Monitorul Oficial
nr. 143/7 aprilie 1999

Rectificare:
  1.   L. nr.36/08-03-1999 
LEGE a bugetului de stat pe anul 1999
T
Publicare
  2.   D. nr.100/31-03-1999 
DECRET privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor veterani de război, pensionari militari din Ministerul de Interne
-
  3.   H.G. nr.215/25-03-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.479/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
-
  4.   H.G. nr.217/25-03-1999 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior de a aproba garantarea în proporție de până la 100% a unui credit extern în favoarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., precum și autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta acest credit
V
  5.   H.G. nr.218/25-03-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.804/1997 privind transmiterea, fără plată, a două imobile, proprietate publică a statului, situate în orașul Gura Humorului, județul Suceava, din administrarea Regiei Autonome a Plumbului și Zincului Baia Mare în administrarea Ministerului Public și a Ministerului de Interne
-
  6.   H.G. nr.219/25-03-1999 
HOTĂRÂRE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la prevederile Ordonanței Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
V
  7.   H.G. nr.235/01-04-1999 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.118/1998 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietății de Stat privind negocierea actului adițional la contractul de vânzare-cumpărare a unui pachet de acțiuni deținute de stat la Societatea Comercială I.M.G.B. - S.A.
-
  8.   H.G. nr.236/01-04-1999 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Academiei Române pe anul 1999 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului
-
  9.   H.G. nr.237/01-04-1999 
HOTĂRÂRE privind numirea membrilor corpului de arbitri al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
A
  10.   H.G. nr.238/01-04-1999 
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcția de subprefect al județului Hunedoara
-
  11.   H.G. nr.259/02-04-1999 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar populației refugiate în România din zona de conflict de pe teritoriul Republicii Federale Iugoslavia
T


Marți, 16 aprilie 2024, 07:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.