Monitorul Oficial
nr. 896/10 decembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.633/07-12-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
A
  2.   D. nr.995/06-12-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"
-
  3.   L. nr.640/07-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  4.   D. nr.1.002/06-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
-
  5.   L. nr.643/07-12-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
V
  6.   D. nr.1.005/06-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a centralelor termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
-
  7.   H.G. nr.1.351/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Orașului Cugir, județul Alba
i
  8.   H.G. nr.1.352/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor bunuri din bazele sportive și anexele aferente, situate în municipiul Focșani, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în proprietatea publică a județului Vrancea și în administrarea Consiliului Județean Vrancea
i
  9.   H.G. nr.1.368/06-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2002 al Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
T


Vineri, 21 iunie 2024, 08:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.