Forumul Democrat al Germanilor din România

  Nume si prenume Circumscriptia
electorala
1. Ganț Ovidiu Victor -