Delegații permanente la organizații parlamentare internaționale
 1. Grupul mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)
 2. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (AP UpM)
 3. Conferința privind Viitorul Europei (Viitorul EU)
 4. Delegația Parlamentului României la Inițiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP)
 5. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF)
 6. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN)
 7. Delegația Camerei Deputaților la Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei (AIO)
 8. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM)
 9. Delegația permanentă a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP)
 10. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a OSCE (APOSCE)
 11. Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare (UIP)
 12. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE)
 13. Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO (APNATO)