Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2020

  P.L. Titlu / Initiatori Minoritati Stadiu
1. 30/17-02-2020 privind măsuri de punere în aplicare a cerințelor specificate a fi implementate la nivel național de Regulamentului UE nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă si de de abrogare a Directivei 1999/93/CE
Varujan Pambuccian Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
la comisii
2. 41/17-02-2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile
Andrian Ampleev Mariana-Venera Popescu
Lege 181/2020
3. 45/17-02-2020 pentru instituirea Zilei Românității Balcanice
Iusein Ibram Slavoliub Adnagi Silviu Vexler Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera
Lege 156/2021
4. 46/17-02-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Dragoș Gabriel Zisopol
respins
definitiv
5. 62/17-02-2020 pentru modifcarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
Victoria Longher
Lege 106/2020
6. 70/24-02-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.9/1991 privind înființarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
Daniel Vasile
respinsa
definitiv
7. 73/02-03-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
Mariana-Venera Popescu
respinsa
definitiv
8. 86/02-03-2020 pentru modificarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
Iusein Ibram Varujan Pambuccian Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Andi-Gabriel Grosaru
Lege 38/2020
9. 87/02-03-2020 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România
Iusein Ibram Varujan Pambuccian Andi-Gabriel Grosaru Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 39/2020
10. 101/09-03-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
Mariana-Venera Popescu
Lege 217/2020
11. 170/29-04-2020 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Iusein Ibram
Lege 206/2020
12. 175/29-04-2020 pentru completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011
Varujan Pambuccian
Lege 231/2020
13. 187/29-04-2020 pentru modificarea Legii nr.286/2009 prind Codul penal
Slavoliub Adnagi
raport
depus
14. 200/29-04-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Mariana-Venera Popescu Andi-Gabriel Grosaru
respins
definitiv
15. 203/29-04-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor
Andi-Gabriel Grosaru
respins
definitiv
16. 209/29-04-2020 privind meșteșugarii tradiționali din România
Daniel Vasile
raport
depus
17. 218/29-04-2020 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 262/2020
18. 219/29-04-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice
Dragoș Gabriel Zisopol
retrimis
la comisii
19. 224/29-04-2020 privind instituirea perioadei 6-31 decembrie ca perioadă oficială a sărbătoririi colindului românesc
Nicolae-Miroslav Petrețchi Andrian Ampleev
Lege 171/2021
20. 225/29-04-2020 privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Slavoliub Adnagi
Lege 117/2020
21. 244/06-05-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.372/2005 privind performanța energetică a clădirilor
Slavoliub Adnagi
Lege 101/2020
22. 266/13-05-2020 pentru completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Nicolae-Miroslav Petrețchi
Lege 168/2023
23. 292/20-05-2020 privind exonerarea clienților băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat și accesorii
Varujan Pambuccian Dragoș Gabriel Zisopol
la comisii
24. 293/20-05-2020 pentru deschiderea de către Guvernul României a tratativelor diplomatice pentru încheierea unui acord cu Republica Ungaria privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Beba Veche (România) - Kubekhaza (Ungaria)
Slavoliub Adnagi
pe ordinea de zi
25. 305/20-05-2020 pentru modificarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 91/2020
26. 312/27-05-2020 pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Slavoliub Adnagi Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
Lege 161/2020
27. 313/27-05-2020 pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Andi-Gabriel Grosaru Iusein Ibram Giureci-Slobodan Ghera Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera
Lege 129/2020
28. 315/27-05-2020 pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Dragoș Gabriel Zisopol Varujan Pambuccian
Lege 131/2020
29. 318/27-05-2020 privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
Andi-Gabriel Grosaru
respins
definitiv
30. 337/03-06-2020 privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Silviu Vexler
Lege 107/2020
31. 342/03-06-2020 privind organizarea și finanțarea serviciilor de promovare a sănătății și prevenire a îmbolnăvirilor
Victoria Longher Ovidiu Victor Ganț Andi-Gabriel Grosaru Ovidiu Victor Ganț Silviu Vexler Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 152/2020
32. 354/09-06-2020 privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
Varujan Pambuccian
în reexaminare
la Senat
33. 359/10-06-2020 pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Iarco Furic Victoria Longher Mariana-Venera Popescu Iusein Ibram
Lege 185/2021
34. 398/29-06-2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
Silviu Vexler Slavoliub Adnagi
la Senat
35. 399/29-06-2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Silviu Vexler
la Senat
36. 400/29-06-2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Silviu Vexler
la Senat
37. 402/29-06-2020 privind completarea Ordonanței de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ
Slavoliub Adnagi Silviu Vexler Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
38. 420/07-07-2020 pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități
Iusein Ibram
la Senat
39. 434/27-07-2020 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările și modificările ulterioare
Silviu Vexler Andi-Gabriel Grosaru
respinsa
definitiv
40. 459/17-08-2020 pentru îngrijirea și educarea timpurie a copiilor din familiile active
Silviu Vexler
procedura legislativa încetata
41. 480/17-08-2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
Slavoliub Adnagi Andi-Gabriel Grosaru Dragoș Gabriel Zisopol Silviu Vexler
Lege 209/2020
42. 485/20-08-2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații
Andi-Gabriel Grosaru
la comisii
43. 532/08-09-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Silviu Vexler
Lege 219/2020
44. 534/08-09-2020 privind înființarea Programului „Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus”
Iulius Marian Firczak
pe ordinea de zi
45. 547/08-09-2020 pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Daniel Vasile Silviu Vexler
respinsa
definitiv
46. 554/14-09-2020 pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
Daniel Vasile
respins
definitiv
47. 557/14-09-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în strainătate
Slavoliub Adnagi Daniel Vasile Silviu Vexler
Lege 227/2020
48. 559/14-09-2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
Varujan Pambuccian
Lege 202/2020
49. 569/30-09-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
Nicolae-Miroslav Petrețchi
la Senat
50. 615/06-10-2020 pentru modificarea art.5 alin.(6) și (7) din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Silviu Vexler Ovidiu Victor Ganț Slavoliub Adnagi Ovidiu Victor Ganț
Lege 232/2020
51. 628/12-10-2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Andi-Gabriel Grosaru
la comisii
52. 648/20-10-2020 privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
Slavoliub Adnagi
la comisii
53. 649/20-10-2020 privind abrogarea unor măsuri discriminatorii pentru locuitorii Dobrogei
Daniel Vasile Mariana-Venera Popescu Iusein Ibram Andrian Ampleev Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Petronela-Mihaela Csokany Silviu Vexler
la comisii
54. 650/20-10-2020 privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor
Dragoș Gabriel Zisopol Silviu Vexler Andi-Gabriel Grosaru
retrimis
la comisii

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 7:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro