Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2018

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 4/01-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor
István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok
Lege 201/2018
2. 5/01-02-2018 privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc
József-György Kulcsár-Terza
respinsa
definitiv
3. 7/01-02-2018 pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
István-János Antal Levente Vass Dénes Seres István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
4. 10/01-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată
Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
5. 38/19-02-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale
Ödön Szabó Botond Csoma Norbert Apjok
pe ordinea de zi
6. 68/26-02-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar Petru Farago
Lege 64/2018
7. 72/26-02-2018 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962-25 decembrie 1989
Loránd-Bálint Magyar Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Erika Benkő
pe ordinea de zi
8. 73/28-02-2018 pentru modificarea şi completarea art.99 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 371/2022
9. 84/05-03-2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar
Árpád-Francisc Márton
respins
definitiv
10. 85/05-03-2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Árpád-Francisc Márton
la comisii
11. 87/12-03-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
Lege 290/2018
12. 88/12-03-2018 pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali
Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki Sándor Bende Petru Farago
respinsa
definitiv
13. 89/12-03-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
József-György Kulcsár-Terza Erika Benkő
Lege 246/2018
14. 104/12-03-2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
Levente Vass Petru Farago Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Botond Csoma Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal
Lege 148/2018
15. 115/12-03-2018 pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Levente Vass Botond Csoma Erika Benkő
respinsa
definitiv
16. 149/26-03-2018 pentru completarea art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere
Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus Ödön Szabó István Erdei Dolóczki Attila Korodi István-János Antal Csaba-István Sebestyén Zacharie Benedek Hunor Kelemen
Lege 251/2018
17. 154/26-03-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Attila Korodi Árpád-Francisc Márton József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép
respinsa
definitiv
18. 164/28-03-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton
respins
definitiv
19. 169/03-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
Lege 48/2019
20. 175/04-04-2018 pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Zsolt-Istvan Biro Attila Korodi Levente Vass Erika Benkő Árpád-Francisc Márton Sándor Bende Zacharie Benedek Ödön Szabó Izabella-Agnes Ambrus Dénes Seres Norbert Apjok István-János Antal Éva-Andrea Csép Csaba-István Sebestyén Botond Csoma Loránd-Bálint Magyar Rozália-Ibolya Biró István Erdei Dolóczki Hunor Kelemen
Lege 128/2018
21. 178/04-04-2018 pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii
Botond Csoma István-János Antal Attila Korodi Levente Vass Éva-Andrea Csép Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
22. 187/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
respinsa
definitiv
23. 189/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă
Botond Csoma István-János Antal Sándor Bende Csaba-István Sebestyén Ödön Szabó Attila Korodi Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Zacharie Benedek Árpád-Francisc Márton Izabella-Agnes Ambrus Levente Vass Dénes Seres
Lege 198/2018
24. 190/10-04-2018 pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
Árpád-Francisc Márton Zacharie Benedek Levente Vass Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Petru Farago Ödön Szabó Botond Csoma Hunor Kelemen
respins
definitiv
25. 207/16-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Erika Benkő Levente Vass
pe ordinea de zi
26. 208/16-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale
Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Levente Vass Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Botond Csoma István Erdei Dolóczki Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő
respins
definitiv
27. 218/18-04-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
Hunor Kelemen Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki Botond Csoma Csaba-István Sebestyén Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Levente Vass Sándor Bende Zacharie Benedek Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus Árpád-Francisc Márton Petru Farago Ödön Szabó Norbert Apjok István-János Antal
respins
definitiv
28. 227/18-04-2018 privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Levente Vass
pe ordinea de zi
29. 246/23-04-2018 pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
Norbert Apjok Botond Csoma Erika Benkő
pe ordinea de zi
30. 249/25-04-2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă
István-János Antal
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
31. 258/25-04-2018 pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus
Lege 232/2018
32. 276/02-05-2018 pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass
Lege 165/2019
33. 277/02-05-2018 pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003
Levente Vass
la comisii
34. 295/07-05-2018 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Dénes Seres Attila Korodi Sándor Bende István Erdei Dolóczki István-János Antal Loránd-Bálint Magyar Árpád-Francisc Márton Csaba-István Sebestyén Izabella-Agnes Ambrus
retrimis
la comisii
35. 320/22-05-2018 pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Erika Benkő Izabella-Agnes Ambrus Éva-Andrea Csép
respinsa
definitiv
36. 332/23-05-2018 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Norbert Apjok Erika Benkő Sándor Bende Éva-Andrea Csép
respinsa
definitiv
37. 339/29-05-2018 privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică
Attila Korodi
respinsa
definitiv
38. 345/29-05-2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată
István-János Antal Ödön Szabó
pe ordinea de zi
39. 348/04-06-2018 pentru completarea şi modificarea articolelor 9 şi 101 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó
respinsa
definitiv
40. 356/04-06-2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Dénes Seres István Erdei Dolóczki Éva-Andrea Csép István-János Antal
Lege 167/2020
41. 359/04-06-2018 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României
Levente Vass
retrimis
la comisii
42. 364/06-06-2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal
Lege 175/2018
43. 367/06-06-2018 privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară
Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar Levente Vass
pe ordinea de zi
44. 374/18-06-2018 pentru modificarea şi completarea art.261 din Legea audiovizualului nr.504/2002
Levente Vass Attila Korodi
respinsa
definitiv
45. 384/18-06-2018 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului
Ödön Szabó
Lege 157/2018
46. 400/25-06-2018 pentru completarea art.38 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
István Erdei Dolóczki Dénes Seres Árpád-Francisc Márton
pe ordinea de zi
47. 401/25-06-2018 pentru abrogarea alin.(1) al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
Levente Vass
Lege 31/2020
48. 402/25-06-2018 pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (31) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996
Botond Csoma István Erdei Dolóczki Csaba-István Sebestyén Petru Farago Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar
respinsa
definitiv
49. 403/25-06-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Éva-Andrea Csép
la comisii
50. 413/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002
Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő Sándor Bende Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Norbert Apjok Ödön Szabó Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki Botond Csoma
Lege 52/2019
51. 437/03-09-2018 privind exercitarea profesiei de bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România
Levente Vass
respins
definitiv
52. 438/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr.238/2004
Ödön Szabó
respins
definitiv
53. 446/03-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare
Botond Csoma
pe ordinea de zi
54. 458/11-09-2018 pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Éva-Andrea Csép Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró
Lege 286/2018
55. 488/26-09-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii publici
Norbert Apjok Dénes Seres István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Petru Farago István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek Loránd-Bálint Magyar Sándor Bende Csaba-István Sebestyén Botond Csoma Levente Vass Éva-Andrea Csép
respins
definitiv
56. 489/26-09-2018 pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004
Norbert Apjok
respinsa
definitiv
57. 510/08-10-2018 pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii
Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro Sándor Bende Zacharie Benedek
Lege 329/2018
58. 512/08-10-2018 pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus József-György Kulcsár-Terza Levente Vass Botond Csoma Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Sándor Bende Petru Farago Zsolt-Istvan Biro Loránd-Bálint Magyar Éva-Andrea Csép Árpád-Francisc Márton Attila Korodi
Lege 111/2019
59. 522/10-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002
Botond Csoma
la comisii
60. 527/10-10-2018 privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar
Botond Csoma
respinsa
definitiv
61. 532/10-10-2018 pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
Csaba-István Sebestyén
respinsa
definitiv
62. 552/17-10-2018 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Botond Csoma Norbert Apjok Erika Benkő Éva-Andrea Csép
Lege 118/2019
63. 555/17-10-2018 pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
Loránd-Bálint Magyar
Lege 85/2019
64. 595/22-10-2018 pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
József-György Kulcsár-Terza Dénes Seres Botond Csoma Zacharie Benedek István Erdei Dolóczki Attila Korodi Sándor Bende Erika Benkő Levente Vass Loránd-Bálint Magyar Izabella-Agnes Ambrus Ödön Szabó Rozália-Ibolya Biró Norbert Apjok
Lege 63/2019
65. 597/22-10-2018 pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006
Norbert Apjok Loránd-Bálint Magyar Attila Korodi Levente Vass István-János Antal Csaba-István Sebestyén
respins
definitiv
66. 598/22-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România
Levente Vass
la comisii
67. 599/22-10-2018 pentru instituirea Zilei limbii romani
József-György Kulcsár-Terza
Lege 20/2019
68. 610/22-10-2018 pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
István-János Antal Levente Vass Csaba-István Sebestyén
respinsa
definitiv
69. 630/24-10-2018 pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii
Ödön Szabó
pe ordinea de zi
70. 659/31-10-2018 privind activităţile prestabilite de tip ridesharing
Zacharie Benedek István-János Antal István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
71. 660/31-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003
Éva-Andrea Csép
Lege 186/2019
72. 661/31-10-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
Éva-Andrea Csép
Lege 170/2020
73. 675/05-11-2018 pentru completarea Legii nr.273 din 2006 privind finanţele publice locale
Attila Korodi
respinsa
definitiv
74. 678/05-11-2018 pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
Botond Csoma Éva-Andrea Csép Dénes Seres Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Norbert Apjok Ödön Szabó István-János Antal Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Zacharie Benedek Sándor Bende Loránd-Bálint Magyar Petru Farago István Erdei Dolóczki Izabella-Agnes Ambrus
retrimis
la comisii
75. 685/12-11-2018 pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Éva-Andrea Csép
procedura legislativa încetata
76. 688/12-11-2018 privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Árpád-Francisc Márton
Lege 46/2019
77. 690/12-11-2018 pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Csaba-István Sebestyén Zacharie Benedek Botond Csoma Petru Farago Attila Korodi István Erdei Dolóczki Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Levente Vass Ödön Szabó
Lege 73/2019
78. 693/14-11-2018 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Hunor Kelemen
respinsa
definitiv
79. 700/14-11-2018 pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Éva-Andrea Csép
la comisii
80. 703/14-11-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
Levente Vass Dénes Seres Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Attila Korodi
pe ordinea de zi
81. 710/19-11-2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Levente Vass Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Hunor Kelemen Csaba-István Sebestyén Dénes Seres
respins
definitiv
82. 711/21-11-2018 privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
Norbert Apjok
procedura legislativa încetata
83. 718/21-11-2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii
Sándor Bende Erika Benkő Norbert Apjok
Lege 151/2020
84. 720/26-11-2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei
Rozália-Ibolya Biró Ödön Szabó Zacharie Benedek Éva-Andrea Csép Loránd-Bálint Magyar Petru Farago Norbert Apjok Levente Vass István Erdei Dolóczki István-János Antal Dénes Seres Botond Csoma Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Csaba-István Sebestyén Zsolt-Istvan Biro Hunor Kelemen Attila Korodi
în reexaminare
la Senat
85. 732/05-12-2018 pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro
la Senat
86. 745/12-12-2018 pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
Botond Csoma Erika Benkő Loránd-Bálint Magyar István Erdei Dolóczki József-György Kulcsár-Terza Levente Vass Petru Farago Ödön Szabó Csaba-István Sebestyén István-János Antal Éva-Andrea Csép Árpád-Francisc Márton Izabella-Agnes Ambrus Hunor Kelemen Zacharie Benedek Zsolt-Istvan Biro Dénes Seres Sándor Bende Norbert Apjok
Lege 98/2019

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 24 februarie 2024, 11:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro