Monitorul Oficial
nr. 271/25 mai 2001

Publicare
  1.   L. nr.261/22-05-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
V
  2.   D. nr.349/21-05-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condițiile Ordonanței Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
-
  3.   L. nr.262/22-05-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
A
  4.   D. nr.350/21-05-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1999 pentru modificarea alin. 3 al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
-
  5.   L. nr.263/22-05-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2001 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
V
  6.   D. nr.351/21-05-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2001 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
-
  7.   L. nr.264/22-05-2001 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A
  8.   D. nr.352/21-05-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
-
  9.   L. nr.265/22-05-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  10.   D. nr.353/21-05-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.298/2000 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  11.   O.U.G. nr.74/24-05-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 152 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
A
  12.   O. nr.145/21-05-2001 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului industriei și resurselor nr.64/2001 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de valorificare a deșeurilor industriale reciclabile
-


Marți, 26 octombrie 2021, 05:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.