Activité parlementaire
2012-2016 (sen.)
2008-2012 (sen.)
2004-2008 (sen.)
initiatives legislatives
motions
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2004-2008 > Senat > Ilie Sarbu > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ilie SARBU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2004-2008

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 40/13.02.2008 L828/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
2. 84/22.02.2006 L718/2005 Propunere legislativa privind sprijinirea populatiei in vederea diminuarii efectelor produse de inundatiile din anul 2005 respinsa
definitiv
3.   L160/02.02.2006 Propunere legislativa privind transmiterea unui teren proprietate publica a statului din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in administrarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere - Brasov retrasa
de catre initiator
4. 250/20.06.2005 L518/2005 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Pesac, judetul Timis respinsa
definitiv
5. 271/27.06.2005 L120/2005 Proiect de Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
6. 380/09.05.2007 L101/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Romane, modificata prin Legea nr.564/2004 Lege 251/2007
7. 391/17.06.2008 L862/2007 Propunere legislativa pentru modificarea articolului 71 al Ordonantei de urgenta nr.195 din 22/12/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/2006, Legea protectiei mediului cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
8. 398/17.06.2008 L213/2008 Propunere legislativa privind pescuitul si acvacultura respinsa
definitiv
9. 410/02.05.2006 L214/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2005, pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice" Gh. Ionescu - Sisesti", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.232/2005 Lege 336/2006
10. 417/02.05.2006 L162/2006 Propunere legislativa privind masurile reparatorii pentru persoanele care au predat inventarul agricol, in perioada cooperativizarii respinsa
definitiv
11.   L439/09.05.2006 Propunere legislativa pentru modificarea art.17 din Legea apiculturii nr.89/1998 retrasa
de catre initiator
12. 511/03.09.2008 L301/2008 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 4 din Legea nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor respinsa
definitiv
13. 553/28.11.2005 L405/2005 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii arendarii nr.16/1994 Lege 223/2006
14. 560/10.09.2007 L449/2007 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003 Lege 342/2007
15.   L568/04.09.2007 Propunere legislativa privind acordarea in anul 2007 a unui sprijin financiar producatorilor agricoli ce detin si exploateaza suprafete de teren de pana la 1 ha inclusiv retrasa
de catre initiator
16. 607/03.07.2006 L392/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
17. 608/03.07.2006 L436/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal respinsa
definitiv
18.   L615/04.09.2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.381/2002 privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura retrasa
de catre initiator
19.   L616/04.09.2007 Propunere legislativa privind acordarea sumei de 400 lei/hectar pentru platile directe in sectorul vegetal, in anul 2007 retrasa
de catre initiator
20. 625/04.09.2006 L390/2006 Propunere legislativa privind acordarea in anul 2006 a unui sparijin direct al statului de 300 lei(RON)/ha producatorilor agricoli pentru suprafete de teren arabil de pana la 5 ha inclusiv respinsa
definitiv
21. 626/04.09.2006 L391/2006 Propunere legislativa pentru sprijinirea producatorilor agricoli in vederea achizitionarii de motorina in anul 2006, cu finantare de la bugetul de stat respinsa
definitiv
22. 672/10.10.2007 L924/2007 Propunere legislativa privind infiintarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, judetul Timis Lege 108/2008
23. 684/04.11.2008 L379/2008 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.112 din 25/11/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului respinsa
definitiv
24. 703/03.10.2006 L879/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste respinsa
definitiv
25. 802/28.11.2007 L604/2007 Proiectul Legii Codului Silvic Lege 46/2008
26. 803/28.11.2007 L594/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.11 al Titlului XI, Renta viagera agricola, din Legea nr.247/2005, privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si alte masuri adiacente respinsa
definitiv
27. 836/06.11.2006 L589/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.85, alineatul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.144/2005, pentru modificarea si completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobata cu modificari prin Legea nr.68/2006 respinsa
definitiv
28. 841/03.12.2007 L639/2007 Propunere legislativa pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003 Codul Muncii Lege 202/2008
29. 863/10.12.2007 L569/2007 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru cresterea calitatii productiei obtinute pe pajisti respins
definitiv
30. 864/10.12.2007 L570/2007 Proiect de Lege privind acordarea unui sprijin financiar pentru culturile ecologice respins
definitiv
31.   L875/27.11.2007 Propunere legislativa privind protectia agricultorilor si patrimoniului agricol impotriva sustragerilor si distrugerilor de bunuri retrasa
de catre initiator
32. 890/17.12.2007 L603/2007 Proiect de Lege privind declararea lui Ilie Ilascu, a lui Andrei Ivantoc si a lui Tudor Petrov-Popa ca eroi martiri respins
definitiv
33. 914/19.12.2007 L459/2007 Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.169/1997 respins
definitiv
34. 965/13.12.2006 L739/2006 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr.348/2003 Lege 60/2007
35. BP29/06.02.2007 L297/2007 Propunere legislativa Codul Silvic la Senat
36. BP679/28.06.2007 L775/2007 Propunere legislativa privind scutirea de la plata impozitului pe terenul agricol din extravilan, pentru anul 2007, a proprietarilor ale caror productii agricole au fost calamitate de seceta in proportie de peste 50% retrasa
de catre initiator
37.   BP414/08.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal retrasa
de catre Senat
38.   BP443/18.09.2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadru a descentralizarii nr.195 din 22 mai 2006 înregistrata

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 juin 2024, 6:45
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro