Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Grupuri > Minoritati Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2015

  P.L. Titlu / Initiatori Minoritati Stadiu
1. 49/11-02-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare
Giureci-Slobodan Ghera Ovidiu Victor Ganț Iusein Ibram Ovidiu Victor Ganț Adrian-Miroslav Merka
la Senat
2. 63/18-02-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.510 din 22 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare
Adrian-Miroslav Merka
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
3. 64/18-02-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare
Adrian-Miroslav Merka
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
4. 76/23-02-2015 privind completarea art.283 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
5. 102/02-03-2015 privind adoptarea unor măsuri pentru protejarea construcțiilor reprezentative pentru România
Ghervazen Longher Aurel Vainer Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
6. 125/02-03-2015 privind completarea Legii poliției locale nr.155/2010
Niculae Mircovici
Lege 138/2015
7. 138/02-03-2015 pentru modificarea art.4 alin.(2) din Legea nr.226/2011 privind reparațiile morale și materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961
Niculae Mircovici
Lege 80/2015
8. 156/02-03-2015 pentru modificarea Legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Aurel Vainer Giureci-Slobodan Ghera
Lege 101/2015
9. 159/02-03-2015 privind declararea satului Bicaciu, judetul Bihor localitate-martir a luptei anticomuniste
Dragoș Gabriel Zisopol Adrian-Miroslav Merka
Lege 159/2015
10. 168/04-03-2015 pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educației naționale nr.1/2011
Niculae Mircovici Dragoș Gabriel Zisopol Aurel Vainer Slavomir Gvozdenovici
Lege 153/2015
11. 173/04-03-2015 pentru completarea art.165 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Aurel Vainer Oana Manolescu
respins
definitiv
12. 174/04-03-2015 pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii
Dragoș Gabriel Zisopol Aurel Vainer Oana Manolescu Slavomir Gvozdenovici Varol Amet
respins
definitiv
13. 175/04-03-2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul protecției civile și al situațiilor de urgență
Aurel Vainer Oana Manolescu Slavomir Gvozdenovici Varol Amet Dragoș Gabriel Zisopol
respins
definitiv
14. 177/04-03-2015 pentru modificarea art.84 din Legea nr.59/1934 asupra CECULUI
Adrian-Miroslav Merka Gheorghe Firczak
respins
definitiv
15. 185/04-03-2015 privind declararea satelor Tărcaia și Grădinari, județul Bihor, localități-martir
Aurel Vainer Adrian-Miroslav Merka
retrimis
la comisii
16. 186/04-03-2015 înființarea, organizarea și funcționarea Academiei de Științe Juridice din România
Iusein Ibram
Lege 139/2015
17. 190/09-03-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.35 din 13 martie 1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
18. 222/09-03-2015 privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum și dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
respinsa
definitiv
19. 252/16-03-2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare
Niculae Mircovici
Lege 100/2015
20. 257/16-03-2015 pentru completarea și modificarea Legii nr.69 din 2000 a educației fizice și sportului
Giureci-Slobodan Ghera Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
21. 304/23-03-2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
22. 305/23-03-2015 pentru modificarea și completarea LEGII nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Ionel Stancu Varol Amet Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
23. 307/23-03-2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
24. 310/25-03-2015 pentru modificarea art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
25. 323/30-03-2015 pentru completarea Anexei 5 din Legea nr.63 din 10 mai 2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ
Slavomir Gvozdenovici Iusein Ibram Miron Ignat Ghervazen Longher Oana Manolescu Adrian-Miroslav Merka Dragoș Gabriel Zisopol Varol Amet Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Niculae Mircovici Giureci-Slobodan Ghera Ionel Stancu Aurel Vainer Gheorghe Firczak Varujan Pambuccian
respinsa
definitiv
26. 333/01-04-2015 pentru modificarea art.301 și art.308 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Ion Marocico
Lege 193/2017
27. 365/22-04-2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Varujan Pambuccian
Lege 115/2015
28. 366/22-04-2015 privind modificarea și completarea Legii partidelor politice nr.14/2003
Varujan Pambuccian
Lege 114/2015
29. 384/29-04-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013
Varol Amet Aurel Vainer Nicolae Păun
Lege 357/2015
30. 401/06-05-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă
Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
31. 445/08-06-2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
Varujan Pambuccian
Lege 208/2015
32. 455/15-06-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
33. 469/15-06-2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite venituri din investiții a persoanelor fizice
Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
34. 492/22-06-2015 pentru modificarea și completarea alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
35. 501/22-06-2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Nicolae Păun
raport
depus
36. 502/22-06-2015 privind declararea zilei de 19 februarie - " Ziua Brâncuși " ca sărbătoare națională
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 305/2015
37. 505/24-06-2015 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1 din 5 ianuarie 2011
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
38. 508/24-06-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
39. 514/24-06-2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
40. 542/01-09-2015 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
41. 574/09-09-2015 pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
42. 576/09-09-2015 pentru modificarea art.1122 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003
Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
43. 580/09-09-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
Varujan Pambuccian
Lege 235/2015
44. 592/21-09-2015 privind organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Competitivitate
Adrian-Miroslav Merka Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț Aurel Vainer
respinsa
definitiv
45. 621/28-09-2015 privind declararea zilei de 21 martie ca Sărbătoarea Sosirii Primăverii pentru membrii minorității tătare turco-musulmane din România - denumită Nawrez
Gheorghe Firczak Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera Varol Amet Adrian-Miroslav Merka Slavomir Gvozdenovici Iusein Ibram Miron Ignat Niculae Mircovici Nicolae Păun Aurel Vainer Varujan Pambuccian
Lege 333/2015
46. 623/28-09-2015 pentru modificarea articolului 351 din Legea poliției locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014
Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
47. 650/12-10-2015 privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfecla de Zahăr Brașov, județul Brașov,în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav"
Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
Lege 228/2016
48. 651/12-10-2015 pentru completarea art.68 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
49. 712/21-10-2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea unor acte normative în domeniul electoral
Varujan Pambuccian
Lege 288/2015
50. 722/26-10-2015 privind organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar
Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
51. 732/26-10-2015 pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Gheorghe Firczak Niculae Mircovici
pe ordinea de zi
52. 734/26-10-2015 pentru completarea alin.(1), art.88 din Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată
Oana Manolescu
respinsa
definitiv
53. 743/28-10-2015 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite
Slavomir Gvozdenovici Dragoș Gabriel Zisopol Giureci-Slobodan Ghera Ionel Stancu Ion Marocico Miron Ignat Iusein Ibram
Lege 77/2016
54. 748/28-10-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.333 din 17 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare
Giureci-Slobodan Ghera Adrian-Miroslav Merka Iusein Ibram Ovidiu Victor Ganț Ovidiu Victor Ganț
respinsa
definitiv
55. 750/28-10-2015 privind organizarea și desfășurarea stagiilor profesionale
Varol Amet
pe ordinea de zi
56. 759/28-10-2015 pentru modificarea art.84 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal
Slavomir Gvozdenovici Oana Manolescu Aurel Vainer
respinsa
definitiv
57. 762/02-11-2015 privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate
Slavomir Gvozdenovici
Lege 95/2016
58. 763/02-11-2015 pentru modificarea Art.12, alin.(1) din Legea Farmaciei nr.266/2008, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.85 din 02 februarie 2015
Dragoș Gabriel Zisopol
pe ordinea de zi
59. 764/02-11-2015 pentru completarea art.51 alin.(3) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
Slavomir Gvozdenovici
Lege 109/2016
60. 765/02-11-2015 pentru completarea articolului nr.13 din Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
Slavomir Gvozdenovici
Lege 110/2016
61. 769/02-11-2015 pentru completarea art.32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Dragoș Gabriel Zisopol Varol Amet
pe ordinea de zi
62. 770/02-11-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
63. 771/02-11-2015 pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97 din 14 iulie 2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
64. 793/04-11-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României
Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
65. 804/09-11-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând medicamentele
Adrian-Miroslav Merka Oana Manolescu Ghervazen Longher
Lege 160/2018
66. 805/09-11-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Miron Ignat Varol Amet Aurel Vainer Oana Manolescu Slavomir Gvozdenovici
Lege 144/2016
67. 806/11-11-2015 pentru completarea Legii audiovizualului nr.504 din 2002 (republicată în 11 iulie 2014) în sensul de a asigura informarea și educarea publicului inclusiv sub aspect științific și tehnologic
Iusein Ibram Dragoș Gabriel Zisopol Nicolae Păun Giureci-Slobodan Ghera Varol Amet Adrian-Miroslav Merka Varujan Pambuccian Niculae Mircovici Oana Manolescu
Lege 187/2016
68. 815/16-11-2015 privind modificarea prevederilor art.6, alin.(2), lit.f și art.15, alin.(2) și alin (3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
Adrian-Miroslav Merka
Lege 46/2016
69. 818/16-11-2015 privind organizarea și exercitarea profesiei de mediator
Oana Manolescu Aurel Vainer
respinsa
definitiv
70. 820/23-11-2015 pentru modificarea art.277 din Legea Educației Naționale nr.1/2011
Varol Amet Ovidiu Victor Ganț Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Varujan Pambuccian Adrian-Miroslav Merka
Lege 140/2016
71. 821/23-11-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 141/2016
72. 851/25-11-2015 privind diminuarea risipei alimentare
Varol Amet Aurel Vainer Oana Manolescu Slavomir Gvozdenovici Miron Ignat
Lege 217/2016
73. 854/25-11-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
74. 882/16-12-2015 privind schimbarea reședinței comunei Traian Vuia
Ion Marocico Giureci-Slobodan Ghera
respinsa
definitiv
75. 893/21-12-2015 pentru modificarea și completarea Legii nr.21/1991 privind cetățenia română
Adrian-Miroslav Merka Dragoș Gabriel Zisopol
respinsa
definitiv
76. 896/21-12-2015 pentru completarea art.9 al Titlului XI din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Varujan Pambuccian Dragoș Gabriel Zisopol
Lege 89/2017

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 18 octombrie 2021, 11:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro