Association League of Albanians in Romania

  Nom et prénom Circonscription
électorale
1. Manolescu Oana IASI