Monitorul Oficial
nr. 616/30 noiembrie 2000

Publicare
  1.   O.U.G. nr.228/24-11-2000 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind protejarea monumentelor istorice
A
  2.   H.G. nr.1.160/24-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.I (2, 6), II (6) și III (6) la Hotărârea Guvernului nr.718/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale unor societăți naționale, societăți comerciale și institute naționale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale din sectorul minier și pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare
-
  3.   H.G. nr.1.161/24-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului, prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările și completările ulterioare
-
  4.   H.G. nr.1.162/24-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.I (3) la Hotărârea Guvernului nr.717/2000 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2000 ale regiilor autonome, companiilor și societăților naționale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului, prevăzute în anexa nr.1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale și financiare în regiile autonome, societățile și companiile naționale și în unele societăți comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, cu modificările și completările ulterioare
-
  5.   O. nr.121/10-07-2000 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor specifice sectoarelor din domeniul de competență al Ministerului Agriculturii și Alimentației, ediția 2000
A


Miercuri, 17 aprilie 2024, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.