Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Întrebari si interpelari adresate în anul 2019

  Întrebarea Titlu / Adresanti Minoritati
1. 6777A/04-02-2019 Cum asigură MEN exercitarea efectivă, și nu doar proclamarea dreptului fundamental consfințit prin art.32 alin.(3) din Constituția României
Nicolae-Miroslav Petrețchi
2. 6778A/04-02-2019 Explicarea motivelor pentru care nu sunt respectate prevederile art.19 din Legea 215/2001 în care localitățile cu populație majoritar ucraineană din jud. Maramureș
Nicolae-Miroslav Petrețchi
3. 6779A/04-02-2019 Care sunt efectele reale ale aplicării recursului compensatoriu asupra ordinii de drept și siguranței cetățeanului
Nicolae-Miroslav Petrețchi
4. 6799A/04-02-2019 Lipsă răspuns întrebări parlamentare
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
5. 6800A/04-02-2019 Reabilitare clădire Palatul Justiției Sibiu
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
6. 6809A/05-02-2019 Protocol secret încheiat între Direcția de Sănătate Publică a municipiului București și APA NOVA
Nicolae-Miroslav Petrețchi
7. 6810A/05-02-2019 Cum va asigura Ministerul Educației Naționale atribuirea obiectivă și transparentă a noilor microbuze pentru transportul școlar
Nicolae-Miroslav Petrețchi
8. 6987A/15-02-2019 Ratificarea de către România a Protocolului de aderare la NATO a viitoarei Republici Macedonia de Nord, protocol semnat la data de 6 februarie 2019
Mariana-Venera Popescu
9. 6991A/15-02-2019 Timpul alocat emisiunilor dedicate minorităților naționale
Mariana-Venera Popescu
10. 7020A/19-02-2019 Restricționarea circulației cu caracter permanent în Municipiul București, prin instituirea accesului interzis pe strada Dinu Vintilă, în zona sediului IGPR
Mariana-Venera Popescu
11. 7022A/19-02-2019 Este adevărat că ați descoperit disfuncționalitățile, lipsa de responsabilitate și manifestările de birocratism din stilul de muncă al ministerului pe care îl conduceți din nou?
Nicolae-Miroslav Petrețchi
12. 7084A/25-02-2019 Secția germană Rupea, jud. Brașov
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
13. 7085A/25-02-2019 Stadiul de rezolvare a cererii de retorcedare nr.55589/CC din 21.10.2013, a doamnei Olimpia Bândea
Dragoș Gabriel Zisopol
14. 7086A/25-02-2019 Demararea lucrărilor la Liceul Teoretic Olteni, jud. Teleorman
Mariana-Venera Popescu
15. 7207A/05-03-2019 Restituirea proprietății Biserica Evanghelică CA
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
16. 7245A/06-03-2019 Cât timp va continua starea de nesiguranță a transportului feroviar de călători
Nicolae-Miroslav Petrețchi
17. 7389A/18-03-2019 Cămine de bătrâni ale minorităților germane din România
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
18. 7390A/18-03-2019 Secția germană Carei, jud. Satu-Mare
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
19. 7391A/18-03-2019 Proiecte cu finanțare europeană pentru biserici fortificate din Transilvania
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
20. 7498A/26-03-2019 Revenire întrebare 5953A
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
21. 7688A/09-04-2019 Vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Huși
Silviu Vexler
22. 7689A/09-04-2019 Distrugerea monumentelor funerare aflate în Cimitirul Evreiesc din Huși
Silviu Vexler
23. 7704A/10-04-2019 Autostrada Sibiu - Brașov
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
24. 7781A/15-04-2019 Stilul de a se răspunde întrebărilor puse de parlamentari
Nicolae-Miroslav Petrețchi
25. 7784A/16-04-2019 Biserica Azilului din Sibiu
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
26. 7785A/16-04-2019 Muzeul Brukenthal
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
27. 7850A/17-04-2019 Controale ANSVSA - pește și produse din pescuit
Mariana-Venera Popescu
28. 7924A/07-05-2019 Educația privind Holocaustul din România și Istoria Evreilor
Silviu Vexler
29. 7925A/07-05-2019 Soluționarea cazului privind profanarea Cimitirului Evreiesc din București
Silviu Vexler
30. 7978A/09-05-2019 Întrebări privind aplicarea O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
Mariana-Venera Popescu
31. 7979A/09-05-2019 Situație critică Spitalul de Urgență pentru copii "Grigore Alexandrescu"
Mariana-Venera Popescu
32. 7980A/09-05-2019 Malul canalului Dunăre - Marea Neagră
Mariana-Venera Popescu
33. 7988A/13-05-2019 Proiecte cu finanțare europeană pentru biserici fortificate din Transilvania - evenire
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
34. 8129A/03-06-2019 Motivele care au condus la trimiterea cu întrârziere a mesajelor sistemelor de avertizare în situații de urgență RO-Alert
Nicolae-Miroslav Petrețchi
35. 8154A/04-06-2019 Activitatea de control desfășurată de către Curtea de Conturi, în perioada 2009-2019, cu privire la fondurile alocate de la bugetul de stat organizațiilor persoanelor aparținând minorităților naționale
Mariana-Venera Popescu
36. 8155A/04-06-2019 Aplicarea prevederilor HG 111/2005 în ceea ce privește Programele și Proiectele derulate în trecut, prezent și viiotr cu fonduri acordate prin intermediul Departamentului pentru Relații interetnice
Mariana-Venera Popescu
37. 8184A/05-06-2019 Stilul de a răspunde întrebărilor puse de parlamentari
Nicolae-Miroslav Petrețchi
38. 8400A/24-06-2019 Lipsa stocului de ser antiviperin din spitalele regionale
Nicolae-Miroslav Petrețchi
39. 8401A/24-06-2019 Cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic
Nicolae-Miroslav Petrețchi
40. 8414A/24-06-2019 Respectarea termenelor privind plata idemnizaților pentru creșterea copilului
Dragoș Gabriel Zisopol
41. 8447A/25-06-2019 Biserica Șura Mică
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
42. 8506A/28-06-2019 Criteriile în baza cărora sunt departajate proiectele de finanțare depuse de către parohiile din România
Nicolae-Miroslav Petrețchi
43. 8507A/28-06-2019 Problema apei potabile din jud. Timiș
Nicolae-Miroslav Petrețchi
44. 8508A/28-06-2019 Situația juridică a Liceului pedagogic "Taras Șevcenko" din Sighetul Marmației, jud. Maramureș
Nicolae-Miroslav Petrețchi
45. 8514A/02-09-2019 Programul Național de Prevenire; supraveghere și Control al Tuberculozei între promisiuni și realități
Nicolae-Miroslav Petrețchi
46. 8529A/02-09-2019 Rețea apă și canalizare Copșa Mică
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
47. 8530A/02-09-2019 Reglementare sens giratoriu Veștem, jud. Sibiu
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
48. 8531A/02-09-2019 Solicitare scuze publice
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
49. 8606A/05-09-2019 Imposibilitatea utilizării rețelelor mobile de telefonie în satele din estul Maramureșului istoric
Nicolae-Miroslav Petrețchi
50. 8697A/12-09-2019 Ce trebuie făcut pentru ca problema neautorizării construcțiilor școlare să fie încheiată odată pentru totdeauna
Nicolae-Miroslav Petrețchi
51. 8950A/01-10-2019 Biserica Gottlob
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
52. 8986A/02-10-2019 Proceduri în ceea ce privește aprobarea emiterii Formularului E 112 în vederea obținerii finanțării tratamentelor în străinătate
Mariana-Venera Popescu
53. 9018A/07-10-2019 Discrimirnarea în rândul candidaților la funcția de președinte/locțiitor într-un birou electoral
Mariana-Venera Popescu
54. 9088A/15-10-2019 Cimitrul eroilor "Bolovani" din județul Prahova
Dragoș Gabriel Zisopol
55. 9219A/07-11-2019 Măsurile întreprinse pentru transparentizarea rectificării bugetare
Nicolae-Miroslav Petrețchi
56. 9273A/13-11-2019 Regimul de circulație a medicamentelor
Nicolae-Miroslav Petrețchi
57. 9274A/13-11-2019 Cînd vor ajunge mcirobuzele școlare la unitățile de învățământ din mediu rural
Nicolae-Miroslav Petrețchi
58. 9275A/13-11-2019 Stadiul actual al Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL2
Nicolae-Miroslav Petrețchi
59. 9484A/10-12-2019 Situația defrișărilor la nivel național
Nicolae-Miroslav Petrețchi
60. 9485A/10-12-2019 Situația programului guvernamental Start-up Nation pentru anul 2020
Nicolae-Miroslav Petrețchi
61. 9486A/10-12-2019 Revitalizarea transportului feroviar de călători
Nicolae-Miroslav Petrețchi
62. 9538A/11-12-2019 Stadiul de rezolvare a cererii de retrocedare nr.40/17.06.2004, depusă de către Comunitatea Elenă "ELPIS" Constanța
Dragoș Gabriel Zisopol
  Interpelarea Titlu / Adresanti Minoritati
1. 2119B/19-02-2019 Fenomenul Brăila 2018
Daniel Vasile
2. 2140B/19-02-2019 Ratificarea de către România a protocolului de aderare la NATO a viitoarei Republici Macedonia de Nord, protocol semnat la data de 6 februarie 2019
Mariana-Venera Popescu
3. 2229B/26-03-2019 Prorogare termen depunere declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
Mariana-Venera Popescu
4. 2332B/09-04-2019 Acte de antisemitism în România
Silviu Vexler
5. 2333B/09-04-2019 Discriminarea în rândul angajaților din învățământ în ceea ce privește acordarea sporului de suprasolicitare neuropsihică
Mariana-Venera Popescu
6. 2342B/04-06-2019 Participarea, în calitate de expert, la comisiile pentru elaborarea proiectelor unor acte normative, în accepțiunea Ordinului Ministerului Educaței Naționale și Cercetării Științifice, nr. 6129/2016, Anexa 24, indicatorul I 22
Mariana-Venera Popescu
7. 2343B/04-06-2019 Sprijinirea activităților de acvacultură și pescuit recreativ-sportiv prin interzicerea pescuitului comercial pe apele interioare
Mariana-Venera Popescu
8. 2344B/04-06-2019 Modificarea legislației în domeniul pescuitului prin interzicerea pescuitului comercial pe apele interioare
Mariana-Venera Popescu
9. 2345B/04-06-2019 Modificarea programului de funcționare a instituțiilor subordonate cu atribuții de control și sancționare în sensul înființării unui serviciu de permanență
Mariana-Venera Popescu
10. 2457B/08-10-2019 Problema porcilor mistreți în comunele Leleasca și Topana
Mariana-Venera Popescu
11. 2548B/27-11-2019 Situația apelurilor către 112
Mariana-Venera Popescu
12. 2549B/27-11-2019 Probleme CFR pe ruta București-Craiova
Mariana-Venera Popescu

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 7:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro