Monitorul Oficial
nr. 366/31 mai 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.89/19-03-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 72 alin. 2 și 3 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
-
  2.   H.G. nr.486/16-05-2002 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Laboratorului Național de Cercetare în Domeniul Conservării și Restaurării Patrimoniului Cultural Național Mobil
A
  3.   H.G. nr.492/16-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul București, str. Știrbei Vodă, sectorul 1, din "Muzeul Național de Istorie" în "Centrul Dâmbovița" și aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului și de finalizare a construcțiilor existente
i
  4.   H.G. nr.508/23-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru aplicarea Rezoluției nr. 1.390 (2002) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind regimul de sancțiuni instituit anterior împotriva Afghanistanului prin rezoluțiile nr. 1.267 (1999) și 1.333 (2000)
V
  5.   O. nr.3/20-06-2001 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 1/2001 de modificare a Instrucțiunilor nr. 4/1997 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi aleasă administrator al unei societăți de investiții financiare
V


Sâmbătă, 25 mai 2024, 02:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.