Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2020

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 12/10-02-2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Éva-Andrea Csép Botond Csoma Zacharie Benedek Loránd-Bálint Magyar Rozália-Ibolya Biró Hunor Kelemen Norbert Apjok Zsolt-Istvan Biro Csaba-István Sebestyén István-János Antal Petru Farago Erika Benkő Sándor Bende István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Levente Vass Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus
respinsa
definitiv
2. 41/17-02-2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile
Petru Farago
Lege 181/2020
3. 47/17-02-2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
József-György Kulcsár-Terza
4. 48/17-02-2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István-János Antal István Erdei Dolóczki Botond Csoma Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro Árpád-Francisc Márton Erika Benkő Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Attila Korodi Norbert Apjok Sándor Bende Levente Vass Izabella-Agnes Ambrus
5. 49/17-02-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Levente Vass
respins
definitiv
6. 50/17-02-2020 privind completarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Éva-Andrea Csép
Lege 193/2020
7. 62/17-02-2020 pentru modifcarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice
Éva-Andrea Csép
Lege 106/2020
8. 67/17-02-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii
Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Sándor Bende Zacharie Benedek Petru Farago István-János Antal
la comisii
9. 73/02-03-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.262/7 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnat la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris, la 19 august 2002
Norbert Apjok
respinsa
definitiv
10. 102/10-03-2020 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
Éva-Andrea Csép Izabella-Agnes Ambrus
retrasa
de catre initiator
11. 118/24-03-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
Zacharie Benedek
raport
depus
12. 120/24-03-2020 pentru modificarea lit.d), alin.(1) al art.260 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 83/2020
13. 149/22-04-2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale
Hunor Kelemen
respins
definitiv
14. 175/29-04-2020 pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011
Levente Vass
Lege 231/2020
15. 179/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
Loránd-Bálint Magyar
Lege 191/2021
16. 181/29-04-2020 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Hunor Kelemen Zacharie Benedek Norbert Apjok Attila Korodi István-János Antal Botond Csoma Sándor Bende Árpád-Francisc Márton István Erdei Dolóczki Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar Ödön Szabó Levente Vass Dénes Seres József-György Kulcsár-Terza Izabella-Agnes Ambrus Petru Farago Erika Benkő
la comisii
17. 190/29-04-2020 privind Codul administrativ
Izabella-Agnes Ambrus Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki Botond Csoma István-János Antal Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Petru Farago Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende
respins
definitiv
18. 193/29-04-2020 privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane
Attila Korodi Botond Csoma
la comisii
19. 198/29-04-2020 privind organizarea şi exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer
József-György Kulcsár-Terza Botond Csoma Levente Vass
20. 212/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Levente Vass
Lege 288/2021
21. 218/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal
Zsolt-Istvan Biro Ödön Szabó
Lege 262/2020
22. 219/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
Ödön Szabó
retrimis
la comisii
23. 225/29-04-2020 privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Attila Korodi Ödön Szabó Norbert Apjok Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén
Lege 117/2020
24. 227/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Attila Korodi Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén
la comisii
25. 228/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Attila Korodi Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar
la comisii
26. 229/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului
Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Attila Korodi Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén
raport
depus
27. 230/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Botond Csoma Hunor Kelemen
la comisii
28. 235/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
Csaba-István Sebestyén Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Attila Korodi Ödön Szabó Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar
respins
definitiv
29. 237/29-04-2020 privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "
Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Attila Korodi Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Izabella-Agnes Ambrus
la comisii
30. 238/29-04-2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép
retrimis
la comisii
31. 244/06-05-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
Sándor Bende
Lege 101/2020
32. 249/06-05-2020 pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal
la comisii
33. 250/06-05-2020 privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului
Izabella-Agnes Ambrus Árpád-Francisc Márton Petru Farago Sándor Bende Levente Vass István Erdei Dolóczki Dénes Seres Ödön Szabó
Lege 249/2020
34. 265/13-05-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó
Lege 158/2021
35. 275/20-05-2020 privind Digitalizarea învăţământului românesc
Zacharie Benedek
la Senat
36. 292/20-05-2020 privind exonerarea clienţilor băncilor de economisire-creditare în domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentând primă de stat şi accesorii
Ödön Szabó
la comisii
37. 300/20-05-2020 pentru modificarea art.59 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok
38. 301/20-05-2020 pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Izabella-Agnes Ambrus István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Sándor Bende István-János Antal Erika Benkő Levente Vass Dénes Seres Zsolt-Istvan Biro Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Éva-Andrea Csép Petru Farago Botond Csoma
respins
definitiv
39. 312/27-05-2020 pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
Levente Vass
Lege 161/2020
40. 313/27-05-2020 pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Ödön Szabó Csaba-István Sebestyén Petru Farago
Lege 129/2020
41. 315/27-05-2020 pentru completarea alin.(8) al art.270 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
Ödön Szabó
Lege 131/2020
42. 334/03-06-2020 pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Botond Csoma Norbert Apjok Petru Farago József-György Kulcsár-Terza Zacharie Benedek Ödön Szabó István-János Antal Árpád-Francisc Márton István Erdei Dolóczki Levente Vass Sándor Bende Dénes Seres Csaba-István Sebestyén
Lege 143/2022
43. 341/03-06-2020 pentru modificarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
Árpád-Francisc Márton
raport
depus
44. 342/03-06-2020 privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor
Botond Csoma Levente Vass
Lege 152/2020
45. 344/10-06-2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 226/2020
46. 354/09-06-2020 privind unele măsuri în domeniul fondurilor nerambursabile europene
Zacharie Benedek
în reexaminare
la Senat
47. 359/10-06-2020 pentru completarea art.861 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Levente Vass Erika Benkő
Lege 185/2021
48. 371/12-06-2020 pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice
Hunor Kelemen Norbert Apjok Erika Benkő Levente Vass Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro Loránd-Bálint Magyar Zacharie Benedek
Lege 229/2020
49. 377/24-06-2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011
Ödön Szabó
la Senat
50. 391/24-06-2020 privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă
Botond Csoma
respins
definitiv
51. 398/29-06-2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
Ödön Szabó Zacharie Benedek Zsolt-Istvan Biro
la Senat
52. 399/29-06-2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Zacharie Benedek Zsolt-Istvan Biro Ödön Szabó
la Senat
53. 400/29-06-2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Zsolt-Istvan Biro Ödön Szabó
la Senat
54. 412/29-06-2020 pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor
Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza
raport
depus
55. 429/07-07-2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora
Zacharie Benedek
Lege 135/2020
56. 431/07-07-2020 pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
Rozália-Ibolya Biró Attila Korodi Loránd-Bálint Magyar József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Norbert Apjok István-János Antal Petru Farago Izabella-Agnes Ambrus Levente Vass Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép Botond Csoma Zsolt-Istvan Biro Dénes Seres Erika Benkő Sándor Bende Hunor Kelemen
Lege 242/2020
57. 434/27-07-2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare
Csaba-István Sebestyén
respinsa
definitiv
58. 446/27-07-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
Erika Benkő Norbert Apjok Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Levente Vass Éva-Andrea Csép Hunor Kelemen Zsolt-Istvan Biro
respins
definitiv
59. 449/27-07-2020 pentru modificarea art.39 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass
Lege 273/2022
60. 453/27-07-2020 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Éva-Andrea Csép
în reexaminare
la Senat
61. 459/17-08-2020 pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active
Éva-Andrea Csép
procedura legislativa încetata
62. 480/17-08-2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri
Ödön Szabó István-János Antal Zacharie Benedek Levente Vass Éva-Andrea Csép Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Rozália-Ibolya Biró Botond Csoma Petru Farago Loránd-Bálint Magyar
Lege 209/2020
63. 485/20-08-2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii
Árpád-Francisc Márton
la comisii
64. 540/08-09-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
Attila Korodi Éva-Andrea Csép Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus Loránd-Bálint Magyar Ödön Szabó Petru Farago István Erdei Dolóczki József-György Kulcsár-Terza Botond Csoma Levente Vass Sándor Bende Erika Benkő Zacharie Benedek
Lege 258/2020
65. 547/08-09-2020 pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Zacharie Benedek Sándor Bende Levente Vass
respinsa
definitiv
66. 555/14-09-2020 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş
Loránd-Bálint Magyar Petru Farago Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Sándor Bende Zacharie Benedek István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Levente Vass
la comisii
67. 559/14-09-2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală
Zacharie Benedek
Lege 202/2020
68. 569/30-09-2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.356 din 11 iulie 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român
Árpád-Francisc Márton
la Senat
69. 587/30-09-2020 privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată
Zacharie Benedek Ödön Szabó Éva-Andrea Csép
respins
definitiv
70. 588/30-09-2020 pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Ödön Szabó
raport
depus
71. 592/30-09-2020 pentru modificarea alin.(3) al art.43 din Ordonanţa de urgenţa nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă şi a Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
72. 595/30-09-2020 privind transportul ecologic
Zacharie Benedek
la comisii
73. 596/30-09-2020 pentru completarea Legii 37/2018 privind promovarea transportului ecologic
Zacharie Benedek
la comisii
74. 610/06-10-2020 privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei
Zacharie Benedek Petru Farago József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Sándor Bende Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István-János Antal Hunor Kelemen
Lege 277/2020
75. 630/20-10-2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011
Ödön Szabó
respinsa
definitiv
76. 642/20-10-2020 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991
Dénes Seres Zacharie Benedek
Lege 264/2021
77. 648/20-10-2020 privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
Sándor Bende
la comisii
78. 650/20-10-2020 privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor
Ödön Szabó Zacharie Benedek
retrimis
la comisii

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marţi, 5 martie 2024, 16:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro