Uniunea Croaților din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Ghera Giureci-Slobodan CARAȘ-SEVERIN