Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaților > Grupuri > Mino. Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al minorităților naționale
Propuneri legislative initiate în anul 2011

  P.L. Titlu / Initiatori Mino. Stadiu
1. 34/15-02-2011 pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Dragoș Gabriel Zisopol Mircea Grosaru Iusein Ibram Mihai Radan Aurel Vainer
respinsa
definitiv
2. 35/15-02-2011 pentru modificarea Legii nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
Mircea Grosaru Aledin Amet Aurel Vainer Iusein Ibram Ovidiu Victor Ganț Dușan Popov Oana Manolescu Ștefan Buciuta Mihai Radan
respinsa
definitiv
3. 39/15-02-2011 pentru modificarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
4. 40/15-02-2011 pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
5. 41/15-02-2011 privind scutirea de la plata ratelor împrumutului la bancă pentru persoanele sinistrate de pe urma inundațiilor din anul 2010
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
6. 42/15-02-2011 pentru completarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
7. 43/21-02-2011 privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Mircea Grosaru
Lege 299/2011
8. 45/21-02-2011 privind modificarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Aledin Amet
Lege 166/2011
9. 50/21-02-2011 pentru modificarea art.56 și art.71 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată
Aledin Amet Iusein Ibram Dușan Popov
Lege 13/2012
10. 61/28-02-2011 privind protejarea persoanelor care au cumpărat un imobil dar nu au intrat în posesia lui
Mircea Grosaru Aledin Amet
respinsa
definitiv
11. 97/07-03-2011 pentru modificarea și completarea Legii 95/2006 privind sistemul sanitar
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
12. 113/16-03-2011 privind înființarea și funcționarea societăților și depozitelor de colectare a fierului vechi
Aledin Amet
respinsa
definitiv
13. 125/21-03-2011 privind modificarea și completarea Legii nr.49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii și asigurărilor sociale
Aledin Amet
respinsa
definitiv
14. 129/23-03-2011 privind modificarea Legii numărul 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
Iusein Ibram Dragoș Gabriel Zisopol Aledin Amet
respinsa
definitiv
15. 165/04-04-2011 pentru modificarea art.2 alin.(2) din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Mircea Grosaru
Lege 270/2011
16. 206/26-04-2011 pentru completarea art.55 pct.5 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere
Dragoș Gabriel Zisopol Adrian-Miroslav Merka
respins
definitiv
17. 208/26-04-2011 privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice
Varujan Pambuccian
Lege 148/2012
18. 217/02-05-2011 pentru modificarea art.97 din Legea nr.267/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Dușan Popov Niculae Mircovici
Lege 129/2011
19. 222/02-05-2011 pentru modificarea și completarea art.16 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Oana Manolescu
respins
definitiv
20. 225/02-05-2011 privind declararea zilei de 16 noiembrie Ziua Patrimoniului Mondial din România
Aledin Amet
respinsa
definitiv
21. 226/02-05-2011 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 și și-au transferat aceste depozite la BRD -Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziționării de autoturisme DACIA
Aledin Amet Mircea Grosaru
Lege 9/2014
22. 228/02-05-2011 privind modificarea și completarea Ordonanței nr.21 din 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări prin Legea nr.353/2007
Aledin Amet
respinsa
definitiv
23. 235/02-05-2011 privind posibilitatea angajării în mediul privat a persoanelor pensionate anticipat
Aledin Amet
respinsa
definitiv
24. 238/09-05-2011 privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
25. 249/09-05-2011 privind modificarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
26. 259/09-05-2011 privind regimul special maritim
Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Iusein Ibram Dușan Popov Ștefan Buciuta Aledin Amet
respinsa
definitiv
27. 270/09-05-2011 pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor nr.260/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.757/10.XI.2008
Iusein Ibram Ștefan Buciuta Dușan Popov Aledin Amet Niculae Mircovici
respinsa
definitiv
28. 273/09-05-2011 pentru modificarea și completarea art.35 din Legea nr.230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
Dragoș Gabriel Zisopol Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
29. 277/09-05-2011 privind protejarea și susținerea apărătorilor drepturilor omului
Nicolae Păun
respinsa
definitiv
30. 278/09-05-2011 privind producerea și comercializarea făinii, pâinii și produselor de panificație
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
31. 283/09-05-2011 privind modificarea art.18), art.19) și art.20) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
32. 284/09-05-2011 privind modificarea art.3 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.356/2001 din 10/07/2001
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
33. 286/09-05-2011 pentru modificarea alin.(4) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
34. 287/09-05-2011 pentru modificarea alin.(8) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
35. 288/09-05-2011 pentru modificarea alin.(12) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
36. 289/09-05-2011 de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
37. 290/09-05-2011 de modificare a alin.(1) al art.260) din Legea nr.31/1990 republicată, așa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
38. 291/09-05-2011 pentru completarea alin.(3) și (4) ale art.253 din Legea nr.31/1990 republicată
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
39. 292/09-05-2011 pentru completarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
40. 293/09-05-2011 pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 republicată
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
41. 294/09-05-2011 de modificare a articolului 291 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
42. 295/09-05-2011 de modificare a articolului 270² din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
43. 296/09-05-2011 de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
44. 297/09-05-2011 de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
45. 298/09-05-2011 de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
46. 299/09-05-2011 de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
47. 300/09-05-2011 de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
48. 301/09-05-2011 de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
49. 302/09-05-2011 de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
50. 303/09-05-2011 de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
51. 304/09-05-2011 de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
52. 305/09-05-2011 de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
53. 306/09-05-2011 de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
54. 307/09-05-2011 de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
55. 308/09-05-2011 de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
56. 309/09-05-2011 de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
57. 310/09-05-2011 de completare a articolului 224 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
58. 311/09-05-2011 de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
59. 312/09-05-2011 de completare a articolului 72 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
60. 313/09-05-2011 privind modificarea Secțiunii 3 - Întâmpinarea, Art.201), alin.(1) - Comunicarea întâmpinării din Codul de procedură civilă
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
61. 314/09-05-2011 privind modificarea și completarea art.129 alin.(5) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
62. 315/09-05-2011 privind modificarea Secțiunii 4 - Reprezentarea părților în judecată - Conținutul mandatului Art.86)
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
63. 316/09-05-2011 privind modificarea și completarea art.88 alin.(1) - Secțiunea 4 - Reprezentarea părților în judecată - Renunțarea la mandat și revocarea mandatului din Codul de procedură civilă
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
64. 317/09-05-2011 pentru modificarea art.40 din Codul de procedură civilă a Capitolului I - Judecătorul. Incompatibilitatea
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
65. 318/09-05-2011 pentru modificarea și completarea art.48² Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Aledin Amet Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
66. 325/16-05-2011 pentru completarea art.121 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
67. 334/16-05-2011 pentru modificarea și completarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Niculae Mircovici Dușan Popov
respins
definitiv
68. 337/16-05-2011 pentru modificarea alin.(9) al art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Aledin Amet Mircea Grosaru
Lege 269/2011
69. 338/16-05-2011 pentru modificarea alin.(6) al art.138 din Legea nr.169/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței
Mircea Grosaru
respins
definitiv
70. 339/16-05-2011 pentru modificarea art.48 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Dragoș Gabriel Zisopol Iusein Ibram Aledin Amet
respins
definitiv
71. 393/14-06-2011 privind comunicațiile electronice
Iusein Ibram Varujan Pambuccian
retrasa
de catre initiator
72. 425/20-06-2011 pentru modificarea Legii nr.258/2002 privind declararea zilei de 22 decembrie Ziua Libertății României
Niculae Mircovici Gheorghe Firczak
Lege 273/2011
73. 428/20-06-2011 privind declararea municipiului Constanța - Oraș-Martir al Revoluției din decembrie 1989
Aledin Amet
Lege 236/2011
74. 450/27-06-2011 pentru înființarea studioului teritorial Constanța al Societății Române de Televiziune
Aledin Amet
respinsa
definitiv
75. 458/27-06-2011 pentru modificarea Codului penal și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
Ovidiu Victor Ganț
Lege 27/2012
76. 466/27-06-2011 privind completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Dușan Popov Miron Ignat Aledin Amet
respinsa
definitiv
77. 469/27-06-2011 privind modificarea Ordonanței de Urgență nr.94/2010 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Aledin Amet
respinsa
definitiv
78. 475/27-06-2011 pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
Mircea Grosaru Oana Manolescu Mihai Radan Iusein Ibram Dragoș Gabriel Zisopol Adrian-Miroslav Merka
respinsa
definitiv
79. 477/27-06-2011 privind modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Aledin Amet
respinsa
definitiv
80. 480/27-06-2011 privind modificarea art.1) alin.(4) din O.G. nr.9/2004, aprobată prin Legea nr.222/2004 și completarea art.3), alin.(6)
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
81. 483/27-06-2011 privind modificarea Normelor de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere privind Ordinul 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere
Aledin Amet
respinsa
definitiv
82. 485/27-06-2011 privind reglementarea condițiilor de punere pe piață a plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope și derivaților acestora
Ghervazen Longher Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
83. 487/27-06-2011 privind modificarea Legii nr.399 din 30 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
Aledin Amet
respinsa
definitiv
84. 515/13-09-2011 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol)
Adrian-Miroslav Merka
Lege 55/2012
85. 516/13-09-2011 "Legea Arhivelor"
Dușan Popov Aledin Amet
retrimis
la comisii
86. 519/14-09-2011 privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay
Oana Manolescu
respinsa
definitiv
87. 545/11-10-2011 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare
Niculae Mircovici
Lege 56/2012
88. 561/24-10-2011 privind consacrarea zilelor de 21 martie (Newruz) și 6 mai (Kâdârlez)
Aledin Amet
respinsa
definitiv
89. 590/07-11-2011 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
Niculae Mircovici
respins
definitiv
90. 612/07-11-2011 pentru modificarea și completarea art.32), alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.18/1991, republicată privind fondul funciar
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
91. 641/21-11-2011 privind completarea Legii nr.1/2011 privind educația națională
Aledin Amet
respinsa
definitiv
92. 679/28-11-2011 pentru declararea municipiului Caransebeș "Oraș - martir al Revoluției din Decembrie 1989"
Niculae Mircovici Gheorghe Firczak
Lege 7/2012
93. 684/28-11-2011 privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
Mircea Grosaru
Lege 222/2012
94. 687/28-11-2011 pentru modificarea alin.3 al art.17 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
95. 688/28-11-2011 pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.h) din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr.341/2004
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
96. 689/28-11-2011 privind modificarea și completarea OUG nr.86/2006 privind organizarea profesiei de practician în insolvență
Mircea Grosaru
respinsa
definitiv
97. 720/05-12-2011 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Ovidiu Victor Ganț Mircea Grosaru Dușan Popov Aledin Amet Ghervazen Longher
respins
definitiv
98. 722/05-12-2011 privind completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Dușan Popov
respins
definitiv
99. 731/05-12-2011 pentru modificarea alin.(3) al art.17 din Legea farmaciei nr.266/2008
Mircea Grosaru
respins
definitiv
100. 734/05-12-2011 privind reglementarea marketingului substituenților de lapte matern
Dușan Popov
Lege 207/2016
101. 735/05-12-2011 privind construcția și modernizarea clădirilor destinate unităților de educație timpurie antepreșcolară
Mircea Grosaru Aledin Amet Ștefan Buciuta Ghervazen Longher Adrian-Miroslav Merka Dragoș Gabriel Zisopol Iusein Ibram Mihai Radan Dușan Popov Niculae Mircovici
respins
definitiv
102. 740/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Ghervazen Longher Mircea Grosaru
respins
definitiv
103. 746/05-12-2011 privind modificarea Decretului-Lege Nr.61 /1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație
Mircea Grosaru
respins
definitiv
104. 751/05-12-2011 privind alocarea unui elicopter pentru SMURD în fiecare regiune de dezvoltare a României
Aledin Amet
respins
definitiv
105. 752/05-12-2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc
Mircea Grosaru
respins
definitiv
106. 755/05-12-2011 pentru completarea art.5 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Mircea Grosaru
respins
definitiv
107. 771/19-12-2011 privind instituirea zilei limbii române
Mircea Grosaru Ștefan Buciuta Adrian-Miroslav Merka Aurel Vainer Dragoș Gabriel Zisopol Ovidiu Victor Ganț Oana Manolescu Aledin Amet Iusein Ibram
Lege 53/2013

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 4 martie 2024, 7:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro