Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2008 > Interpellations

Interpellations recorded in 2008

1. Interpellation no.3446B/05-02-2008
Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.
2. Interpellation no.3447B/05-02-2008
Starea precară a drumurilor naționale care traversează Municipiul Iași, DN 24 și DN 28.
3. Interpellation no.3448B/06-02-2008
Măsuri de aplicare a prevederilor OUG 214/1999 privind pe foștii deținuți politici.
4. Interpellation no.3449B/06-02-2008
Strategia Guvernului de atenuare a crizei economice naționale.
5. Interpellation no.3450B/06-02-2008
Răspunsul Guvernului referitor la concliziile din Raportul Camerei Deputaților privind retrocedarea și vânzarea Castelului Bran.
6. Interpellation no.3451B/12-02-2008
Primire în audiență.
7. Interpellation no.3452B/12-02-2008
Sporuri pentru condiții speciale pentru personalul navigant din aviația militară.
8. Interpellation no.3453B/12-02-2008
Sprijin pentru finanțarea unei investiții.
9. Interpellation no.3454B/12-02-2008
Violența în școlile românești ia amploare.
10. Interpellation no.3455B/12-02-2008
Managementul Serviciului Județean de Ambulanță Mehedinți.
11. Interpellation no.3456B/12-02-2008
Controversata problemă a transplanturilor.
12. Interpellation no.3457B/12-02-2008
Ignorarea prevederilor Legii 215/2001 și ale HG 1157/2001.
13. Interpellation no.3458B/12-02-2008
Iminentele inundații ale râului Buzău în zona localității Sita Buzăului din jud.Covasna.
14. Interpellation no.3459B/12-02-2008
proiectul "România- Fabulosprit".
15. Interpellation no.3460B/12-02-2008
Terenul și construcția localului B al Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova, motiv de dispută între școala și Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Ilie" din aceeași localitate.
16. Interpellation no.3461B/12-02-2008
Terenul și construcția localului B al Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova, motiv de dispută între școala și Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Ilie" din aceeași localitate.
17. Interpellation no.3462B/12-02-2008
Despăgubirea celor care au depus bani la CEC pentru achiziționarea unui autoturism Dacia.
18. Interpellation no.3463B/12-02-2008
Starea precară a drumurilor naționale care traversează Municipiul Iași, DN 24 și DN 28.
19. Interpellation no.3464B/12-02-2008
Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.
20. Interpellation no.3465B/12-02-2008
Construirea unei clădiri noi la Unitatea Medico-Sanitară Sculeni, jud.Iași.
21. Interpellation no.3466B/12-02-2008
Construirea unui local de grădiniță în satul Focuri, com.Focuri, jud.Iași.
22. Interpellation no.3467B/12-02-2008
Alocarea de fonduri pentru Sala de Sport de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Iași.
23. Interpellation no.3468B/12-02-2008
Construirea unui local de grădiniță în satul Săveni, com.Gropița, jud.Iași.
24. Interpellation no.3469B/12-02-2008
Scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune pentru pensionarii din agricultură a căror pensii au fost stabilite în baza Legii 19/2000 și a actelor normative ulterioare.
25. Interpellation no.3470B/12-02-2008
Deficiențe majore ce afectează traficul pe segmentele de drum DN 73 Pitești/Brașov și DN 73A Predeal/Râșnov/Șercaia.
26. Interpellation no.3471B/12-02-2008
Recalcularea pensiilor.
27. Interpellation no.3472B/12-02-2008
Referitor la comunitatea germană din România.
28. Interpellation no.3473B/12-02-2008
Dotarea cabinetelor medicale din școli.
29. Interpellation no.3474B/12-02-2008
Referitor la modul de utilizare al fondurilor publice obținute din exploatarea unui bun public.
30. Interpellation no.3475B/12-02-2008
Sistarea alimentării cu energie electrică și gaz pentru mai multe blocuri de locuințe din Câmpulung Muscel.
31. Interpellation no.3476B/12-02-2008
Măsuri insuficiente și lipsa de pregătire a operațiunilor de dezăpezire pe DN 1, DN 1A și DN 73.
32. Interpellation no.3477B/12-02-2008
Referitor la recalcularea pensiilor.
33. Interpellation no.3478B/12-02-2008
Reconstituirea dreptului de proprietate.
34. Interpellation no.3479B/12-02-2008
Acordarea unui sprijin material soțului supraviețuitor.
35. Interpellation no.3480B/12-02-2008
Modul de distribuire a cupoanelor de pensie.
36. Interpellation no.3481B/12-02-2008
Modul de distribuire a cupoanelor de pensii.
37. Interpellation no.3482B/12-02-2008
Reconstituirea dreptului de proprietate.
38. Interpellation no.3483B/12-02-2008
Cât de mari și justificate sunt întârzierile la plata subvențiilor (plăților fixe) pe unitate de suprafață agricolă?
39. Interpellation no.3484B/12-02-2008
Referitor la finalizarea investiției în Judecătoria orașului Băneasa, jud.Constanța.
40. Interpellation no.3485B/12-02-2008
Referitor la posibilitatea uni tânăr cu handicap de a absolvi liceul, în condițiile unor limitări ale legilor în vigoare.
41. Interpellation no.3486B/12-02-2008
Referitor la urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute în legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
42. Interpellation no.3487B/12-02-2008
Contaminarea chimică a terenurilor din vecinătatea uzinei chimice de la Turda.
43. Interpellation no.3488B/12-02-2008
Aprovizionarea cu medicamente a instituțiilor sanitare din jud.Cluj.
44. Interpellation no.3489B/12-02-2008
Situația Fabricii de Sticlă din Turda (jud.Cluj).
45. Interpellation no.3490B/12-02-2008
Cabinetele medicale școlare.
46. Interpellation no.3491B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Adrian Colicue, din Oravița.
47. Interpellation no.3492B/12-02-2008
Pericol pentru România!?
48. Interpellation no.3493B/12-02-2008
Măsuri pentru sprijinirea autorităților locale pentru repararea daunelor produse de calamități în vederea continuării lucrărilor aflate în derulare prin fonduri SAPARD.
49. Interpellation no.3494B/12-02-2008
Neîndeplinirea atribuțiilor legate de către Compania Națională de Administrare a FOndului Piscicol.
50. Interpellation no.3495B/12-02-2008
Construire baraj de acumulare permanentă pe Crișul Negru.
51. Interpellation no.3496B/12-02-2008
Stadiul aplicării Legii 15/2003 cu modificările ulterioare.
52. Interpellation no.3497B/12-02-2008
Referitor la renovarea clădirilor liceelor Nikolaus Lenau, CD Loga și JL Calderon din Timișoara.
53. Interpellation no.3498B/12-02-2008
Majorarea salariilor personalului din învățământ.
54. Interpellation no.3499B/12-02-2008
Referitor la salariații și foștii salariați ai Petrom SA.
55. Interpellation no.3500B/12-02-2008
Lipsa titlurilor de proprietate pentru cetățenii jud.Sălaj.
56. Interpellation no.3501B/12-02-2008
Vor fi suplimentate bugetele locale pentru asigurarea fondurilor în vederea aplicării Legii 193/2006 la nivelul instituțiilor de învățământ?
57. Interpellation no.3502B/12-02-2008
Solicitare subvenții europene pentru 199310 ha.
58. Interpellation no.3503B/12-02-2008
Referitor la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale.
59. Interpellation no.3504B/12-02-2008
850 ha de pădure furate de la Stat.
60. Interpellation no.3505B/12-02-2008
Un nou termen de finalizare a Podului de la Gătejești.
61. Interpellation no.3506B/12-02-2008
Complex energetic la Rm.Vâlcea.
62. Interpellation no.3507B/12-02-2008
Nemulțumirile Asociației Învățătorilor din jud.Botoșani.
63. Interpellation no.3508B/12-02-2008
Politica ministerului în implementarea Strategiei naționale privind egalitatea de șanse.
64. Interpellation no.3509B/12-02-2008
Reluarea lucrărilor de modernizare a gării Petroșani, jud.Hunedoara.
65. Interpellation no.3510B/12-02-2008
Acordarea unei sume de bani lunare pentru vestimentație profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar.
66. Interpellation no.3511B/12-02-2008
Referitor la sistemul energetic autohton.
67. Interpellation no.3512B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Adrian Colicue din Oravița.
68. Interpellation no.3513B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Adrian Colicue din Oravița.
69. Interpellation no.3514B/12-02-2008
Referitor la un revoltător caz de malpraxis din sistemul sanitar românesc.
70. Interpellation no.3515B/12-02-2008
Resuscitarea activităților culturale în mediul rural, dotarea căminelor culturale și salarizarea directorilor acestora.
71. Interpellation no.3516B/12-02-2008
Acordarea personalității juridice pentru Școala din com.Colelia, jud.Ialomița.
72. Interpellation no.3517B/12-02-2008
Redobândirea unor terenuri.
73. Interpellation no.3518B/12-02-2008
Doamna Ali Leman, inspector în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului dorește, să-și prelungească contractul de activitate.
74. Interpellation no.3519B/12-02-2008
Referitor la memoriul doamnei Șucuran Agali din Constanța.
75. Interpellation no.3520B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Erol Omer.
76. Interpellation no.3521B/12-02-2008
Discriminarea existentă între diversele categorii de pensionari trebuie eliminată, întrucât este injustă și neeuropeană!
77. Interpellation no.3522B/12-02-2008
BUGETARI STRÂNGEȚI CUREAUA PENTRU A TRĂI BINE!
78. Interpellation no.3523B/12-02-2008
FIASCO ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC!
79. Interpellation no.3524B/12-02-2008
Referitor la plângerile consumatorilor de energie electrică.
80. Interpellation no.3525B/12-02-2008
Scandalul stârnit de către Consilierul Prefectural Florin Turcanu, care a bătut pe cetățeanul Florin Bârlădeanu din com.Sulita, jud.Botoșani.
81. Interpellation no.3526B/12-02-2008
Referitor la susținerea de Institutul Cultural Român a unor proiecte contrare misiunii sale.
82. Interpellation no.3527B/12-02-2008
Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu de care primarul din loc.Bratovoiești, jud.Dolj.
83. Interpellation no.3528B/12-02-2008
Terenul și clădirile în care se desfășăoară activitatea de instruire, practică a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din strada Putnei nr.9.
84. Interpellation no.3529B/12-02-2008
Nemulțumire datorită faptului, că la expoziția de bază și pentru expoziția Grigorescu de la Muzeul Național de Artă, nu existau pliante sau cataloage de expoziție.
85. Interpellation no.3530B/12-02-2008
Referitor la memoriul doamnei Dughiană Trandafira.
86. Interpellation no.3531B/12-02-2008
Referitor la controlul efectuat la Direcția de Management Logistic din MAI, Inspectoratul de poliție al jud.Vâlcea și Olt privind valorificarea bunurilor materiale din patrimoniul MAI, scoase din funcțiune și transferate fără plată la primării în perioada 2003-2004.
87. Interpellation no.3532B/12-02-2008
Abuzuri comise din exces de zel de unii funcționari financiari.
88. Interpellation no.3533B/12-02-2008
Discriminare și deficit de personal la MIRA.
89. Interpellation no.3534B/12-02-2008
Nerespectarea sentințelor definitive și irevocabile.
90. Interpellation no.3535B/12-02-2008
Oficiul de Cadastru Cluj nu reușește să găsească personal.
91. Interpellation no.3536B/12-02-2008
Meseria românului în Spania: liber-profesionist.
92. Interpellation no.3537B/12-02-2008
Clujenii ignoră Programul de Evaluare a Stării de Sănătate.
93. Interpellation no.3538B/12-02-2008
UPC Cluj este reclamată zilnic la OPC.
94. Interpellation no.3539B/12-02-2008
Românii consumă mezeluri alterate de luni de zile.
95. Interpellation no.3540B/12-02-2008
Mediul afectează inteligența copiilor.
96. Interpellation no.3541B/12-02-2008
Alergenii trebuie menționați pe etichetele produselor neambalate.
97. Interpellation no.3542B/12-02-2008
Accesul la educație: interzis.
98. Interpellation no.3543B/12-02-2008
Să ne protejăm țara.
99. Interpellation no.3544B/12-02-2008
Bilet la clasa I spre condiții mizere.
100. Interpellation no.3545B/12-02-2008
Operativitatea a scăzut odată cu volumul muncii.
101. Interpellation no.3546B/12-02-2008
Puține mărci înscrise.
102. Interpellation no.3547B/12-02-2008
Stresul factorului uman duce la accidente grave.
103. Interpellation no.3548B/12-02-2008
Pâinea s-a scumpit deși taxele vamale nu se mai plătesc.
104. Interpellation no.3549B/12-02-2008
Hoteluri multe, personal puțin.
105. Interpellation no.3550B/12-02-2008
Clujenii sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor oferite de bănci.
106. Interpellation no.3551B/12-02-2008
Ne înghite cimentul.
107. Interpellation no.3552B/12-02-2008
Boala nu ține de birocrație.
108. Interpellation no.3553B/12-02-2008
La ghișeele CAS Cluj se stă la rând o zi întreagă.
109. Interpellation no.3554B/12-02-2008
În frunte la dobânzi, codași la salarii.
110. Interpellation no.3555B/12-02-2008
Spitalele clujene încă mai așteaptă....
111. Interpellation no.3556B/12-02-2008
Referitor la memoriul semnat de părinții din patru sate - Dealu Negru, Călățele Pădure, com.Călățele, Râșca, Pleș, Râșca de Sus, com.Râșca, prin care se solicită ca școala din Dealu Negru să nu fie desființată.
112. Interpellation no.3557B/12-02-2008
Reconstituirea Dreptului de proprietate și punere în posesie a d-lui Muraru Gh.Ion.
113. Interpellation no.3558B/12-02-2008
Referitor la memoriul Organizației Sindicale a Artiștilor Instrumentiști din Opera Națională Cluj.
114. Interpellation no.3559B/12-02-2008
Care au fost condițiile pentru licitația de instalare a echipamentelor pentru supravegherea traficului rutier pe tronsonul Cluj-Napoca - Turda.
115. Interpellation no.3560B/12-02-2008
Referitor la memoriul membrilor Sindicatului Independent al Orchestrei Filarmonicii Transilvania Cluj.
116. Interpellation no.3561B/12-02-2008
Referitor la memoriul Asociației de Proprietari din mun.Cluj_Napoca.
117. Interpellation no.3562B/12-02-2008
Analizarea solicitărilor cetățenilor din mun.Cluj_Napoca.
118. Interpellation no.3563B/12-02-2008
Referitor la memoriul Blocului Național Sindical, filiala Cluj.
119. Interpellation no.3564B/12-02-2008
Referitor la memoriul Federației Naționale "Transloc".
120. Interpellation no.3565B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Zecheru Niculae din Ploiești, jud.Prahova.
121. Interpellation no.3566B/12-02-2008
Situația în care se găsesc cetățenii români, în special persoanele aflate pe teritoriul Transilvaniei ocupate, foști soldați în armatele străine - germană și maghiară - în timpul celui de-al doilea război mondial.
122. Interpellation no.3567B/12-02-2008
Verificarea situației care se înregistrează în com.Florești, jud.Cluj.
123. Interpellation no.3568B/12-02-2008
Verificarea situației care se înregistrează în com.Apahida, jud.Cluj.
124. Interpellation no.3569B/12-02-2008
Analizarea oportunității alocării de ajutoare pentru locuitorii din zona Huedinului, jud.Cluj.
125. Interpellation no.3570B/12-02-2008
Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite de o firmă care are ca obiect de lucru aplicarea marcajelor rutiere.
126. Interpellation no.3571B/12-02-2008
Analizarea situației create de faptul că unele marcaje rutiere sunt foarte greu de distins noaptea sau pe timp de ceață.
127. Interpellation no.3572B/12-02-2008
Femeile sunt discriminate.
128. Interpellation no.3573B/12-02-2008
Căminul Grupului Școlar Agricol "Alexandru Borza" din Cluj_napoca - poartă spre trecut.
129. Interpellation no.3574B/12-02-2008
Necesitatea înființării la Cluj a unui centru de detenție pentru minori.
130. Interpellation no.3575B/12-02-2008
Copiii se îmbolnăvesc din cauza școlii.
131. Interpellation no.3576B/12-02-2008
Categoria socială cu cei mai mulți șomeri este reprezentată de tineri.
132. Interpellation no.3577B/12-02-2008
Laptopuri, dar și carte.
133. Interpellation no.3578B/12-02-2008
Polițiștii nu mai fac față la numărul mare de cazuri de infracționalitate.
134. Interpellation no.3579B/12-02-2008
Procurorii, o raritate.
135. Interpellation no.3580B/12-02-2008
Referitor la persoanele care au efectuat transferul sumelor destinate achiziționării de autovehicule din conturile CEC în cele ale BRD.
136. Interpellation no.3581B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Mircea Cantor.
137. Interpellation no.3582B/12-02-2008
Referitor la stabilirea dreptului de proprietate pentru urmașii lui Toader Rugină.
138. Interpellation no.3583B/12-02-2008
Starea Teatrului Național din Municipiul Iași.
139. Interpellation no.3584B/13-02-2008
Reconstituirea Dreptului de proprietate și punerea în posesie a d-lui Muraru Gh.Ion.
140. Interpellation no.3585B/13-02-2008
Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.
141. Interpellation no.3586B/13-02-2008
Sprijin pentru finanțarea unei investiții.
142. Interpellation no.3587B/13-02-2008
Referitor la propunerea de reducerea emisiilor de CO2 la autoturisme.
143. Interpellation no.3588B/13-02-2008
Deficiențele României în cadrul mecanismului de cooperare și verificare.
144. Interpellation no.3589B/13-02-2008
Stadiul aplicării OG 7.
145. Interpellation no.3590B/13-02-2008
ROMÂNII VOR PLĂTI LA NESFÂRȘIT.....
146. Interpellation no.3591B/13-02-2008
Necesitatea unor măsuri urgente în cazul alunecării de teren din comuna Mateești, jud.Vâlcea.
147. Interpellation no.3592B/19-02-2008
Motivarea adoptării OUG privind prorogarea termenelor de preschimbare a certificatelor doveditoare a calității de revoluționar, prevăzutr de Legea 341/2004.
148. Interpellation no.3593B/20-02-2008
Voința politică suspectă de a vinde cu orice preț Antibiotice SA.
149. Interpellation no.3594B/27-02-2008
Programul guvernamental cu privire la asigurarea cu gaze naturale a României. Situația actuală și de perspectivă a SC Romgaz SA și SC Transgaz SA Mediaș, jud.Sibiu.
150. Interpellation no.3595B/27-02-2008
Acordarea despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, în condițiile Legii 10/2001.
151. Interpellation no.3596B/27-02-2008
Respectarea termenului de aplicare a Legii 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției naționale a Zonei Montane.
152. Interpellation no.3597B/27-02-2008
Despăgubirire pentru terenurile nerestituite proprietarilor.
153. Interpellation no.3598B/27-02-2008
Punerea în executare a prevederilor art.4 alin.(2) din Legea 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, cu modificările și completările ulterioare.
154. Interpellation no.3599B/27-02-2008
Jaf cu terenurile fostelor IAS-uri în procesul de stabilire a dreptului de proprietate.
155. Interpellation no.3600B/03-03-2008
Referitor la consecințelor estimate ale rezultatelor așa-zisului referendum organizat de așa-zisul Consiliu Național Secuiesc în jud.Covasna, Harghita și Mureș.
156. Interpellation no.3601B/03-03-2008
Cacealmaua privatizării SC Antibiotice SA.
157. Interpellation no.3602B/03-03-2008
Verificare Inspecția de Stat în Construcții.
158. Interpellation no.3603B/03-03-2008
Tergiversarea rezolvării dosarelor privind despăgubirile rezultate din aplicarea Legii 10/2001.
159. Interpellation no.3604B/03-03-2008
Produsele ecologice pot oferi României șansa de a fi pe Piața Europeană.
160. Interpellation no.3605B/03-03-2008
Referitor la lucrările de modernizare pe drumurile județene din Caraș Severin.
161. Interpellation no.3606B/04-03-2008
Întârzierea cu un "cincinal" a dării în folosință a Centrului Național de Cultură al Romilor.
162. Interpellation no.3607B/04-03-2008
Combaterea violenței stradale.
163. Interpellation no.3608B/04-03-2008
Referitor la situația Teatrului Național "Vasile Alecsandri" din Iași.
164. Interpellation no.3609B/04-03-2008
Amplasarea Spitalului Regional de Urgență Iași.
165. Interpellation no.3610B/04-03-2008
referitor la industria maritimă.
166. Interpellation no.3611B/04-03-2008
Retrocedarea eficientă a despăgubirilor sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război.
167. Interpellation no.3612B/04-03-2008
Referitor la finalizarea construcției căii ferate Hârlău-Frumușani-Flămânzi-Botoșani.
168. Interpellation no.3613B/04-03-2008
Referitor la HG 389/2007.
169. Interpellation no.3614B/04-03-2008
Care sunt sursele bugetare pentru creșterea punctului de pensie începând de la 1 ianuarie 2009 la 45% din salariul mediu brut.
170. Interpellation no.3615B/04-03-2008
Suportul activităților de învățământ prin reabilitarea infrastructurii rurale.
171. Interpellation no.3616B/04-03-2008
Referitor la DN 24 (E581) Tecuci-Albița.
172. Interpellation no.3617B/04-03-2008
Înființarea a două centre socio-medicale la Măciuca și Nicolae Bălcescu.
173. Interpellation no.3618B/04-03-2008
Dezinteres sau incompetență !?
174. Interpellation no.3619B/04-03-2008
Mai taxați mult !?
175. Interpellation no.3620B/04-03-2008
Calea ferată Vâlcele-Rm.Vâlcea redivivus.
176. Interpellation no.3621B/04-03-2008
La Ocnele Mari, disperare din ce în ce mai mare.
177. Interpellation no.3622B/04-03-2008
Dezafectarea unui pod metalic peste pârâul Valea Stancioiului și regularizarea acestui pârâu din cartierul Goranu, mun.Rm.Vâlcea.
178. Interpellation no.3623B/04-03-2008
Referitor la o serie de abuzuri pe care le-ar fi comis conducerea Primăriei Nucet cum reies ele din memoriul formulat de către Asociația Urbarială "Trei Stejari".
179. Interpellation no.3624B/04-03-2008
Impozitarea pensiilor foștilor deținuți politici.
180. Interpellation no.3625B/04-03-2008
Rezervația Naturală hunedoreană Măgura Uroiului.
181. Interpellation no.3626B/04-03-2008
Introducerea gazului metan în localitatea Bârcea Mică din mun.Deva, jud.Hunedoara.
182. Interpellation no.3627B/04-03-2008
Venitul unui țăran din România: un leu pe zi.
183. Interpellation no.3628B/04-03-2008
Cartea de alegător, un posibil impediment în realizarea procesului de votare.
184. Interpellation no.3629B/04-03-2008
Analizarea și modificarea de urgență a Ordinului ministrului Sănătății și Familiei nr.87 din 3 februarie 2003 pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie.
185. Interpellation no.3630B/04-03-2008
Referitor la cimitirele evreiești.
186. Interpellation no.3631B/04-03-2008
Medicii de familie pe post de #moașă comunală" în sistemul sanitar din România.
187. Interpellation no.3632B/04-03-2008
respectarea obligațiilor asumate de cumpărător prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni ale SC SOMETRA SA Copșa Mică eliberarea Autorizației de Mediu nr.SB 31/12.06.2006 pentru SC Sometra SA.
188. Interpellation no.3633B/04-03-2008
Necesitatea înființării unor centre de dializă și protejarea pacienților care beneficiază de dializă.
189. Interpellation no.3634B/04-03-2008
Care monumente istorice din jud.Suceava vor intra, în 2008, în program de reabilitare și consolidare.
190. Interpellation no.3635B/04-03-2008
Referitor la alocațiile tinerilor care au împlinit 18 ani dar nu si-au terminat studiile.
191. Interpellation no.3636B/04-03-2008
Situația publică a unor construcții tip "chioșc" din parcul Cișmigiu.
192. Interpellation no.3637B/04-03-2008
Stadiul de implementare în teritoriu a Registrelor Regionale de Cancer.
193. Interpellation no.3638B/04-03-2008
Șoseaua de centură a mun.Alexandria, drumul european E 70.
194. Interpellation no.3639B/04-03-2008
Elucidarea enigmei privind autorii atentatului asupra Grupului statuar "Mihai Viteazul" din mun.Sfântu Gheorghe, jud.Covasna.
195. Interpellation no.3640B/04-03-2008
Fonduri pentru campania agricolă de primăvară.
196. Interpellation no.3641B/04-03-2008
Referitor la situația din com.Grănicești.
197. Interpellation no.3642B/04-03-2008
Demararea de urgență a lucrărilor de reparații capitale pe DN 72 și DN 71 din cauza stării deosebit de degradate în care au ajuns după iarna 2007-2008.
198. Interpellation no.3643B/04-03-2008
Realizarea de urgență, a unor lucrări de regularizare și amenajare a albiei râului Argeș în zona Corbii Mari, jud.Dâmbovița.
199. Interpellation no.3644B/04-03-2008
Sunt posibilități de a se stabili prețuri diferite la gazele naturale - la procesatori și, respectiv, la populație?
200. Interpellation no.3645B/04-03-2008
Acordarea drepturilor conferite de Legea 290/2003.
201. Interpellation no.3646B/04-03-2008
Fluctuația de personal, o problemă....
202. Interpellation no.3647B/04-03-2008
Neprezentarea raportului de activitate și a strategiei ministerului.
203. Interpellation no.3648B/04-03-2008
Situația drumurilor din jud.Bihor.
204. Interpellation no.3649B/04-03-2008
Actualizarea legislației care reglementează modalitatea depunerii de către societățile comerciale a declarațiilor de TVA și impozit pe profit, în sensul reducerii barierelor birocratice în materia plății obligațiilor fiscale către stat.
205. Interpellation no.3650B/04-03-2008
Formalitățile vizând decedații musulmani de la morga fiecărui spital să se desfășoare cât mai repede posibil.
206. Interpellation no.3651B/04-03-2008
Nelistarea la BVB a Titlurilor de Stat.
207. Interpellation no.3652B/04-03-2008
Sume de miliarde de euro plătite în plus către firma Bechtel.
208. Interpellation no.3653B/04-03-2008
Probleme acute în sectorul feroviar.
209. Interpellation no.3654B/04-03-2008
Obligativitatea învățării unei limbi străine în școli.
210. Interpellation no.3655B/04-03-2008
Lipsa de locuințe pentru tineri.
211. Interpellation no.3656B/04-03-2008
Repararea Bisericii cu Hramul "Adormirea Maicii Domnului" din localitatea Cioroiași, jud.Dolj.
212. Interpellation no.3657B/04-03-2008
Reformarea sistemului de învățământ românesc.
213. Interpellation no.3658B/04-03-2008
Stadiul implementării programului "Electrificare 2007-2009" privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate.
214. Interpellation no.3659B/04-03-2008
Referitor la Legea 290/2003.
215. Interpellation no.3660B/04-03-2008
Referitor la Legea 290/2003.
216. Interpellation no.3661B/04-03-2008
Referitor la problema micuței Circu Cristina.
217. Interpellation no.3662B/04-03-2008
Aplicarea legilor proprietății.
218. Interpellation no.3663B/04-03-2008
Sprijin pentru continuarea Programului național multianual pe perioada 2002-2009 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi.
219. Interpellation no.3664B/04-03-2008
Necesitatea emiterii ghidurilor de accesare a fondurilor prevăzute prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.
220. Interpellation no.3665B/04-03-2008
Ilegalitățile săvârșite de conducerea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
221. Interpellation no.3666B/04-03-2008
Corectarea situației discriminatorii create de către aplicarea Legii 16/2007.
222. Interpellation no.3667B/04-03-2008
Alocarea unor fonduri strânse din taxa pe pungile din plastic nebiodegradabil către destinații ecologice.
223. Interpellation no.3668B/04-03-2008
Atitudinea locuitorilor jud.Bihor față de problemele de mediu.
224. Interpellation no.3669B/04-03-2008
Profesii liberale.
225. Interpellation no.3670B/04-03-2008
Referitor la memoriul domnului Ursulescu Ioan din Bocșa Romana.
226. Interpellation no.3671B/04-03-2008
Cacealmaua privatizării SC Antibiotice SA.
227. Interpellation no.3672B/04-03-2008
Îngrădirea accesului la activitatea de audit statuar a expertului contabil.
228. Interpellation no.3673B/04-03-2008
Guvernul sacrifică agricultura uitând de accizele reduse pentru motorină destinată tuturor activităților agricole.
229. Interpellation no.3674B/04-03-2008
Școala Normală "Vasile Lupu" Iași - 152 de ani de existență.
230. Interpellation no.3675B/04-03-2008
Transformarea Școlii nr.7 "Nicolae Tonidza" Iași în Liceul Economic.
231. Interpellation no.3676B/04-03-2008
Funcționarea Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.
232. Interpellation no.3677B/04-03-2008
Fondurile necesare farmaciilor clujene pentru medicamentele compensate.
233. Interpellation no.3678B/04-03-2008
Introducerea gazului metan în localitatea Sânmarghita, jud.Cluj.
234. Interpellation no.3679B/04-03-2008
Implementarea sistemului digital de urmărire a produselor accizate.
235. Interpellation no.3680B/04-03-2008
Dificultăți întâmpinate de beneficiarii finanțărilor pe programul Sapard.
236. Interpellation no.3681B/04-03-2008
Poluarea râului Someșul Mic.
237. Interpellation no.3682B/04-03-2008
Alocațiile financiare în vederea dării în exploatare primului tronson al autostrăzii Brașov-Borș.
238. Interpellation no.3683B/04-03-2008
Șoseaua de centură a municipiului Turda.
239. Interpellation no.3684B/04-03-2008
Continuarea lucrărilor la Ambasada Brașov-Borș.
240. Interpellation no.3685B/04-03-2008
Podul ridicat peste Tisa în dreptul localităților Sighetul Marmației din România și Slatina din Ucraina.
241. Interpellation no.3686B/04-03-2008
Aplicarea unor programe de reîntregire pe piața muncii.
242. Interpellation no.3687B/04-03-2008
Situația Direcției de Muncă și Protecție Socială Cluj.
243. Interpellation no.3688B/04-03-2008
Referitor la construcția autostrăzii "Transilvania".
244. Interpellation no.3689B/04-03-2008
Situația com.Așchileu, jud.Cluj.
245. Interpellation no.3690B/04-03-2008
Situația din com.Apahida, jud.Cluj.
246. Interpellation no.3691B/04-03-2008
Referitor la solicitarea sindicaliștilor din bibliotecile din România.
247. Interpellation no.3692B/04-03-2008
Situația din com.Sânmarghita, jud.Cluj.
248. Interpellation no.3693B/04-03-2008
Analizarea oportunității anulării ordinului emis recent prin care se instituie o serie de noi impozite pe venitul din salarii.
249. Interpellation no.3694B/04-03-2008
Refuzul instituției pe care o conduceți de a aloca spațiul neutilizat de cazarma dezafectată din loc.Florești, jud.Cluj, în vederea construirii Spitalului Regional de Urgență.
250. Interpellation no.3695B/04-03-2008
Analizarea motivului pentru care producătorii de lapte din zona Munților Apuseni nu primesc subvenția pentru lapte.
251. Interpellation no.3696B/04-03-2008
Analizarea oportunității alocării unor fonduri necesare dotării Spitalului Universitar CF Cluj-Napoca, Clinic Chirurgie IV, cu instrumentar laparoscopie.
252. Interpellation no.3697B/04-03-2008
Stadiul proiectului de reconstrucție și amenajare a Bibliotecii Naționale.
253. Interpellation no.3698B/04-03-2008
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă ecvină.
254. Interpellation no.3699B/04-03-2008
Situația com.Panticeu, jud.Cluj.
255. Interpellation no.3700B/04-03-2008
Situația Liceului "Eugen Pora" din mun.Cluj-Napoca.
256. Interpellation no.3701B/04-03-2008
Situația din com.Panticeu, jud.Cluj.
257. Interpellation no.3702B/04-03-2008
Referitor la revendicările Asociației Bioagricultorilor din România, BIOTERRA.
258. Interpellation no.3703B/04-03-2008
Situația Bibliotecii Naționale din România.
259. Interpellation no.3704B/04-03-2008
Impozitarea pensiilor.
260. Interpellation no.3705B/04-03-2008
Strategia de dezvoltare profesională și culturală.
261. Interpellation no.3706B/04-03-2008
Situația chiriașilor evacuați din casele naționalizate.
262. Interpellation no.3707B/04-03-2008
Trecerea gestionării fondurilor de vânătoare gestionată de stat prin RND Romsilva la clientele politică a actualei guvernări.
263. Interpellation no.3708B/04-03-2008
Șoseaua de centură a mun.Timișoara.
264. Interpellation no.3709B/04-03-2008
Drumul DN 6 Timișoara-Lugoj.
265. Interpellation no.3710B/04-03-2008
Referitor la mesajul Asociației "Noi Românii" din mun.Sfântul Gheorghe, jud.Covasna.
266. Interpellation no.3711B/04-03-2008
Referitor la Decizia 43/2008 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
267. Interpellation no.3712B/04-03-2008
Referitor la memoriul domnului Botarca I.Gheorghiță din or.Topoloveni, jud.Argeș.
268. Interpellation no.3713B/04-03-2008
Situația dramatică în care se găsește sistemul sanitar în general.
269. Interpellation no.3714B/04-03-2008
Probleme în domeniul transportului aerian din jud.Mureș.
270. Interpellation no.3715B/04-03-2008
Cea mai scumpă autostradă din Europa este ruinată de cheltuieli.
271. Interpellation no.3716B/04-03-2008
Cozi interminabile la Cadastru.
272. Interpellation no.3717B/04-03-2008
Nereguli la Bechtel.
273. Interpellation no.3718B/04-03-2008
Turismul, eșecul României.
274. Interpellation no.3719B/04-03-2008
Elevi intoxicați la școală.
275. Interpellation no.3720B/04-03-2008
Bauxita afectează sănătatea oamenilor.
276. Interpellation no.3721B/04-03-2008
reforma în justiție.
277. Interpellation no.3722B/04-03-2008
Rămâne margarina un pericol pentru organism?
278. Interpellation no.3723B/04-03-2008
Reducerea sporurilor.
279. Interpellation no.3724B/04-03-2008
Canalizarea, o raritate în secolul tehnologiei.
280. Interpellation no.3725B/04-03-2008
Transportul de droguri are reprezentanți români în întreaga lume.
281. Interpellation no.3726B/04-03-2008
Baza de date privind copii care primesc alocații se face în dublu exemplar?
282. Interpellation no.3727B/04-03-2008
Blocarea posturilor.
283. Interpellation no.3728B/04-03-2008
Cheltuieli pentru cercetări inexistente.
284. Interpellation no.3729B/04-03-2008
Tratamentul pentru bolnavii de cancer este oferit în reprize.
285. Interpellation no.3730B/04-03-2008
Lipsa centrelor de radioterapie.
286. Interpellation no.3731B/04-03-2008
Criza la urgență.
287. Interpellation no.3732B/04-03-2008
Instanțe blocate.
288. Interpellation no.3733B/04-03-2008
Avocații din Baroul Cluj sunt în grevă japoneză.
289. Interpellation no.3734B/04-03-2008
Drumuri inutile pentru obținerea cazierului judiciar.
290. Interpellation no.3735B/04-03-2008
România coruptă endemic.
291. Interpellation no.3736B/04-03-2008
Sforării lemnoase...
292. Interpellation no.3737B/04-03-2008
Fondurile SAPARD între pierdere și câștig!
293. Interpellation no.3738B/04-03-2008
Profesori corectori și elevi examinați...
294. Interpellation no.3739B/04-03-2008
Situația drumului național ce leagă mun.Bacău de mun.Piatra Neamț.
295. Interpellation no.3740B/04-03-2008
Angajarea de personal MIRA în Consulatele românești din Spania.
296. Interpellation no.3741B/04-03-2008
Referitor la OUG 14/2008.
297. Interpellation no.3742B/04-03-2008
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din com.Gălbinași, jud.Buzău.
298. Interpellation no.3743B/04-03-2008
Referitor la recalcularea pensiilor.
299. Interpellation no.3744B/04-03-2008
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din jud.Buzău.
300. Interpellation no.3745B/04-03-2008
Referitor la memoriul unui grup de păgubiți ai Cooperativei de Credit Banca Populară "Dunărea".
301. Interpellation no.3746B/04-03-2008
Referitor la memoriul domnului Popescu Dumitru din Buzău.
302. Interpellation no.3747B/04-03-2008
Referitor la memoriul domnului Brînzâ R.Ion din Buzău.
303. Interpellation no.3748B/04-03-2008
Referitor la veniturile realizate și la contribuția la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
304. Interpellation no.3749B/05-03-2008
Solicită un raport al activității domnului Duda Radu cu privire la rezultatele obținute în calitate de Reprezentant special al Guvernului.
305. Interpellation no.3750B/05-03-2008
Declarația pe proprie răspundere privind apartenența sau neapartenența ca agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliție politică.
306. Interpellation no.3751B/05-03-2008
Referitor la clarificarea prezenței unei unități militare române în provincia separatistă Kosovo.
307. Interpellation no.3752B/05-03-2008
Referitor la revendicările Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație.
308. Interpellation no.3753B/06-03-2008
Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.
309. Interpellation no.3754B/10-03-2008
Fonduri pentru 2008 pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, conform OU 7/2006.
310. Interpellation no.3755B/10-03-2008
De ce facem compromisuri?!
311. Interpellation no.3756B/10-03-2008
Îmbunătățirea activității Administrației Naționale Apele Române.
312. Interpellation no.3757B/11-03-2008
Necesitatea reevaluării modului în care a fost închisă mina Cernișoara din jud.Vâlcea.
313. Interpellation no.3758B/12-03-2008
Modul abuziv de conducere exercitat de Președintele Consiliului Județean Brașov.
314. Interpellation no.3759B/12-03-2008
Impozitarea tranzacțiilor imobiliare.
315. Interpellation no.3760B/12-03-2008
Memoriul domnului Marian Rolf Sîntion.
316. Interpellation no.3761B/12-03-2008
Reducerea prețului la motorina pentru agricultură și la îngrășăminte chimice.
317. Interpellation no.3762B/18-03-2008
Referitor la memoriul Asociației pentru Protecția Animalelor Cluj-Napoca.
318. Interpellation no.3763B/18-03-2008
Referitor la fișa de consultații medicale tip A (B) pentru conducătorii de autovehicole.
319. Interpellation no.3764B/18-03-2008
Poziția ministerului cu privire la "Pactul pentru educație", semnat de partide.
320. Interpellation no.3765B/18-03-2008
Referitor la protestul locuitorilor com.Săvădisla, jud.Cluj.
321. Interpellation no.3766B/18-03-2008
Strategia ministerului cu privire la îmbunătățirea condițiilor din penitenciarele din țară.
322. Interpellation no.3767B/18-03-2008
Strategia pentru anul 2008 în ceea ce privește sezonul turistic românesc.
323. Interpellation no.3768B/18-03-2008
Necesitatea reorganizării Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și certificatelor Universitare (CNATDCU).
324. Interpellation no.3769B/18-03-2008
Când vor începe plățile pentru pensiile pentru soțul supraviețuitor.
325. Interpellation no.3770B/18-03-2008
Motivele pentru care Ministerul Sănătății nu mai susține proiectul de lege privind alimentația sănătoasă în învățământul preuniversitar.
326. Interpellation no.3771B/18-03-2008
Strategia Ministerului Sănătății cu ărivire la Sanatoriul de la Săvădisla, jud.Cluj.
327. Interpellation no.3772B/18-03-2008
Referitor la strategia ministerului cu privire la eficientizarea și desființarea birocrației în ceea ce privește achitarea impozitelor aferente statutului la unitățile județene de profil.
328. Interpellation no.3773B/18-03-2008
Strategia ministerului cu privire la politicile de protecție socială, în contextul grevelor din CFR, a funcționarilor publici și a nemulțumirilor cadrelor didactice.
329. Interpellation no.3774B/18-03-2008
Referitor la majorarea prețului la gazele naturale.
330. Interpellation no.3775B/18-03-2008
Precizați dacă legitimația Camerei Deputaților, parte a Parlamentului României, reprezintă sau nu un act oficial de identificare.
331. Interpellation no.3776B/18-03-2008
Care este modalitatea exactă de calcul a redistribuirii voturilor rămase nealocate, potrivit Legii votului uninominal.
332. Interpellation no.3777B/18-03-2008
Referitor la votul Senatului României privind adoptarea Legii privind respingerea OUG 183/2005.
333. Interpellation no.3778B/18-03-2008
Referitor la cazul Gheorghe Gogârnoiu, director executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea.
334. Interpellation no.3779B/18-03-2008
Problema locuințelor sociale de care au nevoie persoanele aflate în dificultate.
335. Interpellation no.3780B/18-03-2008
Referitor la Insula Șerpilor.
336. Interpellation no.3781B/18-03-2008
Referitor la situația proprietarilor de pensiuni din jud.Suceava.
337. Interpellation no.3782B/18-03-2008
Ce măsuri are ministerul pentru stimularea angajării în muncă a absolvenților de școli și facultăți și a șomerilor și pentru menținerea acestora în sfera vieții economice și sociale.
338. Interpellation no.3783B/18-03-2008
Scumpiri la nesfârșit.
339. Interpellation no.3784B/18-03-2008
Declarația directorului general ANP din data de 29.02.2008.
340. Interpellation no.3785B/18-03-2008
Elaborarea unui pachet legislativ pentru corelarea specializărilor din școală cu cerințele de pe piața muncii.
341. Interpellation no.3786B/18-03-2008
Depășirea competențelor legale, practici de poliție politică, cercetare abuzivă și neintervenția pentru restabilirea legalității din partea Șefului Inspectoratului Poliției Județului Dâmbovița.
342. Interpellation no.3787B/18-03-2008
Nevoia lucrărilor pentru împăduriri în România este mare.
343. Interpellation no.3788B/18-03-2008
România în topul traficului de organe.
344. Interpellation no.3789B/18-03-2008
Podul care traversează râul Jiu, în localitatea Lainici.
345. Interpellation no.3790B/18-03-2008
Casa memorială a pictorului gorjean Iosif Keber.
346. Interpellation no.3791B/18-03-2008
Tichetele cadou pentru cadrele didactice.
347. Interpellation no.3792B/18-03-2008
Popularea fondurilor de vânătoare cu animale sălbatice din afara țării.
348. Interpellation no.3793B/18-03-2008
Perfecționarea personalului didactic care predă la Școlile Populare de Artă.
349. Interpellation no.3794B/18-03-2008
Reabilitarea sectorului de drum Oradea-Marghita, afectat din pricina circulației utilajelor de mare tonaj pentru lucrările la Autostrada Bechtel.
350. Interpellation no.3795B/18-03-2008
Simplificarea procedurilor de depunere a cererilor de subvenții europene aferente lui 2008.
351. Interpellation no.3796B/18-03-2008
Necesitatea reevaluării, simplificării și reducerii aspectelor birocratice și de blocaj în prescrierea și distribuția medicamentelor gratuite și a celor compensate necesare tratamentului permanent al bolnavilor cronici.
352. Interpellation no.3797B/18-03-2008
Guvernul lasă consiile locale de izbeliște în privința facilităților pentru absorția fondurilor structurale.
353. Interpellation no.3798B/18-03-2008
Rezolvarea urgentă a deficitului de grădinițe la nivel de țară.
354. Interpellation no.3799B/18-03-2008
Proiectele derulate de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile din fondurile colectate prin taxa de primă înmatriculare în anul 2007.
355. Interpellation no.3800B/18-03-2008
Eventuale sancțiuni pentru factori responsabili din MIRA.
356. Interpellation no.3801B/18-03-2008
Referitor la memoriul domnului Dan Raican.
357. Interpellation no.3802B/18-03-2008
licitația pentru "împărțirea" microbuzelor școlare în Oltenia.
358. Interpellation no.3803B/18-03-2008
Referitor la recalcularea pensiei.
359. Interpellation no.3804B/18-03-2008
Referitor la salarizarea școlarilor din jud.Sălaj.
360. Interpellation no.3805B/18-03-2008
Situația mediatorilor sanitari și remedierea deficiențelor activității acestora.
361. Interpellation no.3806B/18-03-2008
SOS - PERSONALUL MEDICAL DIN ROMANIA.
362. Interpellation no.3807B/18-03-2008
DEZAMĂGIREA MUNCITORILOR ROMÂNI DIN ITALIA.
363. Interpellation no.3808B/18-03-2008
Contractarea de către fermierii români a unor credite în vederea asigurării cofinanțării proiectelor derulate prin PNDR.
364. Interpellation no.3809B/18-03-2008
efectele concesionărilor în domeniul infrastructurii.
365. Interpellation no.3810B/18-03-2008
Achitarea către fermierii români a plăților directe pentru suprafețele cultivate.
366. Interpellation no.3811B/18-03-2008
Problema avorturilor și educația contraceptivă a femeilor din mediul rural.
367. Interpellation no.3812B/18-03-2008
Situația locuințelor din cartierul severinean Dudașul Schelei, afectate de alunecările de teren.
368. Interpellation no.3813B/18-03-2008
Cheltuirea fondurilor de protocol din Primăria Craiova.
369. Interpellation no.3814B/18-03-2008
Cheltuirea fondurilor de protocol din Primăria Craiova.
370. Interpellation no.3815B/18-03-2008
criza de semințe în agricultură.
371. Interpellation no.3816B/18-03-2008
"Șpaga" vine la scara vilei.
372. Interpellation no.3817B/18-03-2008
Dracula Park.
373. Interpellation no.3818B/18-03-2008
Tinerii angajați în anul 2008 și pensia privată.
374. Interpellation no.3819B/18-03-2008
Garantarea pensiilor private.
375. Interpellation no.3820B/18-03-2008
Nefuncționalitatea laboratorului EMB din orașul Ștei, jud.Bihor.
376. Interpellation no.3821B/18-03-2008
Referitor la memoriul cetățenilor localității Brazi, jud.Prahova.
377. Interpellation no.3822B/18-03-2008
Referitor la petiția unui număr de 158 de familii din Colonia Brazi, jud.Prahova.
378. Interpellation no.3823B/18-03-2008
Salariile de peste 10000 Ron ale directorilor de societăți comerciale aflate în subordinea autorităților locale.
379. Interpellation no.3824B/18-03-2008
Durata timpului de muncă, în baza contractelor de muncă (cu normă întreagă și cu timp parțial) la același angajator, în învățământul superior.
380. Interpellation no.3825B/18-03-2008
Despre necesitatea elaborării unor reglementări pentru a impune autorităților locale salubtizarea întregului perimetru al unităților administrativ-teritoriale.
381. Interpellation no.3826B/18-03-2008
Universitatea Petre Andrei Iași.
382. Interpellation no.3827B/18-03-2008
Construcție corp școală "ca extindere", a clădirii Liceului teoretic "Miron Costin" Iași.
383. Interpellation no.3828B/18-03-2008
Referitor la art.141, lit.F din Codul Fiscal.
384. Interpellation no.3829B/18-03-2008
Respectarea prevederilor Legii Bugetului de Stat.
385. Interpellation no.3830B/18-03-2008
Retrocedarea proprietății cetățenilor români stabiliți în străinătate.
386. Interpellation no.3831B/18-03-2008
Situația imobilului Spitalului de Patologie Neuromusculară "Dr.Horea Radu" din Vâlcele, jud.Covasna.
387. Interpellation no.3832B/18-03-2008
Situația drumului național ce leagă mun.Bacău de mun.Piatra Neamț.
388. Interpellation no.3833B/18-03-2008
Situația suprafețelor funciare proprietate publică și privată a... aflată în administrarea ADS la 1.12.2007.
389. Interpellation no.3834B/18-03-2008
Situația reehnologizării și furnizării de energie electrică de la hidrocentrala Porțile de Fier 1.
390. Interpellation no.3835B/18-03-2008
Referitor la ajutorul social.
391. Interpellation no.3836B/18-03-2008
referitor la petiția domnului Brundeanu Petre din Coronini nr.29, jud.Caraș Severin.
392. Interpellation no.3837B/18-03-2008
Necesitatea construirii unei șosele de centură în mun.Rădăuți - jud.Suceava.
393. Interpellation no.3838B/18-03-2008
Uzina Mecanică Drăgășani a ajuns o ruină.
394. Interpellation no.3839B/18-03-2008
Restaurarea de mântuială la Sfânta Mânăstire Horezu.
395. Interpellation no.3840B/18-03-2008
Reducerea perioadei de transcriere a actelor de stare civilă.
396. Interpellation no.3841B/18-03-2008
Restituirea cheltuielilor de transport și cazare.
397. Interpellation no.3842B/18-03-2008
Politica TAROM de a mări pe rutele interne numărul de locuri la clasa business la aproape jumătate din locurile disponibile într-un avion de tip ATR 72.
398. Interpellation no.3843B/18-03-2008
Referitor la sesizarea doamnei Selim Ulker, director al Palatului Copiilor Tulcea, în legătură cu o acțiune a Administrației Finanțelor Publice.
399. Interpellation no.3844B/18-03-2008
Vize SUA pentru români.
400. Interpellation no.3845B/18-03-2008
Criză în sistemul educațional.
401. Interpellation no.3846B/18-03-2008
Tarifele de vânătoare sunt prea mici.
402. Interpellation no.3847B/18-03-2008
Compania de telefonie mobilă Orange iradiază. Centrul de Diagnostic și Tratament Cluj.
403. Interpellation no.3848B/18-03-2008
Ineficiența sistemului rutier conduce la scumpirea bunurilor.
404. Interpellation no.3849B/18-03-2008
Eficiența contoarelor.
405. Interpellation no.3849B/18-03-2008
Eficiența contoarelor.
406. Interpellation no.3850B/18-03-2008
Singurul crematoriu din jud.Sălaj va fi închis.
407. Interpellation no.3851B/18-03-2008
Numărul călătorilor, redus de greve.
408. Interpellation no.3852B/18-03-2008
Hingherii, abuzați fizic.
409. Interpellation no.3853B/18-03-2008
Izvor terapeutic transformat în focar de infecție.
410. Interpellation no.3854B/18-03-2008
Poștă în loc de cămin cultural.
411. Interpellation no.3855B/18-03-2008
Bolnavi pe șantier.
412. Interpellation no.3856B/18-03-2008
Societatea Română de Cancer pe drumuri.
413. Interpellation no.3857B/18-03-2008
Terenuri forestiere neretrocedate.
414. Interpellation no.3858B/18-03-2008
Închisorile românești nu corespund standardelor impuse de UE.
415. Interpellation no.3859B/18-03-2008
România, pre puțin interesată de cercetare.
416. Interpellation no.3860B/18-03-2008
România, reduce antrenamentul piloților la 60 la sută.
417. Interpellation no.3861B/18-03-2008
Problema cultelor.
418. Interpellation no.3862B/18-03-2008
România, codașa Europei în ceea ce privește educația.
419. Interpellation no.3863B/18-03-2008
"Ana Aslan", clinică de lux.
420. Interpellation no.3864B/18-03-2008
Întărirea eforturilor în lupta împotriva corupției.
421. Interpellation no.3865B/18-03-2008
Presiuni politice asupra procurorilor.
422. Interpellation no.3866B/18-03-2008
Hainele second-hand - pericol de râie, micoze și infecții.
423. Interpellation no.3867B/18-03-2008
Deficit de medici.
424. Interpellation no.3868B/18-03-2008
"Secretul" căilor ferate.
425. Interpellation no.3869B/19-03-2008
Referitor la situația fermierilor clujeni.
426. Interpellation no.3870B/19-03-2008
Mesajul adresat în acest an comunității maghiare din România cu prilejul zilei de 15 martie.
427. Interpellation no.3871B/19-03-2008
Stadiul elaborării strategiei antisecetă în România.
428. Interpellation no.3872B/19-03-2008
Reclamațiile cetățenilor privind modul preferențial și cu scop electoral de aplicare de către primari a Legii 416.
429. Interpellation no.3873B/19-03-2008
Eliminarea consultării federațiilor și asociațiilor în procesul de elaborare a OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura.
430. Interpellation no.3874B/19-03-2008
Abuzurile de putere exercitate de supermarketurile din România asupra producătorilor.
431. Interpellation no.3875B/19-03-2008
Referitor la intrarea în legalitate a noii construcții din str.Mihai Eminescu 108-112.
432. Interpellation no.3876B/19-03-2008
Referitor la memoriul cetățenilor care se găsesc într-o situație deosebit de gravă generată de imposibilitatea de a beneficia de prevederile Legii 19/2000.
433. Interpellation no.3877B/19-03-2008
Referitor la memoriul doamnei Lariu Maria din Cluj-Napoca.
434. Interpellation no.3878B/19-03-2008
Referitor la Casa de Cultură a Sindicatelor.
435. Interpellation no.3879B/09-04-2008
Referitor la Summit-ul NATO.
436. Interpellation no.3880B/09-04-2008
Extinderea Parcului Industrial craiova cu 86,36ha în partea de nord, teren aparținând ADS și 8,2 ha în partea de vest, teren aparținând MIRA.
437. Interpellation no.3881B/09-04-2008
Redelimitarea arealului parcurilor naționale, în general și a Parcului Național Piatra Craiului, în special.
438. Interpellation no.3882B/16-04-2008
Abuzurile la care sunt supuși șoferii români de către autoritățile vamale maghiare.
439. Interpellation no.3883B/16-04-2008
Transparența deciziilor publice.
440. Interpellation no.3884B/06-05-2008
Chiria locuințelor sociale.
441. Interpellation no.3885B/06-05-2008
Vânzarea cabinetelor medicale.
442. Interpellation no.3886B/06-05-2008
Stadiul agriculturii.
443. Interpellation no.3887B/06-05-2008
Registrul Național al Donatorilor de Măduvă.
444. Interpellation no.3888B/06-05-2008
Repartizarea sumelor de la bugetul de stat către Județul Timiș și comunitățile locale din acest județ.
445. Interpellation no.3889B/06-05-2008
Situația din agricultura românească.
446. Interpellation no.3890B/06-05-2008
Fonduri pentru reabilitarea unor drumuri județene importante.
447. Interpellation no.3891B/06-05-2008
Fonduri pentru restaurarea și reabilitarea unor monumente istorice de interes național.
448. Interpellation no.3892B/06-05-2008
Transparență în repartizarea fondurilor pentru reabilitarea școlilor din jud.Vâlcea.
449. Interpellation no.3893B/06-05-2008
Distrugerea Stațiunii de Cercetare Pomicolă Rm.Vâlcea.
450. Interpellation no.3894B/06-05-2008
Urgentarea acordării subvențiilor pentru producătorii agricoli din pomicultură.
451. Interpellation no.3895B/06-05-2008
rele tratamente aplicate unui deținut în penitenciarul din Hunedoara.
452. Interpellation no.3896B/06-05-2008
Referitor la funcționarea necorespunzătoare a numărului european unic pentru apeluri de urgență 112.
453. Interpellation no.3897B/06-05-2008
Sărăcia în rândul copiilor României.
454. Interpellation no.3898B/06-05-2008
Avizarea de către ANES a proiectelor de acte normative, în vederea integrării și respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați.
455. Interpellation no.3899B/06-05-2008
Strategia națională pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2006-2009.
456. Interpellation no.3900B/06-05-2008
Evaluarea acțiunilor cuprinse în Planul general de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați.
457. Interpellation no.3901B/06-05-2008
Îndeplinirea de către ANES a atribuțiilor conferite de prevederile legale și statutare.
458. Interpellation no.3902B/06-05-2008
Participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la conducerea și la decizie, în instituțiile și autoritățile publice.
459. Interpellation no.3903B/06-05-2008
ANES - cu funcție de autoritate de stat prin care se asigură controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniul său de activitate.
460. Interpellation no.3904B/06-05-2008
Referitor la ANES.
461. Interpellation no.3905B/06-05-2008
Reglementarea participării echilibrate a femeilor și bărbaților la procesul decizional.
462. Interpellation no.3906B/06-05-2008
Situația fondurilor pentru îngrijiri la domiciliu.
463. Interpellation no.3907B/06-05-2008
Uzurparea calității oficiale de subprefect în jud.Covasna.
464. Interpellation no.3908B/06-05-2008
Situația persoanelor cu grad diplomatic ce și-au desfășurat activitatea în Comerțul Exterior.
465. Interpellation no.3909B/06-05-2008
Nerespectarea prevederilor legale, cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale, de către angajați ai MIRA.
466. Interpellation no.3910B/06-05-2008
Nerespectarea prevederilor legale, cu privire la organizarea și desfășurarea alegerilor locale, de către angajați ai MIRA.
467. Interpellation no.3911B/06-05-2008
Referitor la memoriul domnului Omer Erol din Constanța.
468. Interpellation no.3912B/06-05-2008
Referitor la clădirea gării din Constanța.
469. Interpellation no.3913B/06-05-2008
SĂRĂCIA ARMATEI ROMÂNE?
470. Interpellation no.3914B/06-05-2008
UNDE SUNT BANII NOȘTRI PENTRU SĂNĂTATE?
471. Interpellation no.3915B/06-05-2008
Tergiversarea începerii lucrărilor la Monumentul Marii Uniri din Arad.
472. Interpellation no.3916B/06-05-2008
Lămuriri în privința OUG 37/08.04.2008.
473. Interpellation no.3917B/06-05-2008
Învățământul românesc, ineficient, inechitabil, de slabă calitate.
474. Interpellation no.3918B/06-05-2008
Solicită emiterea punctului de vedere al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea Reprezentanțelor permanente ale cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României.
475. Interpellation no.3919B/06-05-2008
Situația conflictuală creată în Poienile de sub Munte.
476. Interpellation no.3920B/06-05-2008
"Teoretic stăm bine, practica ne mănâncă răbdarea".
477. Interpellation no.3921B/06-05-2008
"Locuitorii din Delta Dunării, condamnați la sărăcie".
478. Interpellation no.3922B/06-05-2008
Descentralizare pentru sprijinirea cetățenilor români din străinătate.
479. Interpellation no.3923B/06-05-2008
Distribuirea eficientă a rovignetei PENTRU O SINGURĂ ZI.
480. Interpellation no.3924B/06-05-2008
Abuzurile la care sunt supuși românii de către autoritățile vamale maghiare.
481. Interpellation no.3925B/06-05-2008
Retrocedarea terenurilor forestiere.
482. Interpellation no.3926B/06-05-2008
Referitor la prețul medicamentelor.
483. Interpellation no.3927B/06-05-2008
Piața internă de produse farmaceutice.
484. Interpellation no.3928B/06-05-2008
Referitor la memoriul domnului Jurca Gheorghe din Oradea.
485. Interpellation no.3929B/06-05-2008
Eliminarea discriminărilor salariale din sectorul bugetar.
486. Interpellation no.3930B/06-05-2008
Dramele copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate trebuie stopate.
487. Interpellation no.3931B/06-05-2008
Ce face Ministerul Muncii pentru a determina creșterea productivității muncii în România?
488. Interpellation no.3932B/06-05-2008
Necesitatea înființării unui spital TBC în jud.Ialomița.
489. Interpellation no.3933B/06-05-2008
Tâtgul locurilor de muncă "Angajatori top", 2008.
490. Interpellation no.3934B/06-05-2008
Situația medicilor, asistenților medicali și a moașelor din Iași.
491. Interpellation no.3935B/06-05-2008
Informarea turiștilor asupra unor drepturi.
492. Interpellation no.3936B/06-05-2008
Numărul de locuri din căminele studențești.
493. Interpellation no.3937B/06-05-2008
Dotarea zonelor turistice cu pubele.
494. Interpellation no.3938B/06-05-2008
Hărți de risc inundații.
495. Interpellation no.3939B/06-05-2008
Acordarea de diplome false la Universitatea din Oradea.
496. Interpellation no.3940B/06-05-2008
Acordarea de vize de către ambasade.
497. Interpellation no.3941B/06-05-2008
Situația celor șase familii care locuiesc în fostul bloc al combinatului de fibre sintetice Grulen, Câmpulung Muscel.
498. Interpellation no.3942B/06-05-2008
Referitor la centralele termice de cartier.
499. Interpellation no.3943B/06-05-2008
Referitor la siturile arheologice din perioada medievală.
500. Interpellation no.3944B/06-05-2008
Situația doamnei Crenguța Maiorescu, din Câmpulung.
501. Interpellation no.3945B/06-05-2008
Referitor la starea drumurilor; atât drumul național Pitești-Câmpulung-Brașov cât și drumurile județene și locale din zonă.
502. Interpellation no.3946B/06-05-2008
Referitor la identificarea unor cetățeni aduși din Siria, Damasc, în România, care au solicitat repatrierea.
503. Interpellation no.3947B/06-05-2008
Solicită să știe dacă prefecturile și consiliile locale au încheiat contracte prin care să asigure paza unităților de învățământ.
504. Interpellation no.3948B/06-05-2008
Referitor la șoseaua ocolitoare a municipiului Pitești.
505. Interpellation no.3949B/06-05-2008
Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe.
506. Interpellation no.3950B/06-05-2008
Referitor la centrul roman de la Jidava.
507. Interpellation no.3951B/06-05-2008
Referitor la cartierul Grui.
508. Interpellation no.3952B/06-05-2008
Întârzieri în primirea alocației pentru copii în mun.Câmpulung Muscel.
509. Interpellation no.3953B/06-05-2008
Relații încordate între inspectorii ANPC și OPC.
510. Interpellation no.3954B/06-05-2008
Situația monumentului istoric din fața fostei Prefecturi a jud.Muscel.
511. Interpellation no.3955B/06-05-2008
Cetățeni fără acte de identitate care trăiesc în mun.Câmpulung Muscel.
512. Interpellation no.3956B/06-05-2008
Mun.Câmpulung, fostă capitală a jud.istoric Muscel, este cunoscut de către toată lumea sub denumirea de Câmpulung Muscel.
513. Interpellation no.3957B/06-05-2008
Referitor la plîngerea penală împotriva mai multor demnitari, oameni de afaceri și foști directori ai uzinei Aro Câmpulung.
514. Interpellation no.3958B/06-05-2008
Solicită o situație exactă a monumentelor care au fost mutate sau chiar distruse pe vremea regimului comunist.
515. Interpellation no.3959B/06-05-2008
Referitor la Mânăstirea Negru Vodă.
516. Interpellation no.3960B/06-05-2008
Industria cărnii de porc este "sacrificată".
517. Interpellation no.3961B/06-05-2008
Se repetă Cazul Crulic.
518. Interpellation no.3962B/06-05-2008
Și copiii bolnavi cronici au nevoie de ajutor.
519. Interpellation no.3963B/06-05-2008
Sporuri doar pe hârtie.
520. Interpellation no.3964B/06-05-2008
Proprietatea intelectuală, o problemă pentru România.
521. Interpellation no.3965B/06-05-2008
Utilizarea haotică a pesticidelor.
522. Interpellation no.3966B/06-05-2008
Legislația instabilă din România.
523. Interpellation no.3967B/06-05-2008
Legume și fructe necontrolate.
524. Interpellation no.3968B/06-05-2008
Conflicte la Autostrada Transilvania.
525. Interpellation no.3969B/06-05-2008
Evidența contabilă a ministerului.
526. Interpellation no.3970B/06-05-2008
Profesorii din școlile speciale clujene sunt discriminați.
527. Interpellation no.3971B/06-05-2008
Rambursarea taxei auto.
528. Interpellation no.3972B/06-05-2008
Renta viageră agricolă.
529. Interpellation no.3973B/06-05-2008
Problema pestei porcine.
530. Interpellation no.3974B/06-05-2008
Operații în saloane.
531. Interpellation no.3975B/06-05-2008
Incinerarea deșeurilor medicale, de două ori mai scumpă.
532. Interpellation no.3976B/06-05-2008
Ce șanse sunt ca prețul grâului să scadă?
533. Interpellation no.3977B/06-05-2008
Date cu caracter personal sunt dezvăluite pe Internet.
534. Interpellation no.3978B/06-05-2008
Durere amplificată de lipsa sedativelor.
535. Interpellation no.3979B/06-05-2008
Abandonul școlar atinge cote înspăimântătoare.
536. Interpellation no.3980B/06-05-2008
Situația stațiilor de cale ferată cu referire la stația CFR-Timișoara Nord.
537. Interpellation no.3981B/07-05-2008
Referitor la perioada 9-12 mai 2008, când un tren cu numele "Nostalgia" se va deplasa pe traseul Budapesta - Ghimeș Făget.
538. Interpellation no.3982B/07-05-2008
Modul în care înțeleg unii funcționari publici din cadrul aparatului de lucru al unor instituții publice să răspundă și să sprijine activitatea unui demnitar public aflat în exercițiul atribuțiilor sale.
539. Interpellation no.3983B/07-05-2008
Referitor la memoriul domnului Liviu Moldovan.
540. Interpellation no.3984B/07-05-2008
Referitor la memoriul doamnei Eva Maria Barki.
541. Interpellation no.3985B/07-05-2008
Contractul de privatizare a SC BALNEOCLIMATERCA SA Sovata.
542. Interpellation no.3986B/07-05-2008
Referitor la recenta vizită efectuată în com.Tulgheș, jud.Harghita.
543. Interpellation no.3987B/07-05-2008
Dezvoltarea infrastructurii de transport aerian.
544. Interpellation no.3988B/07-05-2008
Acordarea despăgubirilor pe Legea 290/2003.
545. Interpellation no.3988B/07-05-2008
Acordarea despăgubirilor pe Legea 290/2003.
546. Interpellation no.3989B/07-05-2008
Diminuarea cheltuielilor bugetare din agricultură cu 450,0 milioane lei în 2008, nu va putea să crească rolul agriculturii românești în următorii ani în Europa.
547. Interpellation no.3990B/07-05-2008
Referitor la anexa 12 din Hotărârea Guvernului 1224/2007.
548. Interpellation no.3991B/13-05-2008
Analiza activității organizațiilor nonguvernamentale.
549. Interpellation no.3992B/13-05-2008
Urgentarea emiterii actelor normative subsecvente în vederea susținerii financiare prevăzută în Planul Apicol Național.
550. Interpellation no.3993B/16-06-2008
Referitor la măsurile preconizate de Guvernul României privind asigurarea absorbției integrale a fondurilr europene alocate pentru anul 2008.
551. Interpellation no.3993B/16-06-2008
Referitor la măsurile preconizate de Guvernul României privind asigurarea absorbției integrale a fondurilr europene alocate pentru anul 2008.
552. Interpellation no.3994B/18-06-2008
Beneficiarii Ordonanței 81/2007 sunt trecuți de 70 de ani.
553. Interpellation no.3995B/19-06-2008
Măsurile luate de Guvernul României în cazul agresării unui Secretar de Stat.
554. Interpellation no.3996B/19-06-2008
Măsurile luate de Guvernul României în cazul agresării unui Secretar de Stat.
555. Interpellation no.3997B/19-06-2008
Situația actuală a proiectului "Cathedral Plaza".
556. Interpellation no.3998B/23-06-2008
Suportarea cheltuielilor de transport pentru un sportiv.
557. Interpellation no.3999B/23-06-2008
Ordinul 658/2006 al Ministerului Sănătății Publice este restrictiv și discriminatoriu pentru bolnavii vârstnici.
558. Interpellation no.4000B/24-06-2008
Ce măsuri are în vedere Ministerul Agriculturii în vederea sprijinirii producției agricole.
559. Interpellation no.4001B/24-06-2008
Referitor la problema spațiilor verzi din orașe.
560. Interpellation no.4002B/24-06-2008
Referitor populația cartierului Burdujeni, jud.Suceava.
561. Interpellation no.4003B/24-06-2008
Accesul populației la Internet.
562. Interpellation no.4004B/24-06-2008
Finanțarea proiectului autostrăzii urbane pentru municipiul Cluj-Napoca.
563. Interpellation no.4005B/24-06-2008
Creșterea nivelului inflației în România.
564. Interpellation no.4006B/24-06-2008
Încălcarea principiului liberei concurențe în România.
565. Interpellation no.4007B/24-06-2008
Repatrierea copiiloi români aflați în sistemul de protecție a minorilor din Italia.
566. Interpellation no.4008B/24-06-2008
Problemele persoanelor cu handicap - copii și adulți cu autism.
567. Interpellation no.4009B/24-06-2008
Introducerea unui program național de screening pentru depistarea precoce a cancerului mamar și de col uterin.
568. Interpellation no.4010B/24-06-2008
Acordarea de proteze mamare, cu decontare din fondul asigurărilor sociale de sănătate, femeilor care au suferit o intervenție chirurgicală de tipul mastectomiei.
569. Interpellation no.4011B/24-06-2008
Concursul pentru ocuparea funcției de director.
570. Interpellation no.4012B/24-06-2008
Vâlcea - locul I pe țară la alunecările de teren.
571. Interpellation no.4013B/24-06-2008
Vâlcea - locul I pe țară la alunecările de teren.
572. Interpellation no.4014B/24-06-2008
DN 7D Cîineni - Curtea de Argeș reclamă demisia conducerii Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
573. Interpellation no.4015B/24-06-2008
DN 7D Cîineni - Curtea de Argeș reclamă demisia conducerii Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale.
574. Interpellation no.4016B/24-06-2008
Munți de hârtii pentru câțiva bănuți din partea statului.
575. Interpellation no.4017B/24-06-2008
Compușii chimice din transformatoarele electrice și condensatoarele de mare putere sunt dăunători mediului și sănătății omului.
576. Interpellation no.4018B/24-06-2008
Referitor la art.106, alin 2 din Legea 128/1997.
577. Interpellation no.4019B/24-06-2008
Transfer imobil din administrarea MAN în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor pentru Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Satmarului.
578. Interpellation no.4020B/24-06-2008
Euroexodul cadrelor medicale.
579. Interpellation no.4021B/24-06-2008
Situația dotării serviciului de Anatomie Patologică - Spitalul "Elena Beldiman" Bârlad.
580. Interpellation no.4022B/24-06-2008
Solicită rezervări de cabine CFR în zilele de duminică - din teritoriu la București și joia de la București în teritoriu.
581. Interpellation no.4023B/24-06-2008
Peste 5000 de pensionari lipsiți de posibilitatea recalculării pensiilor.
582. Interpellation no.4024B/24-06-2008
Finalizare reparație la Gara din Botoșani.
583. Interpellation no.4025B/24-06-2008
JUSTIȚIA ROMÂNEASCĂ CU MULȚUMIRI ȘI NEMULȚUMIRI!
584. Interpellation no.4026B/24-06-2008
LOCUINȚELE TINERILOR - VEȘNICA PROBLEMĂ A ULTIMILOR 19 ANI DE DEMOCRAȚIE
585. Interpellation no.4027B/24-06-2008
BOALA PROFESIONALĂ A SECOLULUI ACESTA...
586. Interpellation no.4028B/24-06-2008
Condițiile în care se pot plăti drepturile bănești cuvenite concediilor de odihnă neefectuate în anii anteriori.
587. Interpellation no.4029B/24-06-2008
Referitor la memoriul unui grup de cultivatori de tutun din jud.Mureș.
588. Interpellation no.4030B/24-06-2008
Revenire la 3145B/2007.
589. Interpellation no.4031B/24-06-2008
Referitor la subiectele pentru examenul oral la limba și literatura română pentru bacalaureat 2008.
590. Interpellation no.4032B/24-06-2008
Transportul rutier.
591. Interpellation no.4033B/24-06-2008
Urgentarea implementării sistemului de combatere a căderilor de grindină.
592. Interpellation no.4034B/24-06-2008
Sprijin financiar în agricultură.
593. Interpellation no.4035B/24-06-2008
Referitor la deficiențele de calitate și securitate în exploatarea achizițiilor de tehnici militară.
594. Interpellation no.4036B/24-06-2008
Neplata despăgubirilor în cazul unui imobil expropriat.
595. Interpellation no.4037B/24-06-2008
Strategii guvernamentale de reîntoarcere în țară a intelectualilor români.
596. Interpellation no.4038B/24-06-2008
Eficientizarea actului medical în spitale.
597. Interpellation no.4039B/24-06-2008
Solicită control în zona localității Moldova Noua, unde SC Moldomin SA.
598. Interpellation no.4040B/24-06-2008
Solicită un control în zona Clisurii Dunării.
599. Interpellation no.4041B/24-06-2008
Referitor la ocuparea prin concurs a funcțiilor didactice din învățământul superior din România.
600. Interpellation no.4042B/24-06-2008
Referitor la memoriul domnișoarei Anefi Icbal.
601. Interpellation no.4043B/24-06-2008
Referitor la sesizarea doamnei Selim Ulcher.
602. Interpellation no.4044B/24-06-2008
Respectarea autonomiei universitare.
603. Interpellation no.4045B/24-06-2008
Referitor la situația moștenirii lui Emanuil Gojdu aflată pe teritoriul Ungariei.
604. Interpellation no.4046B/24-06-2008
Analizarea memoriului dr.Meda Cristian din Cluj-Napoca.
605. Interpellation no.4047B/24-06-2008
Redactarea metodologiei de calcul pentru aplicarea Ordonanței 17/2008.
606. Interpellation no.4048B/24-06-2008
Analizarea oportunității modificării Ordinului 236/2008.
607. Interpellation no.4049B/24-06-2008
Care este strategia ministerului cu privire la reducerea numărului de zile de concediu pentru care se acordă bilete de odihnă și tratament pentru bugetari.
608. Interpellation no.4050B/24-06-2008
Referitor la Legea 448/2006.
609. Interpellation no.4051B/24-06-2008
Referitor la situația unor cetățeni care lucrează în Italia.
610. Interpellation no.4052B/24-06-2008
Referitor la majorările repetate a prețurilor la alimentele de bază.
611. Interpellation no.4053B/24-06-2008
Evitarea deselor accidente feroviare soldate cu victime omenești.
612. Interpellation no.4054B/24-06-2008
Sumele necesare reconstruirii gospodăriilor din localitățile clujene Vad și Bobâlna distruse de inundații.
613. Interpellation no.4055B/24-06-2008
Situația din com.Săvădisla, jud.Cluj, sat Vlaha.
614. Interpellation no.4056B/24-06-2008
Referitor la OG17/2008.
615. Interpellation no.4057B/24-06-2008
Situația financiară a societăților de transport și distribuție a carburanților, gazelor naturale și energiei electrice.
616. Interpellation no.4058B/24-06-2008
Strategia ministerului cu privire la cetățenii români aflați pe teritoriul italian.
617. Interpellation no.4059B/24-06-2008
Analizarea situației agricultorilor din România.
618. Interpellation no.4060B/24-06-2008
Strategia ministerului pentru a stopa campania de majorare a prețului la carburanți.
619. Interpellation no.4061B/24-06-2008
Referitor la programul "Cornul și laptele".
620. Interpellation no.4062B/24-06-2008
Alocarea sumelor necesare reconstruirii gospodăriilor din localitățile clujene Cășeiu și Chiuiești.
621. Interpellation no.4063B/24-06-2008
probleme semnalate prin intermediul memoriului Asociației pentru Protecția Animalelor Cluj-Napoca.
622. Interpellation no.4064B/24-06-2008
Motivul pentru care prețul carburanților se majorează.
623. Interpellation no.4065B/24-06-2008
Interpretarea și aplicarea corectă a legislației învățământului privind învățământul postuniversitar.
624. Interpellation no.4066B/24-06-2008
Revenire la întrebarea 3657A/2007.
625. Interpellation no.4067B/24-06-2008
Obținerea de plăți naționale directe complementare de la APIA.
626. Interpellation no.4068B/24-06-2008
Modificări la anexele hotărârii Consiliului Județean Buzău pentru atribuirea licențelor de transport.
627. Interpellation no.4069B/24-06-2008
Autostrada Nădlac - Arad - Timișoara - Deva.
628. Interpellation no.4070B/24-06-2008
Supravegherea DN69 Arad - Timișoara.
629. Interpellation no.4071B/24-06-2008
Re-verificarea unor posesori de carnete de conducere.
630. Interpellation no.4072B/24-06-2008
Specialiști în domeniul tehnic.
631. Interpellation no.4073B/24-06-2008
Flexibilitate fiscală.
632. Interpellation no.4074B/24-06-2008
Greva sindicaliștilor de la SC Drumuri și Poduri Covasna.
633. Interpellation no.4075B/24-06-2008
Apele de suprafață ale țării sunt poluate.
634. Interpellation no.4076B/24-06-2008
Cumpărăm produse de lux contrafăcute.
635. Interpellation no.4077B/24-05-2008
Un nou avertisment UE pentru serviciul 112.
636. Interpellation no.4078B/24-06-2008
tratamentul împotriva alergiilor este limitat.
637. Interpellation no.4079B/24-06-2008
Programul antigrindină.
638. Interpellation no.4080B/24-06-2008
Bazele sportive lăsate în paragină.
639. Interpellation no.4081B/24-06-2008
România nu are suficiente instalații pentru decontaminarea nucleară.
640. Interpellation no.4082B/24-06-2008
Filmele, pe cale de dispariție din cinematografe.
641. Interpellation no.4083B/24-06-2008
Copiii, victime ale infracționalității pe internet.
642. Interpellation no.4084B/24-06-2008
Deșeuri medicale.
643. Interpellation no.4085B/24-06-2008
Falsurile din industria constructoare de mașini.
644. Interpellation no.4086B/24-06-2008
Angajații români suplinesc lipsa forței de muncă.
645. Interpellation no.4087B/24-06-2008
Viața a sute de bolnavi este pusă în pericol.
646. Interpellation no.4088B/24-06-2008
Legumele românești sunt cele mai scumpe.
647. Interpellation no.4089B/24-06-2008
Bebelușii români au cea mai mică rată de supraviețuire din Europa.
648. Interpellation no.4090B/24-06-2008
Ochelarii de vedere neautorizați.
649. Interpellation no.4091B/24-06-2008
Fonduri pentru pensii nedepuse.
650. Interpellation no.4092B/24-06-2008
Tot mai multe persoane sunt mușcate pe plajele românești.
651. Interpellation no.4093B/24-06-2008
Iradierea bolnavilor de cancer este inutilă.
652. Interpellation no.4094B/24-06-2008
Școlile private nu sunt acreditate.
653. Interpellation no.4095B/24-06-2008
Școlile de meserii sunt depășite.
654. Interpellation no.4096B/24-06-2008
Facturile la serviciile de transport sunt amânate până la extrem.
655. Interpellation no.4097B/24-06-2008
Tabere școlare neautorizate.
656. Interpellation no.4098B/24-06-2008
Structurile de cazare din România sunt sub standarde.
657. Interpellation no.4099B/24-06-2008
Combaterea violenței în școli.
658. Interpellation no.4100B/24-06-2008
Tinerii care au făcut trei ani de facultate sunt dezavantajați.
659. Interpellation no.4101B/24-06-2008
În România, alimentele ecologice sunt de 3-4 ori mai scumpe decât în Occident.
660. Interpellation no.4102B/24-06-2008
UE cere returnarea a 5 milioane de euro.
661. Interpellation no.4103B/24-06-2008
Bazinele de înot, pericol pentru iubitorii de sport.
662. Interpellation no.4104B/24-06-2008
Suntem pe primul loc în Europa la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin.
663. Interpellation no.4105B/24-06-2008
Solurile României sunt degradate.
664. Interpellation no.4106B/24-06-2008
România, pe ultimele locuri în ceea ce privește companiile de cercetare.
665. Interpellation no.4107B/24-06-2008
România riscă să piardă finanțarea UE din Cauza Curții de Conturi.
666. Interpellation no.4108B/24-06-2008
Spitalele au nevoie acută de sânge.
667. Interpellation no.4109B/24-06-2008
Drepturile clujencelor cu handicap sunt încălcate.
668. Interpellation no.4110B/24-06-2008
Criza învățământului preșcolar.
669. Interpellation no.4111B/24-06-2008
Criză pe piața muncii.
670. Interpellation no.4112B/24-06-2008
Legislația malpraxisului.
671. Interpellation no.4113B/24-06-2008
Obezitatea, o problemă ce ia amploare.
672. Interpellation no.4114B/24-06-2008
Produsele de panificație - o bombă cu ceas.
673. Interpellation no.4115B/24-06-2008
Pensia prin card bancar.
674. Interpellation no.4116B/24-06-2008
Scumpirea alimentelor.
675. Interpellation no.4117B/24-06-2008
În Ucraina, vor fi încălcate drepturile românilor.
676. Interpellation no.4118B/24-06-2008
Seringi aruncate la întâmplare.
677. Interpellation no.4119B/24-06-2008
Sistemul de servicii socile, la pământ.
678. Interpellation no.4120B/24-06-2008
Supermarketurile refuză adoptarea codului bunelor practici.
679. Interpellation no.4121B/24-06-2008
România, campioană la traficul de femei.
680. Interpellation no.4122B/24-06-2008
Aceleași vaccinuri de 10 ani.
681. Interpellation no.4123B/24-06-2008
Comisia Europeană recomandă: strategie pentru finanțe și reforme.
682. Interpellation no.4124B/24-06-2008
Discriminarea la care sunt supuși bătrânii de peste 65 de ani.
683. Interpellation no.4125B/24-06-2008
Bursele studenților sunt foarte mici.
684. Interpellation no.4126B/24-06-2008
Investiții imobiliare în detrimentul cercetărilor arheologice.
685. Interpellation no.4127B/24-06-2008
România tratează cu indiferență site-urile cu pornografie infantilă.
686. Interpellation no.4128B/24-06-2008
Marea Neagră, plină de bacterii.
687. Interpellation no.4129B/24-06-2008
Serul anitviperin este insuficient.
688. Interpellation no.4130B/24-06-2008
Industria de mase plastice, pe cale de dispariție.
689. Interpellation no.4131B/24-06-2008
România, furnizoare de sclavi.
690. Interpellation no.4132B/24-06-2008
România, pe locul 3 în lume la mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare.
691. Interpellation no.4133B/30-06-2008
Referitor la abuzurile (fostului) primar al com.Gălbinași.
692. Interpellation no.4134B/30-06-2008
Referitor la memoriul profesorului Dan Stroe din mun.Buzău.
693. Interpellation no.4135B/30-06-2008
Referitor la memoriul doamnei Spâneci Adina-Manuela.
694. Interpellation no.4136B/10-09-2008
Vizita delegației române la ZTE.
695. Interpellation no.4137B/10-09-2008
Sesizări privind imposibilitatea de a beneficia de prevederile Legii 19/2000.
696. Interpellation no.4138B/10-09-2008
Tergiversarea inițierii de către Guvern a actelor normative subsecvente în vederea aplicării prevederilor Legii codului silvic nr.46/2008.
697. Interpellation no.4139B/10-09-2008
Privind creșterea valorii punctului de pensie și recalcularea pensiilor pentru grupele I-a și a II-a de muncă.
698. Interpellation no.4140B/17-09-2008
Suferința actualului Guvern este aceea de a se feri de "formulări clare" care să atragă responsabilități directe.
699. Interpellation no.4141B/22-09-2008
Accelerarea procesului de aderare a României la CERN.
700. Interpellation no.4142B/23-09-2008
Sală de gimnastică pentru mun.Arad.
701. Interpellation no.4143B/24-09-2008
Stația CFR Bacău.
702. Interpellation no.4144B/24-09-2008
Finanțarea cheltuielilor din învățământul universitar.
703. Interpellation no.4145B/23-09-2008
Necesitatea descentralizării pentru educație.
704. Interpellation no.4146B/23-09-2008
Stadiul aplicării Programului Național de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației la nivelul național.
705. Interpellation no.4147B/23-09-2008
Când vom vedea sancționați medicii care eliberează pe bandă certificate de handicapat sau boală pentru pensionare înainte de termen.
706. Interpellation no.4148B/23-09-2008
Motivele amânării încheierii contractelor de finanțare pentru proiectele depuse pe primele măsuri lansate în cadrul PNDR.
707. Interpellation no.4149B/23-09-2008
Cine plătește pentru neprofesionalismul judecătorilor din cauza cărora România pierde 10 milioane euro la CEDO.
708. Interpellation no.4150B/23-09-2008
"Cadoul" Guvernului Tăriceanu la final de mandat - o pată de rușine pe obrazul României prin neplata fondurilor pe Agricultură.
709. Interpellation no.4151B/23-09-2008
Referitor la Teatrul Național din Tg.Mureș.
710. Interpellation no.4152B/23-09-2008
Situația dramatică a sistemului sanitar.
711. Interpellation no.4153B/23-09-2008
Situația ce se înregistrează pe raza comunei Iara, jud.Cluj.
712. Interpellation no.4154B/23-09-2008
Situația înregistrată în Cluj-Napoca.
713. Interpellation no.4155B/23-09-2008
Cazuri de abuz a asistenților maternali.
714. Interpellation no.4156B/23-09-2008
Clujenii stau la cozi interminabile.
715. Interpellation no.4157B/23-09-2008
Pensionari fără bilete de tratament în jud.Cluj.
716. Interpellation no.4158B/23-09-2008
Geamia Hunchiar din Constanta.
717. Interpellation no.4159B/23-09-2008
Referitor la situația domnului Predescu Valeriu Nicolae din Bistrița.
718. Interpellation no.4160B/23-09-2008
Aplicarea Legii10/2001 se face f.f. lent.
719. Interpellation no.4161B/23-09-2008
Situația școlilor cu predare în limba română din Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Macedonia, Albania, Serbia.
720. Interpellation no.4162B/23-09-2008
Implicarea Ministerului Afacerilor Externe în sprijinirea organizării Congresului Național al Învățătorilor din România și al Învățătorilor Români de peste Hotare.
721. Interpellation no.4163B/23-09-2008
Șoseaua de centură a mun.Alexandria și reabilitarea DN 6 -pe sectorul de drum Alexandria - Craiova.
722. Interpellation no.4164B/23-09-2008
Oprirea tăierii iresponsabile a pădurilor în Zona Voineasa.
723. Interpellation no.4165B/23-09-2008
Creșterea îngrijorătoare a prețurilor la îngrășăminte chimice.
724. Interpellation no.4166B/23-09-2008
Subvențiile la motorină pentru agricultorii din jud.Arad.
725. Interpellation no.4167B/23-09-2008
Nesubvenționarea pompelor pentru udat în ultimii doi ani.
726. Interpellation no.4168B/23-09-2008
Referitor la abuzurile justiției italiene.
727. Interpellation no.4169B/23-09-2008
Prevederile contractului renegociat cu firma Bechtel și despăgubirile acordate companiei Bechtel pentru neplata lucrărilor executate.
728. Interpellation no.4170B/23-09-2008
Accesul cetățenilor la medicamentele compensate.
729. Interpellation no.4171B/23-09-2008
privind strategia MEF pentru controlarea creșterii datoriei publice.
730. Interpellation no.4172B/23-09-2008
Terenul pentru construirea clădirii pentru Filarmonica din Cluj.
731. Interpellation no.4173B/23-09-2008
Stadiul plăților către medicii veterinari care prestează servicii în baza contractelor cu ANSVA.
732. Interpellation no.4174B/23-09-2008
Stadiul aplicării Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului 2008.
733. Interpellation no.4175B/23-09-2008
Stadiul aplicării strategiei de combatere a pestei porcine.
734. Interpellation no.4176B/23-09-2008
Necesitatea reformei în sportul românesc.
735. Interpellation no.4177B/23-09-2008
Referitor la agricultorii din jud.Caraș Severin.
736. Interpellation no.4178B/23-09-2008
Solicită răspuns pentru medicii concesionari din jud.Caraș Severin.
737. Interpellation no.4179B/23-09-2008
Surse regenerabile de energie.
738. Interpellation no.4180B/23-09-2008
Examen de bacalaureat 2009.
739. Interpellation no.4181B/23-09-2008
Dacă ministerul are un program de restructurare și schimbare a situației și statutului actualelor centrale electrice și de termoficare aflate sub autoritatea municipalităților.
740. Interpellation no.4182B/23-09-2008
Inexistența asistenței medicale de specialitate în ambulatoriu.
741. Interpellation no.4183B/23-09-2008
Evidențierea unor aspecte peiorative vizând activitatea din cadrul unor ocoale silvice.
742. Interpellation no.4184B/23-09-2008
Referitor la lucrări de reabilitare la șoseaua de centură a Oradei.
743. Interpellation no.4185B/23-09-2008
Propunere privind completarea Legii 309/2002.
744. Interpellation no.4186B/23-09-2008
Stadiul investițiilor rutiere.
745. Interpellation no.4187B/23-09-2008
Organizarea Zilei Învățătorului de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
746. Interpellation no.4188B/23-09-2008
Sprijinul acordat pentru organizarea Congresului Învățătorilor din România, de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
747. Interpellation no.4189B/23-09-2008
Stadiul actual al lucrărilor preconizate în ultimii ani a se realiza în jud.Ialomița, pentru protecția împotriva inundațiilor.
748. Interpellation no.4190B/23-09-2008
Sistemul inechitabil de acordare a asistenței medicale în România.
749. Interpellation no.4191B/23-09-2008
Accizarea produselor petroliere folosite în activitatea de operare portuară.
750. Interpellation no.4192B/23-09-2008
Înființarea Caselor locale de pensii în orașele Roșiori de Vede și Videle din jud.Teleorman.
751. Interpellation no.4193B/23-09-2008
Hot Guvernului 492/2004.
752. Interpellation no.4194B/23-09-2008
Privind pregătirea necorespunzătoare a școlilor pentru începerea noului an școlar 2008-2009.
753. Interpellation no.4195B/23-09-2008
Privind acordarea subvențiilor în agricultură.
754. Interpellation no.4196B/23-09-2008
Privind funcționarea defectuoasă a Consultanței Agricole.
755. Interpellation no.4197B/23-09-2008
Privind despăgubirea persoanelor strămutate din Basarabia.
756. Interpellation no.4198B/23-09-2008
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
757. Interpellation no.4199B/23-09-2008
Construirea ilegală a mansardelor în mun.Rm.Vâlcea.
758. Interpellation no.4200B/23-09-2008
Calea ferată Rm.Vâlcea - Magistrală părăsită.
759. Interpellation no.4201B/23-09-2008
Un număr mare de Consilii Locale din jud.Vâlcea se află în colaps financiar.
760. Interpellation no.4202B/23-09-2008
Un număr mare de Consilii Locale din jud.Vâlcea se află în colaps financiar.
761. Interpellation no.4203B/23-09-2008
Salariații Uzinei ARO.
762. Interpellation no.4204B/23-09-2008
Gara Azuga.
763. Interpellation no.4205B/23-09-2008
Referitor la memoriul cadrelor didactice.
764. Interpellation no.4206B/23-09-2008
Hotărârea Consiliului Local Arad privind amplasarea viitorului campus școlar.
765. Interpellation no.4207B/23-09-2008
Sinistrații au parte, în continuare, de aberații ministeriale.
766. Interpellation no.4208B/23-09-2008
Vieți pierdute pe pământ străin...
767. Interpellation no.4209B/23-09-2008
Formarea profesională a adulților în România.
768. Interpellation no.4210B/23-09-2008
Referitor la OUG 79/2001.
769. Interpellation no.4211B/23-09-2008
Venituri bănești ce i se pot plăti unui vecepreședinte de Consiliu Județean.
770. Interpellation no.4212B/23-09-2008
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Gării Arad.
771. Interpellation no.4213B/23-09-2008
Calitatea serviciilor oferite de CFR Călători.
772. Interpellation no.4214B/23-09-2008
Cumpărarea locurilor în căminele studențești.
773. Interpellation no.4215B/23-09-2008
Evaluarea profesorilor din unuversități.
774. Interpellation no.4216B/23-09-2008
Situația locurilor în grădinițele bucureștene.
775. Interpellation no.4217B/23-09-2008
Analizarea memoriului Uniunii Sindicale din Ramura Cultură, Federației sindicatelor artiștilor interpreți din România.
776. Interpellation no.4218B/23-09-2008
Analizarea oportunității modificării Legii 571/2003.
777. Interpellation no.4219B/23-09-2008
Referitor la memoriul Sindicatului medicilor rezidenți de anestezie și terapie intensivă "MEDSIND" Cluj-Napoca.
778. Interpellation no.4220B/23-09-2008
Referitor la memoriul locuitorilor zonei Munților Apuseni.
779. Interpellation no.4221B/23-09-2008
Referitor la memoriul locuitorilor din mun.Cluj-Napoca.
780. Interpellation no.4222B/23-09-2008
Situația creată de experimentul cu marcajele rutiere aplicate în localitățile Florești și Gilău din jud.Cluj.
781. Interpellation no.4223B/23-09-2008
Referitor la prețul gazelor naturale.
782. Interpellation no.4224B/23-09-2008
Măsurile luate de Ministerul Afacerilor Externe în ceea ce privește apărarea drepturilor minorilor români aflați în străinătate alături de un părinte.
783. Interpellation no.4225B/23-09-2008
Personal în grădinițele din sectorul 3.
784. Interpellation no.4226B/23-09-2008
Situația cetățencei austriece de origine maghiară Eva Maria Barki.
785. Interpellation no.4227B/23-09-2008
Situația a trei căi de comunicație rutieră.
786. Interpellation no.4228B/23-09-2008
Referitor la sistemul cotei de lapte din România.
787. Interpellation no.4229B/23-09-2008
Referitor la SC Foresta Nehoiu.
788. Interpellation no.4230B/23-09-2008
Câte persoane sunt în Consiliul de administrație sau de supraveghere al Fondului "Proprietatea"?
789. Interpellation no.4231B/23-09-2008
Societate scăpată de sub control.
790. Interpellation no.4232B/23-09-2008
Eficiența justiției.
791. Interpellation no.4233B/23-09-2008
Situația agriculturii.
792. Interpellation no.4234B/23-09-2008
Insuficiența personalului medical în clinicile din Cluj-Napoca.
793. Interpellation no.4235B/23-09-2008
Nerespectarea legislației de către comercianții de jucării.
794. Interpellation no.4236B/23-09-2008
Costuri inutile pentru școlari.
795. Interpellation no.4237B/23-09-2008
Școli fără autorizație sanitară.
796. Interpellation no.4238B/23-09-2008
programul de combatere a cancerului de col nu este funcțional.
797. Interpellation no.4239B/23-09-2008
Educație fără profesori.
798. Interpellation no.4240B/23-09-2008
Spații comerciale neavizate pentru vânzare de medicamente.
799. Interpellation no.4241B/23-09-2008
În localitatea Ivești nu este apă potabilă de mai bine de un an.
800. Interpellation no.4242B/23-09-2008
Rambursarea banilor pentru medicamente.
801. Interpellation no.4243B/23-09-2008
Ieftinirile anunțate, praf în ochi.
802. Interpellation no.4244B/23-09-2008
Formularul E 411 - nepromovat în rândul românilor care muncesc în UE.
803. Interpellation no.4245B/23-09-2008
Centrul multifuncțional Botiza este pe cale de a fi închis!
804. Interpellation no.4246B/23-09-2008
Pentru unii elevi, școala începe mai târziu.
805. Interpellation no.4247B/23-09-2008
Cazurile de botulism.
806. Interpellation no.4248B/23-09-2008
Criza cabinetelor de medicină de familie.
807. Interpellation no.4249B/23-09-2008
Școli din jud.Cluj fără autorizație.
808. Interpellation no.4250B/23-09-2008
Copii de închiriat pentru cerșit.
809. Interpellation no.4251B/23-09-2008
Interdicția de vânzare a produselor din tutun și alcool către minori.
810. Interpellation no.4252B/23-09-2008
Clinica de coșmar.
811. Interpellation no.4253B/23-09-2008
Renovarea școlilor se derulează în ritm de melc.
812. Interpellation no.4254B/23-09-2008
Copii lăsați în voia sorții.
813. Interpellation no.4255B/23-09-2008
Criza de medicamente.
814. Interpellation no.4256B/23-09-2008
Taxa pe circulație.
815. Interpellation no.4257B/23-09-2008
Unități de învățământ fără autorizație sanitară.
816. Interpellation no.4258B/23-09-2008
Deși dacălii sunt slabi pregătiți, elevii înregistrează performanțe școlare.
817. Interpellation no.4259B/23-09-2008
Au așteptat 18 ani pentru un tomograf ce nu poate fi folosit.
818. Interpellation no.4260B/23-09-2008
Fenomenul tăierii pădurii se extinde.
819. Interpellation no.4261B/23-09-2008
Lipsa medicilor specialiști în jud.Sălaj.
820. Interpellation no.4262B/23-09-2008
Grădinițele particulare, afaceri de sute de mii de euro.
821. Interpellation no.4263B/23-09-2008
Minoritarii sunt refuzați în instituțiile publice.
822. Interpellation no.4264B/23-09-2008
Lipsa gardurilor de protecție în zona IRA din Cluj-Napoca, cauza multor accidente feroviare.
823. Interpellation no.4265B/23-09-2008
Bechetelul trezește nemulțumiri.
824. Interpellation no.4266B/23-09-2008
Situație dezastruoasă în învățământul românesc.
825. Interpellation no.4267B/23-09-2008
Criza ghișeelor în sectorul public.
826. Interpellation no.4268B/23-09-2008
"Lucruri de-a gata" cumpărate de pe internet de către elevii și studenții români.
827. Interpellation no.4269B/23-09-2008
O problemă de neimaginat pentru secolul XXI: lipsa canalizării.
828. Interpellation no.4270B/23-09-2008
Piața românească de cartofi este în liberă cădere.
829. Interpellation no.4271B/23-09-2008
Șoseaua de centură a Municipiului Timișoara.
830. Interpellation no.4272B/23-09-2008
Hot. de Guvern care reglementează activitatea stațiunilor de cercetare dezvoltare pomicolă din România.
831. Interpellation no.4273B/24-09-2008
Analizarea oportunității tipăririi cetificatelor de înmatriculare în România.
832. Interpellation no.4274B/24-09-2008
Referitor la memoriul familiilor Giurca Emilia și Plugaru Constantin.
833. Interpellation no.4275B/24-09-2008
Analizarea memoriului domnului Gheorghe Ciubucă.
834. Interpellation no.4276B/24-09-2008
Solicitarea de a studia și dispune măsuri pentru executarea unor lucrări de construire a unui dig și pentru consolidarea și amenajarea malurilor unui pârâu din loc.Gura Solcii, com.Grănicești, jud.Suceava.
835. Interpellation no.4277B/07-10-2008
Situația deosebit de gravă a sinistraților tecuceni, la un an de la inundații.
836. Interpellation no.4278B/07-10-2008
Referitor la felul cum sunt utilizate balastierele și drumurile din comunele zonei Rădăuți.
837. Interpellation no.4279B/07-10-2008
Activitățile culturale de la bibliotecile comunale.
838. Interpellation no.4280B/07-10-2008
Srijinirea finalizării lucrărilor de construire a Podului de la Talpa.
839. Interpellation no.4281B/07-10-2008
Referitor la situația celor 141 de cetățeni din comuna Grănicești, jud.Suceava.
840. Interpellation no.4282B/07-10-2008
Referitor la producătorii agricoli.
841. Interpellation no.4283B/07-10-2008
Referitor la manifestația din Piața Constituției la 8.09.2008, ora 15.
842. Interpellation no.4284B/07-10-2008
Politica de ocrotire a mamei și copilului și de stimulare a natalității.
843. Interpellation no.4285B/07-10-2008
Reglementarea situației privind redenumirea Maternității din Oradea.
844. Interpellation no.4286B/07-10-2008
Clarificarea unor aspecte contractuale, care vizează activitatea Petrom.
845. Interpellation no.4287B/07-10-2008
Intenția Ministerului Transporturilor de a construi un aeroport în zona de sud a Capitalei, fiind avansată ca variantă localitatea Adunații Copăceni.
846. Interpellation no.4288B/07-10-2008
Referitor la unele aspecte privind pensia de urmaș.
847. Interpellation no.4289B/07-10-2008
Posibilitatea repartizării de autobuze școlare, pentru transportul elevilor la unele școli din jud.Sibiu.
848. Interpellation no.4290B/07-10-2008
Care este strategia ROMATSA privind poziționarea în teritoriu.
849. Interpellation no.4291B/07-10-2008
Curățarea și protejarea zonelor turistice.
850. Interpellation no.4292B/07-10-2008
Hărți de risc inundații.
851. Interpellation no.4293B/07-10-2008
Angajarea cetățenilor din state extracomunitare.
852. Interpellation no.4294B/07-10-2008
Relația bilaterală România-Ucraina.
853. Interpellation no.4295B/07-10-2008
Prețul grâului.
854. Interpellation no.4296B/07-10-2008
Izolarea termică.
855. Interpellation no.4297B/07-10-2008
Informare în școli privind conducerea pe drumurile publice.
856. Interpellation no.4298B/07-10-2008
Strategia privind încurjarea medicilor specialiști din România să urmeze o carieră profesională în țară.
857. Interpellation no.4299B/07-10-2008
Bugetul sănătății.
858. Interpellation no.4300B/07-10-2008
Nereguli în aplicarea Legii 247/2005.
859. Interpellation no.4301B/07-10-2008
Poluarea cu PET-URI a Lacului Izvorul Muntelui.
860. Interpellation no.4302B/07-10-2008
Programul de construcții de locuințe pentru Municipiul Piatra Neamț.
861. Interpellation no.4303B/07-10-2008
Condițiile oferite de SNCFR pe ruta Piatra Neamț - Bacău - București.
862. Interpellation no.4304B/07-10-2008
Radarele fixe din jud.Cluj.
863. Interpellation no.4305B/07-10-2008
Poziția ministerului cu privire la majorarea salariului cu 50% pentru cadrele didactice.
864. Interpellation no.4306B/07-10-2008
Cursele ilegale.
865. Interpellation no.4307B/07-10-2008
Când vor fi finalizate subvențiile pentru proprietarii de bovine.
866. Interpellation no.4308B/07-10-2008
Când va fi dat în folosință primul tronson din autostrada Brașov - Borș.
867. Interpellation no.4309B/07-10-2008
Majorările salariale din învățământ.
868. Interpellation no.4310B/07-10-2008
Strategia și programele pentru sezonil turistic toamnă - iarnă.
869. Interpellation no.4311B/07-10-2008
Când vor fi finalizate subvențiile pentru proprietarii de teren.
870. Interpellation no.4312B/07-10-2008
Majorări de prețuri la gazele naturale.
871. Interpellation no.4313B/07-10-2008
Extincția castanilor comestibili din Maramureș în câțiva ani.
872. Interpellation no.4314B/07-10-2008
Condiții dezastruoase în școlile din jud.Vaslui, Vâlcea, Prahova și Gorj.
873. Interpellation no.4315B/07-10-2008
Locuitorii a 80.000 de apartamente din Galați sunt discriminați.
874. Interpellation no.4316B/07-10-2008
Infrastructura blochează turismul.
875. Interpellation no.4317B/07-10-2008
Vânzarea la negru a betoanelor.
876. Interpellation no.4318B/07-10-2008
Si în acest an, pâinea se scumpește!
877. Interpellation no.4319B/07-10-2008
Ministerul Afacerilor Externe și lipsa de comunicare.
878. Interpellation no.4320B/07-10-2008
Fonduri pentru reabilitarea unor unități școlare.
879. Interpellation no.4321B/07-10-2008
Strategia generală pe Țară.
880. Interpellation no.4322B/07-10-2008
Stadiul de delimitare a falezelor, plajelor și intabularea acestora.
881. Interpellation no.4323B/07-10-2008
Starea tehnică a navelor din dotarea Poliției de Frontieră.
882. Interpellation no.4324B/07-10-2008
Aplicarea convenției FAL.
883. Interpellation no.4325B/07-10-2008
Referitor la procedura de acordare "liberă practică" navelor care fac escală în porturile românești.
884. Interpellation no.4326B/07-10-2008
Referitor la fondurile alocate unităților spitalicești din jud.Constanța.
885. Interpellation no.4327B/07-10-2008
Stadiul derulării programului Phare RO 2004-2006 la nivelul jud.Iași.
886. Interpellation no.4328B/07-10-2008
Datoria externă a României.
887. Interpellation no.4329B/07-10-2008
Construirea unei stații de tratare a apelor uzate la Grupul Școlar Agricol "Mihail Kogălniceanu" Miroslava, jud.Iași.
888. Interpellation no.4330B/07-10-2008
Cine le apără drepturile românilor de pretutindeni?
889. Interpellation no.4331B/07-10-2008
Isprăvile comise de Institutul Cultural Român prin expozițiile de "artă" organizate în SUA și Germania.
890. Interpellation no.4332B/07-10-2008
Legea salarizării unice a bugetarilor.
891. Interpellation no.4333B/07-10-2008
Anchetarea felului cum s-a făcut scoaterea la vânzare a Castelului Bran și retrocedarea acestui obiectiv cultural către 3-4 din cei 5 așa-ziși moștenitori.
892. Interpellation no.4334B/07-10-2008
Referitor la memoriul domnului Popoiu Fănel.
893. Interpellation no.4335B/08-10-2008
Risipa de bani publici.
894. Interpellation no.4336B/08-10-2008
Situația domnului Mândru Constantin.
895. Interpellation no.4337B/08-10-2008
În campania agricolă din toamna anului 2008 suprafețele însămânțate cu grâu vor fi mai mici.
896. Interpellation no.4338B/08-10-2008
Colegiile agricole în stare de dezastru.
897. Interpellation no.4339B/08-10-2008
Nepăsare în acordarea salariilor medicilor veterinari concesionari.
898. Interpellation no.4340B/08-10-2008
Poliția rutieră din București în derivă.
899. Interpellation no.4341B/08-10-2008
Care este soluția Gunernului la majorările salariale din învățământ?
900. Interpellation no.4342B/08-10-2008
Precizați, dacă Romînia va face față crizei mondiale.
901. Interpellation no.4343B/08-10-2008
Referitor la memoriul Asociației "Salariații Cupru Min SA Abrud", cu sediul social în orașul Abrud, P-ța Petru Dobra, jud.Alba.
902. Interpellation no.4344B/08-10-2008
Măsurile întreprinse de către Prefectul Sebastian Bîzoi și MIRA în cazul incompatibilității primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.
903. Interpellation no.4345B/08-10-2008
Sancțiunile pentru nerespectarea hotărârilor definitive și irevocabile pronunțate de instanțele române precum și achitarea costurilor provocate de acele decizii guvernamentale infirmate de Justiție.
904. Interpellation no.4346B/08-10-2008
Primăria din com.Sălciua, jud.Alba.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 13 april 2024, 18:45
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro