Monitorul Oficial
nr. 851/26 noiembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.612/13-11-2002 
LEGE pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
V
  2.   D. nr.908/12-11-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru formularea unei declarații privind recunoașterea de către România a competenței Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
-
  3.   L. nr.616/13-11-2002 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
SE
  4.   D. nr.912/12-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
-
  5.   L. nr.617/13-11-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și al băuturilor alcoolice
V
  6.   D. nr.913/12-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și al băuturilor alcoolice
-
  7.   L. nr.618/13-11-2002 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
SE
  8.   D. nr.914/12-11-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
-
  9.   L. nr.619/13-11-2002 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
SE
  10.   D. nr.915/12-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
-
  11.   L. nr.620/13-11-2002 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
SE
  12.   D. nr.916/12-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
-
  13.   L. nr.621/13-11-2002 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
SE
  14.   D. nr.917/12-11-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
-
  15.   H.G. nr.1.259/07-11-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a domeniului nuclear în România și a Planului de acțiune pentru implementarea acestei strategii
V
  16.   O. nr.66/14-11-2002 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală privind contribuțiile operatorilor furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărie comunală la bugetul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
A
  17.   O. nr.860/267/06-11,03-10-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 510/190/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea și derularea contractelor de achiziții publice pentru medicamente și/sau materiale sanitare specifice, necesare realizării programelor, respectiv subprogramelor de sănătate
V
  18.   O. nr.1.010/31-10-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Acordarea Etichetei Ecologice
i
  19.   O. nr.1.043/12-11-2002 (M.A.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație privind obligațiile de plată la veniturile Fondului pentru mediu"
V


Joi, 20 iunie 2024, 22:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.