Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori Minoritati Stadiu
1. 4/01-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională și a Legii nr.263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor
Iusein Ibram Dragoș Gabriel Zisopol Silviu Vexler
Lege 201/2018
2. 7/01-02-2018 pentru completarea și modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Slavoliub Adnagi Victoria Longher Nicolae-Miroslav Petrețchi Mariana-Venera Popescu Daniel Vasile Silviu Vexler Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
3. 10/01-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuințele, republicată
Daniel Vasile
pe ordinea de zi
4. 38/19-02-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale
Dragoș Gabriel Zisopol
pe ordinea de zi
5. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Silviu Vexler
Lege 64/2018
6. 73/28-02-2018 pentru modificarea și completarea art.99 din Legea educației naționale nr.1/2011
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 371/2022
7. 89/12-03-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Daniel Vasile
Lege 246/2018
8. 103/12-03-2018 pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Daniel Vasile
Lege 233/2020
9. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Iarco Furic Slavoliub Adnagi
respinsa
definitiv
10. 125/14-03-2018 privind trecerea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională-vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Victoria Longher Andi-Gabriel Grosaru
Lege 220/2018
11. 153/26-03-2018 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
Victoria Longher
respinsa
definitiv
12. 169/03-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 48/2019
13. 170/04-04-2018 pentru modificarea Legii nr.8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilitați
Iusein Ibram
respinsa
definitiv
14. 187/10-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările și completările ulterioare
Silviu Vexler
respinsa
definitiv
15. 189/10-04-2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Silviu Vexler
Lege 198/2018
16. 193/10-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
17. 195/10-04-2018 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în domeniul public al municipiului Sibiu și în administrarea Consiliului Local Sibiu
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
respinsa
definitiv
18. 208/16-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
Dragoș Gabriel Zisopol
respins
definitiv
19. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Slavoliub Adnagi Dragoș Gabriel Zisopol Petronela-Mihaela Csokany Silviu Vexler Giureci-Slobodan Ghera Daniel Vasile Iulius Marian Firczak Giureci-Slobodan Ghera Bogdan-Alin Stoica Nicolae-Miroslav Petrețchi Iarco Furic Iusein Ibram Victoria Longher
pe ordinea de zi
20. 242/23-04-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Iusein Ibram Iarco Furic
Lege 59/2019
21. 244/23-04-2018 pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006
Giureci-Slobodan Ghera Iusein Ibram Andi-Gabriel Grosaru Giureci-Slobodan Ghera Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 215/2018
22. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Daniel Vasile
pe ordinea de zi
23. 249/25-04-2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor parlamentare de anchetă
Nicolae-Miroslav Petrețchi
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
24. 274/02-05-2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainiene
Nicolae-Miroslav Petrețchi
Lege 213/2018
25. 308/09-05-2018 pentru instituirea Zilei limbii macedonene
Mariana-Venera Popescu
Lege 214/2018
26. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Victoria Longher Mariana-Venera Popescu Petronela-Mihaela Csokany
respinsa
definitiv
27. 324/22-05-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare
Miron Ignat Nicolae-Miroslav Petrețchi
Lege 200/2020
28. 328/22-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007
Daniel Vasile
Lege 328/2018
29. 332/23-05-2018 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Silviu Vexler
respinsa
definitiv
30. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată
Silviu Vexler Bogdan-Alin Stoica Daniel Vasile
pe ordinea de zi
31. 347/30-05-2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
Silviu Vexler
Lege 166/2018
32. 355/04-06-2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 204/2018
33. 364/06-06-2018 pentru modificarea și completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 175/2018
34. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Varujan Pambuccian Silviu Vexler
Lege 157/2018
35. 403/25-06-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Silviu Vexler
la comisii
36. 415/03-09-2018 privind organizarea și funcționarea Institutului Român pentru Drepturile Omului
Daniel Vasile Iusein Ibram
respinsa
definitiv
37. 435/03-09-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, precum și pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale
Daniel Vasile
Lege 37/2022
38. 446/03-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare
Silviu Vexler
pe ordinea de zi
39. 447/03-09-2018 pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
Silviu Vexler
respinsa
definitiv
40. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) și (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
Petronela-Mihaela Csokany Victoria Longher Mariana-Venera Popescu
Lege 286/2018
41. 470/17-09-2018 pentru modificarea articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/2011
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
42. 489/26-09-2018 pentru modificarea și completarea Legii adopției nr.273/2004
Daniel Vasile
respinsa
definitiv
43. 501/03-10-2018 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Iulius Marian Firczak Giureci-Slobodan Ghera Bogdan-Alin Stoica Mariana-Venera Popescu Nicolae-Miroslav Petrețchi Iarco Furic Iusein Ibram Victoria Longher Slavoliub Adnagi Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Varujan Pambuccian Petronela-Mihaela Csokany Silviu Vexler Daniel Vasile Andi-Gabriel Grosaru Giureci-Slobodan Ghera
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
44. 522/10-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
Silviu Vexler
la comisii
45. 527/10-10-2018 privind stimularea achiziționării de cărți și cărți în format electronic, necesare pentru elevi, în învățământul preuniversitar
Silviu Vexler
respinsa
definitiv
46. 528/10-10-2018 privind stimularea achiziționării de cărți sau cărți în format electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice, în învățământul preuniversitar
Silviu Vexler
respinsa
definitiv
47. 552/17-10-2018 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Bogdan-Alin Stoica Mariana-Venera Popescu
Lege 118/2019
48. 597/22-10-2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Iarco Furic Nicolae-Miroslav Petrețchi Giureci-Slobodan Ghera Slavoliub Adnagi Giureci-Slobodan Ghera
respins
definitiv
49. 599/22-10-2018 pentru instituirea Zilei limbii romani
Mariana-Venera Popescu Victoria Longher Daniel Vasile Nicolae-Miroslav Petrețchi Iusein Ibram Slavoliub Adnagi Bogdan-Alin Stoica Dragoș Gabriel Zisopol Varujan Pambuccian Andi-Gabriel Grosaru
Lege 20/2019
50. 603/22-10-2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată), cu modificările și completările ulterioare
Silviu Vexler Giureci-Slobodan Ghera Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera Slavoliub Adnagi Iusein Ibram
respinsa
definitiv
51. 610/22-10-2018 pentru completarea Ordonaței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Giureci-Slobodan Ghera Nicolae-Miroslav Petrețchi Iarco Furic Giureci-Slobodan Ghera Slavoliub Adnagi
respinsa
definitiv
52. 660/31-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
Daniel Vasile Bogdan-Alin Stoica Slavoliub Adnagi
Lege 186/2019
53. 661/31-10-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
Silviu Vexler
Lege 170/2020
54. 681/05-11-2018 pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
la comisii
55. 685/12-11-2018 pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Silviu Vexler
procedura legislativa încetata
56. 688/12-11-2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Andi-Gabriel Grosaru
Lege 46/2019
57. 693/14-11-2018 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările și completările ulterioare
Nicolae-Miroslav Petrețchi
respinsa
definitiv
58. 698/14-11-2018 privind modificarea și completarea unor prevederi referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
Nicolae-Miroslav Petrețchi Slavoliub Adnagi Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Varujan Pambuccian Andi-Gabriel Grosaru Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Ovidiu Victor Ganț
respinsa
definitiv
59. 710/19-11-2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Daniel Vasile
respins
definitiv
60. 711/21-11-2018 privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale și supravegherii pieței echipamentelor
Mariana-Venera Popescu
procedura legislativa încetata
61. 714/21-11-2018 privind exercitarea profesiei de moașă, precum și înființarea și funcționarea Colegiului Național al Moașelor din România
Mariana-Venera Popescu Victoria Longher Daniel Vasile
respinsa
definitiv
62. 718/21-11-2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
Silviu Vexler
Lege 151/2020
63. 720/26-11-2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Dragoș Gabriel Zisopol Slavoliub Adnagi Victoria Longher Iarco Furic Varujan Pambuccian Silviu Vexler Daniel Vasile Andrian Ampleev Bogdan-Alin Stoica Giureci-Slobodan Ghera Giureci-Slobodan Ghera Mariana-Venera Popescu
în reexaminare
la Senat
64. 729/28-11-2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Andi-Gabriel Grosaru
Lege 130/2019

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 7:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro