Uniunea Sârbilor din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Gvozdenovici Slavomir TIMIȘ