Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2012-2016 (dep.)
2000-2004 (dep.)
legislative initiatives
mediation committees
questions & interpellations
motions
speaches
 
You are here: Home page > Legislature 2000-2004 > Chamber of Deputies > Marin Anton > mediation committees Versiunea pentru printare

Marin ANTON
Member of the mediation committees

No. Recording no. Title Status
1. 10/31-01-2000  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale. Lege 585/2002
2. 20/30-01-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.25/1999 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, apartinand agentilor economici din industrie. Lege 376/2001
3. 26/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale (A.N.R.G.N.) Lege 791/2001
4. 35/02-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat. Lege 470/2002
5. 36/02-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si perioadelor de odihna ale conducatorilor vehiculelor care efectueaza transporturi rutiere nationale. Lege 466/2003
6. 40/31-01-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.60/2000 privind reglemenentarea activitatilor din sectorul gazelor naturale. Lege 463/2001
7. 41/18-01-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotarilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condesatului si etanului. Lege 254/2001
8. 56/22-01-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase. Lege 451/2001
9. 61/12-02-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.3/2002 privind unele masuri de ajutor pentru asigurarea conditiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport si pentru mentinerea in siguranta a unor nave aflate in patrimoniul Companiei de Navigatie Maritima ROMLINE S.A., precum si alocarea unui fond special pentru Santierul Naval Constanta, in vederea achizitionarii de echipamente individuale de protectia muncii. Lege 304/2002
10. 96/21-02-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/1997 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere. Lege 394/2001
11. 131/14-03-2002  Proiectul Legii Minelor. Lege 85/2003
12. 147/02-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei. Lege 205/2002
13. 164/07-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.214/2000 privind unele masuri pentru executia lucrarilor de reabilitare a Grupului nr.1 din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva. Lege 449/2001
14. 172/26-02-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea finala Lege 320/2003
15. 176/29-03-2004  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.114/2003 privind privatizarea Societatii Comerciale ARO - S.A. Campulung Muscel Lege 517/2004
16. 184/13-03-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile. Lege 465/2001
17. 195/16-04-2002  Proiect de Lege privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice Lege 507/2002
18. 221/10-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.49/1999 privind transportul marfurilor periculoase pe calea ferata. Lege 788/2001
19. 230/17-05-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Bucuresti-Otopeni. Lege 220/2002
20. 231/10-06-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si serviciilor in porturi. Lege 528/2002
21. 231/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice in transporturile rutiere si pe caile navigabile interioare. Lege 19/2002
22. 232/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achizitionate din imprumutul acordat de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, catre societatile comerciale infiintate prin reorganizarea Regiei Autonome Administratia Nationala a Drumurilor din Romania. Lege 527/2003
23. 233/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane. Lege 210/2003
24. 234/17-05-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a cailor Ferate Romane. Lege 235/2002
25. 254/21-05-2002  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.47/2002 de modificare si completare a Legii minelor nr.61/1998 si a Legii petrolului nr.134/1995. Lege 606/2003
26. 274/30-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere. Lege 677/2002
27. 288/10-05-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Lege 650/2002
28. 289/16-05-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.15/2001 privind reglementarea situatiei juridice a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si al produselor petroliere, a statiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente. Lege 68/2002
29. 293/16-05-2001  Proiect de Lege privind evaluarea conformitatii produselor. Lege 608/2001
30. 357/23-09-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.17/1999 privind constituirea, organizarea si functionarea Serviciului public de Radiocomunicatii Navale de Apel, Pericol si Salvare. Lege 450/2001
31. 370/03-06-2003  Proiect de Lege privind organizarea si functionarea cooperatiei Lege 1/2005
32. 383/28-08-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier in proprietate industriala. Lege 437/2002
33. 391/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania. Lege 230/2003
34. 392/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.79/2000 privind regimul navigatiei pe Canalul Dunare-Marea Neagra si Canalul Poarta Alba-Midia-Navodari. Lege 55/2002
35. 393/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.80/2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere. Lege 671/2002
36. 394/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica. Lege 167/2003
37. 395/02-09-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.82/2000 privind autorizarea agentilor economici care presteaza servicii de reparatie, reglare si/sau desfasoara activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere. Lege 222/2003
38. 426/10-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de catre transportatorii aerieni pentru pasagerii carora li s-a refuzat imbarcarea pe curse aeriene regulate. Lege 636/2002
39. 437/26-06-2003  Proiect de Lege privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare Lege 387/2003
40. 440/12-09-2002  Proiect de Lege pentru acceptarea unor amendamente adoptate la Londra la 26 mai 2000, respectiv la 5 decembrie 2000, la Protocolul din 1988 prin Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, incheiata la Londra la 1 noiembrie 1974. Lege 622/2002
41. 443/29-12-1998  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international. Lege 231/2004
42. 444/29-12-1998  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor. Lege 3/2002
43. 474/19-11-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania. Lege 755/2001
44. 478/19-11-1999  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata. Lege 211/2001
45. 535/25-09-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.42/2001 privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Organizatiei interguvernamentale pentru transporturile internationale feroviare (OTIF), constituita in conformitate cu prevederile Conventiei cu privire la transporturile internationale feroviare (COTIF). Lege 54/2002
46. 543/20-10-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Lege 631/2001
47. 549/24-10-2002  Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare. Lege 193/2003
48. 570/11-10-2001  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale. Lege 490/2002
49. 579/19-09-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei Lege 536/2003
50. 585/02-11-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.94/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.19/1997 privind transporturile. Lege 51/2002
51. 586/02-11-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.98/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM - S.A. Lege 316/2002
52. 602/22-11-2002  Proiect de Lege privind aprobarea necesitatilor de infrastructura de transport de interes national si european Lege 203/2003
53. 613/17-11-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Romane de Petrol. Lege 594/2001
54. 663/08-12-2000  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere Lege 382/2002
55. 665/24-10-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuarii procedurii de negociere competitiva si finalizare a incheierii contractului de mentenanta de material rulant si feroviar pentru circulatia in tunel, intre Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti METROREX -S.A si Societatea Comerciala ALSTOM Transport - S.A Lege 602/2003
56. 691/17-12-2002  Proiect de Lege privind energia electrica si termica. Lege 318/2003
57. 695/30-12-2000  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.300/2000 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.41/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - A.N.R.E., aprobata prin Legea nr.99/2000. Lege 789/2001
58. 713/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibili pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - SA, Societatea Comerciala "Electrocentrale" Deva - SA si centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale. Lege 137/2003

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 22 july 2024, 22:16
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro