Monitorul Oficial
nr. 620/30 noiembrie 2000

Publicare
  1.   O.U.G. nr.240/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 94 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
T
  2.   O.U.G. nr.241/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea cadrelor militare în activitate care îndeplinesc funcții în afara Ministerului de Interne în organizațiile internaționale care acordă asistență de specialitate pe teritoriul României
V
  3.   O.U.G. nr.242/28-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
  4.   H.G. nr.1.167/28-11-2000 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare
-
  5.   H.G. nr.1.174/28-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 16 din Metodologia pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998
A
  6.   H.G. nr.1.180/28-11-2000 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
-
  7.   H.G. nr.1.181/28-11-2000 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor de urgență
-
  8.   H.G. nr.1.185/28-11-2000 
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcția de prefect al județului Dâmbovița
-
  9.   H.G. nr.1.188/28-11-2000 
HOTĂRÂRE privind trecerea din regim de mic trafic în regim de trafic internațional a Punctului de control pentru trecerea frontierei între localitățile Valea lui Mihai (Barantău), județul Bihor România și Nyirabrany - Ungaria
V
  10.   H.G. nr.1.192/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru execuția lucrărilor de reabilitare a Grupului nr.4 de 150 MW din Centrala Electrică de Termoficare Paroșeni, de modernizare și retehnologizare a exploatărilor miniere Vulcan și Paroșeni și a Uzinei de preparație Coroiești
V
  11.   H.G. nr.1.193/29-11-2000 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
-
  12.   O. nr.739/02-10-2000 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru delegarea unor competențe de către Ministerul Transporturilor în domeniul certificării aeronavelor civile și al atestării personalului aeronautic civil
A
  13.   O. nr.1.557/27-11-2000 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2000
-
  14.   O. nr.1.567/28-11-2000 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație, cod 1040
-
  15.   Comunicat/30-11-2000 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 02:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.