Toader DIMA
Questions et interpellations dans la legislature 2012-2016

 1. Questionno.2810A/20-11-2013
  Dividende de plată.

 2. Interpellationno.1099B/11-03-2014
  Deblocarea sumelor necesare măsurii 125.

 3. Interpellationno.1153B/11-03-2014
  Echivalarea gradului profesional I - studii superioare cu gradul didactic I - învățământ.

 4. Questionno.3747A/26-03-2014
  Societăți comerciale.

 5. Questionno.4821A/25-06-2014
  Societățile agricole înființate potrivit Legii 36/1991 forțate la faliment.

 6. Questionno.4822A/25-06-2014
  Reabilitarea infrastructurii de irigație în amenajarea "Albița-Fălciu", jud.vaslui.

 7. Interpellationno.1978B/24-03-2015
  Echivalarea gradului profesional I - studii superioare cu gradul didactic I - învățământ.

 8. Interpellationno.2180B/19-05-2015
  Discriminare în finanțarea de către stat a unităților administrativ-teritoriale.

 9. Questionno.7145A/20-05-2015
  Starea deplorabilă în care se află DN 24A Bârlad-Huși, jud.Vaslui - 8 loc.

 10. Questionno.9122A/16-02-2016
  Valorificarea la calculul pensiei a sporurilor sau a majorărilor retribuției pentru activități desfășurate în acord global sau în regie.

 11. Interpellationno.2673B/23-02-2016
  Retribuția cercetătorilor debutanți.