Press releases
Parliamentary activity
2016-2020 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
 
You are here: Home page > Legislature 2016-2020 > Chamber of Deputies > Adrian-Octavian Dohotaru > Q & I Versiunea pentru printare

Adrian-Octavian DOHOTARU
Questions & interpellations in legislature 2016-2020

 1. Interpellation no.265B/03-05-2017
  Platforme pentru scocarea temporară a deșeurilor municipale, Cluj-Napoca.

 2. Interpellation no.303B/16-05-2017
  Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii249/2015.

 3. Interpellation no.322B/16-05-2017
  Norme metodologice de aplicare a Legii 217/2016.

 4. Interpellation no.413B/30-05-2017
  Microcentrale Măguri-Răcătău.

 5. Interpellation no.414B/30-05-2017
  Păduri recreaționale, nu de exploatare.

 6. Interpellation no.500B/13-06-2017
  Școlarizarea studenți-masteranzi la programe de studii universitare de master.

 7. Interpellation no.559B/13-09-2017
  Corp de Control la Centrul de management Integrat al Deșeurilor Cluj Napoca.

 8. Question no.1613A/27-09-2017
  Biciclete în tren.

 9. Question no.1700A/04-10-2017
  Lacul de levigat și măsuri de atenuare a impactului de mediu în cazul situației create la Pata Rât, Cluj-Napoca.

 10. Question no.1886A/18-10-2017
  Norme metodologice pentru aplicare a Legii 217/2016.

 11. Interpellation no.729B/31-10-2017
  O nouă lege a Dialogului Social este necesară pentru bunăstarea românilor

 12. Interpellation no.755B/31-10-2017
  În apărearea demnității beneficiarilor de ajutor social

 13. Interpellation no.837B/31-10-2017
  Portalul www.inspectorulpadurii.ro

 14. Question no.2339A/21-11-2017
  Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local conform art.6 din Legea nr. 416/2001 și încadrarea în muncă a beneficiarilor de ajutor social

 15. Interpellation no.909B/21-11-2017
  Riscurile la care sunt expuși angajații în urma "Revoluției fiscale".

 16. Question no.2950A/15-02-2018
  Cabinetele de planificare familială

 17. Question no.2951A/15-02-2018
  Aplicarea legislației privind recalcularea punctelor de pensie

 18. Interpellation no.1185B/27-02-2018
  Creștere economică pentru toți sau doar pentru cei puțini

 19. Question no.3122A/27-02-2018
  Adoptarea Strategiei Naționale a Locuirii

 20. Question no.3123A/27-02-2018
  Modernizarea unităților școlare cu grupuri sanitare în exterior

 21. Question no.3252A/07-03-2018
  Calendarul lucrărilor de împădurire

 22. Interpellation no.1247B/12-03-2018
  Dreptate pentru romii deportați în Transnistria

 23. Interpellation no.1248B/12-03-2018
  Impactul HG 860/2016 asupra chiriașilor din imobilul "Casa Agronomului", Cluj și soluții de remediere

 24. Question no.3333A/13-03-2018
  Situația negocierilor contractelor de muncă după punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017

 25. Question no.3334A/13-03-2018
  Situația asigurărilor de sănătate pentru mai multe categorii de persoane

 26. Question no.3481A/21-03-2018
  Numărul persoanelor care beneficiează de asigurarea socială de sănătate

 27. Question no.3579A/28-03-2018
  Subvențiile acordate companiilor feroviare private de transport persoane

 28. Question no.3580A/28-03-2018
  Abandonul școlar real

 29. Question no.3601A/29-03-2018
  Suprafețe împădurite

 30. Question no.3699A/04-04-2018
  Clasificarea pădurilor și normele privind funcțiunile din proximitatea lor

 31. Interpellation no.1445B/17-04-2018
  Subfinanțarea învățământului preuniversitar

 32. Interpellation no.1446B/17-04-2018
  Contractul dintre Romarm și Circinus

 33. Question no.3967A/25-04-2018
  Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de școli

 34. Question no.3968A/25-04-2018
  Indeminizația pentru creșterea copilului și indicele social de referință

 35. Interpellation no.1569B/03-05-2018
  Implementarea venitului minim de incluziune

 36. Question no.4187A/16-05-2018
  Posibilitatea de a transposta biciclete în fiecare tren

 37. Interpellation no.1675B/30-05-2018
  ”Fenomenul Brăila” în educație

 38. Question no.4632A/13-06-2018
  Carte de identitate provizorie

 39. Question no.4633A/13-06-2018
  Distribuția veniturilor în România

 40. Question no.4634A/13-06-2018
  Distribuția salariilor în România

 41. Question no.4635A/13-06-2018
  Contractele de muncă nemajorate după "Revoluția fiscală"

 42. Question no.4636A/13-06-2018
  Profilul beneficiarilor de venit minim garantat și alocația pentru susținerea familiei

 43. Question no.4637A/13-06-2018
  Realizarea unui parteneriat public-public pentru realizarea trenului metropolitan Cluj

 44. Question no.4724A/20-06-2018
  Numărul beneficiarilor de asigurare socială de sănătate

 45. Question no.4725A/20-06-2018
  Situația infirmierilor din școlile speciale

 46. Question no.5093A/05-09-2018
  Situația infrastructurii de tineret și sport

 47. Question no.5094A/05-09-2018
  Amenzi pentru orele suplimentare ilegale

 48. Interpellation no.1748B/12-09-2018
  Închisorile secrete și tortura în România. Plătim o sută de mii sau un miliard de euro?

 49. Interpellation no.1749B/12-09-2018
  Implementarea venitului minim de incluziune - întrebări fără răspuns

 50. Question no.5172A/12-09-2018
  Bursele date în baza Ordinului 5576/2011

 51. Question no.5320A/19-09-2018
  Evacuări

 52. Question no.5321A/19-09-2018
  Veniturile din taxe în 2017 și cele preconizate pentru 2018

 53. Question no.5659A/03-10-2018
  Situația pensionarilor și a persoanelor care nu beneficiează de pensie

 54. Question no.5660A/03-10-2018
  Persoanele cu dizabilități încadrate în muncă și suma încasată la bugetul de stat conform alin. (3) al art.78 din legea nr.448/2006

 55. Question no.5853A/17-10-2018
  Măsurile susținute de MTS pentru dezvoltarea sportului de masă

 56. Question no.5854A/17-10-2018
  Rolul Ministerului Apelor și Pădurilor și a instituțiilor din subordine în facilitarea realizării celui mai mare spațiu public verde din Cluj

 57. Question no.5909A/23-10-2018
  Situația copiilor din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei

 58. Question no.5910A/23-10-2018
  Familii beneficiare de ajutor social

 59. Question no.5911A/23-10-2018
  Formarea profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 60. Question no.5912A/23-10-2018
  Implementarea unor măsuri din programul de guvernare privind familia

 61. Question no.5913A/23-10-2018
  Lipsă tratament HIV în spitale

 62. Question no.5951A/24-10-2018
  Bursele sociale pentru elevii din familii cu venituri mici

 63. Question no.6027A/31-10-2018
  Fortifierea făinii cu acid folic

 64. Question no.6028A/31-10-2018
  Stoparea exportului de arme dinpartea României către Arabia Saudită

 65. Question no.6096A/07-11-2018
  Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din Fondul Ferestier Național a terenului în suprafață de 56,1579 HA de către Deva Gold S.A. în vederea realizării obiectivului "Exploatarea minereurilor auro-argentiferre din perimetul Certej"

 66. Question no.6097A/07-11-2018
  Formarea profesorilor- includerea valorilor democratice

 67. Question no.6216A/14-11-2018
  Drepturile muncitorilor români din străinătate

 68. Question no.6217A/14-11-2018
  Fructe distribuite în școli fără poluare

 69. Question no.6356A/21-11-2018
  Solicitare clarificări privind răspunsul oferit la întrebarea nr. 5909A

 70. Question no.6357A/21-11-2018
  Păduri-parc în jurul marilor orașe din România

 71. Interpellation no.2044B/04-12-2018
  Viziunea domnului ministru privind munca, dialogul social și protecția socială

 72. Question no.6728A/19-12-2018
  Date referitoare la persoanele care dețin mai mult de o proprietate

 73. Question no.6729A/19-12-2018
  Strategia Națională a Locuirii

 74. Question no.6730A/19-12-2018
  Implementarea aspectelor din PNDL ce țin de modernizarea și contruirea unităților școlare

 75. Question no.7052A/20-02-2019
  Bugetul național

 76. Question no.7053A/20-02-2019
  Situația muncitorilor străini în România

 77. Question no.7054A/20-02-2019
  Inechitate în salarizarea diferitelor domenii din familia ocupațională ”Cultură”

 78. Question no.7055A/20-02-2019
  Recuperarea prejudiciului în cazurile de corupție

 79. Question no.7361A/13-03-2019
  Calea ferată dezafectată din București, sectorul 6

 80. Question no.7362A/13-03-2019
  Iechitate în salarizarea directorilor financiar-contabil din spitalele publice

 81. Question no.7363A/13-03-2019
  Transportul bicicletelor în tren

 82. Question no.7364A/13-03-2019
  Declarația unică privind veniturile

 83. Question no.7549A/27-03-2019
  Taxa pe apa pluvială și tarifele operatorilor de apă și canalizare

 84. Question no.7830A/17-04-2019
  Exploatări metrial lemnos în Rezervația Naturală Scărița Belioara, Munții Apuseni

 85. Question no.7831A/17-04-2019
  Detalii licitație pentru "Achiziție material rulant nou destinat transportului regional și suburban ferovia de călători (trenuri electrice regionale RE-R)

 86. Question no.7832A/17-04-2019
  Plan de amenajament restrictiv Pădurea Hoia-Baciu/ furturi din fondul forestier

 87. Question no.7977A/08-05-2019
  Raport și sancțiuni ITM - situație muncitori vietnamezi în cadrul campaniei de Construcții Erbașu - răspunsul conține date cu caracter personal

 88. Interpellation no.2376B/04-06-2019
  Implicarea Ministerului Muncii în soluționarea conflictului de la Electrolux Satu Mare

 89. Question no.8266A/12-06-2019
  Situația beneficiarilor de VMG și impactul modificărilor legislative adoptate în iunie 2018

 90. Interpellation no.2402B/11-09-2019
  Tarnița fără poluare

 91. Question no.8642A/11-09-2019
  Clujul fără poluare fonică și de la kerosen

 92. Question no.8948A/01-10-2019
  Sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară

 93. Question no.8949A/01-10-2019
  Subvențiile acordate operatorilor privați și de stat de transport feroviar public de călători

 94. Interpellation no.2456B/08-10-2019
  Dreptate pentru rromii deportați în Transnistria

 95. Question no.9217A/06-11-2019
  Detalierea unor măsuri din programul de guvernare privitoare la muncă, protecție socială și locuire publică

 96. Question no.9218A/06-11-2019
  Discriminarea realizată prin salarizarea kinetoterapeuților cu salarii de bază mai mici decât ale altor categorii de prestatori de servicii medicale care au răspunderi și criterii de perfomanță similare sau mai mici

 97. Question no.9279A/15-11-2019
  Repartizarea unei cote din profit salariaților în întreprinderile publice de stat

 98. Question no.9366A/27-11-2019
  Tarnița și Beliș-Fântânele fără ambarcațiuni motorizate

 99. Question no.9450A/04-12-2019
  Tarnzit velo, pietonal, cu ambarcațiuni nemotorizate și grădinărit comunitar în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică

 100. Question no.9642A/18-12-2019
  Tema crizei climatice - prioritate pentru guvern

 101. Question no.10141A/14-04-2020
  Interpretarea abuzivă a excepțiilor de la regula interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei de către autoritățile însărcinate cu implementarea

 102. Question no.10142A/14-04-2020
  Accesul persoanelor vârstnice la cumpărături și sănătate

 103. Question no.10160A/15-04-2020
  Includerea pentru indemnizație a persoanelor care cumulează funcția de administrator cu calitatea de asociat unic, fără să aibă încheiat și contract de muncă cu societatea

 104. Question no.10161A/15-04-2020
  Relaxarea măsurilor pentru agricultură și grădinărit

 105. Question no.10194A/27-04-2020
  Minori migranți, soilicitanți de azil și refugiați în România

 106. Question no.10399A/13-05-2020
  Condiții și piedici puse celor care solicită beneficii sociale în timp de criză

 107. Question no.10469A/19-05-2020
  Stuctura economiei românești

 108. Question no.10486A/20-05-2020
  Stadiu aplicare lege așezări informale

 109. Question no.10503A/25-05-2020
  Diferențe poluare tren/avion/mașină

 110. Question no.10510A/25-05-2020
  Interzicerea ambarcațiunilor motorizate la Tarnița și Beliș - Fântânele

 111. Question no.10511A/25-05-2020
  Minori migranți, solicitanți de azil și refugiați în România

 112. Question no.10664A/09-06-2020
  Adoptare strategie locuire

 113. Question no.10718A/10-06-2020
  Amenințare biodiversitate peștera Huda lui Papară

 114. Question no.10777A/16-06-2020
  Amenzi pentru orele suplimentare ilegale

 115. Question no.10935A/13-07-2020
  Deschidere curți școli în contextul COVID 19 și post pandemie

 116. Question no.10950A/14-07-2020
  grup de lucru HG 930/2005

 117. Question no.11072A/12-08-2020
  Stadiu avizare interzicere ambarcațiuni motorizate Tarnița - Beliș-Fântânele

 118. Question no.11089A/19-08-2020
  Numărul de contracte încetate (august 2020)

 119. Question no.11101A/01-09-2020
  Calcul INS coș minim pentru un trai decent

 120. Question no.11102A/01-09-2020
  Pista de biciclete Someș, prin modificarea HG 930/2005

 121. Question no.11258A/06-10-2020
  Evaluare Insepecția Muncii

 122. Question no.11314A/26-10-2020
  Investigație echipaj FRONTEX în context geopolitic mai larg

 123. Question no.11385A/11-11-2020
  Clarificare intrare în tară înrijitoare

 124. Question no.11419A/25-11-2020
  Structura pe categorii a investițiilor publice

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 29 february 2024, 19:54
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro