Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaților > Grupuri > ALDE Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar ALDE (Alianța liberalilor și democraților)
Propuneri legislative initiate în anul 2019

  P.L. Titlu / Initiatori ALDE Stadiu
1. 19/06-02-2019 pentru modificarea art.9 alin.(21) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
respinsa
definitiv
2. 20/06-02-2019 modificarea art.31 din Legea nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
respinsa
definitiv
3. 21/06-02-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Ion Tabugan Adrian Mocanu Eusebiu-Manea Pistru Marian-Gheorghe Cucșa Andrei Dominic Gerea
respinsa
definitiv
4. 23/06-02-2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
Marian-Gheorghe Cucșa
Lege 100/2019
5. 34/11-02-2019 pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
Lege 133/2019
6. 35/11-02-2019 pentru completarea art.561 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
respins
definitiv
7. 40/11-02-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare
Adrian Mocanu
respins
definitiv
8. 43/11-02-2019 pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Constantin Avram
9. 60/25-02-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
la comisii
10. 61/25-02-2019 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Florică Ică Calotă
Lege 126/2020
11. 62/25-02-2019 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile
Ștefan-Alexandru Băișanu
respins
definitiv
12. 63/25-02-2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al orașului Huedin, comunei Sâncraiu și comunei Călățele
Steluța-Gustica Cătăniciu
Lege 64/2019
13. 65/25-02-2019 pentru completarea Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006
Florică Ică Calotă
respinsa
definitiv
14. 67/25-02-2019 pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Românești"
Varujan Vosganian
Lege 96/2019
15. 84/04-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Marian-Gheorghe Cucșa Adrian Mocanu
Lege 151/2019
16. 87/04-03-2019 pentru modificarea art.57 alin.(2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012
Florică Ică Calotă
respinsa
definitiv
17. 96/06-03-2019 privind completarea art.4 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
Lege 137/2022
18. 100/06-03-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Varujan Vosganian Constantin Avram Ștefan-Alexandru Băișanu
raport
depus
19. 105/06-03-2019 pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen
Ion Tabugan Daniel Olteanu Adrian Mocanu Mihai Niță Varujan Vosganian Marius-Gheorghe Surgent Marian-Gheorghe Cucșa Constantin Avram Ștefan-Alexandru Băișanu Toma-Florin Petcu Andrei Dominic Gerea Florică Ică Calotă
Lege 124/2020
20. 114/11-03-2019 pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
respinsa
definitiv
21. 115/11-03-2019 privind trecerea unor luciuri de apă sau porțiuni din acestea și taluzuri ale barajelor și lacurilor de acumulare din proprietatea publică a statului în administrarea unor consilii locale ale unităților administrativ-teritoriale
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
respinsa
definitiv
22. 120/13-03-2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
Daniel Olteanu Adrian Mocanu Ștefan-Alexandru Băișanu
respinsa
definitiv
23. 127/13-03-2019 pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
Ștefan-Alexandru Băișanu Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
respinsa
definitiv
24. 129/13-03-2019 privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor
Eusebiu-Manea Pistru Mihai Doru Oprișcan Ion Tabugan Daniel Olteanu Adrian Mocanu Florică Ică Calotă Anton Anton Mihai Niță Grațiela Leocadia Gavrilescu Ion Cupă Varujan Vosganian Marius-Gheorghe Surgent Marian-Gheorghe Cucșa Constantin Avram Ștefan-Alexandru Băișanu Toma-Florin Petcu Dumitru Lovin Andrei Dominic Gerea Steluța-Gustica Cătăniciu
respins
definitiv
25. 131/13-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Ștefan-Alexandru Băișanu
respins
definitiv
26. 133/13-03-2019 privind sprijinirea familiei monoparentale
Ștefan-Alexandru Băișanu
la comisii
27. 138/13-03-2019 pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"
Dumitru Lovin Florică Ică Calotă
respinsa
definitiv
28. 148/20-03-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru modificarea unor acte normative
Florică Ică Calotă
Lege 236/2019
29. 153/20-03-2019 privind parteneriatul civil
Andrei Dominic Gerea
la comisii
30. 155/20-03-2019 privind protecția persoanelor cu boală celiacă din România
Varujan Vosganian
retrimis
la comisii
31. 156/20-03-2019 pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial precum și pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Grațiela Leocadia Gavrilescu
la comisii
32. 157/20-03-2019 pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Ion Cupă
Lege 87/2020
33. 158/25-03-2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
raport
depus
34. 162/25-03-2019 pentru completarea art.8 din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
Florică Ică Calotă Ștefan-Alexandru Băișanu Toma-Florin Petcu
respinsa
definitiv
35. 163/25-03-2019 privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor în România și OG nr.25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România
Eusebiu-Manea Pistru Ion Tabugan Daniel Olteanu Adrian Mocanu Florică Ică Calotă Anton Anton Mihai Niță Grațiela Leocadia Gavrilescu Ion Cupă Varujan Vosganian Marius-Gheorghe Surgent Marian-Gheorghe Cucșa Constantin Avram Ștefan-Alexandru Băișanu Toma-Florin Petcu Dumitru Lovin Andrei Dominic Gerea Steluța-Gustica Cătăniciu
respinsa
definitiv
36. 164/25-03-2019 pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului
Adrian Mocanu
Lege 150/2019
37. 166/25-03-2019 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Brașov-Bacău
Constantin Avram
la comisii
38. 167/25-03-2019 pentru aprobarea obiectivului de investiții "Autostrada Nordului"
Ion Tabugan Florică Ică Calotă Marian-Gheorghe Cucșa Dumitru Lovin
Lege 264/2020
39. 168/25-03-2019 pentru completarea art.32 din Ordonanța de Urgență nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității
Marius-Gheorghe Surgent
la comisii
40. 171/25-03-2019 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Florică Ică Calotă Marian-Gheorghe Cucșa Dumitru Lovin
respinsa
definitiv
41. 176/25-03-2019 pentru completarea articolului 38 alineatul (3) din Legea-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Ion Tabugan Daniel Olteanu Mihai Niță Varujan Vosganian Marius-Gheorghe Surgent Marian-Gheorghe Cucșa Constantin Avram Toma-Florin Petcu Dumitru Lovin
respinsa
definitiv
42. 177/25-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Dumitru Lovin
la comisii
43. 184/27-03-2019 pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
Lege 149/2019
44. 185/27-03-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă Ștefan-Alexandru Băișanu
respins
definitiv
45. 190/27-03-2019 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
respinsa
definitiv
46. 198/27-03-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Anton Anton Ștefan-Alexandru Băișanu
Lege 239/2020
47. 204/27-03-2019 pentru modificarea unor acte normative privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Marian-Gheorghe Cucșa
Lege 145/2020
48. 213/08-04-2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
Dumitru Lovin
la Senat
49. 226/10-04-2019 privind statutul polițistului local
Marian-Gheorghe Cucșa
50. 244/13-05-2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Marius-Gheorghe Surgent
Lege 252/2020
51. 245/13-05-2019 pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul
Daniel Olteanu Marian-Gheorghe Cucșa Anton Anton Mihai Niță Dumitru Lovin
raport
depus
52. 270/05-06-2019 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Adrian Mocanu Ion Tabugan Ștefan-Alexandru Băișanu Marian-Gheorghe Cucșa
respins
definitiv
53. 276/18-06-2019 privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului
Daniel Olteanu Ștefan-Alexandru Băișanu Adrian Mocanu
respinsa
definitiv
54. 308/01-07-2019 pentru completarea art.7 din Legea nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
respins
definitiv
55. 310/01-07-2019 pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
respins
definitiv
56. 311/01-07-2019 pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
Marian-Gheorghe Cucșa Varujan Vosganian
respins
definitiv
57. 313/01-07-2019 pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
Florică Ică Calotă Dumitru Lovin Daniel Olteanu Marius-Gheorghe Surgent
respins
definitiv
58. 315/01-07-2019 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției mediului
Ion Cupă Grațiela Leocadia Gavrilescu
Lege 220/2019
59. 316/01-07-2019 pentru modificarea și completarea articolului 16 din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului
Ion Cupă Grațiela Leocadia Gavrilescu
Lege 219/2019
60. 321/01-07-2019 pentru modificarea alin.(30 ) și (345) ale art.9 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996
Daniel Olteanu Ion Tabugan
Lege 251/2019
61. 329/01-07-2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
Daniel Olteanu
Lege 148/2019
62. 332/03-07-2019 pentru revizuirea Constituției României
Ion Cupă Grațiela Leocadia Gavrilescu Mihai Niță Anton Anton Florică Ică Calotă Adrian Mocanu Daniel Olteanu Ion Tabugan Mihai Doru Oprișcan Eusebiu-Manea Pistru Marian-Gheorghe Cucșa Steluța-Gustica Cătăniciu Andrei Dominic Gerea Dumitru Lovin Toma-Florin Petcu Ștefan-Alexandru Băișanu Constantin Avram Marius-Gheorghe Surgent Varujan Vosganian
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
63. 337/02-09-2019 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
Marian-Gheorghe Cucșa Steluța-Gustica Cătăniciu Constantin Avram Dumitru Lovin Florică Ică Calotă Ion Cupă
Lege 19/2020
64. 341/02-09-2019 pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
Marian-Gheorghe Cucșa
Lege 36/2020
65. 350/10-09-2019 pentru completarea art.47 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Florică Ică Calotă Toma-Florin Petcu
raport
depus
66. 351/10-09-2019 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Florică Ică Calotă Ion Tabugan
Lege 237/2020
67. 352/10-09-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Ștefan-Alexandru Băișanu Adrian Mocanu Daniel Olteanu
respinsa
definitiv
68. 353/10-09-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
Ștefan-Alexandru Băișanu Adrian Mocanu Daniel Olteanu
raport
depus
69. 356/10-09-2019 privind înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România
Marian-Gheorghe Cucșa
Lege 174/2019
70. 360/10-09-2019 pentru modificarea și completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Marian-Gheorghe Cucșa
respinsa
definitiv
71. 365/16-09-2019 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Steluța-Gustica Cătăniciu Ion Cupă
respinsa
definitiv
72. 376/18-09-2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
Varujan Vosganian Daniel Olteanu Adrian Mocanu Dumitru Lovin
respins
definitiv
73. 379/18-09-2019 privind suspendarea permisului auto
Adrian Mocanu
respins
definitiv
74. 382/18-09-2019 pentru modificarea art.3 alin.(2) din Legea nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
respins
definitiv
75. 474/21-10-2019 pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Florică Ică Calotă
Lege 58/2020
76. 493/28-10-2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
Marius-Gheorghe Surgent Toma-Florin Petcu Dumitru Lovin
Lege 41/2020
77. 507/28-10-2019 privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România
Florică Ică Calotă
Lege 190/2020
78. 509/28-10-2019 pentru recunoașterea orașului lași drept inițiator al Revoluției Române din decembrie 1989
Varujan Vosganian
la comisii
79. 511/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Ion Tabugan Constantin Avram Daniel Olteanu
respins
definitiv
80. 519/28-10-2019 pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil
Florică Ică Calotă
respins
definitiv
81. 525/28-10-2019 pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
Daniel Olteanu Dumitru Lovin
raport
depus
82. 530/28-10-2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Daniel Olteanu
la comisii
83. 549/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Florică Ică Calotă Dumitru Lovin
Lege 45/2023
84. 560/28-10-2019 privind organizarea și exercitarea profesiei de psihoterapeut în România
Daniel Olteanu Florică Ică Calotă Marius-Gheorghe Surgent Dumitru Lovin Ion Cupă
la comisii
85. 562/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat
Daniel Olteanu
Lege 96/2020
86. 599/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
Marius-Gheorghe Surgent
Lege 12/2020
87. 602/28-10-2019 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor
Daniel Olteanu
retrimis
la comisii
88. 611/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată
Eusebiu-Manea Pistru Anton Anton
la comisii
89. 620/02-12-2019 pentru modificarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
pe ordinea de zi
90. 627/02-12-2019 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispozițiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Florică Ică Calotă
Lege 287/2020
91. 631/02-12-2019 privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical
Anton Anton Eusebiu-Manea Pistru
la comisii
92. 632/02-12-2019 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Varujan Vosganian
Lege 130/2020
93. 635/02-12-2019 pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie
Marius-Gheorghe Surgent
la comisii
94. 637/02-12-2019 pentru asigurarea condițiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spațiului comunitar
Ion Tabugan
Lege 150/2020
95. 642/04-12-2019 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 și pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanața de urgență nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
Florică Ică Calotă
Lege 74/2020

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 5 martie 2024, 14:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro