Monitorul Oficial
nr. 426/31 august 1999

Publicare
  1.   D.S. nr.13/30-08-1999 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
-
  2.   O.G. nr.96/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale
A
  3.   O.G. nr.97/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare
V
  4.   O.G. nr.104/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.20/1992 privind activitatea de metrologie
-
  5.   O.G. nr.105/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
V
  6.   O.G. nr.111/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
V
  7.   O.G. nr.116/31-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii serviciilor poștale nr.83/1996
A
  8.   O.G. nr.117/31-08-1999 
ORDONANȚĂ privind adoptarea termenilor și condițiilor de participare a României la programele Comunității Europene în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și demonstrațiilor și la programele de cercetare și activitățile de instruire
V


Sâmbătă, 13 aprilie 2024, 15:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.