Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2019

  P.L. Titlu / Initiatori Minoritati Stadiu
1. 21/06-02-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Slavoliub Adnagi Iusein Ibram Andi-Gabriel Grosaru Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Varujan Pambuccian Silviu Vexler Daniel Vasile Iarco Furic Nicolae-Miroslav Petrețchi Mariana-Venera Popescu
respinsa
definitiv
2. 23/06-02-2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
Iulius Marian Firczak
Lege 100/2019
3. 43/11-02-2019 pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Mariana-Venera Popescu
4. 68/25-02-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Nicolae-Miroslav Petrețchi
Lege 8/2020
5. 69/25-02-2019 pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unitățile sanitare
Silviu Vexler
Lege 68/2019
6. 70/25-02-2019 privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităților evreiești din România
Silviu Vexler
Lege 53/2019
7. 84/04-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Daniel Vasile
Lege 151/2019
8. 97/06-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
Iusein Ibram Andrian Ampleev
respins
definitiv
9. 105/06-03-2019 pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen
Victoria Longher Daniel Vasile Bogdan-Alin Stoica Petronela-Mihaela Csokany Mariana-Venera Popescu
Lege 124/2020
10. 118/11-03-2019 privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorității sârbe din România
Slavoliub Adnagi
Lege 94/2019
11. 119/11-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Slavoliub Adnagi Silviu Vexler Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Iusein Ibram
Lege 45/2020
12. 126/13-03-2019 pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Andrian Ampleev Iusein Ibram Silviu Vexler
Lege 126/2019
13. 132/13-03-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Silviu Vexler
Lege 89/2019
14. 133/13-03-2019 privind sprijinirea familiei monoparentale
Giureci-Slobodan Ghera Nicolae-Miroslav Petrețchi Dragoș Gabriel Zisopol Andrian Ampleev Slavoliub Adnagi Giureci-Slobodan Ghera
la comisii
15. 135/13-03-2019 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Petronela-Mihaela Csokany
la comisii
16. 138/13-03-2019 pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"
Daniel Vasile
respinsa
definitiv
17. 146/20-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondență, votul electronic, precum și modificarea și completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
la comisii
18. 155/20-03-2019 privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Petronela-Mihaela Csokany Daniel Vasile Victoria Longher Mariana-Venera Popescu
retrimis
la comisii
19. 156/20-03-2019 pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Ovidiu Victor Ganț Dragoș Gabriel Zisopol Varujan Pambuccian Andi-Gabriel Grosaru Ovidiu Victor Ganț
la comisii
20. 161/25-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții
Mariana-Venera Popescu
Lege 97/2019
21. 167/25-03-2019 pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului"
Giureci-Slobodan Ghera Andrian Ampleev Iarco Furic Mariana-Venera Popescu Giureci-Slobodan Ghera
Lege 264/2020
22. 171/25-03-2019 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Giureci-Slobodan Ghera Mariana-Venera Popescu Andrian Ampleev Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
23. 198/27-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Slavoliub Adnagi
Lege 239/2020
24. 204/27-03-2019 pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Silviu Vexler
Lege 145/2020
25. 207/27-03-2019 privind completarea și modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
Lege 210/2022
26. 217/08-04-2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
Mariana-Venera Popescu
Lege 109/2019
27. 225/10-04-2019 pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Andi-Gabriel Grosaru
Lege 159/2019
28. 226/10-04-2019 privind statutul polițistului local
Iusein Ibram Andrian Ampleev
29. 228/10-04-2019 pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
Iulius Marian Firczak
respinsa
definitiv
30. 311/01-07-2019 pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
Iusein Ibram Slavoliub Adnagi Andi-Gabriel Grosaru Silviu Vexler
respins
definitiv
31. 321/01-07-2019 pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 251/2019
32. 341/02-09-2019 pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
Giureci-Slobodan Ghera Andi-Gabriel Grosaru Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera Iusein Ibram Silviu Vexler Andrian Ampleev
Lege 36/2020
33. 351/10-09-2019 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Iarco Furic
Lege 237/2020
34. 356/10-09-2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
Varujan Pambuccian Ovidiu Victor Ganț Silviu Vexler Ovidiu Victor Ganț
Lege 174/2019
35. 360/10-09-2019 pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Varujan Pambuccian
respinsa
definitiv
36. 365/16-09-2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Victoria Longher Mariana-Venera Popescu Bogdan-Alin Stoica Daniel Vasile Silviu Vexler Petronela-Mihaela Csokany
respinsa
definitiv
37. 368/18-09-2019 pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educației naționale nr.1/2011
Mariana-Venera Popescu
la Senat
38. 381/18-09-2019 pentru completarea art.36 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
Silviu Vexler
retrimis
la comisii
39. 391/23-09-2019 privind completarea art.95 din Legea educației naționale nr.1/2011
Nicolae-Miroslav Petrețchi Mariana-Venera Popescu Bogdan-Alin Stoica Daniel Vasile Silviu Vexler Petronela-Mihaela Csokany Varujan Pambuccian Andrian Ampleev Victoria Longher Iusein Ibram Dragoș Gabriel Zisopol Iulius Marian Firczak Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera
la Senat
40. 397/23-09-2019 privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
Varujan Pambuccian
Lege 181/2019
41. 525/28-10-2019 pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
Silviu Vexler
raport
depus
42. 527/28-10-2019 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi și Crișan, județul Tulcea
Andrian Ampleev
respins
definitiv
43. 549/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Ovidiu Victor Ganț Andi-Gabriel Grosaru Ovidiu Victor Ganț Iusein Ibram Slavoliub Adnagi Varujan Pambuccian
Lege 45/2023
44. 553/28-10-2019 pentru completarea art.4 din Ordonanța Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață
Iusein Ibram Daniel Vasile
sesizare de
neconstitutionalitate
45. 559/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
Nicolae-Miroslav Petrețchi
retrimis
la comisii
46. 561/28-10-2019 pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Dragoș Gabriel Zisopol Varujan Pambuccian Iulius Marian Firczak Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Iarco Furic Iusein Ibram Victoria Longher Andi-Gabriel Grosaru
respins
definitiv
47. 573/28-10-2019 privind statutul Limbii Semnelor Române
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
Lege 27/2020
48. 585/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
Lege 7/2020
49. 587/28-10-2019 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
Victoria Longher
respins
definitiv
50. 589/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Mariana-Venera Popescu Nicolae-Miroslav Petrețchi Varujan Pambuccian Iulius Marian Firczak Dragoș Gabriel Zisopol Petronela-Mihaela Csokany
Lege 64/2020
51. 601/28-10-2019 pentru modificarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
Andrian Ampleev Andi-Gabriel Grosaru Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Nicolae-Miroslav Petrețchi
respins
definitiv
52. 607/28-10-2019 pentru modificarea art.2 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Silviu Vexler
Lege 248/2019
53. 618/11-11-2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
Silviu Vexler
Lege 37/2020
54. 632/02-12-2019 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Slavoliub Adnagi
Lege 130/2020
55. 638/02-12-2019 pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Daniel Vasile
Lege 49/2020
56. 645/04-12-2019 pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor
Daniel Vasile
Lege 147/2020
57. 648/04-12-2019 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului
Andrian Ampleev Daniel Vasile Mariana-Venera Popescu Bogdan-Alin Stoica Victoria Longher Iusein Ibram Varujan Pambuccian
Lege 2/2021
58. 650/04-12-2019 pentru instituirea Zilei Mărțișorului ca zi de sărbătoare națională
Iusein Ibram Giureci-Slobodan Ghera Slavoliub Adnagi Giureci-Slobodan Ghera Silviu Vexler
respinsa
definitiv
59. 666/16-12-2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 pentru alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si funcționarea Autoritătii Electorale Permanente
Silviu Vexler
la comisii
60. 671/23-12-2019 pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011
Victoria Longher Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 133/2020

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 6:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro