2020 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-2020 > Chambre des Députés > Adrian-Octavian Dohotaru > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Adrian-Octavian DOHOTARU
Questions et interpellations dans la legislature 2016-2020

 1. Interpellationno.265B/03-05-2017
  Platforme pentru scocarea temporară a deșeurilor municipale, Cluj-Napoca.

 2. Interpellationno.303B/16-05-2017
  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii249/2015.

 3. Interpellationno.322B/16-05-2017
  Norme metodologice de aplicare a Legii 217/2016.

 4. Interpellationno.413B/30-05-2017
  Microcentrale Măguri-Răcătău.

 5. Interpellationno.414B/30-05-2017
  Păduri recreaționale, nu de exploatare.

 6. Interpellationno.500B/13-06-2017
  Școlarizarea studenți-masteranzi la programe de studii universitare de master.

 7. Interpellationno.559B/13-09-2017
  Corp de Control la Centrul de management Integrat al Deșeurilor Cluj Napoca.

 8. Questionno.1613A/27-09-2017
  Biciclete în tren.

 9. Questionno.1700A/04-10-2017
  Lacul de levigat și măsuri de atenuare a impactului de mediu în cazul situației create la Pata Rât, Cluj-Napoca.

 10. Questionno.1886A/18-10-2017
  Norme metodologice pentru aplicare a Legii 217/2016.

 11. Interpellationno.729B/31-10-2017
  O nouă lege a Dialogului Social este necesară pentru bunăstarea românilor

 12. Interpellationno.755B/31-10-2017
  În apărearea demnității beneficiarilor de ajutor social

 13. Interpellationno.837B/31-10-2017
  Portalul www.inspectorulpadurii.ro

 14. Questionno.2339A/21-11-2017
  Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local conform art.6 din Legea nr. 416/2001 și încadrarea în muncă a beneficiarilor de ajutor social

 15. Interpellationno.909B/21-11-2017
  Riscurile la care sunt expuși angajații în urma "Revoluției fiscale".

 16. Questionno.2950A/15-02-2018
  Cabinetele de planificare familială

 17. Questionno.2951A/15-02-2018
  Aplicarea legislației privind recalcularea punctelor de pensie

 18. Interpellationno.1185B/27-02-2018
  Creștere economică pentru toți sau doar pentru cei puțini

 19. Questionno.3122A/27-02-2018
  Adoptarea Strategiei Naționale a Locuirii

 20. Questionno.3123A/27-02-2018
  Modernizarea unităților școlare cu grupuri sanitare în exterior

 21. Questionno.3252A/07-03-2018
  Calendarul lucrărilor de împădurire

 22. Interpellationno.1247B/12-03-2018
  Dreptate pentru romii deportați în Transnistria

 23. Interpellationno.1248B/12-03-2018
  Impactul HG 860/2016 asupra chiriașilor din imobilul "Casa Agronomului", Cluj și soluții de remediere

 24. Questionno.3333A/13-03-2018
  Situația negocierilor contractelor de muncă după punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017

 25. Questionno.3334A/13-03-2018
  Situația asigurărilor de sănătate pentru mai multe categorii de persoane

 26. Questionno.3481A/21-03-2018
  Numărul persoanelor care beneficiează de asigurarea socială de sănătate

 27. Questionno.3579A/28-03-2018
  Subvențiile acordate companiilor feroviare private de transport persoane

 28. Questionno.3580A/28-03-2018
  Abandonul școlar real

 29. Questionno.3601A/29-03-2018
  Suprafețe împădurite

 30. Questionno.3699A/04-04-2018
  Clasificarea pădurilor și normele privind funcțiunile din proximitatea lor

 31. Interpellationno.1445B/17-04-2018
  Subfinanțarea învățământului preuniversitar

 32. Interpellationno.1446B/17-04-2018
  Contractul dintre Romarm și Circinus

 33. Questionno.3967A/25-04-2018
  Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de școli

 34. Questionno.3968A/25-04-2018
  Indeminizația pentru creșterea copilului și indicele social de referință

 35. Interpellationno.1569B/03-05-2018
  Implementarea venitului minim de incluziune

 36. Questionno.4187A/16-05-2018
  Posibilitatea de a transposta biciclete în fiecare tren

 37. Interpellationno.1675B/30-05-2018
  ”Fenomenul Brăila” în educație

 38. Questionno.4632A/13-06-2018
  Carte de identitate provizorie

 39. Questionno.4633A/13-06-2018
  Distribuția veniturilor în România

 40. Questionno.4634A/13-06-2018
  Distribuția salariilor în România

 41. Questionno.4635A/13-06-2018
  Contractele de muncă nemajorate după "Revoluția fiscală"

 42. Questionno.4636A/13-06-2018
  Profilul beneficiarilor de venit minim garantat și alocația pentru susținerea familiei

 43. Questionno.4637A/13-06-2018
  Realizarea unui parteneriat public-public pentru realizarea trenului metropolitan Cluj

 44. Questionno.4724A/20-06-2018
  Numărul beneficiarilor de asigurare socială de sănătate

 45. Questionno.4725A/20-06-2018
  Situația infirmierilor din școlile speciale

 46. Questionno.5093A/05-09-2018
  Situația infrastructurii de tineret și sport

 47. Questionno.5094A/05-09-2018
  Amenzi pentru orele suplimentare ilegale

 48. Interpellationno.1748B/12-09-2018
  Închisorile secrete și tortura în România. Plătim o sută de mii sau un miliard de euro?

 49. Interpellationno.1749B/12-09-2018
  Implementarea venitului minim de incluziune - întrebări fără răspuns

 50. Questionno.5172A/12-09-2018
  Bursele date în baza Ordinului 5576/2011

 51. Questionno.5320A/19-09-2018
  Evacuări

 52. Questionno.5321A/19-09-2018
  Veniturile din taxe în 2017 și cele preconizate pentru 2018

 53. Questionno.5659A/03-10-2018
  Situația pensionarilor și a persoanelor care nu beneficiează de pensie

 54. Questionno.5660A/03-10-2018
  Persoanele cu dizabilități încadrate în muncă și suma încasată la bugetul de stat conform alin. (3) al art.78 din legea nr.448/2006

 55. Questionno.5853A/17-10-2018
  Măsurile susținute de MTS pentru dezvoltarea sportului de masă

 56. Questionno.5854A/17-10-2018
  Rolul Ministerului Apelor și Pădurilor și a instituțiilor din subordine în facilitarea realizării celui mai mare spațiu public verde din Cluj

 57. Questionno.5909A/23-10-2018
  Situația copiilor din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei

 58. Questionno.5910A/23-10-2018
  Familii beneficiare de ajutor social

 59. Questionno.5911A/23-10-2018
  Formarea profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 60. Questionno.5912A/23-10-2018
  Implementarea unor măsuri din programul de guvernare privind familia

 61. Questionno.5913A/23-10-2018
  Lipsă tratament HIV în spitale

 62. Questionno.5951A/24-10-2018
  Bursele sociale pentru elevii din familii cu venituri mici

 63. Questionno.6027A/31-10-2018
  Fortifierea făinii cu acid folic

 64. Questionno.6028A/31-10-2018
  Stoparea exportului de arme dinpartea României către Arabia Saudită

 65. Questionno.6096A/07-11-2018
  Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din Fondul Ferestier Național a terenului în suprafață de 56,1579 HA de către Deva Gold S.A. în vederea realizării obiectivului "Exploatarea minereurilor auro-argentiferre din perimetul Certej"

 66. Questionno.6097A/07-11-2018
  Formarea profesorilor- includerea valorilor democratice

 67. Questionno.6216A/14-11-2018
  Drepturile muncitorilor români din străinătate

 68. Questionno.6217A/14-11-2018
  Fructe distribuite în școli fără poluare

 69. Questionno.6356A/21-11-2018
  Solicitare clarificări privind răspunsul oferit la întrebarea nr. 5909A

 70. Questionno.6357A/21-11-2018
  Păduri-parc în jurul marilor orașe din România

 71. Interpellationno.2044B/04-12-2018
  Viziunea domnului ministru privind munca, dialogul social și protecția socială

 72. Questionno.6728A/19-12-2018
  Date referitoare la persoanele care dețin mai mult de o proprietate

 73. Questionno.6729A/19-12-2018
  Strategia Națională a Locuirii

 74. Questionno.6730A/19-12-2018
  Implementarea aspectelor din PNDL ce țin de modernizarea și contruirea unităților școlare

 75. Questionno.7052A/20-02-2019
  Bugetul național

 76. Questionno.7053A/20-02-2019
  Situația muncitorilor străini în România

 77. Questionno.7054A/20-02-2019
  Inechitate în salarizarea diferitelor domenii din familia ocupațională ”Cultură”

 78. Questionno.7055A/20-02-2019
  Recuperarea prejudiciului în cazurile de corupție

 79. Questionno.7361A/13-03-2019
  Calea ferată dezafectată din București, sectorul 6

 80. Questionno.7362A/13-03-2019
  Iechitate în salarizarea directorilor financiar-contabil din spitalele publice

 81. Questionno.7363A/13-03-2019
  Transportul bicicletelor în tren

 82. Questionno.7364A/13-03-2019
  Declarația unică privind veniturile

 83. Questionno.7549A/27-03-2019
  Taxa pe apa pluvială și tarifele operatorilor de apă și canalizare

 84. Questionno.7830A/17-04-2019
  Exploatări metrial lemnos în Rezervația Naturală Scărița Belioara, Munții Apuseni

 85. Questionno.7831A/17-04-2019
  Detalii licitație pentru "Achiziție material rulant nou destinat transportului regional și suburban ferovia de călători (trenuri electrice regionale RE-R)

 86. Questionno.7832A/17-04-2019
  Plan de amenajament restrictiv Pădurea Hoia-Baciu/ furturi din fondul forestier

 87. Questionno.7977A/08-05-2019
  Raport și sancțiuni ITM - situație muncitori vietnamezi în cadrul campaniei de Construcții Erbașu - răspunsul conține date cu caracter personal

 88. Interpellationno.2376B/04-06-2019
  Implicarea Ministerului Muncii în soluționarea conflictului de la Electrolux Satu Mare

 89. Questionno.8266A/12-06-2019
  Situația beneficiarilor de VMG și impactul modificărilor legislative adoptate în iunie 2018

 90. Interpellationno.2402B/11-09-2019
  Tarnița fără poluare

 91. Questionno.8642A/11-09-2019
  Clujul fără poluare fonică și de la kerosen

 92. Questionno.8948A/01-10-2019
  Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară

 93. Questionno.8949A/01-10-2019
  Subvențiile acordate operatorilor privați și de stat de transport feroviar public de călători

 94. Interpellationno.2456B/08-10-2019
  Dreptate pentru rromii deportați în Transnistria

 95. Questionno.9217A/06-11-2019
  Detalierea unor măsuri din programul de guvernare privitoare la muncă, protecție socială și locuire publică

 96. Questionno.9218A/06-11-2019
  Discriminarea realizată prin salarizarea kinetoterapeuților cu salarii de bază mai mici decât ale altor categorii de prestatori de servicii medicale care au răspunderi și criterii de perfomanță similare sau mai mici

 97. Questionno.9279A/15-11-2019
  Repartizarea unei cote din profit salariaților în întreprinderile publice de stat

 98. Questionno.9366A/27-11-2019
  Tarnița și Beliș-Fântânele fără ambarcațiuni motorizate

 99. Questionno.9450A/04-12-2019
  Tarnzit velo, pietonal, cu ambarcațiuni nemotorizate și grădinărit comunitar în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică

 100. Questionno.9642A/18-12-2019
  Tema crizei climatice - prioritate pentru guvern

 101. Questionno.10141A/14-04-2020
  Interpretarea abuzivă a excepțiilor de la regula interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei de către autoritățile însărcinate cu implementarea

 102. Questionno.10142A/14-04-2020
  Accesul persoanelor vârstnice la cumpărături și sănătate

 103. Questionno.10160A/15-04-2020
  Includerea pentru indemnizație a persoanelor care cumulează funcția de administrator cu calitatea de asociat unic, fără să aibă încheiat și contract de muncă cu societatea

 104. Questionno.10161A/15-04-2020
  Relaxarea măsurilor pentru agricultură și grădinărit

 105. Questionno.10194A/27-04-2020
  Minori migranți, soilicitanți de azil și refugiați în România

 106. Questionno.10399A/13-05-2020
  Condiții și piedici puse celor care solicită beneficii sociale în timp de criză

 107. Questionno.10469A/19-05-2020
  Stuctura economiei românești

 108. Questionno.10486A/20-05-2020
  Stadiu aplicare lege așezări informale

 109. Questionno.10503A/25-05-2020
  Diferențe poluare tren/avion/mașină

 110. Questionno.10510A/25-05-2020
  Interzicerea ambarcațiunilor motorizate la Tarnița și Beliș - Fântânele

 111. Questionno.10511A/25-05-2020
  Minori migranți, solicitanți de azil și refugiați în România

 112. Questionno.10664A/09-06-2020
  Adoptare strategie locuire

 113. Questionno.10718A/10-06-2020
  Amenințare biodiversitate peștera Huda lui Papară

 114. Questionno.10777A/16-06-2020
  Amenzi pentru orele suplimentare ilegale

 115. Questionno.10935A/13-07-2020
  Deschidere curți școli în contextul COVID 19 și post pandemie

 116. Questionno.10950A/14-07-2020
  grup de lucru HG 930/2005

 117. Questionno.11072A/12-08-2020
  Stadiu avizare interzicere ambarcațiuni motorizate Tarnița - Beliș-Fântânele

 118. Questionno.11089A/19-08-2020
  Numărul de contracte încetate (august 2020)

 119. Questionno.11101A/01-09-2020
  Calcul INS coș minim pentru un trai decent

 120. Questionno.11102A/01-09-2020
  Pista de biciclete Someș, prin modificarea HG 930/2005

 121. Questionno.11258A/06-10-2020
  Evaluare Insepecția Muncii

 122. Questionno.11314A/26-10-2020
  Investigație echipaj FRONTEX în context geopolitic mai larg

 123. Questionno.11385A/11-11-2020
  Clarificare intrare în tară înrijitoare

 124. Questionno.11419A/25-11-2020
  Structura pe categorii a investițiilor publice

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie vendredi, 24 mai 2024, 10:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro