Monitorul Oficial
nr. 42/22 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.3/10-01-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
V
  2.   D. nr.10/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
-
  3.   L. nr.4/10-01-2002 
LEGE privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
SE
  4.   D. nr.11/08-01-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.67/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
-
  5.   L. nr.5/10-01-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
V
  6.   D. nr.12/08-01-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2000 privind plata cu prioritate a obligațiilor către regiile autonome și societățile/companiile naționale beneficiare de împrumuturi externe contractate direct de stat sau cu garanția statului
-
  7.   O.U.G. nr.1/17-01-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  8.   H.G. nr.1.341/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
V
  9.   H.G. nr.22/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică"
T
  10.   Comunicat/22-01-2002 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
T


Duminică, 23 iunie 2024, 13:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.