Gheorghe FLUTUR
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L97/07-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2003 privind abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic și cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Națională a Pădurilor Lege 242/2003
2. L135/12-03-2002  Proiectul Legii creditului agricol pentru producție Lege 150/2003
3. L148/01-01-2002  Propunere legislativă privind condițiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură și silvicultură Lege 454/2003
4. L224/24-04-2002  Propunere legislativă privind organizarea pieței tutunului brut în România Lege 236/2003
5. L234/10-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi Lege 60/2003
6. L270/23-06-2003  Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră Lege 469/2003
7. L293/14-06-2002  Proiect de Lege privind producerea și comercializarea hameiului Lege 627/2002
8. L395/06-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 32/2003
9. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 78/2003
10. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele de fond forestier național afectat de incendii Lege 38/2004
11. L446/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
12. L467/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
13. L489/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 156/2003
14. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 33/2004
15. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
16. L603/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. Lege 133/2003