Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2007 > Interpellations

Interpellations recorded in 2007

1. Interpellation no.2217B/07-02-2007
Sprijin material pentru tratament în străinătate.
2. Interpellation no.2218B/07-02-2007
Suprafața de teren dintre Brăila și Galați.
3. Interpellation no.2219B/07-02-2007
Referitor la lipsa unui Computer Tomograf funcțional la Spitalul Județean Sibiu.
4. Interpellation no.2220B/07-02-2007
Privind lipsa despăgubirilor pentru sacrificarea cailor bolnavi de "anemie infecțioasă".
5. Interpellation no.2221B/07-02-2007
Privind intenția Guvernului de a trece administrarea Ocolului Silvic Bistra de la Direcția Silvică Sibiu la cea din Alba.
6. Interpellation no.2222B/12-02-2007
Nerespectarea prevederilor art.72 din Legea administrației publice locale nr.215/2001.
7. Interpellation no.2223B/12-02-2007
"Interpretarea abuzivă de către Comisia Națională de Administrare a Drumurilor Naționale din România a prevederilor Legii 390/2006 pentru completarea Legii apiculturii 89/1998".
8. Interpellation no.2224B/13-02-2007
Diferența semnificativă de populație între datele deținute de către Institutul Național de Statistică și Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
9. Interpellation no.2225B/13-02-2007
Care este situația reală a zonelor afectate de inundații și ce s-a întreprins pentru remedierea pagubelor.
10. Interpellation no.2226B/13-02-2007
Introducerea Internet-ului în școlile din mediu rural.
11. Interpellation no.2227B/13-02-2007
Referitor la politica Guvernului României în cea ce privește românii din Ucraina.
12. Interpellation no.2228B/13-02-2007
Referitor la acțiunea derulată de autorități privind eradicarea anemiei infecțioase la cabaline.
13. Interpellation no.2229B/13-02-2007
Exodul medicilor.
14. Interpellation no.2230B/13-02-2007
Exodul dascălilor români.
15. Interpellation no.2231B/13-02-2007
Situația alocărilor de fonduri către localitățile jud.Constanța prin HG pe anul 2006.
16. Interpellation no.2232B/13-02-2007
Medicamentele pentru bolnavii cu transplant de rinichi și de ficat.
17. Interpellation no.2233B/13-02-2007
Vaccinarea împotriva pestei porcine clasice s-a făcut cu vaccin expirat.
18. Interpellation no.2234B/13-02-2007
Abuzuri săvârșite la Primăria Pipirig, jud.Neamț.
19. Interpellation no.2235B/13-02-2007
"Acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană".
20. Interpellation no.2236B/13-02-2007
Măsuri pentru fluidizarea circulației auto în interiorul localităților.
21. Interpellation no.2237B/13-02-2007
Renovarea Mânăstirii Horezu în bătaie de joc.
22. Interpellation no.2238B/13-02-2007
Țara Loviștei - ținutul uitat de Justiție
23. Interpellation no.2239B/13-02-2007
Referitor la probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
24. Interpellation no.2240B/13-02-2007
Referitor la subvențiile care sunt acordate persoanelor fizice și juridice care au animale înscrise în Registrul Agricol.
25. Interpellation no.2241B/13-02-2007
Situația taxelor aferente primei întabulări și a tayelor de succesiune pentru suprafețele agricole.
26. Interpellation no.2242B/13-02-2007
Cuponul "mov" naște confuzie.
27. Interpellation no.2243B/13-02-2007
Situația privind groapa de gunoi a municipiului Pitești.
28. Interpellation no.2244B/13-02-2007
Problema sistemelor de epurare.
29. Interpellation no.2245B/13-02-2007
Prevenirea cancerului de col uterin în România.
30. Interpellation no.2246B/13-02-2007
Suma repartizată învățământului în bugetul pe 2007.
31. Interpellation no.2247B/13-02-2007
Situația învățământului din România.
32. Interpellation no.2248B/13-02-2007
Situația problemelor de mediu din România.
33. Interpellation no.2249B/13-02-2007
Scăderea investițiilor în jud.Argeș.
34. Interpellation no.2250B/13-02-2007
Referitor la situația doamnei Hogea Anca.
35. Interpellation no.2251B/13-02-2007
"Acordarea sumei de 800.000 lei necesară comunei Bengești Ciocadia, jud.Gorj, în vederea modernizării, cât și continuării lucrărilor de asfaltare a DC 21, banii alocați fiind insuficienți pentru terminarea acestei lucrări".
36. Interpellation no.2252B/13-02-2007
"Alocarea sumei de 150.000 lei necesară comunei Bumbești-Pițic, jud.Gorj, în vederea reabilitării unor drumuri comunale și sătești".
37. Interpellation no.2253B/13-02-2007
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din RA-APPS București.
38. Interpellation no.2254B/13-02-2007
Referitor la memoriul Sindicatului Liber "Litera" din cadrul Imprimeriei "Oltenia" Craiova.
39. Interpellation no.2255B/13-02-2007
Referitor la vânzarea spațiilor închiriate de către trusturile de presă în incinta Casei Presei.
40. Interpellation no.2256B/13-02-2007
Referitor la CNI Coresi SA.
41. Interpellation no.2257B/13-02-2007
Referitor la memoriul a 29 de părinți din 4 sate privind școala din Dealu Negru.
42. Interpellation no.2258B/13-02-2007
Referitor la memoriul din partea Societății Române de Genetică Medicală.
43. Interpellation no.2259B/13-02-2007
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă ecvină din jud.Cluj.
44. Interpellation no.2260B/13-02-2007
Referitor la memoriul depus din partea Asociațiilor pentru protecția anumalelor Cluj.
45. Interpellation no.2261B/13-02-2007
"Alocarea sumei necesare reparațiilor capitale și extinderii prin supraetajare a sediului Primăriei comunei Polovraci, jud.Gorj".
46. Interpellation no.2262B/13-02-2007
"Alocarea sumei de 860.000 euro, fond necesar pentru racordarea la Sistemul Energetic Național a SC UATAA Motru SA, societate care furnizează energia termică populației din mun.Motru, jud.Gorj".
47. Interpellation no.2263B/13-02-2007
"Alocarea de fonduri necesare pentru introducerea încălzirii centrale la Școala Generală Bălcești, com.Bengești Ciocadia, jud.Gorj".
48. Interpellation no.2264B/13-02-2007
Băieți deștepți îmbrăcați în portocaliu.
49. Interpellation no.2265B/13-02-2007
Indiferența lor - umilința bolnavilor.
50. Interpellation no.2266B/13-02-2007
Probleme cu sistemul de sănătate.
51. Interpellation no.2267B/13-02-2007
Elevii pe post de cobai.
52. Interpellation no.2268B/13-02-2007
Agricultura în afara europei.
53. Interpellation no.2269B/13-02-2007
Referitor la valoarea punctului de pensie stabilit în anul 2006 față de anul 2004.
54. Interpellation no.2270B/13-02-2007
Sprijin Financiar guvernamental din fondul de rezervă bugetar aflat la dispoziția Guvernului, prin intermediul Ministerului Administrației și Internelor.
55. Interpellation no.2271B/13-02-2007
Alocarea sumei de 1 milion lei din fondurile de rezervă bugetare ale Ministerului Culturii și Cultelor.
56. Interpellation no.2272B/13-02-2007
Sute de profesori necalificați în școlile ieșene.
57. Interpellation no.2273B/13-02-2007
Ce măsuri aveți în vedere, inclusiv de ordin legislativ, spre a orienta câștigurile din munca în străinătate în domeniul afacerilor cu prioritate în zone ale producției, afaceri care vor crea și noi locuri de muncă.
58. Interpellation no.2274B/13-02-2007
Referitor la fondurile alocate pentru agricultura românească din partea Uniunii Europene.
59. Interpellation no.2275B/13-02-2007
Relațiile dintre societate și mediul natural.
60. Interpellation no.2276B/13-02-2007
Stadiul tăierilor din păduri.
61. Interpellation no.2277B/13-02-2007
Domeniul lăudat pentru pregătirea aderării este agricultura.
62. Interpellation no.2278B/13-02-2007
Privatizarea cinematografiei.
63. Interpellation no.2279B/13-02-2007
Festivalul "Lira de aur".
64. Interpellation no.2280B/13-02-2007
Care sunt măsurile concrete pe care le veți promova pentru apărarea și protecția copiilor din România.
65. Interpellation no.2281B/13-02-2007
Analizarea posibilității reluării lucrărilor de construcție a podului peste râul Siret, pod cunoscut sub denumirea de "Podul de la Talpa".
66. Interpellation no.2282B/13-02-2007
Referitor la obținerea cetățeniei române din partea românilor basarabeni.
67. Interpellation no.2283B/13-02-2007
Referitor la majorarea tarifului lunar al chiriei pentru imobilele din domeniul public sau privat al statului.
68. Interpellation no.2284B/13-02-2007
Privind protejarea arhitecturii tradiționale din spațiul rural românesc, îndeosebi a caselor vechi din lemn din jud.Maramureș.
69. Interpellation no.2285B/13-02-2007
Situația Serviciului de Ambulanță din mun.Făgăraș.
70. Interpellation no.2286B/13-02-2007
Întreruperea livrării cu energie electrică către platforma chimică Nitramonia.
71. Interpellation no.2287B/13-02-2007
Demolarea podului vechi aflat în localitatea Drăgănești Vlașca.
72. Interpellation no.2288B/13-02-2007
Construire pod nou la km 67+774 pe DN 54 ce traversează râul Sâi.
73. Interpellation no.2289B/13-02-2007
Superficialitate în executarea lucrărilor realizate de Grup PRIMACONS Slatina la reabilitarea Liceului Economic Roșiorii de Vede.
74. Interpellation no.2290B/13-02-2007
Alocarea sumei de 3435000 lei RON destinată acoperirii unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților locale și reparațiilor necesare drumurilor comunale care au fost grav afectate de inundațiile din 2005 în jud.Teleorman.
75. Interpellation no.2291B/13-02-2007
Contradicțiile apărute între Legea 44/1999 ți unele prevederi ale Codului Fiscal ce au încălcat drepturile veteranilor de război și a invalizilor și văduvelor de război.
76. Interpellation no.2292B/13-02-2007
Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice.
77. Interpellation no.2293B/13-02-2007
Pelicanul Creț, pentru generațiile viitoare.
78. Interpellation no.2294B/13-02-2007
Delta Dunării mai mult hașurată decât protejată.
79. Interpellation no.2295B/13-02-2007
Privind lipsa transparenței în selecționarea și finanțarea proiectelor în baza programului de dezvoltare a infrastructurii din spqțiul rural.
80. Interpellation no.2296B/13-02-2007
Privind suplimentarea fondurilor financiare pentru conservarea, restaurarea și introducerea în circuitul cultural-turistic a Cetății dacice de la Tilișca, jud.Sibiu.
81. Interpellation no.2297B/13-02-2007
Privind suplimentarea personalului la Arhivele CFR Turnu Roșu.
82. Interpellation no.2298B/13-02-2007
Problema sălii de sport a Colegiului Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești.
83. Interpellation no.2299B/13-02-2007
Diminuarea abandonului școlar.
84. Interpellation no.2300B/13-02-2007
Insuficiența salilor de curs pentru desfășurarea activității didactice.
85. Interpellation no.2301B/13-02-2007
Recalificarea persoanelor a căror meserie, după 2007, nu va mai fi solicitată pe piața muncii.
86. Interpellation no.2302B/13-02-2007
Bilete călătorie pensionari.
87. Interpellation no.2303B/13-02-2007
Referitor la acțiunile anticonstituționale ale activiștilor "Consiliul Național Secuiesc în jud.Covasna, Harghita și Mureș în vederea autonomiei "Ținutului Secuiesc".
88. Interpellation no.2304B/13-02-2007
Copii abandonați de părinți plecați la muncă în străinătate sunt predispuși la depresii, alcool, droguri și chiar sinucidere.
89. Interpellation no.2305B/13-02-2007
Încălzirea școlilor cu sobe de teracotă.
90. Interpellation no.2306B/13-02-2007
Situația construcției Penitenciarului din Caracal, în colaborare cu autoritățile austriece.
91. Interpellation no.2307B/13-02-2007
Preluarea și trecerea în administrația Primăriei orașului Balș, jud.Olt, a cinematografului "MODERN" din localitate.
92. Interpellation no.2308B/13-02-2007
Creșterea aberantă a impozitului pe terenurile agricole extravilane la orașe.
93. Interpellation no.2309B/13-02-2007
Birocrația laptelui praf.
94. Interpellation no.2310B/13-02-2007
Microbuzele destinate școlilor din jud.Neamț.
95. Interpellation no.2311B/13-02-2007
Viitorul societății ELECTROPUTERE CRAIOVA - DOLJ.
96. Interpellation no.2312B/13-02-2007
Strategia Ministerului Administrației și Internelor privind furturile din infrastructura națională.
97. Interpellation no.2313B/13-02-2007
Reducerea controalelor medicale de specialitate în spitalele din Botoșani - strategie a managementului în sănătate.
98. Interpellation no.2314B/13-02-2007
DESFIINȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI RURAL
99. Interpellation no.2315B/13-02-2007
Referitor la situația de la APIA Piatra Neamț.
100. Interpellation no.2316B/13-02-2007
Cursă internă regulată de avion pe ruta Craiova - Bucuresti.
101. Interpellation no.2317B/13-02-2007
Necesitatea adoptării Statului personalului aeronautic civil navigant profesionist din România.
102. Interpellation no.2318B/13-02-2007
Probleme în procesul de retrocedare a terenurilor.
103. Interpellation no.2319B/13-02-2007
Problemele chiriașilor din casele retrocedate.
104. Interpellation no.2320B/13-02-2007
Componența consiilor de administrație ale școlilor.
105. Interpellation no.2321B/13-02-2007
Situația școlilor în prag de iarnă.
106. Interpellation no.2322B/13-02-2007
Legislația privind grădinițele private și a creșelor.
107. Interpellation no.2323B/13-02-2007
Măsurile Ministerului Muncii privind aducerea acasă a muncitorilor români din străinătate.
108. Interpellation no.2324B/13-02-2007
Legislația privind algoritmul de calcul al pensiilor persoanelor încadrate în grupa 1 de muncă.
109. Interpellation no.2325B/13-02-2007
Cardul European de Asigurat.
110. Interpellation no.2326B/13-02-2007
Măsurile Ministerului de Externe relativ la reducerea tensiunilor de la granița ungară.
111. Interpellation no.2327B/13-02-2007
Suprafața de teren dintre Brăila și Galați.
112. Interpellation no.2328B/13-02-2007
Referitor la abuzurile făcute de dl.Fieraru Eugen, executor judecătoresc.
113. Interpellation no.2329B/13-02-2007
Referitor la situația unui dosar civil 819/2005.
114. Interpellation no.2330B/13-02-2007
Încheierea de convenții bilaterale referitoare la posibilitatea plății contribuțiilor sociale și în țară de naționalitate a navigatorilor membrii UE.
115. Interpellation no.2331B/13-02-2007
Starea deplorabilă a șoselei de intrare în București dinspre Constanța.
116. Interpellation no.2332B/13-02-2007
Situația clădirilor gărilor din jud.Arad.
117. Interpellation no.2333B/13-02-2007
Încheierea de contracte în defavoarea Companiei Naționale - Poșta Română SA.
118. Interpellation no.2334B/13-02-2007
Privind modul de activitate a angajaților Gărzii de Mediu Buzău.
119. Interpellation no.2335B/13-02-2007
Situația de criză de la Primăria comunei Poșta Câlneu.
120. Interpellation no.2336B/13-02-2007
Modul în care se fac achizițiile publice la Consiliul Județean Brăila.
121. Interpellation no.2337B/13-02-2007
Schimbarea din funcție a directorului general interimar al Spitalului Județean Brăila și reducerea în funcție a fostului director general, ce fusese demis la sfârșitul lunii mai 2006.
122. Interpellation no.2338B/13-02-2007
Posibilitatea preluării variantei ocolitoare de către Administrarea Drumurilor Naționale.
123. Interpellation no.2339B/13-02-2007
Finalizarea lucrărilor anexei Școlii Generale nr.309 București.
124. Interpellation no.2340B/13-02-2007
Obstacolele cu care se confruntă comerțul internațional.
125. Interpellation no.2341B/14-02-2007
Trecerea satului Ferești, com.Giulești, jud.Maramureș din zona de deal în zona de munte.
126. Interpellation no.2342B/13-02-2007
Recunoașterea diplomelor pentru românii din străinătate.
127. Interpellation no.2343B/13-02-2007
Tariful pentru utilizarea zonei drumului național pentru subtraversări de utilități publice.
128. Interpellation no.2344B/13-02-2007
Recunoașterea diplomelor în străinătate.
129. Interpellation no.2345B/13-02-2007
Vestigii istorice din Gorj, în stare avansată de degradare.
130. Interpellation no.2346B/13-02-2007
Referitor la informații legate de modul de cheltuire a fondurilor alocate Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și materiale sportive.
131. Interpellation no.2347B/13-02-2007
Referitor la privatizarea SC ALUTUS SA - jud.Vâlcea.
132. Interpellation no.2348B/13-02-2007
Nemulțumirea cetățenilor fașă de diverse servicii (salubritate, asfaltare, dezăpezire etc.)
133. Interpellation no.2349B/13-02-2007
Referitor la Proiectul de lege vizând schimbarea denumirii jud.Argeș în Argeș Muscel.
134. Interpellation no.2350B/13-02-2007
Lămuriri cu privire la modul în care ministerul a repartizat fonduri pentru unele școli din jud.Argeș.
135. Interpellation no.2351B/13-02-2007
Referitor la cele mai importante lucrări arheologice din țară.
136. Interpellation no.2352B/13-02-2007
PROBLEMA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ
137. Interpellation no.2353B/13-02-2007
Referitor la crima petrecută în data de 2 iunie 2004 în loc.Pecina, ținutul Almeria din Spania, asupra numitului Leonte Nicolae.
138. Interpellation no.2354B/13-02-2007
Referitor la încrederea cetățeanului în justiția română.
139. Interpellation no.2355B/13-02-2007
Referitor la domnul Barczi Gyozo Istvan.
140. Interpellation no.2356B/13-02-2007
Referitor la incidentul deosebit de grav din data de 22 ianuarie la Centrul Național de Excelență în Handbal, Sighișoara.
141. Interpellation no.2357B/13-02-2007
Apă potabilă pentru Grădinari!
142. Interpellation no.2358B/13-02-2007
Ilegalități la Băile Herculane?!
143. Interpellation no.2359B/13-02-2007
În sprijinul pensionarilor - sediu pentru Casa Județeană de Pensii!
144. Interpellation no.2360B/13-02-2007
Stăvilirea faptelor antisociale.
145. Interpellation no.2361B/13-02-2007
Referitor la situația Bibliotecii Județene "Vasile Voiculescu" din cartierul Simileasa, Buzău.
146. Interpellation no.2362B/13-02-2007
Referitor la domeniul industrial, energetic și bancar.
147. Interpellation no.2363B/13-02-2007
referitor la motivarea măsurii de scutire de datorii anunțate.
148. Interpellation no.2364B/13-02-2007
Preluarea de către Universitatea Transilvania a pachetului majoritar deținut de AVAS la INAR Brașov.
149. Interpellation no.2365B/13-02-2007
Sporul de noapte în formarea bazei de calcul a punctajelor anuale pentru stabilirea drepturilor de pensie.
150. Interpellation no.2366B/13-02-2007
Problema sediului Filialei Oradea a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
151. Interpellation no.2367B/13-02-2007
Situația pensionarilor care au lucrat la SC UM Cugir SA în grupa I de muncă și nu beneficiază de plata corespunzătoare a pensiilor.
152. Interpellation no.2368B/13-02-2007
Referitor la punerea în aplicare a Normei nr.20/13.09.2006.
153. Interpellation no.2369B/13-02-2007
Reforma Codului Civil.
154. Interpellation no.2370B/13-02-2007
Referendumul din Județele Covasna, Harghita și Mureș.
155. Interpellation no.2371B/13-02-2007
Dinciclul interpelări inutile adresate miniștrilor PD.
156. Interpellation no.2372B/13-02-2007
Care este punctul de vedere al Ministerului Culturii și Cultelor cu privire la înființarea unui centru cultural multi-etnic în Constanța?
157. Interpellation no.2373B/13-02-2007
Ce posibilitate există pentru a fi înființată linia aeriană directă Constanța-Instambul?
158. Interpellation no.2374B/13-02-2007
Care este soluția pentru a putea fi rezolvată situația domnului Omar EROL, inginer agronom?
159. Interpellation no.2375B/13-02-2007
Monitorizarea performanțelor actuale ale pilotajului și măsuri pentru impunerea unui nivel de calitate a serviciilor.
160. Interpellation no.2376B/13-02-2007
Supune atenției o doleanță a societății civile românești din jud.Harghita și Covasna.
161. Interpellation no.2377B/14-02-2007
Vidul informațional al populației după integrarea României în Uniunea Europeană.
162. Interpellation no.2378B/14-02-2007
Prelungirea termenului de șase ani pentru muncă în condiții deosebite, prevăzut de HG 261/2001.
163. Interpellation no.2379B/14-02-2007
Întârzierea nejustificată a alocării fondurilor bugetare construirii unui bloc ANL în orașul Lipova.
164. Interpellation no.2380B/14-02-2007
Situația infrastructurii românești după aderarea în Uniunea Europeană.
165. Interpellation no.2381B/14-02-2007
Respectați legea și Parlamentul României!
166. Interpellation no.2382B/14-02-2007
Referitor la problema retrocedării proprietăților.
167. Interpellation no.2383B/14-02-2007
Referitor la abuzurile prefectului de Dolj, Nicolae Giugea.
168. Interpellation no.2384B/14-02-2007
Referitor la un angajat al Autorității Electorale Permanente, pe nume Iancu Gheorghe.
169. Interpellation no.2385B/14-02-2007
Referitor la prefectul județului Dolj, Nicolae Giugea.
170. Interpellation no.2386B/14-02-2007
Referendumul pentru autonomie a "ținutului secuiesc".
171. Interpellation no.2387B/14-02-2007
Situația retrocedărilor.
172. Interpellation no.2388B/21-02-2007
Posibilitatea de a vota la alegerile pentru Parlamentul European a românilor din diasporă.
173. Interpellation no.2389B/21-02-2007
Strategia Guvernului privind privatizarea Societății Comerciale "TRACTORUL UTB" SA Brașov.
174. Interpellation no.2390B/27-02-2007
Aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.
175. Interpellation no.2391B/27-02-2007
Necesitatea înființării unui Institut Medico-Legal în Constanța.
176. Interpellation no.2392B/27-02-2007
Cultul personalității.
177. Interpellation no.2393B/27-02-2007
Patrimoniu cultural Brăila.
178. Interpellation no.2394B/27-02-2007
Calculul pensiilor în învățământ.
179. Interpellation no.2395B/27-02-2007
Situația retrocedărilor.
180. Interpellation no.2396B/27-02-2007
Conducerea Spitalului Județean Brăila.
181. Interpellation no.2397B/27-02-2007
Reexaminarea conducătorilor auto al căror permis a fost suspendat.
182. Interpellation no.2398B/27-02-2007
Neregulile din activitatea directorului Dorecției de Finanțe Publice Buzău, Liviu Ilie.
183. Interpellation no.2399B/27-02-2007
problema pregătirii practice în Școlile de Arte și Meserii, în domeniul alimentației publice, turismului și serviciilor.
184. Interpellation no.2400B/27-02-2007
Reconstituirea drepturlui la proprietate - situația poligonului UM 01340 din satul Alparea, com Oșorhei, jud.Bihor.
185. Interpellation no.2401B/27-02-2007
Deblocarea banilor pentru despăgubirea proprietarilor de animale suspectate de anemie infecțioasă din com.Tileagd, jud.Bihor.
186. Interpellation no.2402B/27-02-2007
Profanarea cimitirului militarilor români din Tighina.
187. Interpellation no.2403B/27-02-2007
referitor la continuarea perceperii de taxe de la elevi precum "Fodul clasei", "Fondul școlii", etc.
188. Interpellation no.2404B/27-02-2007
Referitor la inundațiile din 20 iunie 2006.
189. Interpellation no.2405B/27-02-2007
Reluarea cursei Tarom Craiova - București.
190. Interpellation no.2406B/27-02-2007
Întârzierile mari la plata subvențiilor la lapte.
191. Interpellation no.2407B/27-02-2007
Referitor la memoriul depus din partea BNS cu referire la muncitorii rom\ni cu contracte legale de muncă în Spania.
192. Interpellation no.2408B/27-02-2007
Referitor la Federația Sindicatelor Ambulanța din Cluj.
193. Interpellation no.2409B/27-02-2007
Referitor la problema salarizării personalului medico-sanitar și auxiliar la nivel UPU - București, Cluj, Iași, Timișoara.
194. Interpellation no.2410B/27-02-2007
Referitor la locuitorii comunei Gilău, jud.Cluj.
195. Interpellation no.2411B/27-02-2007
Strategia ministerului cu privire la protecția crescătorilor și producătorilor de carne de vită.
196. Interpellation no.2412B/27-02-2007
Referitor la poziția Ministerului Economiei și Comerțului cu privire la datoriile istorice pe care o serie de societăți comerciale românești le au față de Statul Român.
197. Interpellation no.2413B/27-02-2007
Privind restricția comercializării produselor de brânză și telemea.
198. Interpellation no.2414B/27-02-2007
Referitor la stoparea lucrărilor la Centura Ocolitoare a municipiului Sibiu.
199. Interpellation no.2415B/27-02-2007
Referitor la organizarea și autorizarea unor puncte locale de tăiere a mieilor.
200. Interpellation no.2416B/27-02-2007
Obligativitatea fortificării făinii cu fier și acid folic.
201. Interpellation no.2417B/27-02-2007
Situația sistemului de irigații din jud.Dolj.
202. Interpellation no.2418B/27-02-2007
Taxa de primă înmatriculare auto.
203. Interpellation no.2419B/27-02-2007
Cazul domnului Filaret Cârdei.
204. Interpellation no.2420B/27-02-2007
Referitor la existența cămătăriei, care se manifestă cu amploare în jud.Mehedinți.
205. Interpellation no.2421B/27-02-2007
Lucrări de consolidare și reparații urgențe la podul de peste râul Vede la intrarea în municipiul Alexandria.
206. Interpellation no.2422B/27-02-2007
Măsurile luate în România pentru a combate acest fenomen.
207. Interpellation no.2423B/27-02-2007
Referitor la Ordinul 333/28 iunie 2006 pentru aprobarea procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor și a modelului autorizației pentru supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor.
208. Interpellation no.2424B/27-02-2007
Referitor la Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
209. Interpellation no.2425B/27-02-2007
Referitor la reforma în domeniul sănătății.
210. Interpellation no.2426B/27-02-2007
Culoarul european IV.
211. Interpellation no.2427B/27-02-2007
Peste 2500 de persoane așteaptă încă titluri de proprietate pe terenuri.
212. Interpellation no.2428B/27-02-2007
Desființarea secției de pneumoftiziologie din mun.Săcele.
213. Interpellation no.2429B/27-02-2007
Situația Serviciului de Ambulanță din Făgăraș și Victoria, jud.Brașov.
214. Interpellation no.2430B/27-02-2007
"Retrocedare suprafață forestieră".
215. Interpellation no.2431B/27-02-2007
"Recalcularea pensiei".
216. Interpellation no.2432B/27-02-2007
Reglementări cu caracter de exclusivitate înserate în Legea finanțelor publice locale.
217. Interpellation no.2433B/27-02-2007
Legalitatea "referendum"-ului din "Ținutul Secuiesc".
218. Interpellation no.2434B/27-02-2007
Contracte de finanțare între Ministerul Justiției și un număr de asociații și fundații neguvernamentale.
219. Interpellation no.2435B/27-02-2007
Interpretarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri.
220. Interpellation no.2436B/27-02-2007
Scutirea de TVA pentru servicii la export, la navele maritime.
221. Interpellation no.2437B/27-02-2007
Patru marinari români sunt arestați în Portugalia de peste 1 an.
222. Interpellation no.2438B/27-02-2007
Referitor la cetățenii care nu pot dovedi plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate.
223. Interpellation no.2439B/27-02-2007
Nemulțumiri colective ale unor persoane, în special pensionari.
224. Interpellation no.2440B/27-02-2007
Situația Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean Oradea.
225. Interpellation no.2441B/27-02-2007
Urgentarea înființării Centrului Oncologic Regional la Oradea.
226. Interpellation no.2442B/27-02-2007
Încălcarea Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
227. Interpellation no.2443B/27-02-2007
Decizia Ministerului Industriei și a Comerțului de a opri activitatea SC CUPRU MIN Abrud.
228. Interpellation no.2444B/27-02-2007
Protejați interesele pacienților!?
229. Interpellation no.2445B/27-02-2007
Oprirea tăierii iresponsabile a pădurilor în Zona Voineasa.
230. Interpellation no.2446B/27-02-2007
Măsuri urgente pentru reanimarea Serviciului de Ambulanță la Vâlcea.
231. Interpellation no.2447B/27-02-2007
Licitația primul tronson din autostrada București-Brașov.
232. Interpellation no.2448B/27-02-2007
Recalcularea pensiilor.
233. Interpellation no.2449B/27-02-2007
Finanțare din Fondul de Intervenție.
234. Interpellation no.2450B/27-02-2007
Inconsecvența legislativă.
235. Interpellation no.2451B/27-02-2007
Referitor la privatizarea stațiunii Sovata.
236. Interpellation no.2452B/27-02-2007
Referitor la memoriul domnului Fabian Ștefan.
237. Interpellation no.2453B/27-02-2007
Referitor la sesizări de la diverși pensionari.
238. Interpellation no.2454B/27-02-2007
Situația cetățenilor români care doresc să lucreze în străinătate.
239. Interpellation no.2455B/27-02-2007
Referitor la cetățeni din jud.Mureș care nu-și pot intabula terenurile.
240. Interpellation no.2456B/27-02-2007
Referitor la memoriul domnului Ceușan Alexandru.
241. Interpellation no.2457B/27-02-2007
Referitor la aplicarea Legii proprietății.
242. Interpellation no.2458B/27-02-2007
Referitor la cetățenii de pe Valea Șieului.
243. Interpellation no.2459B/27-02-2007
Politica în domeniul sănătății.
244. Interpellation no.2460B/27-02-2007
Privind strategia de protejare a infrastructurii existente.
245. Interpellation no.2461B/27-02-2007
Plan de dezvoltare al litoralului românesc.
246. Interpellation no.2462B/27-02-2007
Situația angajaților de la Tractorul.
247. Interpellation no.2463B/27-02-2007
Tot mai mulți pensionari se plâng de sistemul de calcul al pensiei și de lacunele legislative.
248. Interpellation no.2464B/27-02-2007
Modificarea art.161, alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
249. Interpellation no.2465B/27-02-2007
Astăzi diferența salarială între bărbați și femei este în medie de 15% la nivelul Uniunii Europene.
250. Interpellation no.2466B/27-02-2007
Un muzeu comunal în localitatea Cobadin.
251. Interpellation no.2467B/27-02-2007
Situația cinematografului "Republica".
252. Interpellation no.2468B/27-02-2007
Impozitele percepute pentru terenurile agricole extravilane din mediul urban.
253. Interpellation no.2469B/27-02-2007
Reabilitarea pasajelor de trecere la nivel de cale ferată din municipiul Slobozia, jud.Ialomița.
254. Interpellation no.2470B/28-02-2007
Hotărârea de Guvern 1185/2006 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea armatei în administrarea Consiliului Local al comunei Podari-Dolj.
255. Interpellation no.2471B/28-02-2007
Verificarea legalității emiterii Autorizației de construcție nr.1538/2006, emise de Primăria municipiului Oradea.
256. Interpellation no.2472B/28-02-2007
Ministrul contabil Eugen Nicolăescu, saturat să distrugă sănătatea, trece cu tăvălugul peste administrația publică.
257. Interpellation no.2473B/28-02-2007
Cum sprijină Guvernul sectorul privat în privința TVA-ului perceput de la 1 ianuarie pentru activitățile finanțate din fonduri nerambursabile, în cadrul proiectelor europene?
258. Interpellation no.2474B/28-02-2007
Referitor la înființarea asociației numite "Comunitatea Moldovenilor din România" ca reprezentantă a "etnicilor moldoveni" din țara noastră.
259. Interpellation no.2475B/05-03-2007
"Nemulțumiri vizând hotărârile instanțelor de judecată".
260. Interpellation no.2476B/05-03-2007
"Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".
261. Interpellation no.2477B/06-03-2007
Referitor la fermierii din toată țara.
262. Interpellation no.2478B/07-03-2007
Recalcularea pensiilor.
263. Interpellation no.2479B/13-03-2007
Referitor la un memoriu din partea reprezentanților Fundației TERRA Mileniul III.
264. Interpellation no.2480B/13-03-2007
Referitor la strategia post/aderare pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în perioada imediat următoare.
265. Interpellation no.2481B/13-03-2007
Care este politica ministerului în ceea ce privește strategia referitoare la aplicarea egalității de șanse pentru agricultorii români pe piața Uniunii Europene.
266. Interpellation no.2482B/13-03-2007
Situația penitenciarelor din România.
267. Interpellation no.2483B/13-03-2007
Referitor la obținerea drepturilor legale de pensie.
268. Interpellation no.2484B/13-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de pensionari.
269. Interpellation no.2485B/13-03-2007
Criza locurilor în grădinițe și școlile primare.
270. Interpellation no.2486B/13-03-2007
Referitor la președintele Organizației locale a PD din Dărmănești, jud.Dâmbovița.
271. Interpellation no.2487B/13-03-2007
Referitor la statutul și recunoașterea de către Parlamentul Republicii Moldova a "Comunității Moldovenilor din România".
272. Interpellation no.2488B/13-03-2007
Programul Super-Ski în Carpați în Prahova.
273. Interpellation no.2489B/13-03-2007
Insula Mică a Brăilei.
274. Interpellation no.2490B/13-03-2007
Port turistic la Brăila.
275. Interpellation no.2491B/13-03-2007
Scăderea contribuțiilor la fondurile publice sociale.
276. Interpellation no.2492B/13-03-2007
Referitor la Ambulanța Bacău.
277. Interpellation no.2493B/13-03-2007
Referitor la donatorii de sânge.
278. Interpellation no.2494B/13-03-2007
"Sănătatea în mediul rural".
279. Interpellation no.2495B/13-03-2007
Situația elevilor din școlile aflate în jud.Bacău.
280. Interpellation no.2496B/13-03-2007
Reforma justiției.
281. Interpellation no.2497B/13-03-2007
Acordarea cetățeniei române cetățenilor din Ucraina.
282. Interpellation no.2498B/13-03-2007
Complexul castelului Peleș, Pelișor și Foișor inclusiv anexele, Castelul Bran.
283. Interpellation no.2499B/13-03-2007
Segmentul de autostradă Cernavodă-Constanța.
284. Interpellation no.2500B/13-03-2007
Legislația vamală a porturilor maritime românești.
285. Interpellation no.2501B/13-03-2007
Revizuirea Codului Fiscal.
286. Interpellation no.2502B/13-03-2007
"Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".
287. Interpellation no.2503B/13-03-2007
"Aplicarea legilor fondului funciar".
288. Interpellation no.2504B/13-03-2007
Privind limitarea duratei de spitalizare a pacienților.
289. Interpellation no.2505B/13-03-2007
Privind distrugerea unui monument istoric din Sibiu.
290. Interpellation no.2506B/13-03-2007
Privind reglementarea transhumanței.
291. Interpellation no.2507B/13-03-2007
Privind salariul minim brut pe economie.
292. Interpellation no.2508B/13-03-2007
Incidența îngrijorătoare a bolilor canceroase în jud.Bacău.
293. Interpellation no.2509B/13-03-2007
Amenajarea albiei râului Olteț.
294. Interpellation no.2510B/13-03-2007
Nerespectarea acordului încheiat cu federațiile sindicale din învățământ în noiembrie 2005 în ceea ce privește alocarea a 1,1% din PIB pentru investiții în învățământ.
295. Interpellation no.2511B/13-03-2007
Situația clădirilor cu bulină roșie.
296. Interpellation no.2512B/13-03-2007
Exercitarea profesiei de mediator și aplicarea legii 192/2006.
297. Interpellation no.2513B/13-03-2007
Consolidarea locuințelor.
298. Interpellation no.2514B/13-03-2007
Formule de calcul a pensiei.
299. Interpellation no.2515B/13-03-2007
Referitor la situația în agricultura din jud.Sălaj.
300. Interpellation no.2516B/13-03-2007
Centrul de Sănătate de la Sântana.
301. Interpellation no.2517B/13-03-2007
Modificări ale Codului Penal și Codului de Procedură Penală.
302. Interpellation no.2518B/13-03-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei.
303. Interpellation no.2519B/13-03-2007
Reabilitarea infrastructurii educaționale din Capitală.
304. Interpellation no.2520B/13-03-2007
Zonele protejate din Delta Dunării nu sunt protejate!
305. Interpellation no.2521B/13-03-2007
Starea plajelor de pe litoralul românesc în extra-sezon.
306. Interpellation no.2522B/13-03-2007
Pregătirea primăriilor din jud.Constanța pentru protecția cetățenilor în caz de inundații.
307. Interpellation no.2523B/13-03-2007
Urgentarea intrării în vigoare a Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.
308. Interpellation no.2524B/13-03-2007
Asistența medicală.
309. Interpellation no.2525B/13-03-2007
Programul de REABILITARE A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE.
310. Interpellation no.2526B/13-03-2007
Staționar pentru bolnavi psihici în jud.Satu Mare.
311. Interpellation no.2527B/13-03-2007
Situația aeroportului Satu Mare.
312. Interpellation no.2528B/13-03-2007
Referitor la persoanele care suferă de paralizie.
313. Interpellation no.2529B/13-03-2007
Fonduri pentru industria de prelucrare a lemnului.
314. Interpellation no.2530B/13-03-2007
Fonduri UE pentru Industria de prelucrare a lemnului.
315. Interpellation no.2531B/13-03-2007
Cuantumul fondului de asigurări de sănătate alocat jud.Satu Mare.
316. Interpellation no.2532B/13-03-2007
Acordare de suvvenții tuturor producătorilor agricoli.
317. Interpellation no.2533B/13-03-2007
Sănătatea intrată în colaps.
318. Interpellation no.2534B/13-03-2007
Munca la negru - în jud.Olt.
319. Interpellation no.2535B/13-03-2007
Referitor la memoriul doamnei Munteanu Silvia din Sighișoara.
320. Interpellation no.2536B/13-03-2007
Referitor la Căminul de Bătrâni din Comuna Ideciu de Jos.
321. Interpellation no.2537B/13-03-2007
Riscuri actuale și majore pentru sănătatea și viața cetățenilor din mun.Slobozia.
322. Interpellation no.2538B/13-03-2007
Acordarea cetățeniei române.
323. Interpellation no.2539B/13-03-2007
Renta viageră pentru vânzarea terenurilor nu poate fi încasată în jud.Botoșani.
324. Interpellation no.2540B/13-03-2007
Modificarea curriculei școlare și alte schimbări pe anul școlar 2007-2008.
325. Interpellation no.2541B/13-03-2007
Resurse din fonduri europene pentru agricultura românească.
326. Interpellation no.2542B/13-03-2007
Obstrucționarea procesului de retrocedare a terenurilor de către Agenția Domeniilor Statului.
327. Interpellation no.2543B/13-03-2007
Stadiul desfășurării contrctului de construcției al autostrăzii Transilvania.
328. Interpellation no.2544B/13-03-2007
AUTOTURISM FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MERSUL PE JOS1
329. Interpellation no.2545B/13-03-2007
CULTURA PROVINCIALĂ ÎNTRE MIZERIE ȘI INEXISTENȚĂ
330. Interpellation no.2546B/13-03-2007
Probleme legate de funcționarea SC SOMETRA SA Copșa Mică.
331. Interpellation no.2547B/13-03-2007
Referitor la situația gravă în care se află SRTV.
332. Interpellation no.2548B/13-03-2007
Referitor la privatizarea SC "GEROM" Buzău.
333. Interpellation no.2549B/13-03-2007
Referitor la casele memoriale ale marilor noștri scriitori.
334. Interpellation no.2550B/13-03-2007
"Contract de arendă".
335. Interpellation no.2551B/14-03-2007
Referitor la contractul de privatizare a SC "Distrigaz Sud" SA.
336. Interpellation no.2552B/14-03-2007
Lichidarea voluntară a Societății Comerciale RULMENTUL SA Brașov.
337. Interpellation no.2553B/14-03-2007
Incompatibilitatea funcției de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu cea de colectare și administrare a fondurilor electorale ale Partidului Național Liberal.
338. Interpellation no.2554B/14-03-2007
Reglementarea situației micilor producători din domeniul pomicol în ceea ce privește comercializarea produselor.
339. Interpellation no.2555B/14-03-2007
Referitor la declarația vicepremierului Marko Bela la depunerea la 3 martie 2007, a candidaturii sale pentru ocuparea funcției de președinte al UDMR.
340. Interpellation no.2556B/14-03-2007
Referitor la Consiliile Interministeriale.
341. Interpellation no.2557B/14-03-2007
Situația falimentară a municipiului Blaj, din cauza chiriilor enorme percepute de Mitropolia Greco-Catolică.
342. Interpellation no.2558B/14-03-2007
Situația disperată a SC UM Cugir SA, amenințată cu lichidarea.
343. Interpellation no.2559B/14-03-2007
Referitor la înființarea la Rădăuți a Centrului de Studii Bucovina al Academiei Române.
344. Interpellation no.2560B/14-03-2007
Referitor la amânarea alegerilor pentru Parlamentul European.
345. Interpellation no.2561B/14-03-2007
Referitor la OUG 39/2006.
346. Interpellation no.2562B/27-03-2007
Situația proiectelor de mediu.
347. Interpellation no.2563B/27-03-2007
Gestionarea deșeurilor periculoase.
348. Interpellation no.2564B/27-03-2007
Situația poluării pe râurile din vecinătatea ARPECHIM.
349. Interpellation no.2565B/27-03-2007
Referitor la menținerea bunelor releții dintre România și Republica Moldova.
350. Interpellation no.2566B/27-03-2007
Referitor la situația copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
351. Interpellation no.2567B/27-03-2007
Referitor la situația tensionată în frunoasa com.Bilca din Bucovina istorică.
352. Interpellation no.2568B/27-03-2007
Ce măsuri aveți în vedere pentru ca agricultura și dezvoltarea rurală să beneficieze de fonduri europene?
353. Interpellation no.2569B/27-03-2007
Statutul Insulei Șerpilor.
354. Interpellation no.2570B/27-03-2007
Referitor la fapte grave ce se petrec la Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
355. Interpellation no.2571B/27-03-2007
Situația creșelor.
356. Interpellation no.2572B/27-03-2007
Există un program de informare națională a elevilor și părinților privind bolile de nutriție și prevenția acestora?
357. Interpellation no.2573B/27-03-2007
Referitor la serviciile oferite în spitalele românești care nu se ridică la standardele europene.
358. Interpellation no.2574B/27-03-2007
"Virarea pensiei de handicap în contul personal, deschis la Sucursala CEC Piatra Neamț".
359. Interpellation no.2575B/27-03-2007
"Nereguli privind funcționarea unei societăți comerciale și lucrări de reparații fără autorizație".
360. Interpellation no.2576B/27-03-2007
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea stă pe un butoi de pulbere.
361. Interpellation no.2577B/27-03-2007
La Laloșu fântânile ard în continuare iar oamenii nu au apă de băut.
362. Interpellation no.2578B/27-03-2007
Taxa de primă înmatriculare.
363. Interpellation no.2579B/27-03-2007
Agricultura la pământ.
364. Interpellation no.2580B/27-03-2007
România țara absurdului.
365. Interpellation no.2581B/27-03-2007
Drumurile naționale din jud.Vâlcea au fost lăsate pe drumuri.
366. Interpellation no.2582B/27-03-2007
Referitor la modul abuziv în care procedează unii primari din jud.Prahova.
367. Interpellation no.2583B/27-03-2007
Referitor la amendamente aduse la proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2007, supuse dezbaterii în plenul Camerei Deputaților și aprobate.
368. Interpellation no.2584B/27-03-2007
Referitor la situația pedagogilor din jud.Sălaj.
369. Interpellation no.2585B/27-03-2007
Referitor la DN 2H Rădăuți - Vicovu de Jos și srăzile Putnei, Horia, Școlii Noi și Dobrogeanu Gherea din mun.Rădăuți.
370. Interpellation no.2586B/27-03-2007
Referitor la cele 2150 de familii care nu beneficiază de lumină electrică în jud.Suceava.
371. Interpellation no.2587B/27-03-2007
Referitor la situația Institutului Național de Cercetare în Domeniul Protecției Mediului.
372. Interpellation no.2588B/27-03-2007
Referitor la memoriul domnului Carauleanu Viorel din Bistrița.
373. Interpellation no.2589B/27-03-2007
Referitor la MEFIN Sinaia.
374. Interpellation no.2590B/27-03-2007
Referitor la renovarea Centrului istoric.
375. Interpellation no.2591B/27-03-2007
Situația personalului insufucient din penitenciare.
376. Interpellation no.2592B/27-03-2007
Programul național de protecție socială "Bani de liceu".
377. Interpellation no.2593B/27-03-2007
Situația românilor din zona Văii Timocului - Serbia și din spațiul fost Iugoslav.
378. Interpellation no.2594B/27-03-2007
Referitor la memoriul domnului inginer Omer Erol.
379. Interpellation no.2595B/27-03-2007
Referitor la producătorii agricoli.
380. Interpellation no.2596B/27-03-2007
Referitor la fondurile guvernamentale devenite pomană electorală pentru electoratul comunei Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
381. Interpellation no.2597B/27-03-2007
Mânăstirea Strehaia, jud.Mehedinți.
382. Interpellation no.2598B/27-03-2007
Drum ocolitor în mun.Săcele.
383. Interpellation no.2599B/27-03-2007
Scoaterea specializării "oncologie" din nomenclatorul Ministerului Sănătății.
384. Interpellation no.2600B/27-03-2007
Aglomerarea excesivă a laboratoarelor de analize medicale.
385. Interpellation no.2601B/27-03-2007
Excluderea de la subvenționare a suprafețelor agricole mai mici de o,3 ha/parcelă și a proprietarilor care dețin mai puțin de 1 ha de teren.
386. Interpellation no.2602B/27-03-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Sindicatului Liber Napoca al Taximetriștilor din Cluj.
387. Interpellation no.2603B/27-03-2007
Referitor la memoriul Federației Sindicatelor din Bibliotecile din România.
388. Interpellation no.2604B/27-03-2007
Referitor la memoriul depus de un grup de pensionari.
389. Interpellation no.2605B/27-03-2007
Referitor la memoriul depus de un grup de pensionari.
390. Interpellation no.2606B/27-03-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Asociației Fermierilor Crescători de Bovine.
391. Interpellation no.2607B/27-03-2007
Care este strategia ministerului în ceea ce privește salarizarea în România.
392. Interpellation no.2608B/27-03-2007
Referitor la probleme cu care se confruntă polițiștii din Bistrița-Năsăud.
393. Interpellation no.2609B/27-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de pensionari.
394. Interpellation no.2610B/27-03-2007
Referitor la lipsa cărților de rugăciuni, biblii și material de cultură religioasă în penitenciare.
395. Interpellation no.2611B/27-03-2007
Referitor la absolvenții Facultății de Stomatologie.
396. Interpellation no.2612B/27-03-2007
Referitor la acțiunea numită "Plăți directe pe suprafață".
397. Interpellation no.2613B/27-03-2007
Cu privire la vânzarea sediului administrativ, depozite și ateliere a SC URBIS SA din Roșiorii de Vede, str.Corlătescu nr.4, având ca acționar unic Consiliul Local Roșiorii de Vede.
398. Interpellation no.2614B/27-03-2007
Slaba capacitate a Agențiilor pentru dezvoltare regională de a comunica cu autoritățile locale.
399. Interpellation no.2615B/27-03-2007
Schimbarea destinației legale a sălilor de sport școlare de tip B construite în Roșiorii de Vede, jud.Teleorman.
400. Interpellation no.2616B/27-03-2007
Ord.Min.Înv.nr.329/13 februarie 2007 (în anexă): modificare și completare.
401. Interpellation no.2617B/27-03-2007
Situația programului de înregistrare a cererilor pentru subvenții în baza de date a APIA.
402. Interpellation no.2618B/27-03-2007
Discriminarea consilierilor juridici în raport cu avocații.
403. Interpellation no.2619B/27-03-2007
Copiii și persoanele cu handicap au drepturi care nu sunt respectate.
404. Interpellation no.2620B/27-03-2007
Referitor la situația salariaților de la SC PORȚELANUL SA Dorohoi.
405. Interpellation no.2621B/27-03-2007
CERCETAREA AUTOHTONĂ - LA UN PAS DE FINAL....
406. Interpellation no.2622B/27-03-2007
CONSTRUCȚIILE RURALE - ALTĂ ȚARĂ A ROMÂNIEI
407. Interpellation no.2623B/27-03-2007
RENTA VIAGERĂ - ALT PROGRAM DESTINAT EȘECULUI
408. Interpellation no.2624B/27-03-2007
Lipsa de transparență la nivelul Ministerului Transporturilor?
409. Interpellation no.2625B/27-03-2007
Ridicarea în mod abuziv din parcarea plătită a unui autoturism.
410. Interpellation no.2626B/27-03-2007
Referitor la posibilitatea firmelor de a-și deschide puncte de lucru în altă țară.
411. Interpellation no.2627B/27-03-2007
Referitor la includerea copiilor înscriși la grădinițele cu program prelungit în programul "Cornul și laptele".
412. Interpellation no.2628B/27-03-2007
Referitor la poziția oficială a ministerului în legătură cu vaccinul împotriva cancerului de col uterin.
413. Interpellation no.2629B/27-03-2007
Situația gravă a activității APIA, generată de managementul defectuos și neperformant.
414. Interpellation no.2630B/27-03-2007
Privatizarea stațiunii Sovata.
415. Interpellation no.2631B/27-03-2007
Referitor la modul scandalos în care a înțeles domnul Jozsef Birtalan, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, să răspundă la interpelarea din 12 februarie 2007.
416. Interpellation no.2632B/27-03-2007
Situația gravă existentă la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă.
417. Interpellation no.2633B/27-03-2007
Referitor la ziarele ce apar în Harghita, Covasna și chiar și unele din Mureș, în caz cvasigeneral, aduc la cunoștință, că pentru ocuparea unui post, cam indiferent care, se solicită drept condiție specifică cunoașterea limbii maghiare.
418. Interpellation no.2634B/28-03-2007
Referitor la dubii privind autenticitatea brățărilor dacice recuperate.
419. Interpellation no.2635B/28-03-2007
Referitor la contractul încheiat cu firma Bechtel.
420. Interpellation no.2636B/28-03-2007
Despăgubirea cetățenilor care înainte de 01.11.1990, au achitat anticipat, integral sau parțial, la CEC prețul unui autoturism DACIA și care încă mai au conturi active la CEC.
421. Interpellation no.2637B/28-03-2007
Strategia Guvernului României privind Stoparea procesului de deșertificare.
422. Interpellation no.2638B/28-03-2007
Referitor la alegerile parțiale din com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
423. Interpellation no.2639B/28-03-2007
Prioritățile României în politica externă.
424. Interpellation no.2640B/28-03-2007
Nereguli din sectorul energetic.
425. Interpellation no.2641B/11-04-2007
Privindaccesul dificil în Municipiul Sibiu din cauza semaforizării excesive.
426. Interpellation no.2642B/11-04-2007
Strategia post-aderare a României în domeniul IMM-urilor.
427. Interpellation no.2643B/18-04-2007
Suplimentarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a drumului județean Târgoviște-Mânăstirea Dealu.
428. Interpellation no.2644B/24-04-2007
Referitor la situația pedagogilor din jud.Sălaj.
429. Interpellation no.2645B/24-04-2007
"Aprobarea proiectului Planului de Școlarizare pentru anul 2007-2008 al Liceului Roșia Jiu, comuna Fărcășești, jud.Gorj".
430. Interpellation no.2646B/24-04-2007
"Alocarea de fonduri necesare în vederea reconstruirii unui pod peste râul Amaradia ce face legătura între satul Mierea, din comuna Crușeț și restul localității".
431. Interpellation no.2647B/24-04-2007
Incendiile de pădure și de vegetație uscată.
432. Interpellation no.2648B/24-04-2007
Situația finanțării programelor pentru agricultură. Perspectiva utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.
433. Interpellation no.2649B/24-04-2007
Referitor la prevenirea și tratarea tuberculozei.
434. Interpellation no.2650B/24-04-2007
Alocarea de fonduri pe măsura cerințelor actuale din spitale.
435. Interpellation no.2651B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Sănătății pentru menținerea în spitale, cabinete și în circumscripțiile sanitare a medicilor români?
436. Interpellation no.2652B/24-04-2007
Dacă Ministerul Economiei și Comerțului mai are în vedere să promoveze și să dezvolte și alte activități economice în afara creșterii caprelor și a producției de chirpici?
437. Interpellation no.2653B/24-04-2007
Referitor la gradul de poluare din nordul Moldovei.
438. Interpellation no.2654B/24-04-2007
Dacă veți acorda subvenții țăranilor cu suprafețe mai mici de 1 hectar.
439. Interpellation no.2655B/24-04-2007
Ce măsuri concrete are în cedere Ministerul Culturii și Cultelor pentru a menține și dezvolta activitățile culturale necesare cetățeanului român european?
440. Interpellation no.2656B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Culturii și Cultelor pentru a pune în valoare mânăstirile și bisericile Bucovinei.
441. Interpellation no.2657B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Agriculturii pentru a proteja pădurile din zona comunei, drumurile din această parte a județului Suceava și apărarea mediului natural din Bucovina.
442. Interpellation no.2658B/24-04-2007
Referitor la educație privind apărarea curățeniei apelor curgătoare din jud.Suceava.
443. Interpellation no.2659B/24-04-2007
Referitor la finalizarea lucrărilor de construire a Podului de la Talpa.
444. Interpellation no.2660B/24-04-2007
Referitor la continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății de Scaun a Sucevei.
445. Interpellation no.2661B/24-04-2007
Sesizarea privind legalitatea "referendum"-ului din "Ținutul Secuiesc".
446. Interpellation no.2662B/24-04-2007
Măsuri pentru stoparea producției de porumb modificat genetic.
447. Interpellation no.2663B/24-04-2007
Starea critică a rețelei comunale de energie electrică care înregistrează, de foarte multe ori pe zi, întreruperi și variații mari de tensiune.
448. Interpellation no.2664B/24-04-2007
Referitor la persoanele împroprietărite în zonele afectate de exploatările și prelucrări petroliere din zona jud.Argeș.
449. Interpellation no.2665B/24-04-2007
Referitor la comuna Domnești din Argeș nu beneficiază de alimentare cu apă și canalizare.
450. Interpellation no.2666B/24-04-2007
Referitor la reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.
451. Interpellation no.2667B/24-04-2007
Subvențiile un mit.
452. Interpellation no.2668B/24-04-2007
Reabilitarea sistemului de irigații Sadova Corabia - șansa locuitorilor din zona de sud-est Doljului.
453. Interpellation no.2669B/24-04-2007
"Nemulțumiri privind stabilirea pensiei pentru grupa I de muncă".
454. Interpellation no.2670B/24-04-2007
Tratamentul diabeticilor din jud.Brașov.
455. Interpellation no.2671B/24-04-2007
Referitor la desființarea unei unități de învățământ preuniversitar.
456. Interpellation no.2672B/24-04-2007
Probleme cu care se confruntă reprezentanții Federației Sindicatelor din Bibliotecile din România.
457. Interpellation no.2673B/24-04-2007
Referitor la memoriul domnului Ioan Ciorca, din Cluj-Napoca.
458. Interpellation no.2674B/24-04-2007
Probleme existente în penitenciarele din România.
459. Interpellation no.2675B/24-04-2007
Referitor la peste 150 de familii din două cartiere - Sâncrai și Șarât - au fost victime ale inundațiilor de anul trecut.
460. Interpellation no.2676B/24-04-2007
Care este strategia ministerului cu privire la centrala nucleară de la Cernavodă.
461. Interpellation no.2677B/24-04-2007
Problemele cu care se confruntă Federația Sindicatelor din Bibliotecile din România.
462. Interpellation no.2678B/24-04-2007
Privind accesul dificil în Municipiul Sibiu din cauza semaforizării excesive.
463. Interpellation no.2679B/24-04-2007
Primăria Lădești revendică baia comunală.
464. Interpellation no.2680B/24-04-2007
Calea ferată Rm.Vâlcea - Vâlcele, între nepăsare și infracțiune.
465. Interpellation no.2681B/24-04-2007
Primăria Mateești - scandal perpetuu.
466. Interpellation no.2682B/24-04-2007
Referitor la Muzeul Național de Artă Contemporană.
467. Interpellation no.2683B/24-04-2007
Referitor la un proiect de modificare a modului de derulare a subprogramului curativ de oncologie pentru bolnavii de cancer.
468. Interpellation no.2684B/24-04-2007
Starea precară a lifturilor din Spitalul Județean Neamț.
469. Interpellation no.2685B/24-04-2007
Practicile autorității vamale bulgare față de românii care tranzitează Bulgaria.
470. Interpellation no.2686B/24-04-2007
Referitor la neglijența lucrătorilor de pe autostrada Constanța-București.
471. Interpellation no.2687B/24-04-2007
Referitor la încheierea Contractului de Credit între Dexia KommunalKredit Bank A.G. și Consiliul Județean Constanța.
472. Interpellation no.2688B/24-04-2007
Situația actuală a clădirii abandonate de 17 ani, situată pe Cheiul Dâmboviței, (așa zisă "Casa Radio").
473. Interpellation no.2689B/24-04-2007
Situația clădirii abandonate de 17 ani, situată pe Cheiul Dâmboviței, (așa zisă Casa Radio).
474. Interpellation no.2690B/24-04-2007
Referitor la apelurile disperate ale funcționarilor publici și salariaților din cadrul Primăriei Miercurea Ciuc, care reclamă comportamentul primarului Raduly Robert.
475. Interpellation no.2691B/24-04-2007
Referitor la trasferarea patrimoniului fostului UTC către Fundația Națională pentru Tineret.
476. Interpellation no.2692B/24-04-2007
Probleme cu care se confruntă Federația Sindicatelor din Bibliotecile din România.
477. Interpellation no.2693B/24-04-2007
Aplicarea neunitară a legii în teritoriu și efectele sociale grave ale unor măsuri cu conținut economic introduse prin Legea 448/2006.
478. Interpellation no.2694B/24-04-2007
Solicitarea unui tânăr român, stabilit în Atlanta-Georgia (SUA), de a arbora în holul liceului drapelul țării de origine.
479. Interpellation no.2695B/24-04-2007
Referitor la memoriul doamnei Reghina Fărcaș.
480. Interpellation no.2696B/24-04-2007
Betonarea malurilor Crișului Repede trebuie oprită în municipiul Oradea!
481. Interpellation no.2697B/24-04-2007
Acordul de Împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
482. Interpellation no.2698B/24-04-2007
Transformarea unui imobil din Comuna Oboga în sediu de Primărie.
483. Interpellation no.2699B/24-04-2007
UNDE AJUNG BANII U.E.?
484. Interpellation no.2700B/24-04-2007
RETROCEDĂRI, RĂSCUMPĂRĂRI ȘI....RUINE!
485. Interpellation no.2701B/24-04-2007
Starea deplorabilă a podului din zona industrială, cunoscut sub denumirea de Podul IPMC.
486. Interpellation no.2702B/24-04-2007
Referitor la memoriul domnului Ferodin Ablalim din Constanța.
487. Interpellation no.2703B/24-04-2007
Desființarea ANT ar putea duce la creșterea birocrației.
488. Interpellation no.2704B/24-04-2007
Analfabetismul românesc.
489. Interpellation no.2705B/24-04-2007
Diplome cu întârziere.
490. Interpellation no.2706B/24-04-2007
Accesul agricultorilor la fondurilor SAPARD.
491. Interpellation no.2707B/24-04-2007
Deficitele externe afectează imaginea României.
492. Interpellation no.2708B/24-04-2007
Referitor la OUG 39/2006.
493. Interpellation no.2709B/24-04-2007
Referitor la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.
494. Interpellation no.2710B/24-04-2007
Asigurarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
495. Interpellation no.2711B/24-04-2007
Referitor la suspiciunile de plagiat ce planează în jurul prof.univ.dr.Mariana Jugănaru, Decan al Facultății de Științe Economice de la Universitatea de Stat "Ovidius" Constanța.
496. Interpellation no.2712B/24-04-2007
Referitor la situația din Tighina.
497. Interpellation no.2713B/24-04-2007
Necesitatea completării actelor normative referitoare la Fondul "Proprietatea" cu prevederi care să-i includă și pe beneficiarii Legii 290/2003.
498. Interpellation no.2714B/24-04-2007
Situația rampei de gunoi de la Pata Rat din Cluj-Napoca.
499. Interpellation no.2715B/24-04-2007
Finalizarea procesului de operaționalizare a agențiilor de plăți intervenție pentru agricultură.
500. Interpellation no.2716B/24-04-2007
Cazul domnului Cojocaru Alexandru, solicitant al cetățeniei române.
501. Interpellation no.2717B/24-04-2007
Cazul P.F.Conu Constantin, din comuna Dobrosloveni, jud.Olt.
502. Interpellation no.2718B/24-04-2007
Asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității Oficiului Poștal Sfântu Gheorghe 1 - jud.Covasna.
503. Interpellation no.2719B/24-04-2007
Drepturile unor foști salariați ai Uzinei "Tractorul" Brașov.
504. Interpellation no.2720B/24-04-2007
Necesitatea redeschiderii piețelor de comercializare a porcilor.
505. Interpellation no.2721B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
506. Interpellation no.2722B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
507. Interpellation no.2723B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
508. Interpellation no.2724B/25-04-2007
Referitor la memoriul unor cetățeni din Râmnicu Sărat.
509. Interpellation no.2725B/25-04-2007
Referitor la neeliberarea titlurilor de proprietate deținătorilor de drept.
510. Interpellation no.2726B/25-04-2007
Nereguli referitoare la calcularea și recolerarea pensiilor.
511. Interpellation no.2727B/25-04-2007
Abuzuri ale patronilor asupra personalului angajat, în special în domeniul industriei textile.
512. Interpellation no.2728B/25-04-2007
Referitor la modul defectuos de soluționare a unor probleme cetățenești de către Primarii și Consiliile Locale.
513. Interpellation no.2729B/25-04-2007
Situația parcurilor industriale.
514. Interpellation no.2730B/25-04-2007
Consultanța pe proiecte pentru IMM-uri.
515. Interpellation no.2731B/25-04-2007
Dificultatea punerii în practică a OUG 34/2006 .
516. Interpellation no.2732B/25-04-2007
Calcularea și recalcularea pensiilor.
517. Interpellation no.2733B/25-04-2007
Referitor la demolarea stadionului din Sighișoara.
518. Interpellation no.2734B/25-04-2007
Schimbarea din funcție a Prefectului și a directorilor de instituții deconcentrate în jud.Brașov.
519. Interpellation no.2735B/02-05-2007
Referitor la necesitatea refacerii cimitirului distrus de la Tighina.
520. Interpellation no.2736B/07-05-2007
Ora închiderii votării la referendumul național din data de 19 mai.
521. Interpellation no.2737B/07-05-2007
Privatizarea Daewoo Craiova.
522. Interpellation no.2738B/08-05-2007
"Propunere de completare a textului legii privind despăgubirea persoanelor care au depus bani pentru cumpărarea unei Dacii 1300".
523. Interpellation no.2739B/09-05-2007
Referitor la transformarea Centrului de Studii Bucovina din mun.Rădăuți și mutarea acestuia la Suceava.
524. Interpellation no.2740B/22-05-2007
Cu privire la situația creată la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" din Roșiorii de Vede.
525. Interpellation no.2741B/22-05-2007
Situația națională a ambulanțelor.
526. Interpellation no.2742B/22-05-2007
Acordarea unor reparații financiare echitabile agricultorilor din zona Făcăeni - Vlădeni, ale căror terenuri au fost inundate dirijat în primăvara anului 2006.
527. Interpellation no.2743B/22-05-2007
Referitor la fraudarea Fondului Mutual de Investiții, administrat de SAI SAFI Invest SA.
528. Interpellation no.2744B/22-05-2007
Facultatea de Arte - Universitatea Ovidius Constanța.
529. Interpellation no.2745B/22-05-2007
Necesitatea înființării de sucursale ale agențiilor teritoriale subordonate Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
530. Interpellation no.2746B/22-05-2007
Strategia Guvernului în domeniul turismului.
531. Interpellation no.2747B/22-05-2007
Ilegalități comise de Agenția Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
532. Interpellation no.2748B/22-05-2007
Nereguli constatate la SC Romfilatelia SA.
533. Interpellation no.2749B/22-05-2007
"Deschiderea minei de uraniu din comuna Grințieș, jud.Neamț.
534. Interpellation no.2750B/22-05-2007
"Lucrări de regularizare a răului BISTRICIOARA, din comuna Grințieș, jud.Neamț.
535. Interpellation no.2751B/22-05-2007
"Virarea cupoanelor de pensie la CEC".
536. Interpellation no.2752B/22-05-2007
Legea pensiilor 19/2000.
537. Interpellation no.2753B/22-05-2007
Decontaminarea depozitelor de lindan din mun.Turda, jud.Cluj.
538. Interpellation no.2754B/22-05-2007
Amenajarea depozitelor pentru deșeuri electronice.
539. Interpellation no.2755B/22-05-2007
Nemulțumirea cetățenilor de modul în care sunt utilizate balastierele și drumurile din comunele zonei Rădăuți.
540. Interpellation no.2756B/22-05-2007
Taxe pe care le percep ambasadele și consulatele României.
541. Interpellation no.2757B/22-05-2007
Transparența decizională privind adoptarea programelor naționale de sănătate.
542. Interpellation no.2758B/22-05-2007
Strategia ministerului cu privire la depistarea precoce și prevenția cancerului la femei și alocarea fondurilor destinate sănătății.
543. Interpellation no.2759B/22-05-2007
Stadiul lucrărilor de reabilitare a stației de cale ferată Bacău.
544. Interpellation no.2760B/22-05-2007
Situația Autorității Naționale Sanitar Veterinare.
545. Interpellation no.2761B/22-05-2007
Referitor la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară.
546. Interpellation no.2762B/22-05-2007
Neprofesionalismul costă.
547. Interpellation no.2763B/22-05-2007
Taxa pe nimic.
548. Interpellation no.2764B/22-05-2007
Referitor la Legea 10/2001.
549. Interpellation no.2765B/22-05-2007
Este becesar un set de reglementări pentru a controla și raționaliza cheltuielile pentru asfaltări și alte lucrări de infrastructură urbană.
550. Interpellation no.2766B/22-05-2007
Reglementări din sistemul legislativ în discordanță cu conținutul unei Hotărâri de Guvern pe problema funcționării unităților fito-sanitare.
551. Interpellation no.2767B/22-05-2007
Dacă între prioritățile guvernului actual există o altă abordare privind autostrada de pe coridorul IV european (Nădlac-Sibiu-Pitești).
552. Interpellation no.2768B/22-05-2007
Stadiul dosarului cu nr.52/2006.
553. Interpellation no.2769B/22-05-2007
Strategia de dezvoltare a localităților.
554. Interpellation no.2770B/22-05-2007
Fondurile alocate pentru reabilitatea școlilor.
555. Interpellation no.2771B/22-05-2007
Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului - Vădeni - Asigurarea cu apă a localităților din aval.
556. Interpellation no.2772B/22-05-2007
Situația monumentelor arhitecturale de patrimonui din jud.Gorj.
557. Interpellation no.2773B/22-05-2007
Clase părăsite din cauza indiferenței părinților care încurajează abandonul școlar.
558. Interpellation no.2774B/22-05-2007
Strategia energetică a României.
559. Interpellation no.2775B/22-05-2007
Discriminarea determinată de legea farmaciilor.
560. Interpellation no.2776B/22-05-2007
Lungul drum al aplicării Legii 9/1998.
561. Interpellation no.2777B/22-05-2007
Referitor la scadența tarifelor CFR pe ruta București-Constanța.
562. Interpellation no.2778B/22-05-2007
Referitor la lipsa de reacție din partea primăriilor din mediul rural la cererile cetățenilor.
563. Interpellation no.2779B/22-05-2007
Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere.
564. Interpellation no.2780B/22-05-2007
Posibilitatea construirii unei șosele de coastă, care să lege Portul Tomis de stațiunea Mamaia.
565. Interpellation no.2781B/22-05-2007
Referitor la eroii de etnie tătară.
566. Interpellation no.2782B/22-05-2007
Nelămuriri legate de funcția publică...
567. Interpellation no.2783B/22-05-2007
Hârtiile aducătoare de boală....
568. Interpellation no.2784B/22-05-2007
Darurile Ministerului de Finanțe...
569. Interpellation no.2785B/22-05-2007
Majorarea sprijinului financiar din partea statului pentru Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irugații, în condițiile unei secete extreme.
570. Interpellation no.2786B/22-05-2007
Situația investigațiilor medicale care nu sunt acoperite de contractele încheiate de Casele Județene de Asigurări de Sănătate.
571. Interpellation no.2787B/22-05-2007
Situația rromilor din localitatea Belin, jud.Covasna.
572. Interpellation no.2788B/22-05-2007
Măsuri corespunzătoare și operative pentru ocuparea posturilor la IPJ Harghita, cât și pentru asigurarea unei sume derizorii, dar absolut necesare pentru Jandarmerie.
573. Interpellation no.2789B/22-05-2007
Referitor la situația doamnei Elisabeta Stoenică.
574. Interpellation no.2790B/22-05-2007
Referitor la Calendarul tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a .
575. Interpellation no.2791B/22-05-2007
Strategia Ministerului Sănătății.
576. Interpellation no.2792B/22-05-2007
Aplicarea corectă și unitară a Legii 316/2006.
577. Interpellation no.2793B/22-05-2007
Modalitatea ca Spitalul Județean Bistrița-Năsăud să fie dotat cu un computer tomograf.
578. Interpellation no.2794B/22-05-2007
Referitor la memoriul mai multor angajați ai SC Balint SRL, fosta fabrică de sticlă Cristiro.
579. Interpellation no.2795B/22-05-2007
Pe drumurile țării se practică haiducia rutieră.
580. Interpellation no.2796B/22-05-2007
Raportul de colaborare al Ministerului pe care îl conduceți cu ministere similare din țările UE.
581. Interpellation no.2797B/22-05-2007
Referitor la aplicarea Legii 290/2003.
582. Interpellation no.2798B/22-05-2007
Situația Tribunalelor pentru Minori.
583. Interpellation no.2799B/22-05-2007
Reducerea CAS-ului, o necesitate?
584. Interpellation no.2800B/22-05-2007
Seceta prelungită - un pericol grav pentru agricultura românească.
585. Interpellation no.2801B/22-05-2007
Problema călătorului nemulțumit.
586. Interpellation no.2802B/22-05-2007
Reforma sănătății îi menulțumește pe bolnavii de cancer.
587. Interpellation no.2803B/22-05-2007
Deblocarea de către Agenția SAPARD BRIPS Craiova a sumei de 190.000 lei RON datorată Consiliului Localș Milcoiu în urma derulării Contractului "Alimentării cu apă".
588. Interpellation no.2804B/22-05-2007
Violanța pe terenurile de sport și în preajma acestora.
589. Interpellation no.2805B/22-05-2007
Redresarea turismului românesc.
590. Interpellation no.2806B/22-05-2007
Sprijin în vederea opririi lucrărilor la construcția ce se ridică lângă Catedrala "Sf.Iosif" din Capitală.
591. Interpellation no.2807B/22-05-2007
Activitatea Fondului "Proprietatea".
592. Interpellation no.2808B/22-05-2007
Situația la Serviciul de Ambulanță Cluj.
593. Interpellation no.2809B/22-05-2007
Când vor fi despăgubiți proprietarii ai căror livezi au fost afectate de frig, iar culturile au fost compromise.
594. Interpellation no.2810B/22-05-2007
Situația salariaților de la ASP Cluj.
595. Interpellation no.2811B/22-05-2007
Memoriu cu privire la situația din penitenciarele românești.
596. Interpellation no.2812B/22-05-2007
Referitor la fortifierea făinii pentru pâine și produsele de panificație cu acid folic și fier.
597. Interpellation no.2813B/22-05-2007
Unde se comercializează în România soia nemodificată genetic?
598. Interpellation no.2814B/22-05-2007
Referitor la memoriul din partea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici (APAHNP) Cluj.
599. Interpellation no.2815B/22-05-2007
Referitor la situația din jud.Cluj, privind comasarea școlilor fără acordul părinților elevilor direct interesați de aceste modificări.
600. Interpellation no.2816B/22-05-2007
Referitor la sistemul național de irigații.
601. Interpellation no.2817B/22-05-2007
Referitor la nerespectarea minimale de protecție a mediului și a consumatorilor .
602. Interpellation no.2818B/22-05-2007
Referitor la flota comercială a României.
603. Interpellation no.2819B/23-05-2007
Intrarea în normalitate a activității farmaciilor din jud.Prahova.
604. Interpellation no.2820B/23-05-2007
Inechitate existentă între pensionarii militari și celelalte categorii de personal, în privința decontării biletelor de tratament.
605. Interpellation no.2821B/23-05-2007
Situația fostului Combinat SIDERCA Călărați.
606. Interpellation no.2822B/28-05-2007
Necorelarea prevederilor HG 325/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii ;i Dezvoltării Rurale cu prevederile Legii 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.
607. Interpellation no.2823B/04-06-2007
Implicațiile proiectului de ordonanță de urgență pprivind pescuitul și acvacultura.
608. Interpellation no.2824B/04-06-2007
Referitor la programul Cabinetului Tăriceanu privind modernizarea drumurilor naționale.
609. Interpellation no.2825B/04-06-2007
Realizarea urgentă a unei anchete privind corectitudinea rezultatului votului, la referendumul din 19 mai și prezentarea în plenul Parlamentului.
610. Interpellation no.2826B/04-06-2007
Reintroducerea gratuității în acordarea medicamentelor pentru pensionarii cu pensii foarte mici.
611. Interpellation no.2827B/04-06-2007
Relocarea unor instituții deconcentrate de la Cluj Napoca.
612. Interpellation no.2828B/05-06-2007
Diplome false eliberate de Universitatea Oradea și frauda de 25 milioane euro din bugetul statutului.
613. Interpellation no.2829B/05-06-2007
Punerea ]n aplicare a art.77, indice 1, din Codul Fiscal.
614. Interpellation no.2830B/05-06-2007
Referitor la modificările și completărilor aduse Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, prin Legea 343/2006.
615. Interpellation no.2831B/05-06-2007
Clarificări privind tronsonul Arad-Timișoara al autostrăzii de pe coridorul IV.
616. Interpellation no.2832B/05-06-2007
Referitor la alocarea bugetului pentru 2007 la Centrele Regionale de Transfuzie Sanguină.
617. Interpellation no.2833B/05-06-2007
Referitor la bugetul pentru 2007 alocat Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iași.
618. Interpellation no.2834B/05-06-2007
Adoptarea unei HG pentru stoparea eroziune și consolidare versant în com.Ștorobăneasa, jud.Teleorman.
619. Interpellation no.2835B/05-06-2007
Privind nesecitatea repartizării de ambulanțe pentru deservirea exclusivă a pensionarilor.
620. Interpellation no.2836B/05-06-2007
Privind necesitatea modificării normelor metodologice privind autorizarea și efectuarea transporturilor rutiere.
621. Interpellation no.2837B/05-06-2007
Revenire la 2877A privind reînființarea claselor cu profil învățători - educatori.
622. Interpellation no.2838B/05-06-2007
Sistemul defectuos de returnare a banilor către agenții economici care au contracte încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
623. Interpellation no.2839B/05-06-2007
Referitor la măsurile necesare pentru comunicare măsurilor naționale privind executarea Directivelor Uniunii Europene.
624. Interpellation no.2840B/05-06-2007
Solicită un rezumat sistetic al "erorilor", imputărilor și penalizărilor rezultate în urma investițiilor Ministerului Transporturilor în autostrada București-Pitești în perioada 1996-2006.
625. Interpellation no.2841B/05-06-2007
Situația dezastruoasă în care se află fosta întreprindere GRULEN din mun.Câmpulung Muscel, jud.Argeș.
626. Interpellation no.2842B/05-06-2007
privind abuzuri care se petrec în Penitenciarul Codlea.
627. Interpellation no.2843B/05-06-2007
Transferul unui imobil în proprietatea publică a statutului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a statutului și administrarea Consiliului Local al orașului Băile Govora.
628. Interpellation no.2844B/05-06-2007
Stoparea Jafului din pădurile din zona Horezu.
629. Interpellation no.2845B/05-06-2007
Bani din Fondul de Solidaritate ai Uniunii Europene, pentru Bunești.
630. Interpellation no.2846B/05-06-2007
Orașul - stațiune Băile Govora a rămas fără muzeu și bibliotecă.
631. Interpellation no.2847B/05-06-2007
Apărarea pădurilor din Bucovina.
632. Interpellation no.2848B/05-06-2007
Referitor la inscripția "Poliție rurală" pe autoturismele din mediul rural.
633. Interpellation no.2849B/05-06-2007
Referitor la dispariția statuii soldatului sovietic din Iași.
634. Interpellation no.2850B/05-06-2007
ÎNCOTRO, SĂNĂTATEA NOSTRĂ?
635. Interpellation no.2850B/05-06-2007
ÎNCOTRO, SĂNĂTATEA NOSTRĂ?
636. Interpellation no.2851B/05-06-2007
Referitor la politica de administrare și reformelor în penitenciare.
637. Interpellation no.2852B/05-06-2007
Restabilirea drepturilor patrimoniale ale cultelor religioase.
638. Interpellation no.2853B/05-06-2007
Politica privind protecția mediului înconjurător.
639. Interpellation no.2854B/05-06-2007
Referitor la modul în care instituții publice înțeleg să stabilească criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea posturilor de funcționari publici vacante.
640. Interpellation no.2855B/05-06-2007
Situația existentă la nivelul Consiliului Local Sângeorgiu de Mureș.
641. Interpellation no.2856B/05-06-2007
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Călărașilor în Kossuth Lajos.
642. Interpellation no.2857B/05-06-2007
Criza grădinițelor.
643. Interpellation no.2858B/05-06-2007
Munca la negru - o situație îngrijorătoare pentru economie.
644. Interpellation no.2859B/05-06-2007
Rapița, o alternativă pentru agricultori.
645. Interpellation no.2860B/05-06-2007
Braconajul în Delta Dunării.
646. Interpellation no.2861B/05-06-2007
Situația copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate.
647. Interpellation no.2862B/05-06-2007
Stadiul proiectului Șoseaua de centură a orașului Sibiu.
648. Interpellation no.2863B/05-06-2007
Dacă Ministerul Economiei și Finanțelor va continua politica de privatizare a CEC-ului.
649. Interpellation no.2864B/05-06-2007
Nemulțumirile pensionarilor față de numarul biletelor de tratament.
650. Interpellation no.2865B/05-06-2007
Măsuri pentru siguranța elevilor în unitățile școlare.
651. Interpellation no.2866B/05-06-2007
Criza medicilor diabetologi din Spitalul Județean Neamț.
652. Interpellation no.2867B/05-06-2007
Strategia Energetică a României privind mineritul din Bazinul Olteniei.
653. Interpellation no.2868B/05-06-2007
Secetă în jud.Dolj.
654. Interpellation no.2869B/05-06-2007
Violența în școli.
655. Interpellation no.2870B/05-06-2007
Situația Societății Nitroexplosives SA de pe platforma chimică Nitramonia.
656. Interpellation no.2871B/05-06-2007
Referitor la memoriul domnului Forrai Ștefan din mun.Bistrița.
657. Interpellation no.2872B/05-06-2007
Situația spitalelor din jud.Cluj, amplasate pe terenuri ce fac obiectul revendicărilor de către foștii proprietari.
658. Interpellation no.2873B/05-06-2007
Stadiul licitației privind modernizarea rețelei de apă și canalizare din Cluj-Napoca.
659. Interpellation no.2874B/05-06-2007
Modalitatea de asigurare a pazei pădurilor aflate în proprietatea persoanelor cu venituri scăzute.
660. Interpellation no.2875B/05-06-2007
Generatoarele electrice necesare Spitalului Județean Botoșani.
661. Interpellation no.2876B/05-06-2007
Sănătatea pe butuci.
662. Interpellation no.2877B/05-06-2007
Când își vor primi producătorii de palte subvenția restantă?
663. Interpellation no.2878B/05-06-2007
Care este modul de acordare a subvențiilor gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control?
664. Interpellation no.2879B/05-06-2007
Strategia privind Egalitatea de Șanse.
665. Interpellation no.2880B/05-06-2007
Reabilitarea Căminelor Culturale din jud.Botoșani.
666. Interpellation no.2881B/05-06-2007
Descentralizarea unor activități a MECT.
667. Interpellation no.2882B/05-06-2007
Caraș Severinul, poluat de arderea deșeurilor.
668. Interpellation no.2883B/05-06-2007
dreptul de călătorie cu mijloace în comun a unor pensionari.
669. Interpellation no.2884B/05-06-2007
Rezolvarea situației de achitare de către Compania Națională a Huilei SA Petroșani a obligațiilor contractuale privind plata produselor livrate de către UNIO SA.
670. Interpellation no.2885B/05-06-2007
Verificarea modului de întocmire a somațiilor de către direcțiile generale ale finanțelor publice.
671. Interpellation no.2886B/05-06-2007
Identificarea, definirea și mai buna reglementare a profesiilor liberale.
672. Interpellation no.2887B/05-06-2007
Spijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM).
673. Interpellation no.2888B/05-06-2007
Repartizarea unui aparat de radiologie către Spitalul Orășenesc Horezu.
674. Interpellation no.2889B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Ucraina.
675. Interpellation no.2890B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Ungaria.
676. Interpellation no.2891B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Serbia.
677. Interpellation no.2892B/05-06-2007
Proasta organizare a finalei Cupei Cupelor la handbalul feminin.
678. Interpellation no.2893B/05-06-2007
Drepturile foștilor deținuți politici.
679. Interpellation no.2894B/05-06-2007
Nemulțumit de răspunsurile primite privindu-l pe dl.Omer Erol din Constanța.
680. Interpellation no.2895B/06-06-2007
Drum ocolitor în mun.Săcele.
681. Interpellation no.2896B/13-06-2007
Stadiul Drumul Național 66A.
682. Interpellation no.2897B/13-06-2007
Stabilirea contravalorii cărbunelui pentru producerea energiei termice.
683. Interpellation no.2898B/13-06-2007
Dosar nesoluționat în instanța.
684. Interpellation no.2899B/13-06-2007
Informații privind strategia ministerului pe care-l conduceți și modul de soluționare a cazului familiei Leau Ion din com.Siriu, jud.Buzău.
685. Interpellation no.2900B/19-06-2007
Numirea domnului Gigel Știrbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor.
686. Interpellation no.2901B/20-06-2007
Urgenta punere în funcțiune a sistemului de irigații Sadova-Corabia - speranța locuitorilor din Dăbuleni, Dolj.
687. Interpellation no.2902B/26-06-2007
Restituirea facilităților de care au beneficiat veteranii și văduvele de război.
688. Interpellation no.2903B/26-06-2007
Bugetul pe 2008.
689. Interpellation no.2904B/03-09-2007
Situația creată în urma aplicării Legii10/2001 precum și a Legii 247/2005.
690. Interpellation no.2905B/03-09-2007
"Restituirea proprietăților".
691. Interpellation no.2906B/03-09-2007
"Propuneri privind rectificarea bugetului pe anul 2007".
692. Interpellation no.2907B/03-09-2007
"Acordarea de despăgubiri unor cetățeni români pentru bunurile rămase în Basarabia".
693. Interpellation no.2908B/04-09-2007
Situația chiriilor pentru locuințele de stat.
694. Interpellation no.2909B/05-09-2007
Imposibilitatea aplicării prevederilor OUG 14/2007.
695. Interpellation no.2910B/06-09-2007
"Elaborarea și aprobarea - Normelor de aplicare - a Legii nr.509/2006".
696. Interpellation no.2911B/11-09-2007
"Acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor".
697. Interpellation no.2912B/11-09-2007
Referitor la 2Programul național de educație și formare profesională pentru dezvoltarea integrată a zonei montane".
698. Interpellation no.2913B/11-09-2007
Situația Pensionarilor.
699. Interpellation no.2914B/11-09-2007
Referitor la finanțarea lucrărilor noului Spital din Municipiul Fălticeni.
700. Interpellation no.2915B/11-09-2007
Situația biletelor de tratament pentru pensionari.
701. Interpellation no.2916B/11-09-2007
Construcție Punte.
702. Interpellation no.2917B/11-09-2007
Autorizarea medicilor în scopul vizitei medicale pentru permisul de conducere.
703. Interpellation no.2918B/11-09-2007
Stabilirea contravalorii cărbunelui pentru producerea energiei termice.
704. Interpellation no.2919B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Bunea Antone din Deva, jud.Hunedoara.
705. Interpellation no.2920B/11-09-2007
Lucrări stopate.
706. Interpellation no.2921B/11-09-2007
Dosar nesoluționat în instanță.
707. Interpellation no.2922B/11-09-2007
FIASCO ÎN AGRICULTURĂ......
708. Interpellation no.2923B/11-09-2007
Dotarea Compartimentului de Radioterapie - Secția Oncologie medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea cu cel puțin 1 aparat Radioterapie.
709. Interpellation no.2924B/11-09-2007
Orașul Băile Govora are nevoie de finanțare urgentă pentru construirea unor locuințe cu chirie pentru tineri.
710. Interpellation no.2925B/11-09-2007
Modernizarea și extinderea Spitalului Municipal Drăgășani.
711. Interpellation no.2926B/11-09-2007
Fonduri pentru înlocuirea centralei termice a Spitalului de Obstretică Ginecologie Rm.Vâlcea.
712. Interpellation no.2928B/11-09-2007
Privind anumite abuzuri care se petrec în Penitenciarul Codlea.
713. Interpellation no.2929B/11-09-2007
Privind aprobarea prin HG a normelor metodologice prevăzute în Legea privind stimularea încadrării în munca elevilor și studenților.
714. Interpellation no.2930B/11-09-2007
Porția zilnică pentru un pacient.
715. Interpellation no.2931B/11-09-2007
Precizări metodologice privind posibilitatea defalcării din bugetul de stat a unor fonduri pentru CET Arad.
716. Interpellation no.2932B/11-09-2007
Umilință totală.
717. Interpellation no.2933B/11-09-2007
Numai vorbe.
718. Interpellation no.2934B/11-09-2007
Incompetență la putere.
719. Interpellation no.2935B/11-09-2007
Proiectul cu titlul "Pregătirea documentației tehnice pentru investiția - alimentarea cu apă și canalizare a satelor Chieșd și Sigheu, com Chieșd, jud.Sălaj".
720. Interpellation no.2936B/11-09-2007
Modul de utilizare a fondurilor publice obținute din exploatarea bunului public - resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale.
721. Interpellation no.2937B/11-09-2007
"Lipsa de interes și slaba implicare a Serviciului de Ambulanță Gorj în diversele probleme ce privesc sănătatea și integritatea personală".
722. Interpellation no.2938B/11-09-2007
Situația cu care se confruntă Școala Generală nr.2 din orașul Uricani.
723. Interpellation no.2939B/11-09-2007
Referitor la situația de la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.
724. Interpellation no.2940B/11-04-2007
Situația infirmierelor de la Spitalul Clinic Municipal Arad, secțiile TBC.
725. Interpellation no.2941B/11-09-2007
Verificarea activității Comisiei comunale de fond funciar Panticeu, jud.Cluj.
726. Interpellation no.2942B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Bour Octavian.
727. Interpellation no.2943B/11-09-2007
Alocarea de ajutoare pentru cei afectați de intemperii în vederea refacerii gospodăriilor înainte de venirea iernii, în orașul Huedin, jud.Cluj.
728. Interpellation no.2944B/11-09-2007
Referitor la cetățenii din jud.Cluj, care au descoperit că depozitele CEC, constituite înainte de 1989 au fost "topite", fără ca aceștia să își poată recupera banii.
729. Interpellation no.2945B/11-09-2007
Situația angajaților de la SC Somvetra SA Gherla, Transurb Dej și RATL Turda în ceea ce privește acordarea salariilor compensatorii.
730. Interpellation no.2946B/11-09-2007
Situația Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
731. Interpellation no.2947B/11-09-2007
Referitor la reabilitarea drumului județean Bărăi - Căianu - Sava - Mureșenii de Câmpie, jud.Cluj.
732. Interpellation no.2948B/11-09-2007
Situația angajaților de la RADP Cluj-Napoca.
733. Interpellation no.2949B/11-09-2007
Prevenirea și combaterea violenței în familie.
734. Interpellation no.2950B/11-09-2007
Sclavie cu deținuții la Gherla.
735. Interpellation no.2951B/11-09-2007
Dezinteres față de rezervația naturală protejată, Cheile Turzii.
736. Interpellation no.2952B/11-09-2007
Depozitul de deșeuri de la Pata Rât din Cluj-Napoca.
737. Interpellation no.2953B/11-09-2007
Licitațiile imobiliare aflate la limita legalității.
738. Interpellation no.2954B/11-09-2007
Numărul de abuzuri s-a dublat.
739. Interpellation no.2955B/11-09-2007
Omiterea OG 150/1999 care aduce completări Legii nr.118/1990.
740. Interpellation no.2956B/11-09-2007
Colectarea bateriilor uzate.
741. Interpellation no.2957B/11-09-2007
Reducerea deficitului comercial.
742. Interpellation no.2958B/11-09-2007
Terenurile Polocsay.
743. Interpellation no.2959B/11-09-2007
Referitor la memoriul familiei Leau Ion din com.Siriu, jud.Buzău.
744. Interpellation no.2960B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Iosif Gheorghe din mun.Buzău.
745. Interpellation no.2961B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului inginer Constantin Dinulescu din com.Năieni, jud.Buzău.
746. Interpellation no.2962B/11-09-2007
Referitor la starea biserici Stâlpu, afectată de cutremurul din 1977.
747. Interpellation no.2963B/11-09-2007
Referitor la retribuția cadrelor didactice care predau în unitățile școlare particulare.
748. Interpellation no.2964B/11-09-2007
Situația pensionarilor.
749. Interpellation no.2965B/11-09-2007
Referitor la sistemele de irigații din Dobrogea.
750. Interpellation no.2966B/11-09-2007
Referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii plajelor litoralului românesc.
751. Interpellation no.2967B/11-09-2007
Probleme apărute între autoritățile locale și unitățile militare din orașul Basarabi.
752. Interpellation no.2968B/11-09-2007
Șoseaua de centură a municipiului Timișoara.
753. Interpellation no.2969B/11-09-2007
Soluționarea unei probleme delicate cu care se confruntă elevii de naționalitate română din jud.Harghita și Covasna.
754. Interpellation no.2970B/11-09-2007
Situația unor cetățeni care sunt în imposibilitatea de a beneficia de prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii.
755. Interpellation no.2971B/11-09-2007
Includerea stațiunii Padina-Peștera, din munții Bucegi, jud.Dâmbovița, în programul de pregătire pentru organizarea jocurilor olimpice de iarnă în România, 2022.
756. Interpellation no.2972B/11-09-2007
Referitor la memoriul Asociației PKU LIFE ROMÂNIA.
757. Interpellation no.2973B/11-09-2007
Referitor la acțiuni de înstrăinare în condiții dubioase a unor active aflate în proprietatea statului român, dar administrate de Compania REMIN.
758. Interpellation no.2974B/11-09-2007
Situația școlilor din jud.Covasna ale căror imobile au fost retrocedate.
759. Interpellation no.2975B/11-09-2007
Nerespectarea prevederilor legale la încadrarea personalului de conducere al Direcției Silvice din jud.Covasna.
760. Interpellation no.2976B/11-09-2007
Verificarea modului în care fostul prefect al jud.Hunedoara, Vlad Cristian a urmărit și a coordonat cheltuirea fondurilor alocate de Guvern pentru lucrări de investiții și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar.
761. Interpellation no.2977B/11-09-2007
Verificarea modului în care Inspectoratul Școlar General, prin Pârvu Anișor, Inspector Școlar al jud.Hunedoara nu a cheltuit fondurile alocate de Guvern pentru lucrări de investiții și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar.
762. Interpellation no.2978B/11-09-2007
Taxa de primă înmatriculare a autovehiculelor.
763. Interpellation no.2979B/11-09-2007
Referitor la măsuri concrete, inclusiv legislative, pentru introducerea unei conduite normale ale societăților comerciale, ale instituțiilor și cetățenilor în raport cu mediul înconjurător.
764. Interpellation no.2980B/11-09-2007
Demersuri diplomatice pe care le are în vedere Ministerul de Externe pentru readucerea Insulei Șerpilor și a platformei Continentale a Mării Negre în granițele naționale.
765. Interpellation no.2981B/11-09-2007
Reducerea personalului bugetar.
766. Interpellation no.2982B/11-09-2007
Care sunt cauzele care determină refuzul predării patrimoniului către Complexul Muzeal Bucovina și ce decizie aveți în vedere pentru viitor.
767. Interpellation no.2983B/11-09-2007
Referitor la amplasarea Spitalului Regional de Urgență în zona Dancu din apropierea municipiului Iași.
768. Interpellation no.2984B/11-09-2007
Referitor la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
769. Interpellation no.2985B/11-09-2007
Referitor la includerea județelor Iași, Neamț și Vaslui în circumscripția consulară a Consulatului General al Ucrainei la Suceava.
770. Interpellation no.2986B/11-09-2007
Referitor la memoriul Asociației Handicapaților fizici din jud.Bistrița-Năsăud.
771. Interpellation no.2987B/11-09-2007
Referitor la condițiile de transport pe CFR.
772. Interpellation no.2988B/11-09-2007
Care sunt măsurile concrete întreprinse în sprijinul locuitorilor din localitățile sinistrate.
773. Interpellation no.2989B/11-09-2007
Care este strategia de management al riscului la inundații aplicată de Ministerul mediului și Gospodăririi Apelor.
774. Interpellation no.2990B/11-09-2007
Ridicarea plafonului neimpozabil.
775. Interpellation no.2991B/11-09-2007
Situația de la Chișinău.
776. Interpellation no.2992B/11-09-2007
"Poluarea otrăvește locuitorii marilor orașe!"
777. Interpellation no.2993B/11-09-2007
Referitor la lucrările la partea carosabilă.
778. Interpellation no.2994B/11-09-2007
Tentativă de simulare pentru aflarea stării de sănătate a românilor.
779. Interpellation no.2995B/11-09-2007
Procentul decontat de către casele de asigurări de sănătate pentru cazurile externe din secțiile de boli profesionale pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condițiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.57 alin(4) din Contractul-cadru.
780. Interpellation no.2996B/11-09-2007
Persoanele care beneficiează de serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale cf. prevederilor Legii 346/2002.
781. Interpellation no.2997B/11-09-2007
Modul de aplicare a procedurii de validare pentru situațiile în care unitățile sanitare emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă.
782. Interpellation no.2998B/11-09-2007
Realizarea protocolului între MECT-CNRED și MIRA.
783. Interpellation no.2999B/11-09-2007
Referitor la fondurile alocate unităților administrative/școlare din jud.Bistrița-Năsăud.
784. Interpellation no.3000B/11-09-2007
Cabinetele de asistență psihopedagogică.
785. Interpellation no.3001B/11-09-2007
Cauza și măsurile pe care le întreprindeți, pentru ca prevederile Codului Fiscal, să nu îi mai discrimineze pe producătorii români în raport cu producătorii de alcool din alte state UE.
786. Interpellation no.3002B/11-09-2007
Construirea unor locuințe ANL în curtea Liceului Johann Ettinger din Satu-Mare.
787. Interpellation no.3003B/11-09-2007
Referitor la lucrările de reabilitare a DN 17.
788. Interpellation no.3004B/12-09-2007
SCUMPIRI, SCUMPIRI, SCUMPIRI......
789. Interpellation no.3005B/12-09-2007
Locuitorii com.Sânmartin, jud.Bihor sunt în pericol de a fi obligați să suporte datoriile societății locale de alimentare cu apă!
790. Interpellation no.3006B/12-09-2007
Referitor la vizitele de lucru pe care membrii Guvernului României le fac în teritoriu.
791. Interpellation no.3007B/12-09-2007
Referitor la proiectul și studiul de fezabilitate pentru construcția canalizării și stației de epurare din com.Eftimie Murgu, jud.Caras Severin.
792. Interpellation no.3008B/24-09-2007
Referitor la anumite "abuzuri" săvârșite de primarul comunei Alțâna, domnul Brezae Vasile.
793. Interpellation no.3009B/25-09-2007
Începerea lucrărilor la Autostrada " Transilvania" Brașov-Borș.
794. Interpellation no.3010B/25-09-2007
Programul privind protecția culturilor pentru perioada 2007-2008, implementarea măsurilor de realizare a infrastructurilor de irigații și asigurarea culturilor compromise de calamitățile naturale.
795. Interpellation no.3011B/25-09-2007
înlesniri pentru plata taxelor CF și măsurătorilor cadastrale.
796. Interpellation no.3012B/25-09-2007
Situația d-lui Augustin Mocan, fost profesor de limba și literatura română.
797. Interpellation no.3013B/25-09-2007
Lipsa de promptitudine a unor instituții și întârzierea în demararea procedurilor necesare derulării proiectelor cu finanțare europeană creează dificultăți majore în implementarea acestora.
798. Interpellation no.3014B/25-09-2007
Situația autostrăzii Nădlac-Constanța.
799. Interpellation no.3015B/25-09-2007
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A MEDICILOR IRESPONSABILI
800. Interpellation no.3016B/25-09-2007
REDUCEREA PERSONALULUI BUGETAR, BUMERANGUL SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
801. Interpellation no.3017B/25-09-2007
Reînființarea claselor cu profil învățători-educatori din cadrul liceelor pedagogice, ca formă a învățământului vocațional pedagogic.
802. Interpellation no.3018B/25-09-2007
Solicită publicarea anuală pe site, a numelor cetățenilor contribuabili și cuantumul contribuției anuale achitate, de către Direcțiile locale ale Finanțelor Publice.
803. Interpellation no.3019B/25-09-2007
Stadiul Dosarului 3733/P/2006 privind explozia din 07.02.2000 la oficiul poștal Târgoviște Tranzit.
804. Interpellation no.3020B/25-09-2007
Aplicarea prevederilor Legii 41/1994.
805. Interpellation no.3021B/25-09-2007
Firma "ROMPRES-uj magyar syo", amplasată pe clădirea Casei Presei Libere.
806. Interpellation no.3022B/25-09-2007
Principiul colegialității completului de judecată pentru cauzele de contecios administrativ, introdus prin Legea 262/2007.
807. Interpellation no.3023B/25-09-2007
Modul de aplicare a programului de evaluare a stării de sănătate publică în jud.Cluj.
808. Interpellation no.3024B/25-09-2007
Reconstrucția învățământului din mediul rural.
809. Interpellation no.3025B/25-09-2007
Recuperarea valorii unor investiții, suportate de către Asociația Proprietarilor Goranu, Rm.Vâlcea, de care beneficiază Distrigaz Sud.
810. Interpellation no.3026B/25-09-2007
Referitor la ocuparea posturilor din învățământ cu personal necalificat.
811. Interpellation no.3027B/25-09-2007
Se nesocotesc dispozițiile legale cu privire la acordarea de medicamente gratuite, diferitelor categorii de persoane - pensionari, veterani de război, revoluționari, refugiați, etc..
812. Interpellation no.3028B/25-09-2007
Referitor la perioada de timp, pentru acordarea cetățeniei române.
813. Interpellation no.3029B/25-09-2007
Referitor la capitolul 7 "Politica de protecție socială" din programul de guvernare.
814. Interpellation no.3030B/25-09-2007
Referitor la viața celor ce au rămas cu infirmități slujind patria.
815. Interpellation no.3031B/25-09-2007
O chirie adecvată plătită de către societățile de distribuție a energiei electrice proprietarilor terenurilor pe care le folosesc.
816. Interpellation no.3032B/25-09-2007
Podul de la Gătejești trebuia finalizat în luna august.
817. Interpellation no.3033B/25-09-2007
Sprijin financiar guvernamental pentru terminarea lucrărilor de consolidare și reparații a clădirii Muzeului de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni, jud.Suceava.
818. Interpellation no.3034B/25-09-2007
Susținerea Proiectului de Hotărâre a Guvernului, inițiat de Prefectura Suceava și Consiliul Județean Suceava, în vederea obținerea de fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reparații la Muzeul de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni.
819. Interpellation no.3035B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Marin Ciobanu.
820. Interpellation no.3036B/25-09-2007
Amânarea nejustificată a apariției normelor metodologice a Legii privind acordarea de trusouri pentru nou născuți.
821. Interpellation no.3037B/25-09-2007
Nerespectarea legii bugetului de stat pe anul 2007.
822. Interpellation no.3038B/25-09-2007
Deteriorarea avansată a podului care leagă localitatea Aninoasa de Valea Jiului.
823. Interpellation no.3039B/25-09-2007
Referitor la eficiența cadrului legal actual pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit.
824. Interpellation no.3040B/25-09-2007
"Legislația și birocrația apasă pe umerii IMM-urilor".
825. Interpellation no.3041B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Grigore Nicolae, salariat al CNI "CORESI" SA București Sucursala Imprimeria "Oltenia" Craiova.
826. Interpellation no.3042B/25-09-2007
Referitor la persoanele pensionate înainte de apariția Legii 19/2000.
827. Interpellation no.3043B/25-09-2007
Dacă și când vor fi alocate fondurile necesare în vederea achiziționării microbuzelor pentru deplasarea elevilor din 40 de comune clujene.
828. Interpellation no.3044B/25-09-2007
Care este organigrama aprobată de Ministerul Sănătății cu privire la reorganizarea autorităților județene de sănătate publică și a mun.București.
829. Interpellation no.3045B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Cârlan Mihail Radu Vasile, (căpitan rezervă), pensionar.
830. Interpellation no.3046B/25-09-2007
Care au fost condițiile impuse celor care au concesionat plajele de pe litoralul Mării Negre.
831. Interpellation no.3047B/25-09-2007
Care este, în jud.Cluj, numărul furturilor din buzunare, prejudiciul creat și cât a fost recuperat.
832. Interpellation no.3048B/25-09-2007
care este situația legală a podului de la mall-ul Polus Center din comuna Florești, jud.Cluj.
833. Interpellation no.3049B/25-09-2007
Care este strategia ministerului cu privire la Agenția Nețională pentru Consultanță Agricolă.
834. Interpellation no.3050B/25-09-2007
Când vor fi alocate efectiv fondurile pentru renovarea interioară a clădirii Teatrului Național Român din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
835. Interpellation no.3051B/25-09-2007
Funcționarea Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj-Napoca.
836. Interpellation no.3052B/25-09-2007
Continuarea proiectului ANL de șa Cetatea Fetei, jud.Cluj.
837. Interpellation no.3053B/25-09-2007
Finanțarea pentru studiile masterale și pentru proiectele doctorale.
838. Interpellation no.3054B/25-09-2007
Deblocarea Programului național "Super-schi în Carpați" în vederea realizării unui turism modern și de calitate în stațiunile dâmbovițene Padina-Peștera, din munții Bucegi.
839. Interpellation no.3055B/25-09-2007
Abuzuri săvârșite de primarul comunei Alțâna, jud.Sibiu, domnul Brezae Vasile.
840. Interpellation no.3056B/25-09-2007
Acordarea de subvenții pentru persoanele cu venituri mici care și-au montat centrala termică.
841. Interpellation no.3057B/25-09-2007
Lipsa unui program de audiențe la Ambasada României din Republica Moldova și la Secția Consulară, program care să fie afișat pe site-ul specializat al Ambasadei.
842. Interpellation no.3058B/25-09-2007
Indexarea burselor pentru elevii și studenții din Republica Moldova studiază în instituțiile românești de învățământ.
843. Interpellation no.3059B/25-09-2007
Șoseaua de centură a Municipiului Iași.
844. Interpellation no.3060B/25-09-2007
Abuzurile semnalate în petiția înregistrată la nr.658/06.08.2007.
845. Interpellation no.3061B/25-09-2007
Referitor la abuzurile primarului PD din com.Dalboset, jud.Caraș Severin.
846. Interpellation no.3062B/25-09-2007
Soluționarea legală și onestă a propunerilor SSPR pentru avizare.
847. Interpellation no.3063B/25-09-2007
"Politica de protecție socială".
848. Interpellation no.3064B/25-09-2007
Amplasarea proastă a antenelor GSM afectează grav sănătatea cetățenilor.
849. Interpellation no.3065B/26-09-2007
Schizofrenici refuzați la angajare.
850. Interpellation no.3066B/26-09-2007
Discriminarea salarială la care sunt supuși angajații români ai Bechtel.
851. Interpellation no.3067B/26-09-2007
Taxe mult prea mari pentru viitorii arhitecți.
852. Interpellation no.3068B/26-09-2007
Biserica lasă copiii pe străzi.
853. Interpellation no.3069B/26-09-2007
Cultura clujeană, în paragină.
854. Interpellation no.3070B/26-09-2007
Proiect în așteptare la Minister.
855. Interpellation no.3071B/26-09-2007
Peste 31.000 de metri cubi de material lemnos au fost furați din pădurile de stat.
856. Interpellation no.3072B/26-09-2007
Campania electorală făcută de primarul Brăilei, la deschiderea anului școlar.
857. Interpellation no.3073B/26-09-2007
Situația comunităților din mai multe zone ale României lipsite de rețele de aprovizionare cu energie electrică.
858. Interpellation no.3074B/27-09-2007
Înființarea Consulatului României la Castellon, Regatul Spaniei.
859. Interpellation no.3075B/28-09-2007
Autostrada transilvania Autostrada București - Brașov
860. Interpellation no.3076B/03-10-2007
Protejarea moștenirii arhitectonice culturale. Salvarea catedralei Sf.Iosif București.
861. Interpellation no.3077B/09-10-2007
STIMULĂRI DIFERITE PENTRU ACTIVITĂȚI SIMILARE....
862. Interpellation no.3078B/09-10-2007
Ignorarea doleanțelor justificate ale doamnei Manta Daniela de a beneficia de tratament pentru afecțiunea de care suferă și luarea unor măsuri administrative împotriva funcționarilor care au împiedicat timp de 4 ani, ca domnia sa să beneficieze de tratament adecvat.
863. Interpellation no.3079B/09-10-2007
Referitor la externalizarea serviciului de radiologie al Spitalului județean Buzău.
864. Interpellation no.3080B/09-10-2007
Referitor la SC Rompetrol SA care a fost scutită de datorie prin HG 118/2003.
865. Interpellation no.3081B/09-10-2007
Proiectele finanțabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
866. Interpellation no.3082B/09-10-2007
Sprijin pentru localitatea Hășmaș, jud.Arad.
867. Interpellation no.3083B/09-10-2007
Componența legală a consiliului de administrație a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.
868. Interpellation no.3084B/09-10-2007
Acțiunile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.
869. Interpellation no.3085B/09-10-2007
Lipsa forței de muncă.
870. Interpellation no.3086B/09-10-2007
Măsurile pentu scăderea numărului total de taxe și impozite precum și a parafiscalității.
871. Interpellation no.3087B/09-10-2007
Accesarea programelor de către IMM-uri.
872. Interpellation no.3088B/09-10-2007
Situația deplorabilă în care a fost pregătit din punct de vedere administrativ acest început de an școlar.
873. Interpellation no.3089B/09-10-2007
Mânăstirea Sărăcinești necesită intervenția rapidă a Ministerului Culturii și Cultelor.
874. Interpellation no.3090B/09-10-2007
La Brezoi, DN 7 este ștrangulat de 6 luni.
875. Interpellation no.3091B/09-10-2007
Cuprinderea urgentă a Mânăstirii Berislăvești într-un program de restaurare.
876. Interpellation no.3092B/09-10-2007
Care este strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor de viață și recuperare pentru femeile cu handicap din România și asigurarea în fapt a drepturilor persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare.
877. Interpellation no.3093B/09-10-2007
Nemulțumirea față de modul în care se asigură condițiile de tratament și spitalizare la Spitalul Județean din municipiul Suceava.
878. Interpellation no.3094B/09-10-2007
Aducerea cărții de literatură pe masa/banca elevilor.
879. Interpellation no.3095B/09-10-2007
Care sunt demersurile Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru protecția ecosistemelor din Lunca Dunării.
880. Interpellation no.3096B/09-10-2007
Situația Programelor ce se vor desfășura în anul 2008 pentru IMM-uri, cu finanțare de la bugetul de stat.
881. Interpellation no.3097B/09-10-2007
Referitor la cazul doamnei Hoble Aurora în vârstă de 74 de ani.
882. Interpellation no.3098B/09-10-2007
Aplicarea corectă la nivel național a Programului PKU.
883. Interpellation no.3099B/09-10-2007
Unele aspecte privind petițiile românești la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
884. Interpellation no.3100B/09-10-2007
Transpunerea Directivei 86/378/MEC modificată prin Directiva 96/97/EC.
885. Interpellation no.3101B/09-10-2007
Privind Centura ocolitoare a SIbiului și Autoetrada de pe culoarul IV.
886. Interpellation no.3102B/09-10-2007
Desfășurarea învățământului în limba maternă pentru populația română minoritară din Republica Serbia.
887. Interpellation no.3103B/09-10-2007
Compromiterea imaginii ANL.
888. Interpellation no.3104B/09-10-2007
Preluarea unor terenuri degradate în administrarea Direcției Silvice, în vederea constituirii perimetrelor de ameliorare, cf OG 81/1998, modificată și aprobată prin Legea 107/1999.
889. Interpellation no.3105B/09-10-2007
Verificarea modului în care Primăria Municipiului Curtea de Argeș intenționează să organizeze licitația pentru vânzarea cinematografului Unirea din localitate.
890. Interpellation no.3106B/09-10-2007
Există reprezentant al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, în Deva?
891. Interpellation no.3107B/09-10-2007
Restructurarea Companiei Naționale Poșta Română.
892. Interpellation no.3108B/09-10-2007
Situația locatarilor din imobilul situat pe strada Iuliu Maniu, nr 1-3, din Cluj-Napoca.
893. Interpellation no.3109B/09-10-2007
Funcționarea unităților sanitare ce oferă servicii de dializă.
894. Interpellation no.3110B/09-10-2007
Situația stației de epurare Mediaș.
895. Interpellation no.3111B/09-10-2007
Rezervația de zimbri de la Hațeg își pierde treptat identitatea.
896. Interpellation no.3112B/09-10-2007
Referitor la pensionarii suceveni care și-au primit pensiile în luna septembrie 2007 cu o întârziere nejustificată de până la 10 zile.
897. Interpellation no.3113B/09-10-2007
Ilegalitățile produse de dl.Dumitru Miron, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
898. Interpellation no.3114B/09-10-2007
Stadiul cercetărilor efectuate de DNA în cazul d-lor Constantin Pușcaș - director economic și Doru Vasile Ionescu - director Radio România Internațional.
899. Interpellation no.3115B/09-10-2007
Referitor la articolele apărute în cotidianul "Interesul Public", faptul că primul ministru al României este partener de afaceri cu fostul șef al rezidenței de spionaj a Ungariei în România, Rudas Erno.
900. Interpellation no.3116B/09-10-2007
Referitor la SC PISCICOLA SA Cluj.
901. Interpellation no.3117B/09-10-2007
Analizarea oportunității unei rectificări a bugetului pentru sănătate, pentru jud.Cluj.
902. Interpellation no.3118B/09-10-2007
Rezultatul controlului dispus la Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita.
903. Interpellation no.3119B/09-10-2007
Analizarea oportunității alocării unor fonduri, la noua rectificare bugetară, pentru Opera Națională Română Cluj, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, respectiv Teatrul Național Român și Teatrul Maghiar.
904. Interpellation no.3120B/09-10-2007
Situația Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
905. Interpellation no.3121B/09-10-2007
Referitor la problemele existente la Spitalul Municipal din Dej, jud.Cluj.
906. Interpellation no.3122B/09-10-2007
Redeschiderea dosarului domnului Traian Furdui, din localitatea Călan, jud.Hunedoara.
907. Interpellation no.3123B/09-10-2007
Referitor la articolul din cotidianul "Interesul Public".
908. Interpellation no.3124B/09-10-2007
Întârzierea nejustificată a renovării Școlii Generale din Zorlentu Mare, jud.Caraș Severin de către Primăria din localitate.
909. Interpellation no.3125B/09-10-2007
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil pentru Teatrul din Oravița.
910. Interpellation no.3126B/09-10-2007
Referitor la cazul doamnei Mihaela Patt din Reșița.
911. Interpellation no.3127B/09-10-2007
Amplasarea necorespunzătoare a antenelor GSM, care duce la expunerea radiaților electromagnetice a sute de mii de români.
912. Interpellation no.3128B/09-10-2007
Referitor la posibilitatea activării clauzei de salvgardare pentru agricultură.
913. Interpellation no.3129B/09-10-2007
Transmiterea terenurilor dezafectate ale Ministerului Apărării către instituțiile de utilitate publică.
914. Interpellation no.3130B/10-10-2007
Stadiul anchetei privind afacerile cu pământ ale primarului Marcel Muia din comuna Chevereșul Mare, jud.Timiș.
915. Interpellation no.3131B/10-10-2007
Situația disperată în care se află mulți din fermierii români din cauza întârzierilor de finanțare a proiectelor din cadrul Programului Fermierul.
916. Interpellation no.3132B/17-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene (Bulgaria)".
917. Interpellation no.3133B/23-10-2007
"Situația de la Școala Valea Enei, comuna Oniceni, jud.Neamț".
918. Interpellation no.3134B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
919. Interpellation no.3135B/23-10-2007
Referitor la memoriuljurnaliștilor din Societatea Română de Radiodifuziune.
920. Interpellation no.3136B/23-10-2007
Analizarea situației existente la Clinica de Medicina Muncii din Cluj.
921. Interpellation no.3137B/23-10-2007
Strategia ministerului cu privire la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca.
922. Interpellation no.3138B/23-10-2007
Analizarea situației salariaților de la Teatrul Național Român din Cluj-Napoca și ai Operei Române din Cluj.
923. Interpellation no.3139B/23-10-2007
Nemulțumire cu privire la majorărilor nejustificate de prețuri la alimentele de bază și la diferite servicii.
924. Interpellation no.3140B/23-10-2007
Situația existentă la RADP Cluj-Napoca.
925. Interpellation no.3141B/23-10-2007
Ajutoare pentru locuitorii orașului Huedin.
926. Interpellation no.3142B/23-10-2007
Soluționarea problema transportului elevilor din mediul rural la școală.
927. Interpellation no.3143B/23-10-2007
Referitor la memoriul reprezentanților sindicaliștilor din bibliotecile din România.
928. Interpellation no.3144B/23-10-2007
Referitor la memoriul agricultorilor din Munții Apuseni.
929. Interpellation no.3145B/23-10-2007
Referitor la memoriul cultivatorilor de tutun.
930. Interpellation no.3146B/23-10-2007
Referitor la Medicina Muncii.
931. Interpellation no.3147B/23-10-2007
Referitor la cabana "Gălăoaia" din jud.Mureș.
932. Interpellation no.3148B/23-10-2007
Sesizări ale unor pensionari.
933. Interpellation no.3149B/23-10-2007
Strategia Ministerului Transporturilor cu privire la aeroportul internațional, aeroportul Transilvania, Târgu Mureș.
934. Interpellation no.3150B/23-10-2007
Recunoașterea de către Ministrul Adrian Cioroianu, a existenței, limbii moldovenești".
935. Interpellation no.3151B/23-10-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
936. Interpellation no.3152B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
937. Interpellation no.3153B/23-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene(Bulgaria).
938. Interpellation no.3154B/23-10-2007
Protejarea românilor aflați la lucru în Italia.
939. Interpellation no.3155B/23-10-2007
Situația abandonului școlar.
940. Interpellation no.3156B/23-10-2007
Eficiența TELE - CENTRELOR înființate în mediul rural.
941. Interpellation no.3157B/23-10-2007
Trecerea AJPM în subordinea Consiilor Județene.
942. Interpellation no.3158B/23-10-2007
Alocarea de fonduri Inspectoratului Județean Gorj pentru sprijinirea autorităților locale din com.Turburea, jud.Gorj în vederea realizării unei grădinițe în satul Cocorova.
943. Interpellation no.3159B/23-10-2007
Renovarea Mănăstirii Mamu.
944. Interpellation no.3160B/23-10-2007
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
945. Interpellation no.3161B/23-10-2007
Șapte comune vâlcene vor gaze naturale.
946. Interpellation no.3162B/23-10-2007
La Ocnele Mari, încă 31 de familii rămân fără case.
947. Interpellation no.3163B/23-10-2007
Eliminare din regulamentul 166/2006 textul "doar în cazul depășirii valorilor de prag" și elaborarea urgentă a unui sistem unitar care să permită verificarea veridicității datelor transmise de agenții economici.
948. Interpellation no.3164B/23-10-2007
Situația dosarelor incomplete depuse pentru cererile de retrocedări.
949. Interpellation no.3165B/23-10-2007
Abandonul școlar.
950. Interpellation no.3166B/23-10-2007
Urgentarea lucrărilor de reabilitare, reparare și consolidare a clădirii Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
951. Interpellation no.3167B/23-10-2007
Necesitatea construirii unui cămin pentru cazarea elevilor de la Grupul Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
952. Interpellation no.3168B/23-10-2007
Devizul general privind fondurile necesare reabilitării și modernizării Școlii Generale din localitatea Valea Lupului.
953. Interpellation no.3169B/23-10-2007
Ratarea acțiunii de finalizare,conform dispozițiilor procedural penale ale întâlnirii dintre foștii miniștri Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan în vederea perfectării unui trafic de influență susceptibil a constitui infracțiune de corupție.
954. Interpellation no.3170B/23-10-2007
Situația romilor care nu au acte de identitate și situația reparării caselor sinistraților din com.Bărbulești, jud.Ialomița.
955. Interpellation no.3171B/23-10-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei pentru anii lucrați și cotizați incompleți.
956. Interpellation no.3172B/23-10-2007
Punerea în posesie a doamnei Lemnaru Ana pe o suprafață de teren de 8 prăjini, în satul Hoisești, com Dumești, jud.Iași.
957. Interpellation no.3173B/23-10-2007
Încălcarea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafață de 3,408 ha al doamnei Onofrei Maria reprezentată prin fiica sa Gherman Elena.
958. Interpellation no.3174B/23-10-2007
Referitor la stimularea producerii și consumului energiei din surse regenerabile.
959. Interpellation no.3175B/23-10-2007
Referitor la sistemul de îngrijiri la domiciliu.
960. Interpellation no.3176B/23-10-2007
Neclarități și incertitudini în acțiunea de reducere a cheltuielilor cu personalul bugetar.
961. Interpellation no.3177B/23-10-2007
Regularizarea pârâului Teslui și construire poduri în com.Drăgotești.
962. Interpellation no.3178B/23-10-2007
Reactualizarea prevederilor HG 36/1996 în raport realitatea de pe drumurilor publice.
963. Interpellation no.3179B/23-10-2007
Cabinetul Tăriceanu se grăbește să majoreze rovigneta cu 70% la nivelul UE, în timp ce modernizarea drumurilor o lasă pentru guvernul viitor?
964. Interpellation no.3180B/23-10-2007
Stoparea degradării învățământului superior prin proliferarea aberantă a formelor de școlarizare prin frecvență redusă și la distanță la Universitatea "Spiru Haret" din București.
965. Interpellation no.3181B/23-10-2007
Referitor la HG 854/28.06.2006, care completează HG 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.
966. Interpellation no.3182B/23-10-2007
Obținerea gradelor didactice de către profesorii Școlilor Populare de Artă.
967. Interpellation no.3183B/23-10-2007
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a sălii de sport a Colegiului Național "Frații Buzești" din Craiova.
968. Interpellation no.3184B/23-10-2007
Finanțarea lucrărilor de reconstrucție a plafoanelor de la etajul I al clădirii Colegiului Național "Ștefan Velovan" din Craiova.
969. Interpellation no.3185B/23-10-2007
Asistența medicală de urgență.
970. Interpellation no.3186B/23-10-2007
Continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
971. Interpellation no.3187B/23-10-2007
Alocările bugetare pentru investițiile în infrastructură în jud.Cluj.
972. Interpellation no.3188B/23-10-2007
Acordarea ajutorului de stat Uzinei de Automobile de la Craiova.
973. Interpellation no.3189B/23-10-2007
BĂTAIA DE JOC A AUTORITĂȚILOR....
974. Interpellation no.3190B/23-10-2007
Referitor la Statutul persoanei cu handicap salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în ceea ce privește reținerea CAS-ului având în vedere legislația în vigoare privind egalitate de șanse.
975. Interpellation no.3191B/23-10-2007
Referitor la o sesizare semnată de domnul Nurla Sezghin, administrator al SC Ozel Stel Profil Distribution SRL.
976. Interpellation no.3192B/23-10-2007
Organizarea unui festival de teatru.
977. Interpellation no.3193B/23-10-2007
Școala din cămăruță.
978. Interpellation no.3194B/23-10-2007
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" în paragină.
979. Interpellation no.3195B/23-10-2007
Ore de repaus pentru șoferii profesioniști.
980. Interpellation no.3196B/23-10-2007
Femeile mai prost plătite în Anul European al Egalității de Șanse.
981. Interpellation no.3197B/23-10-2007
Tot mai mulți români cad victime traficului de ființe umane.
982. Interpellation no.3198B/23-10-2007
Programul european "Lapte pentru copii", ignorant.
983. Interpellation no.3199B/23-10-2007
Raiul imobiliar din Florești, un cumul de activități ilegale.
984. Interpellation no.3200B/23-10-2007
Jurnaliștii de la Radio Cluj acuză politizarea instituției.
985. Interpellation no.3201B/23-10-2007
România ocupă penultimul loc la finanțarea educației.
986. Interpellation no.3202B/23-10-2007
Referitor la lipsa subdiviziunilor monetare ale leului în circulație.
987. Interpellation no.3203B/23-10-2007
Abuzurile primarului com.Năieni, jud.Buzău.
988. Interpellation no.3204B/24-10-2007
"Sumele depuse la CEC înainte de 1989".
989. Interpellation no.3205B/24-10-2007
Norme metodologice privind aplicarea Legii 146/2007.
990. Interpellation no.3206B/24-10-2007
Obiective în vederea dezvoltării mediului de afaceri, în ansamblu și cu precădere a sectorului IMM.
991. Interpellation no.3207B/29-10-2007
Situația privind acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole de toamnă de condițiile meteorologice nefavorabile în jud.Timiș.
992. Interpellation no.3208B/30-10-2007
Consecințele HG 1202/04102007.
993. Interpellation no.3209B/30-10-2007
Tergiversarea emiterii către SCDP-Bistrița a autorizației de testare în câmp a prunului transgenic cu rezistență derivată din potasiu, de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.
994. Interpellation no.3210B/31-10-2007
Privind încălcarea gravă a statutului înaltului funcționar public a prefectului de Sibiu.
995. Interpellation no.3211B/31-10-2007
Autostrada Nădlag-Arad-Sibiu-București.
996. Interpellation no.3212B/01-11-2007
Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.
997. Interpellation no.3213B/05-11-2007
Referitor la închiderea podului de peste Tisa.
998. Interpellation no.3214B/06-11-2007
Taxa de primă înmatriculare.
999. Interpellation no.3215B/06-11-2007
Scăderea contribuțiilor la fondurile publice sociale.
1000. Interpellation no.3216B/07-11-2007
Experimentele Cabinetului Tăriceanu pun lacăt pe ușile primăriilor localităților sărace.
1001. Interpellation no.3217B/07-11-2007
Lipsa de transparență a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.
1002. Interpellation no.3218B/08-11-2007
Încălcarea de către Primul Ministru a prevederilor constituționale referitoare la dreptul fundamental al cetățenilor și al organizațiilor de cetățeni de a se adresa autorităților publice.
1003. Interpellation no.3219B/12-11-2007
Aeroportul din Iași.
1004. Interpellation no.3220B/13-11-2007
Lipsa de profesionalism a funcționarilor de la Biroul Regional Nord-Est SAPARD Iași și haosul care domnește în această instituție.
1005. Interpellation no.3221B/13-11-2007
Infrastructura rutieră la Brăila.
1006. Interpellation no.3222B/13-11-2007
Situația trenurilor din România.
1007. Interpellation no.3223B/13-11-2007
Situația infrastructurii rutiere în jud.Prahova.
1008. Interpellation no.3224B/13-11-2007
Infrastructura în România.
1009. Interpellation no.3225B/13-11-2007
Situația monumentelor istorice în jud.Brăila.
1010. Interpellation no.3226B/13-11-2007
Situația monumentelor istorice în jud.Prahova.
1011. Interpellation no.3227B/13-11-2007
Situația amenajării cursurilor râurilor la Brăila.
1012. Interpellation no.3228B/13-11-2007
Situația amenajării cursurilor râurilor în jud.Prahova.
1013. Interpellation no.3229B/13-11-2007
Situația Cetății Țărănești Râșnov.
1014. Interpellation no.3230B/13-11-2007
Situația datoriilor Rompetrol.
1015. Interpellation no.3231B/13-11-2007
Situația societăților cu capital majoritar de stat.
1016. Interpellation no.3232B/13-11-2007
Statul român și administrarea Petrom.
1017. Interpellation no.3233B/13-11-2007
Situația contractelor preferențiale pentru energie.
1018. Interpellation no.3234B/13-11-2007
Pământ furat de la Stat cu concursul Statutului.
1019. Interpellation no.3235B/13-11-2007
Hotelul UCECOM - ruina din centrul stațiunii Băile Olănești.
1020. Interpellation no.3236B/13-11-2007
Fonduri pentru conservarea bisericilor de la Titireciu și Țeica.
1021. Interpellation no.3237B/13-11-2007
Strategia națională de luptă împotriva cancerului.
1022. Interpellation no.3238B/13-11-2007
Funcționarea programului național de evaluare a sănătății populației.
1023. Interpellation no.3239B/13-11-2007
Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în România.
1024. Interpellation no.3240B/13-11-2007
Dezvoltarea unor politici de atragere și menținere în țară a specialiștilor.
1025. Interpellation no.3241B/13-11-2007
Revendicările personalului din domeniul sanitar.
1026. Interpellation no.3242B/13-11-2007
"Anul acesta Moș Crăciun va veni la Spitalul Județean de Urgență Tulcea cu lacăte pentru uși!"
1027. Interpellation no.3243B/13-11-2007
Privind încălcarea gravă a statutului înaltului funcționar public a prefectului de Sibiu.
1028. Interpellation no.3244B/13-11-2007
Bani aruncați în vânt și în anumite buzunare.
1029. Interpellation no.3245B/13-11-2007
O veche dar și nouă problemă...
1030. Interpellation no.3246B/13-11-2007
Dezastru în învățământul românesc...
1031. Interpellation no.3247B/13-11-2007
Arhivele istorice ale Transilvaniei confiscate de Ungaria.
1032. Interpellation no.3248B/13-11-2007
Românii de pretutindeni.
1033. Interpellation no.3249B/13-11-2007
Reformarea categoriei funcționarilor publici la nivelul Administrației Financiare Constanța.
1034. Interpellation no.3250B/13-11-2007
Care este strategia MECT în ceea ce privește recompensarea materială a elevilor cu rezultate bune la învățătură.
1035. Interpellation no.3251B/13-11-2007
Sistarea finanțării pentru finalizarea unui obiectiv ANL în Municipiul Sibiu.
1036. Interpellation no.3252B/13-11-2007
Aplicarea prevederilor Legii 229/2006.
1037. Interpellation no.3253B/13-11-2007
Cum interpretează MAE reacțiile domnului președinte Vladimir Putin față de tendința de separatism din Transilvania.
1038. Interpellation no.3254B/13-11-2007
Prezența CO2 în aerul atmosferic și consecințele reducerii cotei emisiei de gaze asupra economiei naționale.
1039. Interpellation no.3255B/13-11-2007
Situația locurilor de muncă la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.
1040. Interpellation no.3256B/13-11-2007
Despăgubirea unor categorii de cetățeni păgubiți.
1041. Interpellation no.3257B/13-11-2007
Pregătiri pentru iarnă.
1042. Interpellation no.3258B/13-11-2007
Starea DN 5A.
1043. Interpellation no.3259B/13-11-2007
Referitor la Legea 449/2003 care reglementează aspecte privind vânzarea produselor.
1044. Interpellation no.3260B/13-11-2007
Referitor la intnția MMFES, declarată de oficiali ai acestuia și difuzată de Newsln, de a elabora un proiect de lege prin care săse prevadă acordarea unor sume de bani familiilor cu copii sub 3 ani, în acopul îngrijirii acestora.
1045. Interpellation no.3261B/13-11-2007
Poluare zona Copșa Mică Sibiu.
1046. Interpellation no.3262B/13-11-2007
Strategia MS privind Statutul persoanei cu handicap salariată.
1047. Interpellation no.3263B/13-11-2007
"Podul de la Coșereni".
1048. Interpellation no.3264B/13-11-2007
Referitor la un teren de cca 10000 metri pătrați.
1049. Interpellation no.3265B/13-11-2007
Motivația pe care o are Ordinul 870/2007 cu privire la anularea dreptului la folosința sediului din Brașov de către Asociația centrul regional de combatere a șomajului.
1050. Interpellation no.3266B/13-11-2007
Modul de gestionare și ritmul de lucru pentru terminarea clădirii gării dintr-un important nod ferovial și turistic - Sighișoara.
1051. Interpellation no.3267B/13-11-2007
Modul în care s-au alocat fondurile destinate achiziției de carte pentru bibliotecile sătești, municipale și județene în anul 2007.
1052. Interpellation no.3268B/13-11-2007
Modul de acordare a despăgubirii persoanelor care au constituit depozite CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
1053. Interpellation no.3269B/13-11-2007
Creșterea semnificativă a suprafeței de teren agricol declarată ca fiind cultivată în anul 2007, față de anii anteriori.
1054. Interpellation no.3270B/13-11-2007
Transformarea regimului de trenuri rapide "Săgeata Albastră" în trenuri accelerate pe anumite trasee ce includ stațiunile balneare din jud.Vâlcea.
1055. Interpellation no.3271B/13-11-2007
Transformarea regimului de tren sezonier în tren permanent pe ruta București-Rm.Vâlcea și retur precum și reintroducerea în regim sezonier a trenului pe ruta Rm.Vâlcea - Mangalia.
1056. Interpellation no.3272B/13-11-2007
Sprijin pentru un medic specialist, medicina de familie, pentru a-și continua activitatea pe un post câștigat prin concurs.
1057. Interpellation no.3273B/13-11-2007
Modul de funcționare al Judecătoriei Tg.Mureș.
1058. Interpellation no.3274B/13-11-2007
Referitor la SC BALNEOCLIMATERCA SA Sovata.
1059. Interpellation no.3275B/13-11-2007
Fenomene economice neprevăzute în domeniul zahărului.
1060. Interpellation no.3276B/13-11-2007
Referitor la exploatarea minieră Rodna.
1061. Interpellation no.3277B/13-11-2007
Referitor la deschiderea consulatului românîn Padova.
1062. Interpellation no.3278B/13-11-2007
Aplicarea Hotărârii 129/2007 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
1063. Interpellation no.3279B/13-11-2007
Verificarea situației create la SC Somvetra SA Gherla, jud.Cluj.
1064. Interpellation no.3280B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Pojor Valentin din loc. Jucu de Mijloc, jud.Cluj.
1065. Interpellation no.3281B/13-11-2007
Strategia Ministerului Sănătății referitor la copiii bolnavi de diferite forme de maladii maligne.
1066. Interpellation no.3282B/13-11-2007
Posibilitatea suplimentării bugetului spitalelor din cele cinci orașe din România unde sunt tratați copiii bolnavi de diferite forme de cancer.
1067. Interpellation no.3283B/13-11-2007
Referitor la memoriul Asociației pentru protecția animalelor.
1068. Interpellation no.3284B/13-11-2007
Analizarea situației prin dispariția firmei Autopres.
1069. Interpellation no.3285B/13-11-2007
Referitor la Cap. VII Agricultura.
1070. Interpellation no.3286B/13-11-2007
Referitor la SC Piscicola SA Cluj și SC Titan Piscicola SRL.
1071. Interpellation no.3287B/13-11-2007
Referitor la sprijinirea zootehniei românești în anul 2008.
1072. Interpellation no.3288B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Bucovan Mihai.
1073. Interpellation no.3289B/13-11-2007
Contribuțiile la fondul de pensii.
1074. Interpellation no.3290B/13-11-2007
Măsuri de protejare a românilor din afara țării.
1075. Interpellation no.3291B/13-11-2007
Situația salarizării preoților.
1076. Interpellation no.3292B/13-11-2007
Contribuțiile la fondul de pensii.
1077. Interpellation no.3293B/13-11-2007
Posibilitatea de a vota a românilor din afara țării.
1078. Interpellation no.3294B/13-11-2007
Situația contractului de privatizare SC RAFO SA.
1079. Interpellation no.3295B/13-11-2007
Posibilitatea de a vota a românilor din afara țării.
1080. Interpellation no.3296B/13-11-2007
Alocația bugetară pe anul 2008 pentru jud.Brăila.
1081. Interpellation no.3297B/13-11-2007
Neindexarea alocațiilor pentru foștii deținuți politici.
1082. Interpellation no.3298B/13-11-2007
Defrișarea irațională a pădurilor și planurile de sistematizare a orașelor le-au luat românilor dreptul de a respira aer proaspăt.
1083. Interpellation no.3299B/13-11-2007
APIA implicată în riscul de apariție a unor focare de epidemii în rândul populației și animalelor în jud.Dâmbovița.
1084. Interpellation no.3300B/13-11-2007
Situația ambulanțelor din curtea Stației Județene de Ambulanță Bistrița-Năsăud.
1085. Interpellation no.3301B/13-11-2007
Învățământul special.
1086. Interpellation no.3302B/13-11-2007
Trecerea clasei pregătiroare de la învățământul preșcolar la cel primar, un dezastru.
1087. Interpellation no.3303B/13-11-2007
Casa Agronomului din Cluj, în pericol de desființare.
1088. Interpellation no.3304B/13-11-2007
Locuințe inundate.
1089. Interpellation no.3305B/13-11-2007
Problema deșeurilor nepredate.
1090. Interpellation no.3306B/13-11-2007
Pericolul fortifierii pâinii.
1091. Interpellation no.3307B/13-11-2007
Proprietate personală, pusă în pericol.
1092. Interpellation no.3308B/13-11-2007
Suprasolicitarea elevilor.
1093. Interpellation no.3309B/13-11-2007
Și tinerii cu dizabilități vor să muncească.
1094. Interpellation no.3310B/13-11-2007
Scoaterea din fabricație a Nitroglicerinei atrage după sine consecințe grave.
1095. Interpellation no.3311B/13-11-2007
Zeci de vieți pierdute.
1096. Interpellation no.3312B/13-11-2007
Două sute de contestații la Inspectoratul de Muncă.
1097. Interpellation no.3313B/13-11-2007
Proasta evaluare a proiectelor de cercetare.
1098. Interpellation no.3314B/13-11-2007
Nerespectarea deciziei conform Extrasului de Carte Funciară.
1099. Interpellation no.3315B/13-11-2007
Situația persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat.
1100. Interpellation no.3316B/13-11-2007
Aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
1101. Interpellation no.3317B/13-11-2007
Situația femeilor cu handicap din România care nasc un copil normal sau cu handicap.
1102. Interpellation no.3318B/13-11-2007
Abuzuri și încălcarea legii privind patrimoniul Srațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș.
1103. Interpellation no.3319B/13-11-2007
Reactualizarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap.
1104. Interpellation no.3320B/13-11-2007
Implementarea Strategiei de la Lisabona și eliminarea disparităților de gen.
1105. Interpellation no.3321B/13-11-2007
Situația fondurilor pentru modernizarea drumurilor județene Răchițele-Ic Ponor și Tureni-Aiton-Gheorgheni.
1106. Interpellation no.3322B/13-11-2007
Alocarea de fonduri și sprijin logistic pentru mutarea unității militare din Cetatea Aradului.
1107. Interpellation no.3323B/13-11-2007
Lipsa crasă de coordonare între autoritățile publice.
1108. Interpellation no.3324B/13-11-2007
Lipsa crasă de coordonare între autoritățile publice.
1109. Interpellation no.3325B/13-11-2007
Referitor la lucrările de reamenajare care se efectuează la bazinul din cadrul Palatului Copiilor din Constanța.
1110. Interpellation no.3326B/13-11-2007
Starea degradantă a unor cămine culturale din jud.Bihor.
1111. Interpellation no.3327B/13-11-2007
Referitor la stadiul lucrărilor CFR pe ruta București-Constanța.
1112. Interpellation no.3328B/13-11-2007
Înființarea în jud.Teleorman a Caselor Locale de Pensii începând cu 01012008.
1113. Interpellation no.3329B/13-11-2007
Referitor la tentativa de mituire de către PD a cetățenilor la Alegerile europarlamentare.
1114. Interpellation no.3330B/13-11-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
1115. Interpellation no.3331B/13-11-2007
Politizarea instituțiilor publice.
1116. Interpellation no.3332B/13-11-2007
Situația Penitenciarului din Caracal.
1117. Interpellation no.3333B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Dunei Adrian.
1118. Interpellation no.3334B/13-11-2007
Referitor la emanațiile de gaze toxice rezultate din procesul de producție al firmei "PELSYSTEME" care își desfășoară activitatea în această localitate.
1119. Interpellation no.3335B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Șerban Mircea din com.Robeasca, jud.Buzău.
1120. Interpellation no.3336B/13-11-2007
Conservarea și dezvoltarea fondului forestier din România.
1121. Interpellation no.3337B/13-11-2007
Care este cuantumul datoriei externe a României în prezent.
1122. Interpellation no.3338B/13-11-2007
Poziția Ministerului Educației privind organizarea în cadrul unei universități de stat, o secție pentru învățământul teologic islamic.
1123. Interpellation no.3339B/13-11-2007
Introducerea unor cursuri speciale în limba maternă, limba tătară.
1124. Interpellation no.3340B/13-11-2007
"Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".
1125. Interpellation no.3341B/13-11-2007
"Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".
1126. Interpellation no.3342B/13-11-2007
"Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".
1127. Interpellation no.3343B/13-11-2007
"Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful - Cozla - de către Primăria Piatra Neamț".
1128. Interpellation no.3344B/13-11-2007
"Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".
1129. Interpellation no.3345B/14-11-2007
"Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".
1130. Interpellation no.3346B/14-11-2007
"Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful -Cozla- de către Primăria Piatra Neamț".
1131. Interpellation no.3347B/14-11-2007
"Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".
1132. Interpellation no.3348B/14-11-2007
"Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".
1133. Interpellation no.3349B/14-11-2007
"Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".
1134. Interpellation no.3350B/14-11-2007
Aplicarea Legii 10/2001 și a Legii 247/2005.
1135. Interpellation no.3351B/14-11-2007
Diminuarea resurselor financiare ale autorităților locale prin unele măsuri legislative.
1136. Interpellation no.3352B/03-12-2007
"Sesizarea domnului Sântion Marian Rolf procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție".
1137. Interpellation no.3353B/11-12-2007
Deșertul din județul Dolj.
1138. Interpellation no.3354B/11-12-2007
Bugetul Consiliului Județului Galați.
1139. Interpellation no.3355B/11-12-2007
Referitor la cazul domnului Sălăgean Avram din com.Drăgești, jud.Bihor.
1140. Interpellation no.3356B/11-12-2007
Referitor la românii care încheie contracte de muncă pentru a lucra în Germania.
1141. Interpellation no.3357B/11-12-2007
Referitor la sistemul de asigurări sociale pentru forța de muncă sezonieră din agricultură.
1142. Interpellation no.3358B/11-12-2007
Referitor la situația foștilor proprietari de terenuri.
1143. Interpellation no.3359B/11-12-2007
Privind finanțarea conform Legii Bugetului de Stat a Parohiei Ortodoxe Șoroștin.
1144. Interpellation no.3360B/11-12-2007
Privind transferarea funcționarilor publici de la ANOFM la CNPAS.
1145. Interpellation no.3361B/11-12-2007
"Modul de utilizare a fondurilor publice obținute din exploatarea bunului public - resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale".
1146. Interpellation no.3362B/11-12-2007
problema pensionarilor din agricultură.
1147. Interpellation no.3363B/11-12-2007
Referitor la reducerea numărului de taxe și impozite pe 2008.
1148. Interpellation no.3364B/11-12-2007
Dacă aveți în vedere în viitor colaborarea și cu Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina și dacă veți promova demersuri pentru înființarea Institutului Cultural Român la Cernăuți.
1149. Interpellation no.3365B/11-12-2007
Referitor la lucrări de amenajare a rigolelor și a trotuarului pe un segment de 3 km pentru comuna Putna.
1150. Interpellation no.3366B/11-12-2007
Ce măsuri veți lua pentru prevenuirea și înlăturarea actelor de violență din școli.
1151. Interpellation no.3367B/11-12-2007
Bani pentru răscumpărarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.
1152. Interpellation no.3368B/11-12-2007
Numărul de locuri din adăposturi nu acoperă numărul cazurilor de violență domestică.
1153. Interpellation no.3369B/11-12-2007
Drepturile salariaților din construcții nu sunt respectate.
1154. Interpellation no.3370B/11-12-2007
Profesorii navetiști își plătesc singuri transportul.
1155. Interpellation no.3371B/11-12-2007
România, țara cea mai coruptă din UE.
1156. Interpellation no.3372B/11-12-2007
20 de universități particulare nu mai acordă reduceri la transportul feroviar.
1157. Interpellation no.3373B/11-12-2007
Lipsa de medicamente.
1158. Interpellation no.3374B/11-12-2007
Lipsa creditelor bancare - o inhibare a dezvoltării economiei agricole.
1159. Interpellation no.3375B/11-12-2007
Volum de muncă dublu, număr de personal neschimbat.
1160. Interpellation no.3376B/11-12-2007
Discriminarea romilor.
1161. Interpellation no.3377B/11-12-2007
Viitorul forței de muncă, în ceață.
1162. Interpellation no.3378B/11-12-2007
Rata somajului, una alarmantă.
1163. Interpellation no.3379B/11-12-2007
Aproape trei sferturi dintre elevii de gimnaziu și liceu consumă zilnic mâncare de la fast-food.
1164. Interpellation no.3380B/11-12-2007
Concedieri masive la Roșia Montană.
1165. Interpellation no.3381B/11-12-2007
Sistem fără alternative.
1166. Interpellation no.3382B/11-12-2007
O nouă moarte din aceleași vechi motive....
1167. Interpellation no.3383B/11-12-2007
"PLIMBĂREȚII" DE LA AGRICULTURĂ
1168. Interpellation no.3384B/11-12-2007
Programul național de absențe la analize gratuite.
1169. Interpellation no.3385B/11-12-2007
"Rezolvarea unui caz medical".
1170. Interpellation no.3386B/11-12-2007
Neacordarea ajutoarelor alimentare promise de Uniunea Europeană.
1171. Interpellation no.3387B/11-12-2007
Deficiențe în implementarea programului "trusori pentru nou-născuți" precum și întârzierea în emiterea normelor de aplicare.
1172. Interpellation no.3388B/11-12-2007
Lipsa cabinetului de urgență medicală din stațiile Regionalei CFR Craiova.
1173. Interpellation no.3389B/11-12-2007
Situația legată de funcționarea SC KRONOSPAN SEBEȘ SA.
1174. Interpellation no.3390B/11-12-2007
Probleme grave în zonele vitrege din Maramureș, com.Poienile de Sub Munte și Repedea.
1175. Interpellation no.3391B/11-12-2007
Situația dezastruoasă în care se află actul medical.
1176. Interpellation no.3392B/11-12-2007
Finalizarea lucrărilor la hidrocentralele de pe cursul superior al Oltului.
1177. Interpellation no.3393B/11-12-2007
Clinica Balneară Călimănești este scoasă în strada.
1178. Interpellation no.3394B/11-12-2007
Dotarea secției de radiologie a Centrului de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca cu aparatură modernă.
1179. Interpellation no.3395B/11-12-2007
Dotarea cu un angiograf a Institutului Inimii "Nicolae Stăncioiu" din Cluj-Napoca.
1180. Interpellation no.3396B/11-12-2007
Finanțarea clinicilor de obstretică și ginecologie din Cluj-Napoca.
1181. Interpellation no.3397B/11-12-2007
Haos în spitalele românești.
1182. Interpellation no.3398B/11-12-2007
STOP violenței în școli prin înființarea cabinetelor de consiliere psihologică.
1183. Interpellation no.3399B/11-12-2007
Lapte de proastă calitate pentru elevi.
1184. Interpellation no.3400B/11-12-2007
Scumpirile atacă România.
1185. Interpellation no.3401B/11-12-2007
Modul în care s-a pregătit intrarea în vigoare a Legii 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane.
1186. Interpellation no.3402B/11-12-2007
Privind lipsa unui Computer Tomograf funcțional la Spitalul Județean Sibiu.
1187. Interpellation no.3403B/11-12-2007
Predarea urgentă a Ansamblului Brâncovenesc Potlogi către administrația jud.Dâmbovița.
1188. Interpellation no.3404B/11-12-2007
Sancționarea drastică a conducerii Autorității Electorale Permanente pentru participarea la manipularea opiniei publice.
1189. Interpellation no.3405B/11-12-2007
Măsuri urgente pentru creșterea calității învățământului universitar atât public, cât și privat.
1190. Interpellation no.3406B/11-12-2007
Solicită verificarea legalității și veridicitatea listelor electorale suplimentare din jud.Caraș-Severin.
1191. Interpellation no.3407B/11-12-2007
Referitor la petiția doamnei Zvarici Maria din Reșița, jud.Caraș-Severin.
1192. Interpellation no.3408B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Cetin Geambulat din Medgidia.
1193. Interpellation no.3409B/11-12-2007
Solicită reglementarea unui litigiu de terenuri apărut între Consiliul Local, respectiv Primăria Or.Basarabi, jud.Constanța și Ministerul Apărării Naționale.
1194. Interpellation no.3410B/11-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Mediha Omeroglu.
1195. Interpellation no.3411B/11-12-2007
Creșterea tarifului alocației de hrana pentru bolnavi.
1196. Interpellation no.3412B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Grozavu Ion.
1197. Interpellation no.3413B/11-12-2007
Solicită aplicarea Hotărârii 129/24.05.2007 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
1198. Interpellation no.3414B/11-12-2007
Solicită analizarea memoriului Sindicatului Muzeului de Artă Cluj-Napoca.
1199. Interpellation no.3415B/11-12-2007
Solicită analizarea memoriului Federației Sindicatelor Artiștilor Interpreți din România.
1200. Interpellation no.3416B/11-12-2007
Referitor la situațiamai puțin obișnuită de la Spitalul Militar de Urgență "D. Papilian" din Cluj-Napoca.
1201. Interpellation no.3417B/11-12-2007
Referitor la memoriul redactat de reprezentanții Federației Române de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice.
1202. Interpellation no.3418B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Grozavu Ion din Cluj-Napoca.
1203. Interpellation no.3419B/11-12-2007
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă.
1204. Interpellation no.3420B/11-12-2007
Întârzieri la acordarea banilor pentru proprietarii care au mai mult de 3 capete de bovine.
1205. Interpellation no.3421B/11-12-2007
Referitor la tichetele CFR neutilizate.
1206. Interpellation no.3422B/11-12-2007
Solicită să precizați, dacă în anul 2008 vom avea 2 salarii pe economie, unul stabilit prin HG și unul stabilit prin contractul colectiv de muncă unic la nivel național.
1207. Interpellation no.3423B/11-12-2007
Starea zootehniei românești.
1208. Interpellation no.3424B/11-12-2007
Solicită analizarea posibilității alocării unor sume de bani pentru plata profesorilor care lucrează și în zilele de sâmbătă și duminică.
1209. Interpellation no.3425B/11-12-2007
Solicită analizarea oportunității scutirii de la plata accizelor, alături de alte mijloace de transport și cele ale CFR transport călători și marfă.
1210. Interpellation no.3426B/11-12-2007
Referitor la marcajele rutiere.
1211. Interpellation no.3427B/11-12-2007
Situația marcajelor rutiere din Cluj-Napoca.
1212. Interpellation no.3428B/11-12-2007
Referitor la dreptul de proprietate asupra tezaurului istoruc al arhivelor principalelor instituții politico-administrative și juridice ale Transilvaniei.
1213. Interpellation no.3429B/11-12-2007
Precizați data exactă la care se vor primi fondurile destinate locuitorilor orașului Huedin, jud.Cluj.
1214. Interpellation no.3430B/11-12-2007
Condițiile care trebuie îndeplinite pentru amplasarea unor antene pentru retransmiterea unor semnale pentru rețelele de telefonie mobilă sau de altă natură.
1215. Interpellation no.3431B/11-12-2007
Câți km de autostradă vor fi dați în folosință în acest an?
1216. Interpellation no.3432B/11-12-2007
Referitor la blocarea pensiei persoanelor pensionate din motive medicale care realizează venituri din "funcții elective" și nu au voie să realizeze alte venituri cu contract de muncă.
1217. Interpellation no.3433B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Dobre Marin din Buzău.
1218. Interpellation no.3434B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Ceaușel Gheorghe din Buzău.
1219. Interpellation no.3435B/12-12-2007
Situația gărilor CFR din România.
1220. Interpellation no.3436B/12-12-2007
Situațiile întâlnite în unitățile de învățământ românești.
1221. Interpellation no.3437B/12-12-2007
Referitor la desființarea ultimei librării din zona centrală a mun.Târgu Mureș intitulată "Romului Guga".
1222. Interpellation no.3438B/12-12-2007
Posibilitatea închiderii Centrelor Militare Județene.
1223. Interpellation no.3439B/12-12-2007
Verificarea activității și a ritmului de soluționare a dosarelor de către completele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, depuse pe OUG 34/2006.
1224. Interpellation no.3440B/12-12-2007
Referitor la sprijinirea învățământului în limba română din țările vecine României.
1225. Interpellation no.3441B/12-12-2007
Situația suprafețelor funciare proprietate publică și privată a statutului aflate în administrarea ADS la 01.12.2007.
1226. Interpellation no.3442B/12-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Cârstea Victoria.
1227. Interpellation no.3443B/12-12-2007
Reducerea structurii de audit la Agenția Națională pentru Sport prin care este eliminată capacitatea de identificare a fraudelor în administrarea patrimoniului.
1228. Interpellation no.3444B/17-12-2007
Referitor la un accident de circulație săvârșit de un membru al misiunii diplomatice SUA la București.
1229. Interpellation no.3445B/18-12-2007
Terenul Colegiului "Ștefan Velovan" din Craiova, motiv de dispută între școală și primărie.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 19 may 2024, 20:25
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro