Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-2020 > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2017

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 55/01-02-2017 pentru completarea art.24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Attila Korodi Ödön Szabó István Erdei Dolóczki
respins
definitiv
2. 67/01-02-2017 pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Attila Korodi István Erdei Dolóczki Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó
Lege 217/2017
3. 71/01-02-2017 pentru completarea art.104 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
Dénes Seres Hunor Kelemen István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi
Lege 194/2018
4. 72/01-02-2017 pentru modificarea art.533 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale
Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó Dénes Seres
pe ordinea de zi
5. 73/01-02-2017 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art.41 din Legea asistenţei sociale nr.292/2011
Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Dénes Seres Hunor Kelemen
Lege 110/2017
6. 75/01-02-2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Árpád-Francisc Márton
raport
depus
7. 130/20-02-2017 pentru modificarea art.3 alin.(1) din Legea nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
Attila Korodi
Lege 69/2017
8. 148/28-02-2017 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Attila Korodi
Lege 30/2017
9. 149/06-03-2017 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Dénes Seres Attila Korodi Hunor Kelemen Levente Vass Petru Farago József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó
Lege 188/2017
10. 150/06-03-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale
Ödön Szabó Zsolt-Istvan Biro
Lege 211/2017
11. 155/13-03-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
Csaba-István Sebestyén Ödön Szabó Botond Csoma István Erdei Dolóczki Árpád-Francisc Márton Sándor Bende Erika Benkő Levente Vass Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Norbert Apjok István-János Antal József-György Kulcsár-Terza
la Senat
12. 161/20-03-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Ödön Szabó
Lege 102/2019
13. 163/27-03-2017 de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor cu modificările şi completările ulterioare
Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Éva-Andrea Csép
retrasa
de catre initiator
14. 193/09-05-2017 pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Loránd-Bálint Magyar Norbert Apjok
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
15. 208/22-05-2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Attila Korodi
raport
depus
16. 210/29-05-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale
Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Botond Csoma Dénes Seres Éva-Andrea Csép Norbert Apjok Attila Korodi Sándor Bende Ödön Szabó Csaba-István Sebestyén Erika Benkő Izabella-Agnes Ambrus Árpád-Francisc Márton István-János Antal Zacharie Benedek Zsolt-Istvan Biro Levente Vass Rozália-Ibolya Biró József-György Kulcsár-Terza Petru Farago István Erdei Dolóczki
la Senat
17. 220/06-06-2017 privind abrogarea alin.(1) al art.7, alin.(1) al art.11 şi alin.(5) al art.20 din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Levente Vass Norbert Apjok Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Attila Korodi
respins
definitiv
18. 226/12-06-2017 pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok István-János Antal Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Ödön Szabó Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago
la comisii
19. 227/12-06-2017 pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
István Erdei Dolóczki
Lege 191/2018
20. 261/01-09-2017 pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
Éva-Andrea Csép Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó Zacharie Benedek
Lege 123/2018
21. 262/01-09-2017 pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor
Levente Vass Árpád-Francisc Márton Éva-Andrea Csép
Lege 229/2021
22. 276/12-09-2017 privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc
Csaba-István Sebestyén Sándor Bende Dénes Seres István-János Antal István Erdei Dolóczki
pe ordinea de zi
23. 288/18-09-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István-János Antal Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Erika Benkő
respins
definitiv
24. 294/25-09-2017 pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Dénes Seres István Erdei Dolóczki Izabella-Agnes Ambrus Petru Farago Sándor Bende Zacharie Benedek
respinsa
definitiv
25. 345/17-10-2017 privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii
Levente Vass István-János Antal
pe ordinea de zi
26. 362/17-10-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Dénes Seres Árpád-Francisc Márton Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Rozália-Ibolya Biró
respinsa
definitiv
27. 363/23-10-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale
Attila Korodi
respinsa
definitiv
28. 388/23-10-2017 pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Zacharie Benedek
la comisii
29. 407/30-10-2017 privind combaterea ambroziei
István Erdei Dolóczki Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton
Lege 62/2018
30. 420/06-11-2017 pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale
Levente Vass Hunor Kelemen
respinsa
definitiv
31. 424/06-11-2017 pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Norbert Apjok Loránd-Bálint Magyar
Lege 28/2018
32. 431/06-11-2017 pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István-János Antal József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Ödön Szabó
respinsa
definitiv
33. 432/06-11-2017 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
Ödön Szabó
pe ordinea de zi
34. 447/13-11-2017 pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Izabella-Agnes Ambrus Sándor Bende Erika Benkő Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza István-János Antal
Lege 56/2019
35. 464/20-11-2017 pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş
József-György Kulcsár-Terza Petru Farago Sándor Bende István Erdei Dolóczki Izabella-Agnes Ambrus Csaba-István Sebestyén Zsolt-Istvan Biro Dénes Seres Botond Csoma Ödön Szabó Norbert Apjok Árpád-Francisc Márton Éva-Andrea Csép Zacharie Benedek Levente Vass
în reexaminare
la Senat
36. 469/20-11-2017 pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea art.587 din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penal, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Izabella-Agnes Ambrus Árpád-Francisc Márton
respins
definitiv
37. 476/20-11-2017 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov
Izabella-Agnes Ambrus Levente Vass Zacharie Benedek Csaba-István Sebestyén Sándor Bende István-János Antal
Lege 32/2018
38. 478/20-11-2017 privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România
Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Rozália-Ibolya Biró Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Sándor Bende Zacharie Benedek Izabella-Agnes Ambrus István-János Antal
respinsa
definitiv
39. 485/22-11-2017 pentru modificarea articolului 41 alineatul (1) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Árpád-Francisc Márton
Lege 33/2018
40. 512/04-12-2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Árpád-Francisc Márton Dénes Seres István Erdei Dolóczki Izabella-Agnes Ambrus
41. 513/04-12-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Rozália-Ibolya Biró
raport
depus
42. 523/04-12-2017 pentru completarea art.704 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass
pe ordinea de zi
43. 526/04-12-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 iulie 2015 privind protejarea şi sprijinirea persoanelor afectate de emisiile de substanţe nocive provenite din extracţiile de ţiţei din zona Suplacu de Barcău
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó István Erdei Dolóczki Árpád-Francisc Márton Dénes Seres
Lege 216/2020
44. 527/04-12-2017 pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
Rozália-Ibolya Biró
respinsa
definitiv
45. 528/04-12-2017 de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare
Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó Éva-Andrea Csép
respinsa
definitiv
46. 529/04-12-2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
Levente Vass
pe ordinea de zi
47. 547/07-12-2017 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Izabella-Agnes Ambrus Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro István Erdei Dolóczki Levente Vass Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Petru Farago
Lege 154/2018
48. 553/07-12-2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Rozália-Ibolya Biró István-János Antal
raport
depus
49. 557/07-12-2017 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii
István Erdei Dolóczki Levente Vass Dénes Seres
Lege 291/2018
50. 562/07-12-2017 privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor
Ödön Szabó Attila Korodi Norbert Apjok István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass József-György Kulcsár-Terza
Lege 165/2018
51. 566/07-12-2017 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó Levente Vass Norbert Apjok István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar József-György Kulcsár-Terza
respinsa
definitiv
52. 587/18-12-2017 pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Árpád-Francisc Márton Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Sándor Bende Rozália-Ibolya Biró Attila Korodi Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Dénes Seres Levente Vass István Erdei Dolóczki
Lege 30/2018
53. 599/20-12-2017 pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant
Ödön Szabó Éva-Andrea Csép Sándor Bende
respinsa
definitiv

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 24 februarie 2024, 12:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro