Monitorul Oficial
nr. 43/22 ianuarie 2002

Publicare
  1.   O. nr.9/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind condițiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viață, investițiile și evaluarea activelor, precum și calculul rezervelor matematice
A
  2.   O. nr.10/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale și metodologia de calcul al acesteia
A
  3.   O. nr.11/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viață și metodologia de calcul al acesteia
A
  4.   O. nr.12/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurătorului și administratorul special
A
  5.   O. nr.13/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma și conținutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viață, precum și informațiile, documentele și certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte
V
  6.   O. nr.14/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu
A
  7.   O. nr.15/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidențialității informațiilor
V
  8.   O. nr.16/27-12-2001 (C.S.A.)
ORDIN pentru modificarea și completarea Normelor nr.2/2001 privind informațiile și documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor și criteriile pentru aprobarea acționarilor semnificativi și a persoanelor semnificative ale asigurătorilor
A
  9.   O. nr.92/195.091/14-01-2002 (M.F.P., M.I.R.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligații de plată potrivit prevederilor art.50 alin.(1), (2) și (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001
V
  10.   O. nr.113/19-01-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001
V
  11.   O. nr.116/19-01-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru actualizarea pe anul 2002 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentanțele din România ale societăților comerciale și organizațiilor economice străine, conform Ordonanței Guvernului nr.24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr.29/1997
N


Sâmbătă, 25 mai 2024, 02:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.